Дисертації, захищені співробітниками кафедри:


 1. Медвідь І.І.- кандидатська дисертація на тему:“Особливості вегетативного статусу, лікування та реабілітації при коморбідності гіпертонічної хвороби з хронічним панкреатитом” за спеціальністю 14.01.38 – “загальна практика – сімейна медицина” (2018 рік).

 2. Загричук О. М.-кандидатська дисертація на тему: «Отримання культури in vitro deschampsia antarctica desv. та її фізіолого-генетичне вивчення» за спеціальністю 03.00.20 - біотехнологія ( 2017 рік).

 3. Галабіцька І. М. - кандидатська дисертація на тему: «Клініко‑патогенетичне обґрунтування комплексного лікування та реабілітації хворих на хронічний панкреатит з порушенням вітамінного та прооксидантно‑антиоксидантного статусу» за спеціальністю 14.01.38 – загальна практика – сімейна медицина (2017 рік).

 4. Красій Н.І.-кандидатська дисертація на тему:" Біологічні властивості та динаьіка формування антибіотикорезистентності мікроорганізмів у хворих зі штучною вентиляцією легень " за спеціальністю 03.00.07 - мікробіологія (2016 рік).

 5. Стахурська І. О.-кандидатська дисертація на тему: "Особливості ремоделювання міокарда тварин різної статі за умов впливу на організм нітриту натрію" за спеціальністю 14.03.01- нормальна анатомія (біологічні науки) (2016 рік).

 6. Волч І. Р.-кандидатська дисертація на тему:«Оптимізація Agrobacterium-опосередкованої біотехнології трансформації Triticum aestivum в культурі in vitro та методом in planta» за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія (2016 рік).

 7. Кучмак О.Б.-кандидатська дисертація на тему:" Мікробіоценоз товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит і його біологічна корекція" за спеціальністю 03.00.07 - мікробіологія (2015 рік).

 8. Кравець Н. Я.-кандидатська дисертація на тему: «Антофільний комплекс комах суходільних лук Західного Поділля: особливості формування та екологічні функції» за спеціальністю 03.00.16 – екологія (2013 рік).

 9. Олійник Н. М. -кандидатська дисертація на тему: «Клініко-патогенетичні аспекти лікування цирозу печінки» за спеціальністю 14.01.36.- гастроентерологія (2010 рік).

 10. Камишний О.М. - докторська дисертація на тему: «Патологічна фізіологія" на тему “Дисфункція тимуса при експериментальному цукровому діабеті і в умовах порушеної толерантності до глюкози» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія (2009 рік).

 11. Покришко О. В. -кандидатська дисертація на тему: „Ступінь впливу А-бактерину на колонізацію та адгезивні властивості клінічно значущих співчленів мікробіоценозу шкіри” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (2008 рік).

 12. П'ятковський Т. І. -кандидатська дисертація на тему: „Мікробіоценоз опікової рани та його корекція А-бактерином” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (2008 рік).

 13. Романюк Л. Б. -кандидатська дисертація на тему: „Мінеральна щільність кісткової тканини та методи її корекції у дітей з ендемічним дифузним зобом” за спеціальністю 14.01.10-педіатрія (2006 рік).

 14. Камишний О.М. - кандидатська дисертація на тему: «Функціональний стан лімфоїдної популяції вилочкової залози в динаміці адаптації до гiпоксичної гіпоксії і при введенні нейропептидів» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія(2004 рік)

 15. Климнюк С. І.-докторська дисертація на тему «Мікробна екологія шкіри людини в різні вікові періоди" за спеціальністю 03.00.07 - мікробіологія (1995 рік).

 16. Малярчук Г. Р.-кандидатська дисертація на тему: “Спороносні аеробні бацили в мікробіоценозі шкіри”за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (1991 рік).

 17. Борак В. П.-кандидатська дисертація на тему: «Лікувальна ефективність індукторів інтерфероноутворення при вірусних гепатитах А і В» за спеціальністю 14.01.13-інфекційні хвороби (1987рік).

