Наукові публікації доцента Творка Михайла Степановича

  1. Nasal microflora in patients with flu andacute upper respiratory viral infections, which was isolated in Ternopil clinics in 2017 /Klymnyk S., Pokryshko O., Tworko M., Tkachuk N.,Olyinyk N. // Archives of diseases and terapy-2018-2. - online
  2. Sundus Saifullah, Ferhat Abbas, Abdul Samad, Muhammad Rizwan Farah Sabeen Bugti, Saima Roomeela ,Mohammad Yousaf, Tworko Mykhaylo and Abdul Raziq Staphylococcus aureus prevalence in the fresh salad and vegetables of the Quetta city // Pure Appl. Biol.-2018-2-online
  3. Kovanova E. Phenotypes of Male and Female Infertility as Result Aberrant DNA Methylation in Helicobacter Pylori Infected / Kovanova E., Tworko M., Pokryshko O., Klymnyk S., Tkachuk N., Dautov A. // Science Signpost Publishing Biological and Chemical Research.-2018 – 2-P. 207 – 210.
  4. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С. – Методичні аспекти викладання мікробіології у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського – «Biomedical and biosocialanthropology» - 2016. - № 26. – с.168-169.
  5. Климнюк С.І. , Красій Н.І. , Покришко О.В,Творко М.С. Спектр бактерій, виділених від хворих Тернопільської університетської лікарні, та їх адгезивні влестивості //Климнюк С.І. , Красій Н.І. , Покришко О.В,Творко М.С. // Інфекційні хвороби. – 2016. – № 3 (85), – С. 69-73.
  6. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Савчук М.М., Покришко О.В., Творко М.С., Ткачук Н.І., Борак В.П. « HIERARCHICSTRUCTURE OF NASOPHARYNX MICROBIOTIC COMMUNITY IN PATIENTS WITH ACUTE RESPIRATORYINFECTION». - «Інфекційні хвороби» . - №1. - 2015. – с.37-40
  7. Визначення переліку практичних навичок з мікробіології для студентів різних спеціальностей та особливості іх засвоєння» - Климнюк С.І, Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Кучмак О.Б., Малярчук А.Р., Творко М.С., Бригідир Т.О., Борак В.П. // Вища освіта України – Додаток 4, том ІІІ (21),- 2010 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 274-280.
  8. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І М.С. Творко „Впровадження основ доказової медицини в навчальний процес на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології” Медична освіта. - № 3, 2008. – с. 47-48.Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Кованова Е.М. та ін. Шляхи вдосконалення викладання мікробіології // Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі. Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 87-92.
  9. И. А. Сытник, М. С. Творко, Э. Н. Ткачук Н.І Кованова, С. А. Калашник, С. И. Климнюк. Выбор антибиотиков для лечения бактериальных поражений желлчевыводящих путей. В кн.: Второй съезд инфекционистов УССР. К., 1983, с. 176-177.
  10. Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Ткачук Н.І та ін., всього 7 осіб. Деякі особливості екології мікроорагнізмів, що персистують на шкірі здорових людей. Вісник наукових досліджень, 1997, №2-3. с. 77-82.
  11. Ильина Н.И., Кованова Э.Н.. Сытник И.А. Творко М.С. Фещенко Л.Г. Прихидько А.Р. Иммунологическая реактивность морских свинок в процессе лечения экспериментальной ожоговой болезни. В кн.: Иммунная реактивность в патологи. – Винница,1979, - с.135-136.
  12. Сытник И.А. Кованова Э.Н.. Творко М.С. Прихидько А.Р. Матко В.М.Царев А.И. Сытник С.И. Действие электрогидравлического зффекта на кормовые дрожжи. Микробиол. журнал. – 1978, Т.40, 4,с. 440-443.
  13. Ситник И.А., Калашник С.А. Прихидько А.Р. Комбинированное действие антибиотиков, желчи и некоторых желчных кислот на стафилококки В кн.: Вопросы экспериментальной и клинической гепатологии.- Тернополь, 1976. – с. 112-114.