0119U000168 Моніторинг антибіотикорезистентних штамів при соматичній та інфекційній патології у осіб різного віку (2018-2020 рр. керівник: д-р. мед. н аук, проф. С. І. Климнюк 2019-2021 )

(затверджена протоколом №13 від 26.11.2018р. на засіданні науково- експертної комісії )