Монографії, патенти

Монографії, видані викладачами кафедри :

  • Сытник И. А. Электрогидравлическое действие на микроорганизмы / И. А.Сытник. - Киев : Здоров'я, 1982. - 94 с.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

  • Патент на винахід № 82547. Спосіб мікробіологічної оцінки якості бутильованої води / Кованова Е.М., Климнюк С.І., Демяненко В.В.- Бюл. № 8, 2008.
  • Патент на корисну модель № 42793. Спосіб лікування хворих на лямбліоз /Андрейчин М.А., Шкільна М.І., Васильєва Н.А.,. Луцук О.С., Климнюк С.І. ,- Бюл.№4, 27.07.2009.
  • Патент на корисну модель № 42808 Спосіб моделювання електромагнітної взаємодії в системах міжклітинного взаємозв‘язку / Дем‘яненко В.В., Покришко О. В., Бігуняк А.В. - Бюл.№3,27.07.2009
  • Патент на корисну модель 54095 Україна, МПК(2009) G09В 23/00 № u 2010 05314; Спосіб кристалізації мікроорганізмів / Дем‘яненко В.В., Покришко О.В., Савчишин В.В., Скрабут В.Б. А.П - Бюл. № 20, 25.10.2010.
  • Патент на корисну модель 54039 Україна, МПК(2009) C 12N 1/04 G09В 23/00 G01J 3/00 Спосіб моделювання гідрофобного генератора автоколивань макромолекул живої системи / Дем‘яненко В.В., Покришко О.В., Савчишин В.В., Білоус А.П. А.П. - Бюл. № 20, 25.10.2009.
  • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 31324 Програма для обрахунку екологічних параметрів мікробіоценозу «Екоіндекс» / П’ятковський Т.І. Климнюк С.І., Пацерковський А.Д. – 10.12.2009
  • Раціоналізаторська пропозиція Методи корекції фотодинаміччного ефекту в мікробній клітині / Кучмак О.Б., Винничук М.О., Климнюк С.І., Романюк Л.Б. -17 жовтня 2011 р.