Монографії, видані викладачами кафедри :

 • Лайм-бореліоз / [за ред. М.А. Андрейчина та М.М. Корди]. – 2021. – Тернопіль: ТНМУ. – 376 с.

 • Нариси фауни Західного Поділля : монографія / Колектив авторів ; за редакцією Л. О. Шевчик. Тернопіль : Осадца Ю. В.. 2022. 164 с.

 • Электрогидравлическое действие на микроорганизмы / И. А.Сытник. - Киев : Здоров'я, 1982. - 94 с.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

 • Патент 142304 Україна. Спосіб одержання рослинної субстанції з протизапальною та антимікробною дією / Чернецька С. Б., Белей Н. М., Покришко О. В. – Бюл.№ 10,25.05.2020

 • Патент 131363. Україна. Фармацевтична композиція з антимікробною, протигрибковою і протизапальною дією на основі рослинних екстрактів та ефірної олії / Гордієнко О.І., Грошовий Т. А., Климнюк С. І., О.В. Покришко, Бензель І. Л., Бензель Л.В. – Бюл.№ 1, 10.01.2019.

 • Патент 125676. Україна. Спосіб одержання рослинної субстанції з діуретичною та та антимікробною дією / Дарзулі Н. П., Грошовий Т.А., Вронська Л. В., Покришко О. В., Соколова К. В., Подплетня О. А., Залигіна Є. В.. – Бюл.№ 10, 25.05.2018.

 • Патент 121020. Україна. Спосіб отримання субстанції з антибактеріальною активністю.// Марчишин С.М., Стойко Л Ію, Васенда М.М., Ткачук Н.І. - Бюл. № 22.(51), 27.11.2017

 • Патент 117190 Україна. 3-бензил-7-[(4-феніл-5-меркапто-1,2,4-триазол-3-іл)метил]-8-пропілксантин, формули:,що виявляє протигрибкову дію. / Вадимович Л. С., Поліщук Н. М., Камишний О. М., Михальченко Є. К., Александрова К. В. – Бюл. № 1, 26.06.2017

 • Патент 120703 Україна. 4-((4-етил-5-(октилтіо)-4Н-1,2,4-триазол-3-іл)метил)морфолін формули:,що проявляє протимікробну та протигрибкову активність. Книш Є. Г., Камишний О. М., Панасенко О. І., Поліщук Н. М., Щербина Р. О. – Бюл. № 2, 10.11.2017

 • Патент 115633 Україна. C12N 1/21 (2006.01); C12N 5/04 (2006.01); C12N 15/00. Спосіб отримання трансформованих рослин м'якої пшениці методом Agrobacterium-опосередкованої трансформації калюсних культур апікального походження./ Волч І.Р., Банникова М.О., Гнатюк І.С., Моргун Б.В.; – Бюл. № 1, 25.04.2017

 • Патент 115633 Україна. Спосіб моделювання ушкодження міокарда нітритом натрію / Пришляк А.М., Стахурська І.О., Гнатюк М.С.− Бюл. № 3, 08.09.2015

 • Патент 90831. Україна. Спосіб діагностики лямбліозу, поєднаного з аскаридозом / Шкільна М.І. , Васильєва Н.А., Луцук О.С., Покришко О.В.- Бюл. № 11.,10.06.2014,

 • Патент 74012 Україна. Спосіб профілактики гнійних ускладнень після онкопластичних операцій / Галайчук І.І.., Данилків І.С., Покришко О. В., Пятковський Т.І. (Україна); Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. - Бюл. № 19, 0.10.2012.

 • Раціоналізаторська пропозиція Методи корекції фотодинаміччного ефекту в мікробній клітині / Кучмак О.Б., Винничук М.О., Климнюк С.І., Романюк Л.Б. -17 жовтня 2011 р.

 • Патент 56411, Україна. Спосіб визначення ефективності протопаразитарного (антилямблійного) засобу / Ковальчук М.Т., Покришко О. В., Шкільна М.І. (Україна); Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. - Бюл. № 1, 10.01.2011.

 • Патент 54095 Україна. Спосіб кристалізації мікроорганізмів / Дем‘яненко В.В., Покришко О.В., Савчишин В.В., Скрабут В.Б. А.П - Бюл. № 20, 25.10.2010.

 • Патент 42793 Україна. Спосіб лікування хворих на лямбліоз /Андрейчин М.А., Шкільна М.І., Васильєва Н.А.,. Луцук О.С., Климнюк С.І. - Бюл.№4, 27.07.2009.

 • Патент 42808 Україна. Спосіб моделювання електромагнітної взаємодії в системах міжклітинного взаємозв‘язку / Дем‘яненко В.В., Покришко О. В., Бігуняк А.В. - Бюл.№3,27.07.2009

 • Патент 54039 Україна. Спосіб моделювання гідрофобного генератора автоколивань макромолекул живої системи / Дем‘яненко В.В., Покришко О.В., Савчишин В.В., Білоус А.П. А.П. - Бюл. № 20, 25.10.2009.

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 31324 Програма для обрахунку екологічних параметрів мікробіоценозу «Екоіндекс» / П’ятковський Т.І. Климнюк С.І., Пацерковський А.Д. – 10.12.2009

 • Патент 82547 Україна. Спосіб мікробіологічної оцінки якості бутильованої води / Кованова Е.М., Климнюк С.І., Демяненко В.В.- Бюл. № 8, 02.08.2008.

 • Патент 127204 Україна. Спосіб лікування хворих на остеоартроз із супутнім хронічним панкреатитом / Бабінець Л.С.,Маєвська Т.Г., Галабіцька І.М.- Бюл. № 8, 26.08. 2006.