 18. Ткачук Н. І.-кандидатська дисертація на тему: « Комбінована дія жовчі, жовчних кислот і нітрофуранових препаратів на стафілококи» за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (1984 рік).

 19. Климнюк С. І.-кандидатська дисертація на тему «Комбінована дія антибіотиків-аміноглікозидів і жовчних кислот на стафілококи» за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (1980 рік).

 20. Творко М.С. -кандидатська дисертація на тему: «Мікробіологічні та імунологічні аспекти електрохірургічних операцій на шлунково-кишечному тракті» за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (1968 рік).

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. С.І. Климнюка:

 1. Красій Н.І.-кандидатська дисертація на тему:" Біологічні властивості та динаміка формування антибіотикорезистентності мікроорганізмів у хворих зі штучною вентиляцією легень " за спеціальністю 03.00.07 - мікробіологія (2016 рік)

 2. Кучмак О.Б.-кандидатська дисертація на тему:" Мікробіоценоз товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит і його біологічна корекція" за спеціальністю 03.00.07 - мікробіологія (2015 рік)

 3. Покришко О. В. -кандидатська дисертація на тему: „Ступінь впливу А-бактерину на колонізацію та адгезивні властивості клінічно значущих співчленів мікробіоценозу шкіри” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (2008 рік).

 4. П'ятковський Т. І. -кандидатська дисертація на тему: „Мікробіоценоз опікової рани та його корекція А-бактерином” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (2008 рік.)

 5. Цицюра Р.І. -кандидатська дисертація на тему: „Обгрунтування ,застосування еубіотика А-бактерину в комплексному лікуванні гнійних ран” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (2007 рік).

 6. Герасимів І.М.-кандидатська дисертація на тему: „ Мікробіоценоз шкіри нижніх кінцівок у хворих на дерматомікози та шляхи його корекції” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія ( 2005 рік)

 7. Бойчак О.В. -кандидатська дисертація на тему: „Мікробіоценоз шкіри стопи хворих на цукровий діабет та його корекція А-бактерином” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія ( 2002 рік)

 8. Левенець С.С. -кандидатська дисертація на тему: „Етіопатогенетичне обгрунтування різних форм бронхітів у дітей, ” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (1996 рік)

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. О.М. Камишного:

 1. Букіна Ю.В. -кандидатська дисертація на тему: “ Сальмонела -індуковані зміни кишкового мікробіому і транскрипції генів FFAR2, FOXP3 I RORγt імунної відповіді” за спеціальністю 03.00.07 - мікробіологія ( 2020 рік)

 2. Путілін Д.А. - кандидатська дисертація на тему: « Механізми змін функціонального стану клітин панкреатичних лімфатичних вузлів та парапанкреатичної жирової тканини при експериментальному цукровому діабеті та після введень метформіну» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія ( 2018 рік)

 3. Топол І.О. - кандидатська дисертація на тему: «Функціональний стан кишково-асоційованої лімфоїдної тканини щурів в умовах соціального стресу і при модуляції складу кишкової мікрофлори» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія ( 2016 рік)

 4. Жеребятьєв О.С. -кандидатська дисертація на тему: «Імуноопосередковані механізми розвитку експериментальних запальних захворювань кишківника та можливості їх корекції» за спеціальністю 14.03.04 –патологічна фізіологія ( 2016 рік)

 5. Войтович О.В. -кандидатська дисертація на тему: «Особливості мікробіоценозу слизової оболонки носа людини в умовах промислового міста» за спеціальністю 03.00.07 - мікробіологія ( 2014 рік)

 6. Гриневич І.В. -кандидатська дисертація на тему: «Функціональний стан лімфоїдної популяції білої пульпи селезінки щурів при експериментальному цукровому діабеті в умовах адаптації до гіпоксичної гіпоксії » за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія (2012 рік)