Інститут кураторів

Виховання є суттєвим фактором розвитку та формування особистості шляхом взаємодії викладача та студентів з метою формування в останніх позитивних властивостей та якостей. Вищі навчальні заклади мають здійснювати підготовку свідомої національної інтелігенції, сприяти оновленню і збагаченню інтелектуального генофонду нації, вихованню її духовної еліти, примножувати культурний потенціал, який забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів. Викладачі кафедри мікробіології, вірусології та імунології активно долучаються до цього процесу. Головною метою виховання, на досягнення якої спрямовано зусилля викладацького колективу є формування цiлiсної i гармонійно розвиненої особистості з високою національною самосвiдомiстю. Наставниками кураторських груп є викладачі кафедри: доц. Покришко О.В., ст. викл. Малярчук А.Р., доц. Романюк Л.Б., доц. Олійник Н.М., ас. Кравець Н.Я., ас. Борак В.П., ас. Медвідь І.І., ас. Галабіцька І.М.

Національно-патріотичне виховання спрямоване на формування у молодого покоління національної свідомості, любові до України, турботи про благо українського народу, вміння цивілізованим шляхом відстоювати права й свободи громадян, сприяти громадянському миру та злагоді в суспільстві.

Державні та народні символи України

З метою формування високої національної самосвідомості викладачі кафедри проводять бесіди, круглі столи, приймають участь у відповідних загально- університетських заходах. Зокрема, студенти кураторських груп разом зі своїми кураторами були присутні на презентації унікального дослідницького проекту «Код нації», що відбулася в бібліотеці ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського. Цей фільм дає відповіді на питання, хто такі українці, чим українці особливі та що саме робить їх такими і дозволяє проносити національну ідентичність крізь сторіччя.

Відвідання презентації дослідницького проекту «Код нації» (2018р.)

Велика увага викладачами кафедри приділяється вихованню у студентів почуття патріотизму висвітлюючи події, які відбуваються в зоні АТО, займаючись волонтерською роботою. Студенти іноземних кураторських груп приймали активну участь у приготуванні вареників для воїнів АТО.

Студенти кураторських групи разом із кураторами доц. Покришко О.В. та ст. викл. Малярчук А.Р. приймали участь у виготовленні вареників для воїнів-АТО (2016р.)

Студенти кураторських груп разом з викладачами кафедри прийняли активну участь при зборах продуктів для воїнів АТО (2015р.)

У рамках святкування Шевченківських днів викладачі із кураторськими групами вшановують пам'ять геніального українського письменника, художника, борця за свободу нашої країни – Тараса Шевченка.

На мистецькому святі «Шевченківський розмай» доц. Олійник Н.М. із кураторською групою (2015р.)

Інтелектуально-духовне виховання є невід’ємною частиною студентської виховної роботи, що формує позитивне ставлення до набуття знань, вироблення умінь і навичок під час бесід і зустрічей з кураторами.

Підготовки свідомої національної інтелігенції, сприяння збагаченню інтелектуального генофонду нації, вихованню її духовної еліти, примноження культурного потенціалу, який забезпечує високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів здійснюється викладачами кафедри шляхом відвідування музеїв міста, художніх виставок, концертів.

Студенти ІІІ курсу з куратором асист. Галабіцькою І.М. відвідала виставку картин у художньому музеї (2017р.)


Студенти 5 гр. ІІІ курсу з доц. Олійник Н.М.  на  виставі  « Сорочинський ярмарок»       у Тернопільському драматичний театрі ім Т.Г. Шевченка (2016р.)

Студенти 5 гр. ІІІ курсу з доц. Олійник Н.М. на виставі « Сорочинський ярмарок» у Тернопільському драматичний театрі ім Т.Г. Шевченка (2016р.)

Асист. Борак В.П. та Галабіцька І.М. з кураторськими групами під час відвідування вистави у Тернорнопільськом у драматичному театрі ім Т.Г. Шевченка (2018р.)

Асист. Кравець Н.Я. з кураторською групою під час екскурсії містом, в якому ми живемо для ознайомлення з історичним минулим (2015р.)

Кураторські групи приймають активну участь у загально університетських заходах спрямованих на інтелектуально-духовне виховання.

Студенти 1 групи ІІІ курсу медичного фак-ту з куратором доц. Романюк Л.Б. знайомляться з особливістю українських строїв та символікою вишиванок, приймаючи участь у голосуванні на кращу світлину в українському народному одязі (2017р.)

Формування у студентської молоді почуття відповідальності та милосердя здійснюється шляхом участі у благодійних акціях. Студенти кураторських груп активно приймають участь у благодійних акціях. Зокрема, участь у благодійному ярмарку, виручені кошти від якого були направлені на лікування важкохворих студентів університету.

Студенти з курсу медичного факультету

активно приймають участь у благодійному ярмарку (2015р.)

Кураторська група аст. Борак В.П. підтримала і прийняла активну участь в акції по збору коштів для купівлі енцефалографа (2016р.)

Студенти долучилися до проведення акції в університеті з нагоди Всесвітнього дня боротьби з епілепсією (2016р.)

