Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 1. Творко М.С. -кандидатська дисертація на тему: «Мікробіологічні та імунологічні аспекти електрохірургічних операцій на шлунково-кишечному тракті» за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія. (1968рік).
 2. Климнюк С. І.-кандидатська дисертація на тему «Комбінована дія антибіотиків-аміноглікозидів і жовчних кислот на стафілококи» за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія.(1980 рік).
 3. Ткачук Н. І.-кандидатська дисертація на тему: « Комбінована дія жовчі, жовчних кислот і нітрофуранових препаратів на стафілококи» за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія. (1984рік).
 4. Борак В. П.-кандидатська дисертація на тему: «Лікувальна ефективність індукторів інтерфероноутворення при вірусних гепатитах А і В» за спеціальністю 14.01.13-інфекційні хвороби. (1987рік).
 5. Климнюк С. І.-докторська дисертація на тему «Мікробна екологія шкіри людини в різні вікові періоди 03.00.07 - мікробіологія (1995рік).
 6. Малярчук Г. Р.-кандидатська дисертація на тему: “Спороносні аеробні бацили в мікробіоценозі шкіри”за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія. (1991рік).
 7. Романюк Л. Б. -кандидатська дисертація на тему: „Мінеральна щільність кісткової тканини та методи її корекції у дітей з ендемічним дифузним зобом” за спеціальністю 14.01.10-педіатрія. (2006рік).
 8. Покришко О. В. -кандидатська дисертація на тему: „Ступінь впливу А-бактерину на колонізацію та адгезивні властивості клінічно значущих співчленів мікробіоценозу шкіри” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія. (2008рік).
 9. П'ятковський Т. І. -кандидатська дисертація на тему: „Мікробіоценоз опікової рани та його корекція А-бактерином” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія. (2008рік).
 10. Олійник Н. М. -кандидатська дисертація на тему: «Клініко-патогенетичні аспекти лікування цирозу печінки» за спеціальністю14.01.36.- гастроентерологія. (2010рік).
 11. Кравець Н. Я.-кандидатська дисертація на тему: «Антофільний комплекс комах суходільних лук Західного Поділля: особливості формування та екологічні функції» за спеціальністю 03.00.16 – екологія.(2013рік).
 12. Кучмак О.Б.-кандидатська дисертація на тему:" Мікробіоценоз товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит і його біологічна корекція за спеціальністю" 03.00.07 - мікробіологія (2015рік).
 13. Красій Н.І.-кандидатська дисертація на тему:" Біологічні властивості та динаьіка формування антибіотикорезистентності мікроорганізмів у хворих зі штучною вентиляцією легень " 03.00.07 - мікробіологія (2016рік).
 14. Стахурська І. О.-кандидатська дисертація на тему: "Особливості ремоделювання міокарда тварин різної статі за умов впливу на організм нітриту натрію" за спеціальністю 14.03.01- нормальна анатомія (біологічні науки).(2016рік).
 15. Волч І. Р.-кандидатська дисертація на тему:«Оптимізація Agrobacterium-опосередкованої біотехнології трансформації Triticum aestivum в культурі in vitro та методом in planta» за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія.(2016рік).
 16. Галабіцька І. М.- кандидатська дисертація на тему: «Клініко‑патогенетичне обґрунтування комплексного лікування та реабілітації хворих на хронічний панкреатит з порушенням вітамінного та прооксидантно‑антиоксидантного статусу» за спеціальністю 14.01.38 – загальна практика – сімейна медицина. (2017рік).

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. С.І. Климнюка:

 1. Левенець С.С. -кандидатська дисертація на тему: „Етіопатогенетичне обгрунтування різних форм бронхітів у дітей, ” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія(1996рік)
 2. Бойчак О.В. -кандидатська дисертація на тему: „Мікробіоценоз шкіри стопи хворих на цукровий діабет та його корекція А-бактерином” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія( 2002рік)
 3. Герасимів І.М.-кандидатська дисертація на тему: „ Мікробіоценоз шкіри нижніх кінцівок у хворих на дерматомікози та шляхи його корекції” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія( 2005рік)
 4. Цицюра Р.І. -кандидатська дисертація на тему: „Обгрунтування ,застосування еубіотика А-бактерину в комплексному лікуванні гнійних ран” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія. (2007рік).
 5. Покришко О. В. -кандидатська дисертація на тему: „Ступінь впливу А-бактерину на колонізацію та адгезивні властивості клінічно значущих співчленів мікробіоценозу шкіри” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія. (2008рік).
 6. П'ятковський Т. І. -кандидатська дисертація на тему: „Мікробіоценоз опікової рани та його корекція А-бактерином” за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія. (2008рік.)
 7. Кучмак О.Б.-кандидатська дисертація на тему:" Мікробіоценоз товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит і його біологічна корекція за спеціальністю" 03.00.07 - мікробіологія (2015рік)
 8. Красій Н.І.-кандидатська дисертація на тему:" Біологічні властивості та динаьіка формування антибіотикорезистентності мікроорганізмів у хворих зі штучною вентиляцією легень " 03.00.07 - мікробіологія (2016рік)