Винничук Микола Олександрович

У 2002 році закінчив ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

Працює над виконанням кандидатської дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня к.мед.наук. «Мікробіологічний моніторинг стійкості МБТ до антимікобактеріальних препаратів» .

Сфера наукових інтересів: дослідження стійкості МБТ до антимікобактеріальних препаратів.