Пiдручники:

 1. Medical Microbiology, Virology and Immunology = Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія : textbook for English-speaking students of higher medical educational institutions / T. V. Andrianova, Bobyr, V. V. Danyleichenko, V. V Dyment, G. S. Dziublyk, I. V. Evtushenko, O. I.Fedechko, I. M. Furman, A. A. Klymnyuk, S. I. Koval, E. Z. ; ed. V. P. Shyrobokov. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. - 744 p.

 2. Medical Microbiology and Immunology = Медична мікробіологія та імунологія : підручник для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів ВМНЗ, які навчаються англійською мовою / M. Tymkiv, О. Korniychuk, S. Pavliy, M. Мішина, Н. Філімонова, Н. S. Klymnyuk, I. Вовк, - Vinnytsya : Nova Knyha, 2019. - 416 р.

 3. Мікробіологія,вірусологія,імунологія : підручник для сту. стом. ф-тів вищих мед. навч.закл. ІІІ- IV р.а. / [ В.В. Данилейченкоб С.І. Климнюк, О.П. Корнійчук та інші] ; за заг. ред.. В.В. Данилейченкаб О.П. Корнійчука. – Вінниця : Нова Книга, 2017. -376с.

 4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология:учебник для студ.вісш.мед.уче.заведений : перевод с укр. издания / [ Андрианова Т.В., Бобырь В.В., Виноград Н.А. и др.] ; под ред. В.П. Широбокова.– Винница : Нова Книга, 2015. – 856с.

 5. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: підручник для студентів вищих медичних закладів / під редакцією В.П. Широбокова. – Вінниця, Нова книга, 2010. – 969 с.

 6. Мiкробiологiя, вiрусологiя, iмунологiя (видання 2-е, без змін) : підручник для вищих медичних навчальних закладів I-II рiвнiв акредитацiї / I.О. Ситник, С.I. Климнюк, М.С. Творко -Тернопіль: ТДМУ, 2009. - 392 с.

 7. Мiкробiологiя, вiрусологiя, iмунологiя: підручник для вищих медичних навчальних закладiв I-II рiвнiв акредитацiї / I.О. Ситник, С.I. Климнюк, М.С. Творко .- Тернопіль: Укр-медкнига, 1998. - 392 с.


Посiбники:

 1. Медична мікробіологія. Посібник з мікробних інфекцій: патогенез, імунітет, лабораторна діагностика та контроль: 19-е видання: у 2 томах. Том 2 / Майкл Р. Барер, Вілл Ірвінг, Ендрю Свонн, Нелюн Перера/ переклад Сергій Климнюк та інші. - Всеукраїнське спеціалізоване видавництво : Медицина, 2021. – 384с.

 2. Медична мікробіологія. Посібник з мікробних інфекцій: патогенез, імунітет, лабораторна діагностика та контроль: 19-е видання: у 2 томах. Том 1 / Майкл Р. Барер, Вілл Ірвінг, Ендрю Свонн, Нелюн Перера/ переклад Сергій Климнюк та інші. - Всеукраїнське спеціалізоване видавництво : Медицина, 2020. – 434с.

 3. Мікробіологія, вірусологія та імунологія в запитаннях та відповідях::навчальний посібник/ за заг. ре.: В.П. Широбокова, С.І. Климнюка. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2019. - 340 с.

 4. Практична мікробіологія : навчальний посібник; за заг.ре.: В.П. Широбокова, С.І. Климнюка. - Вінниця : Нова Книга, 2018. - 576 с.

 5. Основи екології:навчальний посібник / Н.М. Олійник / Тернопіль: СПД-ФО Шпак В.Б. – 2014. – 223с.

 6. Безпека життєдіяльності:навчально-методичний посібник /Бакалюк О.Й., Лукащук-Федик С.В., Русенко Я.Г.//Тернопіль: СПД-ФО Шпак В.Б. – 2012. –199с.

 7. Медико-соціальні основи здоров’я: навчальний посібник / Луй З.І., Олійник Н.М. / Тернопіль: РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 2012. – 300 с.

 8. Основи імунології (теорія і практика) [Текст] : навчальний посібник / М. С. Творко, С. І. Климнюк, Н. І. Ткачук. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. - 298 с.

 9. Безпека життєдіяльності:навчально-методичний посібник / Бакалюк О.Й., Олійник Н.М., Бадюк Р.А., Гнатюк А.Г. та ін. / Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б. – 2008. – 287 с.

 10. Безпека життєдіяль-ності: соціально-економічний аспект :навчальний посібник /Лукащук-Федик С.В., Олійник Н.М., Швед А.М// Тернопіль: видавництво «Горлиця». – 2008 –260 с.

 11. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині :навчальний посібник / за ред. М. А. Андрейчина.-Тернопіль: ТДМУ, 2007р.- 300с.

 12. Практична мiкробiологiя: навчальний посiбник для студентiв вищих медичних навчальних закладiв IV рiвня акредитацiї. / С.I. Климнюк, I.О. Ситник, М.С. Творко, В.П. Широбоков-Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. - 440 с.

 13. Мультимедiйний компакт-диск "Мiкробiологiя, вiрусологiя, iмунологiя" (2000);

 14. Мiкробiологiчнi основи рацiонального застосування антибiотикiв :навчальний посібник / К.А. Посохова, С.I. Климнюк.-.Тернопіль: Укрмедкнига. – 1998. – 131 с.

 15. Iмунологiя: лекцiї для студентiв медичного факультету / М.С. Творко -. Тернопіль: ТДМУ, 1998. - 186 с.