Наукові публікації доцента М. С. Творка

  • Климнюк С. І., ТкачукН. І., Олійник Н.М., РоманюкЛ. Б., ТворкоМ. С., Покришко О.В., Кравець Н.Я. Сучасний підручник- запорука якісної освіти // Проблеми безперервної медичної освіти і науки - 2020. - №2. - С.12-15.

  • Klymnyk S., Pokryshko O., Tworko M., Tkachuk N.,Olyinyk N. Nasal microflora in patients with flu andacute upper respiratory viral infections, which was isolated in Ternopil clinics in 2017 // Archives of diseases and terapy-2018-2. - online

  • Saifullah S., Abbas F., Samad A. , Bugti M., Roomeela S. , Yousaf M., Tworko M. and Raziq A. Staphylococcus aureus prevalence in the fresh salad and vegetables of the Quetta city // Pure Appl. Biol.-2018-2-online

  • Kovanova E. Tworko M., Pokryshko O., Klymnyk S., Tkachuk N., Dautov A. Phenotypes of Male and Female Infertility as Result Aberrant DNA Methylation in Helicobacter Pylori Infected // Science Signpost Publishing Biological and Chemical Research.-2018 – 2-P. 207 – 210.

  • Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С. – Методичні аспекти викладання мікробіології у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського // Biomedical and biosocialanthropology. - 2016. - № 26. – C.168-169.

  • Климнюк С.І. , Красій Н.І. , Покришко О.В,Творко М.С. Спектр бактерій, виділених від хворих Тернопільської університетської лікарні, та їх адгезивні влестивості // Інфекційні хвороби. – 2016. – № 3 (85), – С. 69-73.

  • Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Савчук М.М., Покришко О.В., Творко М.С., Ткачук Н.І., Борак В.П. Hierarchic structure of nasopharynxmicrobiotic community in patients with acute respiratory infection // Інфекційні хвороби . - 2015. -№1. – C.37-40

  • Климнюк С.І, Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Кучмак О.Б., Малярчук А.Р., Творко М.С., Бригідир Т.О., Борак В.П. Визначення переліку практичних навичок з мікробіології для студентів різних спеціальностей та особливості іх засвоєння // Вища освіта України – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – 2010 .- Додаток 4, том ІІІ (21),- С. 274-280.

  • Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Творко М.С. Bпровадження основ доказової медицини в навчальний процес на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології // Медична освіта.-2008.- № 3. –C. 47-48.

  • Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Кованова Е.М. та ін. Шляхи вдосконалення викладання мікробіології // Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі. Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 87-92.

  • Сытник И. А. , Творко М. С. , Ткачук Э. Н.. Кованова Н.І , Калашник С. А. , Климнюк С. И. . Выбор антибиотиков для лечения бактериальных поражений желлчевыводящих путей. В кн.: Второй съезд инфекционистов УССР. К., 1983. - C. 176-177.

  • Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Ткачук Н.І та ін., всього 7 осіб. Деякі особливості екології мікроорагнізмів, що персистують на шкірі здорових людей. //Вісник наукових досліджень, 1997. - №2-3. -C. 77-82.

  • Ильина Н.И., Кованова Э.Н.. Сытник И.А. Творко М.С. Фещенко Л.Г. Прихидько А.Р. Иммунологическая реактивность морских свинок в процессе лечения экспериментальной ожоговой болезни. В кн.: Иммунная реактивность в патологи. – Винница,1979, - C.135-136.

  • Сытник И.А. Кованова Э.Н.. Творко М.С. Прихидько А.Р. Матко В.М.Царев А.И. Сытник С.И. Действие электрогидравлического зффекта на кормовые дрожжи. Микробиол. журнал. – 1978. - Т.40, 4. - C. 440-443.

  • Ситник И.А., Калашник С.А. Прихидько А.Р. Комбинированное действие антибиотиков, желчи и некоторых желчных кислот на стафилококки В кн.: Вопросы экспериментальной и клинической гепатологии.- Тернополь, 1976. – с. 112-114.