0119U000168 Моніторинг антибіотикорезистентних штамів при соматичній та інфекційній патології у осіб різного віку (2019-2021 рр. керівник: д-р. мед. н аук, проф. С. І. Климнюк )

0122U000035 Особливості формування резистентності у представників умовно-патогенної флори в умовах здоров’я і патології (2021-2024 рр. керівник: д-р. мед. н аук, проф. С. І. Климнюк )