Протягом усіх років існування при кафедрі активно функціонує студентський науковий гурток. Основні напрями роботи гуртка - науково-дослідна (робота в науковій лабораторії кафедри, виконання фрагментів кафедральної наукової роботи під керівництвом викладачів), теоретична (заслуховування наукових повідомлень та рефератів, результатiв студентських робіт, доповіді на студентських конференціях) і практична робота (освоєння практичних навичок, нових методiв діагностики захворювань ).

Засідання  наукового гуртка, на якому проводять обговорення  підготовлених доповідей студентів (1996 рік)

Гуртківці щорічно виступають на студентських науково-теоретичних конференціях українською та англійською мовами у різних навчальних закладах України та закордоном, беруть учать у роботі міжнародних студентських форумів, публікують свої дослідження у журналах і збірниках наукових праць. Наукові роботи студентів кафедри приймали участь у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014-2015 році у галузі «Теоретична медицина» (студентка медичного факультету Ю. Пінчук) в міжнародному медичному конгресі для студентів і молодих вчених (студенти медичного факультету І. Стецюк, Н.Калатай, Ю.Сокіл, Н.Олійник, стоматологічного факультету – А. Огінський). 

Доцент Л.Б.  Романюк, асистент О.Б. Кучмак  з гуртківцями  на  міжнародному медичному конгресі для студентів і молодих вчених (2014 рік)


У 2016р. студент III курсу медичного факультету  Ігор Стецюк був учасником ХХІV Міжнародної медичної студентської конференції в секції базових дисциплін  Ігор Стецюк доповів на тему «The oral and colon microbiota in patients with rheumatoid arthritis» ( науковий керівник – к.м.н., ас. О.Б. Кучмак ). Президія  конференції висловила думку про неабияку перспективу зроблених  ними досліджень.

Студенти III та IV курсів медичного факультету  Ігор Стецюк,  Олеся Сопель, Катерина Галей учасники ХХІV Міжнародна медична студентська конференція (зліва направо 2016 рік)

На XXI Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених, 24-26 квітня, 2017року, м. Тернопіль  у секції медична біологія та мікробіологія   наші гуртківці представили свої роботи Іванців В. Павлюк З., Небещанська М.  Так, за підсумками конгресу студентка 5 курсу    мед. фак-ту   Іванків Вікторія  була нагороджена Диплом I ступеня .

Переможці секції " Біологія та мікробіологія"- студенти В.  Іванців, Д. Коніор  та куратори проф. Л.Я. Федонюк, доценти С.С. Подобівський, О.В. Покришко, асистент Н.Я. Кравець на XXI Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених( 2017 рік)

 Студентки З. Павлюк,  М. Небещанська представили стендову доповідь на XXI Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (2017рік)

Козак Ольга студентка 4 курсу  мед. фак-ту , за участь у   ХIV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку—2017» 26–28 квітня 2017 року м. Вінниця, Україна була нагороджена Дипломом  II ступеня.Студентка ІІІ курсу медичного факультету Сатурська Уляна прийняла участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 24-25 березня 2016 році у галузі «Теоретична медицина». Тема студентської наукової роботи: Епідемічний аналіз захворюваності на лайм-бореліозу в Україні. Науковий керівник доцент кафедри Олійник Н. М. Також, наші гуртківці Мирончук О., Геренко М. презентували  стендову доповіддю на науково-практичній конференції «Медико-соціальні проблеми дитячого віку 26-27 жовтня 2017р.»,   студенти 4 курсу факультету іноземних студентів  Абдельгаввад Ахмед Салем Мохаммед  Аппіах Еммануел Нярко представили доповідь на «The International Medical Students’ Congress of Bucharest 6th -10th of December», який проходив у Будапешті 29.11.2017р. столиці Румунії,  в секції медичні науки та отримали сертифікат. 

Виступ гуртківки Юлії Швець на XXIІ Міжнародному медичному студентському конгресі та молодих вчених (2018 рік )

У 2018р. студенти прийняли участь у XXIІ Міжнародному медичному студентському конгресі та молодих вчених, 24-26 квітня, 2018 року, м. Тернопіль у секції медична біологія та мікробіологія наші гуртківці представили з доповідями.На цьогорічний конгрес у ТНМУ ім. І. Я. Горбачеського студентів та молодих вчених викладачі кафедри разом з гуртківцями підготували 10 тез, авторами одних тез можуть бути кілька студентів. Наші гуртківці Козак Ольга, Маланчин Артем, Пудз’яновська Александра-Анна, Швець Юлія – отримали грамоту за друге місце у конкурсі наукових робіт ХХІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. Студентка 6 курсу медичного факультету Іванків Вікторія отримала диплом першого ступеня за доповідь на XV Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку – 2018», яка відбулася у Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова. Також студентка 5 курсу Заставна Надія виступила з доповіддю на XVІ Міжнародній науковій конференції «Шевченківська весна: досягнення біологічної науки / BioScience Advances», результати  дослідженя були опубліковані в матеріалах конференції.

