Доцент, кандидат медичних наук Галина Григорівна ВасиленкоКафедра мікробіології, вірусології та імунології, як самостійний структурний підрозділ була заснована в липні 1957 року. З 1957-1997 рр. розташовувалась у приміщенні фізіологічного корпусу на Майдані Волі, 1, займаючи 5 кімнат.

Першим завідувачем кафедри була доцент Галина Григорівна Василенко (з 1957 р. до 1963 р).

Професор, доктор медичних наук Іван Олександрович Ситник

У 1963 - 1994 р.р. кафедру очолив професор, доктор медичних наук Іван Олександрович Ситник.

Шістдесяті роки стали справжньою кузнею кадрів, заклали міцне підґрунтя висококваліфікованого педагогічного колективу. З вересня 1997- до сьогодні кафедра розташовується у приміщенні ННІ медико-біологічних проблем на вул. Ю. Словацького, 2.

Протягом 1998-1999 років кафедра мікробіології була об’єднана з кафедрою медичної біології. Займає 5 навчальних аудиторій для практичних занять із студентами . У різні роки на кафедрі працювали : асист. Й. Й. Ногачевський (1957-1963 рр. ) доцент Кованова Е. М. (1957-2003 рр.), асист. А. М. Калінчук (1961-1969 рр.), доцент В. Т. Шугайло (1958-1961 рр.), доцент С. О. Паєвський (1963-1964 рр. ), асист. Л. Г. Фещенко (1964-1979 рр.), асист. А. А. Валковци (1965-1974 рр.), асист. С. О. Калашнік (1966-1988рр.), асист. Н. І. Ільїна (1970-1979 рр.), асист. І. М. Маланчин (1991-1998 рр.), аспірант О. В. Бойчак (1998 рр.), асист. А. П. Дуднік (1998-2007 рр.), асист. Г. А. Попович (1999-2008 рр.), асист. Т. І. Пятковський (2000 -2013 рр.), асист. Т.О. Бригідир (2010-2013рр.), асист. О. Б. Кучмак (2008-2016рр.) (рис. 4), кваліфікований старший препаратор Г.П. Старостенко (1960-1998 рр.), лаборанти: О. І. Чайківська (1961 – 1975 рр.), Н. І. Саніцька (1994-2005 рр.), М. П. Кравченюк (1999-2005 рр.).

Професор,доктор медичних наук Сергій Іванович Климнюк

З 1994 р. по даний час кафедру очолює професор, доктор медичних наук Сергій Іванович Климнюк.

У 2005 до 2011 року кафедру було об'єднано з кафедрою медичної біології. З 2011 року кафедра стала окремим підрозділом. З 2005 року працює лабораторія мікробіологічних та паразитологічних досліджень, акредитована МОЗ України.

Сьогодні на кафедрі працюють : доцент, к.м.н. М.С. Творко - з 1968 р., старший викладач, к. біол. Н. Р. Малярчук - з 1971 р., доцент, к.м.н. Н.І. Ткачук - з 1980 р., доцент, к.м.н. О.В. Покришко - з 2003 р., доцент, к.м.н. Л.Б. Романюк прийнята на кафедру в 2006 р., асистент, к. м. н. В.П. Борак - 2008 р., асистент М.О. Винничук - 2008р., асистент к.біол.н. Н.Я. Кравець - у 2013 р., доцент, к. м. н. Н. М. Олійник - 2015р.., асистенти кафедри к.біол.н. Стахурська І.О., к.біол.н. Волч І.Р. – 2016 р., асист. к.м.н. Галабіцька І.М., асист. Медвідь І.І. - 2016р., асист. Михайлишин Г.І. - 2018р., старший лаборант Н.Б. Чорнобай працює з 2000 р., лаборант Н.В. Собко - 2001 р., та Н.М.Собко - 2006 р, асистенти кафедри к.біол.н. Загрійчук О.М. та к.мед.н. П'ятковський Т.І. професор кафедри д.мед.н. Калишний О.М.- 2020 p.