Дисертації, захищені співробітниками кафедри:


 • Медвідь І.І.- кандидатська дисертація на тему:“Особливості вегетативного статусу, лікування та реабілітації при коморбідності гіпертонічної хвороби з хронічним панкреатитом” за спеціальністю 14.01.38 – загальна практика – сімейна медицина (Запоріжжя, 2018).

 • Загричук О. М.-кандидатська дисертація на тему: «Отримання культури in vitro deschampsia antarctica desv. та її фізіолого-генетичне вивчення» за спеціальністю 03.00.20 - біотехнологія ( Київ, 2017).

 • Галабіцька І. М. - кандидатська дисертація на тему: «Клініко‑патогенетичне обґрунтування комплексного лікування та реабілітації хворих на хронічний панкреатит з порушенням вітамінного та прооксидантно‑антиоксидантного статусу» за спеціальністю 14.01.38 – загальна практика – сімейна медицина (Запоріжжя, 2017).

 • Красій Н.І.-кандидатська дисертація на тему:" Біологічні властивості та динаміка формування антибіотикорезистентності мікроорганізмів у хворих зі штучною вентиляцією легень " за спеціальністю 03.00.07 - мікробіологія (Вінниця, 2016).

 • Стахурська І. О.-кандидатська дисертація на тему: "Особливості ремоделювання міокарда тварин різної статі за умов впливу на організм нітриту натрію" за спеціальністю 14.03.01- нормальна анатомія (біологічні науки) (Тернопіль, 2016).

 • Волч І. Р.-кандидатська дисертація на тему:«Оптимізація Agrobacterium-опосередкованої біотехнології трансформації Triticum aestivum в культурі in vitro та методом in planta» за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія (Київ, 2016).

 • Кучмак О.Б.-кандидатська дисертація на тему:" Мікробіоценоз товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит і його біологічна корекція" за спеціальністю 03.00.07 - мікробіологія (Київ, 2015).

 • Кравець Н. Я.-кандидатська дисертація на тему: «Антофільний комплекс комах суходільних лук Західного Поділля: особливості формування та екологічні функції» за спеціальністю 03.00.16 – екологія (Львів, 2013).

 • Олійник Н. М. -кандидатська дисертація на тему: «Клініко-патогенетичні аспекти лікування цирозу печінки» за спеціальністю 14.01.36.- гастроентерологія (Івано-Франківськ, 2010).

 • Камишний О.М. - докторська дисертація на тему: «Патологічна фізіологія" на тему “Дисфункція тимуса при експериментальному цукровому діабеті і в умовах порушеної толерантності до глюкози» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія (Київ, 2009).

 • П'ятковський Т. І. -кандидатська дисертація на тему: „Мікробіоценоз опікової рани та його корекція А-бактерином” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (Київ, 2008)

 • Покришко О. В. -кандидатська дисертація на тему: „Ступінь впливу А-бактерину на колонізацію та адгезивні властивості клінічно значущих співчленів мікробіоценозу шкіри” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (Харків,2008).

 • Романюк Л. Б. -кандидатська дисертація на тему: „Мінеральна щільність кісткової тканини та методи її корекції у дітей з ендемічним дифузним зобом” за спеціальністю 14.01.10-педіатрія (Тернопіль,2006).

 • Камишний О.М. - кандидатська дисертація на тему: «Функціональний стан лімфоїдної популяції вилочкової залози в динаміці адаптації до гiпоксичної гіпоксії і при введенні нейропептидів» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія(Київ, 2004)

 • Климнюк С. І.-докторська дисертація на тему «Мікробна екологія шкіри людини в різні вікові періоди" за спеціальністю 03.00.07 - мікробіологія (Київ, 1995).

 • Малярчук Г. Р.-кандидатська дисертація на тему: “Спороносні аеробні бацили в мікробіоценозі шкіри”за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (Київ,1991).

 • Борак В. П.-кандидатська дисертація на тему: «Лікувальна ефективність індукторів інтерфероноутворення при вірусних гепатитах А і В» за спеціальністю 14.01.13-інфекційні хвороби (Київ, 1987).