28-29 березня 2019 р.  Abouelkoussine Sara та Abdelgawwad Ahmed Salem Mohammed  прийняли участь у 75 Всеукраїнській студентській науковій конференції " Medical student's conference in Poltava"MEDSCOP 2019. 

Abouelkoussine Sara представлє спільну роботу з Abdelgawwad Ahmed Salem Mohammed  на 75 Всеукраїнській студентській науковій конференції " Medical student's conference in Poltava" MEDSCOP ( 2019 рік) 

Cтуденти прийняли участь у XXIІІ Міжнародному медичному студентському конгресі та молодих вчених, 15-17 квітня, 2019 року, м. Тернопіль  у секції «Морфологія в нормі та експерименті. Патоморфологія, судова медицина. Біологія та мікробіологія» наші гуртківці представили свої доповіді. За підсумками конгресу студент 3 мед. фак-ту  Цебрик Святослав був нагороджений Дипломом  І ступеня, студентки  6 та 2  курсу мед. фак-ту Козак Ольга та Бучинська Мар’яна були нагороджені Диплом ІІI ступеня.

  Професор І.М.Кліщ вручає дипломи переможцям Цебрик Святослав,  Бучинська Мар’яна, Козак Ольга (зліва на право) XXIІІ Міжнародний медичний студентський конгрес та молодих вчених (2019 рік)

 17-18 травня 2019 року в межах SPACETIME SCIENCE DAYS до Дня Науки в місті Києві у ВКЗ НАН України відбувся Міжнародний форум молодих науковців та дослідників «SCIENCE AND STUDY» в якому прийняли участь наші гуртківці Бучинська Маряна та Говда Ірина доповіді, яких були визнані кращими їх нагороджено дипломами «Дипломом за кращу доповідь» .

Міжнародний форум молодих науковців та дослідників «SCIENCE AND STUDY» в якому прийняли участь наші гуртківці Бучинська Маряна та Говда Ірина доповіді, яких були визнані кращими та нагороджено дипломами «Дипломом за кращу доповідь»

17-18 травня Міжнародний форум молодих науковців та дослідників «SCIENCE AND STUDY»  гуртківці Бучинська Маряна та Говда Ірина  були  нагороджені дипломами «Дипломом за кращу доповідь» (2019 рік)

У 2020 р. наші гуртківці прийняли участь у XXIV Міжнародному медичному студентському конгресі та молодих вчених, 13-15 квітня, цьогоріч, який  відбувався у режимі онлайн. Студенти прийняли активну участь та представили свої доповіді на двох секціях: "Імунологія та Алергологія ", "Біологія та Мікробіологія". Наші переможці у секції "Біологія та мікробіологія" - Радковська Ірина студентка 2 курсу медичного факультету та Tippannavar Prajwal Gangappa студент 2 курс факультету іноземних студентів 1 місце. 

Роман Кашуба доповідає  про причини виникнення мультирезистентних форм туберкульозу (МРТБ) (2020рік)

Студент факультету іноземних студентів Тіппаннавар Пражван Ганаппа  предствавив доповідь на тему:"The spectrum of microorganisms isolated from patient’s blood of the intensive care unit of Ternopil university hospital"  (2020 рік)

Kumar Raj  - студент 2 курс факультету іноземних студентів , Швед Микола , Коваль Анна, Білозецька Христина, Шкробот Анна - студенти 2 курсу медичного факультету - здобули 2 місце та Кашуба Роман , Мруг Тетяна, Гетун Ольга студенти 2 курсу медичного факультету -  3 місце.  Також у секції" Імунологія. Алергологія" - Shaikh Ayesha Gulam Mustufa - 2 місце.

На цьогорічний конгрес у ТНМУ ім. І. Я. Горбачеського студентів та молодих вчених викладачі кафедри разом з гуртківцями підготували 16 тез, які опубліковані в матеріалах конференції. 

