0119U000168 Моніторинг антибіотикорезистентних штамів при соматичній та інфекційній патології у осіб різного віку (2019-2021 рр. керівник: д-р. мед. н аук, проф. С. І. Климнюк )