Підручники, видані викладачами кафедри:

 • Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія. — 3-тє вид., оновл. та допов. // Широбоков В. П. за ред.) – Вінниця, Нова книга, 2021. – 920 с.

 • Medical Microbiology, Virology and Immunology = Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія : textbook for English-speaking students of higher medical educational institutions / T. V. Andrianova, Bobyr, V. V. Danyleichenko, V. V Dyment, G. S. Dziublyk, I. V. Evtushenko, O. I.Fedechko, I. M. Furman, A. A. Klymnyuk, S. I. Koval, E. Z. ; ed. V. P. Shyrobokov. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. - 744 p.

 • Medical Microbiology and Immunology = Медична мікробіологія та імунологія : підручник для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів ВМНЗ, які навчаються англійською мовою / M. Tymkiv, О. Korniychuk, S. Pavliy, M. Мішина, Н. Філімонова, Н. S. Klymnyuk, I. Вовк, - Vinnytsya : Nova Knyha, 2019. - 416 р.

 • Мікробіологія,вірусологія,імунологія : підручник для сту. стом. ф-тів вищих мед. навч.закл. ІІІ- IV р.а. / [ В.В. Данилейченкоб С.І. Климнюк, О.П. Корнійчук та інші] ; за заг. ред.. В.В. Данилейченкаб О.П. Корнійчука. – Вінниця : Нова Книга, 2017. -376с.

 • Медицинская микробиология, вирусология и иммунология:учебник для студ.вісш.мед.уче.заведений : перевод с укр. издания / [ Т.В. Андрианова , В.В. Бобырь , Н.А. Виноград и др.] ; под ред. В.П. Широбокова.– Винница : Нова Книга, 2015. – 856с.

 • Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: підручник для студентів вищих медичних закладів / під редакцією В.П. Широбокова. – Вінниця, Нова книга, 2010. – 969 с.

 • Мiкробiологiя, вiрусологiя, iмунологiя (видання 2-е, без змін) : підручник для вищих медичних навчальних закладів I-II рiвнiв акредитацiї / I.О. Ситник, С.I. Климнюк, М.С. Творко -Тернопіль: ТДМУ, 2009. - 392 с.

 • Мiкробiологiя, вiрусологiя, iмунологiя: підручник для вищих медичних навчальних закладiв I-II рiвнiв акредитацiї / I.О. Ситник, С.I. Климнюк, М.С. Творко .- Тернопіль: Укр-медкнига, 1998. - 392 с.


Посібники, видані викладачами кафедри:

 • Microbiology, virology and immunology in questions and answers / Klymnyuk S.I., Halabitska I.M., Korniychuk O.P., Kravets N.Ya., Medvid I.I., Mykhailyshyn H.I., Pyatkovskyy T.I., Tworko M.S., Shyrobokov V.P., Avdeyeva L.V. -Тернопіль: ТНМУ, 2022.- 400 с.

 • Ситуаційні задачі з мікробіології та вірусології / за загальною редакцією доц. Ткачук -Тернопіль: ТНМУ, 2022.- 338 с.

 • Актуальні аспекти вищої медичної освіти за фахом «Загальна практика-сімейна медицина»: навч.-метод. посіб. / за редакцєю проф. Л.С. Бабінець .- Тернопіль : Осадца Ю.В., 2022.- 608с.

 • КлимнюкаМедична мікробіологія. Посібник з мікробних інфекцій: патогенез, імунітет, лабораторна діагностика та контроль: 19-е видання: у 2 томах. Том 2 / Майкл Р. Барер, Вілл Ірвінг, Ендрю Свонн, Нелюн Перера/ переклад Сергій Климнюк та інші. - Всеукраїнське спеціалізоване видавництво : Медицина, 2021. – 384с.

 • Актуальні аспекти вищої медичної освіти за фахом «Загальна практика-сімейна медицина»: Навч.-наук. посіб. / за ред. проф. Л.С. Бабінець. —Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. – 652 с.