Презентація доповіді Білозецької Христина, Шкробот Анни -« Використання сучасних методів діагностики туберкульозу в Україні та країнах світу" (2020 рік)

Гетун Ольга представляє доповідь - "Виявлення бактеріоносійства антибіотикорезистентних штамів S.aureus серед студентів-медиків" (2020 рік)

12 – 14 квітня 2021 року відбувся ювілейний XXV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, наші гуртківці прийняли активну участь у конгресі, який відбувався в онлайн режимі. Наші гуртківці разом з викладачами кафедри підготували 8 доповідей та підготували публікації для збірника матеріалів конференції.

Заслуховування доповіді Вікторіі Юрків на XXV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених  (2021 рік )

Суденти представили свої доповіді на секції «Біологія та мікробіологія» кураторами, якої  були професор Лариса Федонюк, доцент Олена Покришко, доцент Наталія Кравець, канд. біол. наук Оксана Ярема, Олена Скиба. За підсумками конгресу студент  Вікторія Юрків, Марта Бутковська, Aditya Narayan Pandey, Vindhia Dosi  здобули перше місце, друге місце здобули Анастасія Бударна, Chun Mohammadm Hakimshah, третє місце посіли Тетяна Степанюк, Юлія Галіяш.

Студенти факультету іноземних студентів  2 курсу Narayan Pandey, Vindhia Dosi  та  4 курсу Chun Mohammadm Hakimshah  представляють  онлайн свої доповіді на секції «Біологія та мікробіологія» (2021 рік)

Студенти медичного факультету Тетяна Степанюк, Юлія Галіяш, Марта Бутковська, Анастасія Бударна представляють роботи на секції «Біологія та мікробіологія»  в рамках 25-го міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених  (2021 рік)

13-15 квітня 2022 року відбувся Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського в онлайн-режимі.  Захід організувала команда наукового товариства студентів ТНМУ  кошти за участь у конгресі були перераховані  на потреби Збройних сил України.У секції «Біологія та мікробіологія» перемогу одержали і наші гуртківці  Argun Omprakash Agrawal, Bhavnani Harsh Amitkumar . Друге місце здобули Наталія Захарчук, Іван Луцик,Дмитро Корольчук, Jerry Alemonai, Уляна Дишко .Третє місце посіли Олеся Лемішка, Анастасія Свергун, Лілія Федишин, Viktoriia Yurkiv .

Гуртківці кафедри під час доповідей на XXVІ Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2022 рік) 

У 2022-2023 навчальному році студенти-гуртківці приймали участь у XXVIІ Міжнародному медичному студентському конгресі та молодих вчених, 10-12 квітня, 2023 року, м. Тернопіль у секції «Біологія та мікробіологія», наші гуртківці представили свої усні доповіді. За результатами наукових досліджень у 2022-2023 р. в матеріалах конференцій було опубліковано 15 студентських робіт 

Учасники  XXVІІ Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (2023 рік) 

У 2023-2024 навчальному році студенти-гуртківці приймали участь у XXVIІІ Міжнародному медичному студентському конгресі та молодих вчених, 8-10 квітня, 2024 року, м. Тернопіль у секції «Біологія та мікробіологія», наші гуртківці представили свої усні доповіді. 

За підсумками конгресу студенти 2 та 3 курсів медичного фак-ту були нагороджені  Бриж Юлія, Товтин Світлана, Маліновська Любов, Ревура Олеся Дипломом І ступеня, студентів 2 курсу фак-ту медичного фак-ту та факультету іноземних студентів - Винник Анастасія, Наумчук Катерина, Самборська Анастасія, Деркач Софія, Sakshi Agrawal - були нагороджені Дипломом ІІ ступеня. Також студентів 2 курсу медичного факу-ту та факультету іноземних студентів Бахур Катерина, Бучинський Михайло,  Волянська Дарина, Оджиківська Софія, Маліновська Любов, Баланович Ірина, Мудра Євдокія, Мушинська Василина, Соломахіна Марія, Гороховський Антоній, Omodamiro Temidayo Adebuso --нагороджені Диплом ІІІ ступень.

За результатами наукових досліджень у 2023-2024 н.р. в матеріалах конференцій було опубліковано 13 студентських робіт, а саме у матеріалах XXVIІІ Міжнародному медичному студентському конгресі та молодих вчених. 

 Гуртківці під час виступу на XXVIІІ Міжнародному медичному студентському конгресі та молодих вчених (2024 рік)

Учасники конгресу студенти ПДМУ  відвідали кафедру мікробіології, вірусології та імунології (2024рік)