Наукові публікації асистента Винничука Миколи Олександровича

  1. Спектр мікроорганізмів, виділених від хворих у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії / Климнюк С.І., Покришко О.В., Винничук М.О.,Тулайдан Г.М., Барановський В.С., Грищук Б.Д. // Biomedical and Biosocial Antropology, № 26 – 2016. - С. 16-19.
  2. Винничук М.О., Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Дронова О.Й. «Адгезивні властивості бактерій, які утворюють мікробіоту ротоглотки у хворих на туберкульоз» - «Вісник наукових досліджень». - №3. – 2015. – 48-49.
  3. S.I. Klymnyuk, Vynnychuk M.O., O.V. Pokryshko, M.S. Tworko Influence of antimycobacterial drug on oropharyngeal microbiota in patients with pulmonary tuberculosis / S.I. Klymnyuk, Vynnychuk M.O., O.V. Pokryshko, M.S. Tworko // Інфекційні хвороби, 2015г.–№ 3 (81). –С. 460-65
  4. Винничук М.О., Климнюк С.І. Мікробіоценоз ротоглотки у хворих на туберкульоз легень/ Винничук М.О., Климнюк С.І.// Annals of Mechnikov Institute, 2013.– № 2,– С. 58-64.
  5. Андрейчин Ю.М., Климнюк С.І., Покришко О.В. Мікрофлора верхньощелепних пазух і їх адгезивна активність при гострому гнійному синуситі / Андрейчин Ю.М., Климнюк С.І., Покришко О.В. // Інфекційні хвороби. – 2013. – № 3 (73), – С. 69-73.