Наукові публікації Винничука Миколи Олександровича, асист.

1. «Структура причин відмов від профілактичних щеплень у дітей різного віку» Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Кучмак О.Б., Винничук М.О. // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 24-25 квітня 2009 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2009. – с.95-96

2. «Структура лікарської чутливості штамів М. tuberculosis, виділених від хворих на туберкульоз легень» М. О. Винничук, С.І. Климнюк, Л.Б. Романюк // «Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения (Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского), - том 145, часть У, - 2009, - с. 125.

3. «Мікробіоценоз товстого кишечника практично здорових жінок і жінок з остеодефіцитом» О.Б. Кучмак, С.І. Климнюк, Т.О. Ковальова, Т.І. Толокова, В.П. Борак, Д.Б. Кучмак, А.Р. Малярчук, М.О. Винничук // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 20-22 квітня 2010 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2009. – с.??

4. „Захворюваність на туберкульоз в Тернопільській області в залежності від місця проживання в період з 1997 по 2009 роки” - М. О. Винничук, Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. // Збірник матеріалів конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини” 17 червня 2010 року, Тернопіль, 2010. – с.172.

5. 54. „Особливості мікробіоценозу ротоглотки і кишківника при патології травної системи у дітей” – Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Борак В.П., М. О. Винничук, Малярчук А.Р., Романюк Л.Б. // Збірник матеріалів конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини” 17 червня 2010 року, Тернопіль, 2010. – с. 101.

6. Патент на корисну модель № 67947 Спосіб корекції фотодинамічного ефекту в мікробних клітинах від 12.03.2012 р. бюл. №5, Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Винничук М.О., Романюк Л.Б.

7. Винничук М.О., Климнюк С.І. Мікробіоценоз ротоглотки у хворих на туберкульоз легень/ Винничук М.О., Климнюк С.І.// Annals of Mechnikov Institute, 2013.– № 2,– С. 58-64.

8. Андрейчин Ю.М., Климнюк С.І., Покришко О.В. Мікрофлора верхньощелепних пазух і їх адгезивна активність при гострому гнійному синуситі / Андрейчин Ю.М., Климнюк С.І., Покришко О.В. // Інфекційні хвороби. – 2013. – № 3 (73), – С. 69-73.

9. Винничук М.О., Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Дронова О.Й. «Адгезивні властивості бактерій, які утворюють мікробіоту ротоглотки у хворих на туберкульоз» - «Вісник наукових досліджень». - №3. – 2015. – 48-49.

10. S.I. Klymnyuk, Vynnychuk M.O., O.V. Pokryshko, M.S. Tworko Influence of antimycobacterial drug on oropharyngeal microbiota in patients with pulmonary tuberculosis / S.I. Klymnyuk, Vynnychuk M.O., O.V. Pokryshko, M.S. Tworko // Інфекційні хвороби, 2015г.–№ 3 (81). –С. 460-65

11. Винничук М. О , Климнюк С.І., О.В. Покришко, Н.І. Ткачук Особливості мікробіоценозу ротоглотки хворих на туберкульоз легень після інтенсивної фази антьимікобактеріальної терапії / Винничук М. О , Климнюк С.І., О.В. Покришко, Н.І. Ткачук // Інфекційні хвороби: поступи і проблеми в діагностиці, терапії та профілактиці. Матеріали ІХ з‘їзду інфекціоністів України (7-9 жовтня 2015 року, м. Тернопіль)/ТЕРНопіль, ТДМУ: Укрмедкнига, 2015.– С. 145- 146

12. Винничук М. О., Климнюк С.І. Кравець Н.Я. Аналіз резистентності штамів МБТ в тернопільській області / Винничук М. О., Климнюк С.І. Кравець Н.Я. // Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Актуальні питання боротьби з інфекційними захворюваннями. Тези доповідей. Харків 2015, С. 112

13. Климнюк С.І., Винничук М. О., Кучмак О.Б., Малярчук Л.Р., ТкачукН.І Оцінка впливу іонів кальцію на мікрофлору при дії поляризуючого світла / Климнюк С.І., Винничук М. О., Кучмак О.Б., Малярчук Л.Р., ТкачукН.І // Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Актуальні питання боротьби з інфекційними захворюваннями Тези доповідей. Харків 2015, С. 116.

14. Климнюк С.І, Винничук М.О., Кравець Н.Я. ДОСлідженн чутливості МБТ до протитуберкульозних препаратів в Тернопільській області / Климнюк С.І, Винничук М.О., Кравець Н.Я. // Довкілля і здоров'я: Матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 23 квітня 2015 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – С. 10

15. Спектр мікроорганізмів, виділених від хворих у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії / Климнюк С.І., Покришко О.В., Винничук М.О.,Тулайдан Г.М., Барановський В.С., Грищук Б.Д. // Biomedical and Biosocial Antropology, № 26 – 2016. - С. 16-19.

16.Винничук М.О., Творко М.С., Ткачук Н.І., Малярчук А.Р. ХІМІОРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», за редакцією проф. Вадзюка С. Н. – Тернопіль: Укрмедк- нига, 2017. – 244-C.169