Монографії, видані викладачами кафедри :

 1. Сытник И. А. Электрогидравлическое действие на микроорганизмы / И. А.Сытник. - Киев : Здоров'я, 1982. - 94 с.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

 1. Деклараційний патент на корисну модель МПК G09B 23/28. Спосіб моделювання ушкодження міокарда нітритом натрію // Пришляк А.М., Стахурська І.О., Гнатюк М.С.− №96651 ; заявл. 08.09.2014; опубл. 2015, Бюл. № 3.
 2. Патент на корисну модель 90831. Україна, МПК G 01 N 33/48. Спосіб діагностики лямбліозу, поєднаного з аскаридозом / М.І. Шкільна, Н.А. Васильєва, О.С. Луцук, О.В. Покришко. – № u 201400412; Заявлено 19.01.2014; Опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11.
 3. Патент на корисну модель 74012 Україна, МПК(2012.01) А61В10/00 А61В17/00 G12Q 1|04 (2006.01) Спосіб профілактики гнійних ускладнень після онкопластичних операцій / Галайчук І.І.., Данилків І.С., Покришко О. В., Пятковський Т.І. (Україна); Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. - № u 2012 04783; Заявл. 17.04.2012; Опубл. 10.10.2012, Бюл. № 19.
 4. Раціоналізаторська пропозиція Методи корекції фотодинаміччного ефекту в мікробній клітині / Кучмак О.Б., Винничук М.О., Климнюк С.І., Романюк Л.Б. -17 жовтня 2011 р.
 5. Патент на корисну модель 56411, Україна, МПК(2011.01) А61К 31/35 А61К 31/345 А61К 31/41 G09В 23/28 G01N 21/19 Спосіб визначення ефективності протопаразитарного (антилямблійного) засобу / Ковальчук М.Т., Покришко О. В., Шкільна М.І. (Україна); Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. - № u 2010 08804; Заявл. 15.07.2010; Опубл. 10.01.2011, Бюл. № 1
 6. Патент на корисну модель 54095 Україна, МПК(2009) G09В 23/00 № u 2010 05314; Спосіб кристалізації мікроорганізмів / Дем‘яненко В.В., Покришко О.В., Савчишин В.В., Скрабут В.Б. А.П - Бюл. № 20, 25.10.2010.
 7. Патент на корисну модель № 42793. Спосіб лікування хворих на лямбліоз /Андрейчин М.А., Шкільна М.І., Васильєва Н.А.,. Луцук О.С., Климнюк С.І. ,- Бюл.№4, 27.07.2009.
 8. Патент на корисну модель № 42808 Спосіб моделювання електромагнітної взаємодії в системах міжклітинного взаємозв‘язку / Дем‘яненко В.В., Покришко О. В., Бігуняк А.В. - Бюл.№3,27.07.2009
 9. Патент на корисну модель 54039 Україна, МПК(2009) C 12N 1/04 G09В 23/00 G01J 3/00 Спосіб моделювання гідрофобного генератора автоколивань макромолекул живої системи / Дем‘яненко В.В., Покришко О.В., Савчишин В.В., Білоус А.П. А.П. - Бюл. № 20, 25.10.2009.
 10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 31324 Програма для обрахунку екологічних параметрів мікробіоценозу «Екоіндекс» / П’ятковський Т.І. Климнюк С.І., Пацерковський А.Д. – 10.12.2009
 11. Патент на винахід № 82547. Спосіб мікробіологічної оцінки якості бутильованої води / Кованова Е.М., Климнюк С.І., Демяненко В.В.- Бюл. № 8, 2008.
 12. Патент на корисну модель 127204 Україна, МПК(2006) A 61K 31/726 A61P 19/00 Спосіб лікування хворих на остеоартроз із супутнім хронічним панкреатитом / Бабінець Л.С.,Маєвська Т.Г., Галабіцька І.М.- Бюл. № 8, 2006.