Підручники та посібники

Пiдручники:

  • I.О. Ситник, С.I. Климнюк, М.С. Творко "Мiкробiологiя, вiрусологiя, iмунологiя", для вищих медичних навчальних закладiв I-II рiвнiв акредитацiї .- Тернопіль: Укр-медкнига, 1998. - 392 с.
  • I.О. Ситник, С.I. Климнюк, М.С. Творко "Мiкробiологiя, вiрусологiя, iмунологiя" (видання 2-е, без змін), для вищих медичних навчальних закладів I-II рiвнiв акредитацiї -Тернопіль: ТДМУ, 2009. - 392 с.
  • Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: підручник для студентів вищих медичних закладів / під редакцією В.П. Широбокова. – Вінниця, Нова книга, 2010. – 969 с.
  • Медицинская микробиология, вирусология и иммунология:учебник для студ.вісш.мед.уче.заведений : перевод с укр. издания / [ Андрианова Т.В., Бобырь В.В., Виноград Н.А. и др.] ; под ред. В.П. Широбокова.– Винница : Нова Книга, 2015. – 856с.
  • Мікробіологія,вірусологія,імунологія : підручник для сту. стом. ф-тів вищих мед. навч.закл. ІІІ- IV р.а. / [ В.В. Данилейченкоб С.І. Климнюк, О.П. Корнійчук та інші] ; за заг. ред.. В.В. Данилейченкаб О.П. Корнійчука. – Вінниця : Нова Книга, 2017. -376с.

Посiбники:

  • С.I. Климнюк, I.О. Ситник, М.С. Творко, В.П. Широбоков "Практична мiкробiологiя", навчальний посiбник для студентiв вищих медичних навчальних закладiв IV рiвня акредитацiї. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. - 440 с.
  • Творко, М. С. Основи імунології (теорія і практика) [Текст] : навчальний посібник / М. С. Творко, С. І. Климнюк, Н. І. Ткачук. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. - 298 с.
  • Мультимедiйний компакт-диск "Мiкробiологiя, вiрусологiя, iмунологiя" (2000);
  • К.А. Посохова, С.I. Климнюк. "Мiкробiологiчнi основи рацiонального застосування антибiотикiв" (навчальний посібник) .Тернопіль: Укрмедкнига. – 1998. – 131 с.
  • М.С. Творко "Iмунологiя" (лекцiї для студентiв медичного факультету) . Тернопіль: ТДМУ, 1998. - 186 с.