 • Медична мікробіологія. Посібник з мікробних інфекцій: патогенез, імунітет, лабораторна діагностика та контроль: 19-е видання: у 2 томах. Том 1 / Майкл Р. Барер, Вілл Ірвінг, Ендрю Свонн, Нелюн Перера/ переклад Сергій Климнюк та інші. - Всеукраїнське спеціалізоване видавництво : Медицина, 2020. – 434с.

 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія в таблицях і схемах: навч. посіб.: у 4 част. Ч.1. Загальна мікробіологія / за заг. ред. С.І. Климнюка, М.С. Творка –Тернопіль: ТНМУ, 2020. 180 с.

 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія в таблицях і схемах: навч.посіб.: у 4 част. Ч.2. Імунологія / за заг. ред. С.І. Климнюка, М.С. Творка –Тернопіль: ТНМУ, 2021.- 156 с.

 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія в таблицях і схемах: навч.посіб.: у 4 част. Ч.3. Вірусологія / за заг. ред. С.І. Климнюка, М.С. Творка –Тернопіль: ТНМУ, 2021. -232 с.

 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія в таблицях і схемах: навч.посіб.: у 4 част. Ч.4. Спеціальна, клінічна та екологічна мікробіологія / за заг. зед. С.І. Климнюка, М.С. Творка – Тернопіль: ТНМУ, 2021. -416с.

 • Лабораторний практикум з дисципліни «Медична біологія»/ Л. Я.Федонюк ,  Я. С. Стравський,  С. С.Подобівський,  Н.Б. Гливка, О. М. Загричук ,  О. Ю.Ружицька ,  О. Б. Фурка   – Тернопіль: ТНМУ, 2020. – 360 с. 

 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія в запитаннях та відповідях::навчальний посібник/ за заг. ре.: В.П. Широбокова, С.І. Климнюка. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2019. - 340 с.

 • Практична мікробіологія : навчальний посібник; за заг.ре.: В.П. Широбокова, С.І. Климнюка. - Вінниця : Нова Книга, 2018. - 576с.

 • Основи екології:навчальний посібник / Н.М. Олійник / Тернопіль: СПД-ФО Шпак В.Б. – 2014. – 223с.

 • Безпека життєдіяльності:навчально-методичний посібник / О.Й.Бакалюк , С.В. Лукащук-Федик , Я.Г. Русенко / Тернопіль: СПД-ФО Шпак В.Б. – 2012. –199с.

 • Медико-соціальні основи здоров’я: навчальний посібник / З.І. Луй , Н.М. Олійник / Тернопіль: РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 2012. – 300 с.

 • Основи імунології (теорія і практика) [Текст] : навчальний посібник / М. С. Творко, С. І. Климнюк, Н. І. Ткачук. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. - 298 с.

 • Безпека життєдіяльності:навчально-методичний посібник / О.Й. Бакалюк , Н.М. Олійник , Р.А. Бадюк , А.Г. Гнатюк та ін. / Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б. – 2008. – 287 с.

 • Безпека життєдіяль-ності: соціально-економічний аспект :навчальний посібник / С.В. Лукащук-Федик , Н.М. Олійник , А.М. Швед// Тернопіль: видавництво «Горлиця». – 2008 –260 с.

 • Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині :навчальний посібник / за ред. М. А. Андрейчина.-Тернопіль: ТДМУ, 2007р.- 300с.

 • Практична мiкробiологiя: навчальний посiбник для студентiв вищих медичних навчальних закладiв IV рiвня акредитацiї. / С.I. Климнюк, I.О. Ситник, М.С. Творко, В.П. Широбоков-Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. - 440 с.

 • Мультимедiйний компакт-диск "Мiкробiологiя, вiрусологiя, iмунологiя" (2000);

 • Мiкробiологiчнi основи рацiонального застосування антибiотикiв :навчальний посібник / К.А. Посохова, С.I. Климнюк.-.Тернопіль: Укрмедкнига. – 1998. – 131 с.

 • Iмунологiя: лекцiї для студентiв медичного факультету / М.С. Творко -. Тернопіль: ТДМУ, 1998. - 186 с.