Студенти з кураторських груп разом з доц. Покришко О.В. були учасниками акцій рамках проекту «Повернемо щасливе дитинство онкохворим дітям» (2016р.)


Робота з іноземними студентами полягає у проведенні співбесід та круглих столів в рамках знайомства з новими соціальними умовами і соціальними ролями ( нова роль студента і пов’язані з нею функції), формуванням особливостей культури поведінки в Україні ( у громадських місцях, транспорті).

Для ознайомлення тернополян з культурними і національними традиціями своїх країн студенти іноземних груп разом з доц. Покришко О.В. приймали участь у циклі телепередач у рамках проекту «Ранок на ТТБ: навколо світу» (2017р.)

Фізичне виховання. Формування відповідального відношення до свого здоров’я та сприяння руховій активності студентської молоді є пріорітетним напрямком роботи кураторів кафедри мікробіології, вірусології та імунології. Викладі кафедри не тільки проводять бесіди по формуванню здорового способу життя, а й залучають студентів до безпосередньої участі у спортивних змаганнях.

Студенти кураторських груп з доц. Покришко О.В. на фізкультурному марафоні (2017р.)

Здоровий спосіб життя. Одним із критеріїв здорового способу життя є дотримання профілактики захворювань, що передаються статевим шляхом. З метою підвищення рівня проінформованостістудентської молоді про ці захворювання та їх наслідки для репродуктивного та соматичного здоров’я, викладачі кафедри проводять тематичні співбесіди та круглі столи зі студентами кураторських груп.

Студенти кураторської групи доц. Романюк Л.Б. були учасниками акції «День здоров’я» (2016р.)

Студенти і викладачі кафедри під час проведення круглого столу на тему: Вірусні гепатити – смертельна загроза» (2015р.)

З метою формування уявлення про небезпеку ВІЛ/СНІДу, сприяння зниженню інфікування ВІЛ, формування толерантного ставлення до людей з ВІЛ, виховання бажання дотримуватися правил здорового способу життя та побудови міжстатевих відносин на основі дружби і поваги, викладачами кафедри мікробіології, вірусології та імунології із залученням студентів кураторських груп була проведена конференція до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.

Під час проведення конференції до

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (1 грудня 2017 р.)

25 квітня 2018р. на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології відбулися студентські наукові конференції на теми: «Панове, за мікробами останнє слово…», «Інфекційні захворювання у різних країнах світу».

Проведення студентських наукових конференцій стало доброю традицією нашої кафедри, що сприяє поглибленому опрацюванню студентами окремих питань мікробіології. Тематика конференції висвітлювала як актуальні проблеми співіснування людини із світом мікроорганізмів, так і можливі перспективи. Активну участь у конференції прийняли студенти другого курсу медичного факультету. Вони підготували цікаві та інформативні доповіді на наступні теми:

1. Народження мікробної теорії: від міазмів до мікробів» - ст. Грабчук Віталій Борисович, 24 гр. мед. факультет, 2 курс.

Грабчук Віталій Борисович представляє доповідь на тему: Народження мікробної теорії: від міазмів до мікробів» (2018р.)

2.«Тіло людини як екосистема» - ст. Фесюк Ірина Яківна, 23 гр. мед. факультет, 2 курс.

3. «Усе геніальне відкривається випадково. початок ери антибіотиків» - ст. Демах Ірина Володимирівна, 24 гр. мед. факультет, 2 курс.

4.«Механізми формування антибіотикорезистентності» - ст. Вуїв Андрій Володимирович, 26 гр. мед. факультет, 2 курс.

5.«Збудники емерджентних і ре-емерджентних інфекцій – глобальна проблема ХХІ ст.» - ст. Срібняк Анастасія Олександрівна, 23 гр. мед. факультет, 2 курс.

6.«Сучасні підходи до профілактики інфекційних захворювань» - ст. Гетун Ольга Олексіївна, 25 гр. мед. факультет, 2 курс.

Студенти медичного факультету 2 курсу слухають доповіді учасників конференції (2018р.)

За активну участь студенти були нагороджені сертифікатами учасника конференції. Студентська науково-практична конференція для іноземних студентів англійською мовою була присвячена інфекційним захворюванням, які є небезпечними у різних країнах. У конференції взяли участь студенти ННІ медсетринства 2 курсу факультету іноземних студентів BSN, які підготували доповіді: «Інфекції, які передаються статевим шляхом», «Кампілобактеріоз, гелікобактеріоз», «Холера в Зімбабве», «СНІД в США», «Туберкульоз в Нігерії», Свої доповіді представили: Адебайо Блесінг, Ампонсак Келвін, Магоча Ліза, Коме Міспа і Ісайя Грейс Брайт. За обгрунтованість , презентабельність матеріалу було відмічено студентів Магоча Ліза і Ісайя Грейс Брайт. Усі доповіді були змістовними і сприяли поглибленню знань з мікробіології, вірусології та імунології. Організатором даної конференції була ст. викл., канд. біол. наук Малярчук Г. Р. Усі студенти отримали після конференції сертифікати учасників.

Вручення сертифікатів ННІ медсетринства 2 курсу факультету іноземних студентів BSN (2018р.)