Пiдручники:

 1. Мікробіологія,вірусологія,імунологія : підручник для сту. стом. ф-тів вищих мед. навч.закл. ІІІ- IV р.а. / [ В.В. Данилейченкоб С.І. Климнюк, О.П. Корнійчук та інші] ; за заг. ред.. В.В. Данилейченкаб О.П. Корнійчука. – Вінниця : Нова Книга, 2017. -376с.
 2. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология:учебник для студ.вісш.мед.уче.заведений : перевод с укр. издания / [ Андрианова Т.В., Бобырь В.В., Виноград Н.А. и др.] ; под ред. В.П. Широбокова.– Винница : Нова Книга, 2015. – 856с.
 3. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: підручник для студентів вищих медичних закладів / під редакцією В.П. Широбокова. – Вінниця, Нова книга, 2010. – 969 с.
 4. I.О. Ситник, С.I. Климнюк, М.С. Творко "Мiкробiологiя, вiрусологiя, iмунологiя" (видання 2-е, без змін), для вищих медичних навчальних закладів I-II рiвнiв акредитацiї -Тернопіль: ТДМУ, 2009. - 392 с.
 5. I.О. Ситник, С.I. Климнюк, М.С. Творко "Мiкробiологiя, вiрусологiя, iмунологiя", для вищих медичних навчальних закладiв I-II рiвнiв акредитацiї .- Тернопіль: Укр-медкнига, 1998. - 392 с.


Посiбники:

 1. Мікробіологія, вірусологія та імунологія в запитаннях та відповідях ; за заг. ре.: В.П. Широбокова, С.І. Климнюка. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2019. - 340 с.
 2. С.І. Климнюк, І.О. Ситник, В.П. Широбоков Практична мікробіологія : навчальний посібник; за заг.ре.: В.П. Широбокова, С.І. Климнюка. - Вінниця : Нова Книга, 2018. - 576 с.
 3. Навчальний посібник «Основи екології» / Н.М. Олійник / Тернопіль: СПД-ФО Шпак В.Б. – 2014. – 223с.
 4. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Безпека життєдіяльності» /Бакалюк О.Й., Лукащук-Федик С.В., Русенко Я.Г.//Тернопіль: СПД-ФО Шпак В.Б. – 2012. –199с.
 5. Навчальний посібник «Медико-соціальні основи здоров’я» / Луй З.І.,. Олійник Н.М / Тернопіль: РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 2012. – 300 с.
 6. Творко, М. С. Основи імунології (теорія і практика) [Текст] : навчальний посібник / М. С. Творко, С. І. Климнюк, Н. І. Ткачук. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. - 298 с.
 7. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Безпека життєдіяльності» / Бакалюк О.Й., Олійник Н.М., Бадюк Р.А., Гнатюк А.Г. та ін. / Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б. – 2008. – 287 с.
 8. Навчальний посібник «Безпека життєдіяль-ності: соціально-економічний аспект /Лукащук-Федик С.В., Олійник Н.М., Швед А.М// Тернопіль: видавництво «Горлиця». – 2008 –260 с.
 9. « Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині» / за ред. М. А. Андрейчина.-Тернопіль: ТДМУ, 2007р.- 300с.
 10. С.I. Климнюк, I.О. Ситник, М.С. Творко, В.П. Широбоков "Практична мiкробiологiя", навчальний посiбник для студентiв вищих медичних навчальних закладiв IV рiвня акредитацiї. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. - 440 с.
 11. Мультимедiйний компакт-диск "Мiкробiологiя, вiрусологiя, iмунологiя" (2000);
 12. К.А. Посохова, С.I. Климнюк. "Мiкробiологiчнi основи рацiонального застосування антибiотикiв" (навчальний посібник) .Тернопіль: Укрмедкнига. – 1998. – 131 с.
 13. М.С. Творко "Iмунологiя" (лекцiї для студентiв медичного факультету) . Тернопіль: ТДМУ, 1998. - 186 с.