Дисертації, захищені співробітниками кафедри:


 1. Галабіцька І. М.- кандидатська дисертація на тему: «Клініко‑патогенетичне обґрунтування комплексного лікування та реабілітації хворих на хронічний панкреатит з порушенням вітамінного та прооксидантно‑антиоксидантного статусу» за спеціальністю 14.01.38 – загальна практика – сімейна медицина (2017 рік).
 2. Красій Н.І.-кандидатська дисертація на тему:" Біологічні властивості та динаьіка формування антибіотикорезистентності мікроорганізмів у хворих зі штучною вентиляцією легень " 03.00.07 - мікробіологія (2016 рік).
 3. Стахурська І. О.-кандидатська дисертація на тему: "Особливості ремоделювання міокарда тварин різної статі за умов впливу на організм нітриту натрію" за спеціальністю 14.03.01- нормальна анатомія (біологічні науки)(2016 рік).
 4. Волч І. Р.-кандидатська дисертація на тему:«Оптимізація Agrobacterium-опосередкованої біотехнології трансформації Triticum aestivum в культурі in vitro та методом in planta» за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія (2016 рік).
 5. Кучмак О.Б.-кандидатська дисертація на тему:" Мікробіоценоз товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит і його біологічна корекція за спеціальністю" 03.00.07 - мікробіологія (2015 рік).
 6. Кравець Н. Я.-кандидатська дисертація на тему: «Антофільний комплекс комах суходільних лук Західного Поділля: особливості формування та екологічні функції» за спеціальністю 03.00.16 – екологія (2013 рік).
 7. Олійник Н. М. -кандидатська дисертація на тему: «Клініко-патогенетичні аспекти лікування цирозу печінки» за спеціальністю14.01.36.- гастроентерологія (2010рік).
 8. Покришко О. В. -кандидатська дисертація на тему: „Ступінь впливу А-бактерину на колонізацію та адгезивні властивості клінічно значущих співчленів мікробіоценозу шкіри” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (2008 рік).
 9. П'ятковський Т. І. -кандидатська дисертація на тему: „Мікробіоценоз опікової рани та його корекція А-бактерином” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (2008 рік).
 10. Романюк Л. Б. -кандидатська дисертація на тему: „Мінеральна щільність кісткової тканини та методи її корекції у дітей з ендемічним дифузним зобом” за спеціальністю 14.01.10-педіатрія (2006 рік).
 11. Климнюк С. І.-докторська дисертація на тему «Мікробна екологія шкіри людини в різні вікові періоди 03.00.07 - мікробіологія (1995 рік).
 12. Малярчук Г. Р.-кандидатська дисертація на тему: “Спороносні аеробні бацили в мікробіоценозі шкіри”за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (1991 рік).
 13. Борак В. П.-кандидатська дисертація на тему: «Лікувальна ефективність індукторів інтерфероноутворення при вірусних гепатитах А і В» за спеціальністю 14.01.13-інфекційні хвороби (1987рік).
 14. Ткачук Н. І.-кандидатська дисертація на тему: « Комбінована дія жовчі, жовчних кислот і нітрофуранових препаратів на стафілококи» за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (1984 рік).
 15. Климнюк С. І.-кандидатська дисертація на тему «Комбінована дія антибіотиків-аміноглікозидів і жовчних кислот на стафілококи» за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (1980 рік).
 16. Творко М.С. -кандидатська дисертація на тему: «Мікробіологічні та імунологічні аспекти електрохірургічних операцій на шлунково-кишечному тракті» за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (1968 рік).

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. С.І. Климнюка:

 1. Красій Н.І.-кандидатська дисертація на тему:" Біологічні властивості та динаьіка формування антибіотикорезистентності мікроорганізмів у хворих зі штучною вентиляцією легень " 03.00.07 - мікробіологія (2016 рік)
 2. Кучмак О.Б.-кандидатська дисертація на тему:" Мікробіоценоз товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит і його біологічна корекція за спеціальністю" 03.00.07 - мікробіологія (2015 рік)
 3. Покришко О. В. -кандидатська дисертація на тему: „Ступінь впливу А-бактерину на колонізацію та адгезивні властивості клінічно значущих співчленів мікробіоценозу шкіри” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (2008 рік).
 4. П'ятковський Т. І. -кандидатська дисертація на тему: „Мікробіоценоз опікової рани та його корекція А-бактерином” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (2008 рік.)
 5. Цицюра Р.І. -кандидатська дисертація на тему: „Обгрунтування ,застосування еубіотика А-бактерину в комплексному лікуванні гнійних ран” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (2007 рік).
 6. Герасимів І.М.-кандидатська дисертація на тему: „ Мікробіоценоз шкіри нижніх кінцівок у хворих на дерматомікози та шляхи його корекції” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія ( 2005 рік)
 7. Бойчак О.В. -кандидатська дисертація на тему: „Мікробіоценоз шкіри стопи хворих на цукровий діабет та його корекція А-бактерином” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія ( 2002 рік)
 8. Левенець С.С. -кандидатська дисертація на тему: „Етіопатогенетичне обгрунтування різних форм бронхітів у дітей, ” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія (1996 рік)