 • Ткачук Н. І.-кандидатська дисертація на тему: « Комбінована дія жовчі, жовчних кислот і нітрофуранових препаратів на стафілококи» за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (Київ, 1984).

 • Климнюк С. І.-кандидатська дисертація на тему «Комбінована дія антибіотиків-аміноглікозидів і жовчних кислот на стафілококи» за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (Мінськ, 1980).

 • Творко М.С. -кандидатська дисертація на тему: «Мікробіологічні та імунологічні аспекти електрохірургічних операцій на шлунково-кишечному тракті» за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (Вінниця, 1968).

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. С.І. Климнюка:

 • Красій Н.І.-кандидатська дисертація на тему:" Біологічні властивості та динаміка формування антибіотикорезистентності мікроорганізмів у хворих зі штучною вентиляцією легень " за спеціальністю 03.00.07 - мікробіологія (Вінниця, 2016)

 • Кучмак О.Б.-кандидатська дисертація на тему:" Мікробіоценоз товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит і його біологічна корекція" за спеціальністю 03.00.07 - мікробіологія (Київ, 2015)

 • Покришко О. В. -кандидатська дисертація на тему: „Ступінь впливу А-бактерину на колонізацію та адгезивні властивості клінічно значущих співчленів мікробіоценозу шкіри” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (Харків, 2008).

 • П'ятковський Т. І. -кандидатська дисертація на тему: „Мікробіоценоз опікової рани та його корекція А-бактерином” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (Київ, 2008)

 • Цицюра Р.І. -кандидатська дисертація на тему: „Обгрунтування ,застосування еубіотика А-бактерину в комплексному лікуванні гнійних ран” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (Київ,2007).

 • Герасимів І.М.-кандидатська дисертація на тему: „ Мікробіоценоз шкіри нижніх кінцівок у хворих на дерматомікози та шляхи його корекції” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія ( Київ, 2005)

 • Бойчак О.В. -кандидатська дисертація на тему: „Мікробіоценоз шкіри стопи хворих на цукровий діабет та його корекція А-бактерином” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія ( Київ, 2002)

 • Левенець С.С. -кандидатська дисертація на тему: „Етіопатогенетичне обгрунтування різних форм бронхітів у дітей, ” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (Київ,1996)

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. О.М. Камишного:

 • Прозорова Т. М. - -кандидатська дисертація на тему: «Функціональний стан лімфоцитів брижового лімфатичного вузла у нащадків щурів з експериментальним гестаційним діабетом і в умовах індукції оральної толерантності до інсуліну» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія (Запоріжжя, 2021 рік)

 • Букіна Ю.В. -кандидатська дисертація на тему: “ Сальмонела -індуковані зміни кишкового мікробіому і транскрипції генів FFAR2, FOXP3 I RORγt імунної відповіді” за спеціальністю 03.00.07 - мікробіологія ( Харків, 2020 рік)

 • Путілін Д.А. - кандидатська дисертація на тему: «Механізми змін функціонального стану клітин панкреатичних лімфатичних вузлів та парапанкреатичної жирової тканини при експериментальному цукровому діабеті та після введень метформіну» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія ( Запоріжжя, 2018 рік)

 • Топол І.О. - кандидатська дисертація на тему: «Функціональний стан кишково-асоційованої лімфоїдної тканини щурів в умовах соціального стресу і при модуляції складу кишкової мікрофлори» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія ( Запоріжжя, 2016 рік)

 • Жеребятьєв О.С. -кандидатська дисертація на тему: «Імуноопосередковані механізми розвитку експериментальних запальних захворювань кишківника та можливості їх корекції» за спеціальністю 14.03.04 –патологічна фізіологія ( Запоріжжя, 2016 рік)

 • Войтович О.В. -кандидатська дисертація на тему: «Особливості мікробіоценозу слизової оболонки носа людини в умовах промислового міста» за спеціальністю 03.00.07 - мікробіологія ( Львів, 2014 рік)

 • Гриневич І.В. -кандидатська дисертація на тему: «Функціональний стан лімфоїдної популяції білої пульпи селезінки щурів при експериментальному цукровому діабеті в умовах адаптації до гіпоксичної гіпоксії» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія (Зароріжжя, 2012 рік)