Монографії, видані викладачами кафедри :

 1. Электрогидравлическое действие на микроорганизмы / И. А.Сытник. - Киев : Здоров'я, 1982. - 94 с.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

 1. Патент на корисну модель 117190 Україна, МПК: C07D 473/00 3-бензил-7-[(4-феніл-5-меркапто-1,2,4-триазол-3-іл)метил]-8-пропілксантин, формули:,що виявляє протигрибкову дію. / Левіч Сергій Вадимович, Поліщук Наталя Миколаївна, Камишний Олександр Михайлович, Михальченко Євген Костянтинович, Александрова Катерина В'ячеславівна Опубліковано: 26.06.2017

 2. Патент на корисну модель 120703 Україна,МПК: C07D 249/00, A61K 31/00, C07D 295/00 4-((4-етил-5-(октилтіо)-4Н-1,2,4-триазол-3-іл)метил)морфолін формули:,що проявляє протимікробну та протигрибкову активність. Книш Євгеній Григорович, Камишний Олександр Михайлович, Панасенко Олександр Іванович, Поліщук Наталія Миколаївна, Щербина Роман Олександрович Опубліковано: 10.11.2017

 3. Патент № 115633 України на корисну модель, заявка номер u 2016 10565; МПК (2017.01); A01H 1/00; A01H 4/00; A01H 5/04 (2006.01); C12N 1/21 (2006.01); C12N 5/04 (2006.01); C12N 15/00. Спосіб отримання трансформованих рослин м'якої пшениці методом Agrobacterium-опосередкованої трансформації калюсних культур апікального походження./ Волч І.Р., Банникова М.О., Гнатюк І.С., Моргун Б.В.; Заявник та патентовласник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Дата подання заявки 19.10.2016; Чинний з 25.04.2017

 4. Патент № 115633 України на корисну модель, заявка номер №96651 .Деклараційний патент на корисну модель МПК G09B 23/28. Спосіб моделювання ушкодження міокарда нітритом натрію // Пришляк А.М., Стахурська І.О., Гнатюк М.С.− №96651 ; заявл. 08.09.2014; опубл. 2015, Бюл. № 3.

 5. Патент на корисну модель 90831. Україна, МПК G 01 N 33/48. Спосіб діагностики лямбліозу, поєднаного з аскаридозом / М.І. Шкільна, Н.А. Васильєва, О.С. Луцук, О.В. Покришко. – № u 201400412; Заявлено 19.01.2014; Опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11.

 6. Патент на корисну модель 74012 Україна, МПК(2012.01) А61В10/00 А61В17/00 G12Q 1|04 (2006.01) Спосіб профілактики гнійних ускладнень після онкопластичних операцій / Галайчук І.І.., Данилків І.С., Покришко О. В., Пятковський Т.І. (Україна); Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. - № u 2012 04783; Заявл. 17.04.2012; Опубл. 10.10.2012, Бюл. № 19.

 7. Раціоналізаторська пропозиція Методи корекції фотодинаміччного ефекту в мікробній клітині / Кучмак О.Б., Винничук М.О., Климнюк С.І., Романюк Л.Б. -17 жовтня 2011 р.

 8. Патент на корисну модель 56411, Україна, МПК(2011.01) А61К 31/35 А61К 31/345 А61К 31/41 G09В 23/28 G01N 21/19 Спосіб визначення ефективності протопаразитарного (антилямблійного) засобу / Ковальчук М.Т., Покришко О. В., Шкільна М.І. (Україна); Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. - № u 2010 08804; Заявл. 15.07.2010; Опубл. 10.01.2011, Бюл. № 1

 9. Патент на корисну модель 54095 Україна, МПК(2009) G09В 23/00 № u 2010 05314; Спосіб кристалізації мікроорганізмів / Дем‘яненко В.В., Покришко О.В., Савчишин В.В., Скрабут В.Б. А.П - Бюл. № 20, 25.10.2010.

 10. Патент на корисну модель № 42793. Спосіб лікування хворих на лямбліоз /Андрейчин М.А., Шкільна М.І., Васильєва Н.А.,. Луцук О.С., Климнюк С.І. ,- Бюл.№4, 27.07.2009.

 11. Патент на корисну модель № 42808 Спосіб моделювання електромагнітної взаємодії в системах міжклітинного взаємозв‘язку / Дем‘яненко В.В., Покришко О. В., Бігуняк А.В. - Бюл.№3,27.07.2009

 12. Патент на корисну модель 54039 Україна, МПК(2009) C 12N 1/04 G09В 23/00 G01J 3/00 Спосіб моделювання гідрофобного генератора автоколивань макромолекул живої системи / Дем‘яненко В.В., Покришко О.В., Савчишин В.В., Білоус А.П. А.П. - Бюл. № 20, 25.10.2009.

 13. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 31324 Програма для обрахунку екологічних параметрів мікробіоценозу «Екоіндекс» / П’ятковський Т.І. Климнюк С.І., Пацерковський А.Д. – 10.12.2009

 14. Патент на винахід № 82547. Спосіб мікробіологічної оцінки якості бутильованої води / Кованова Е.М., Климнюк С.І., Демяненко В.В.- Бюл. № 8, 2008.

 15. Патент на корисну модель 127204 Україна, МПК(2006) A 61K 31/726 A61P 19/00 Спосіб лікування хворих на остеоартроз із супутнім хронічним панкреатитом / Бабінець Л.С.,Маєвська Т.Г., Галабіцька І.М.- Бюл. № 8, 2006.