Наукові публікації доцента Ткачук Наталії Іллівни

 1. Nasal microflora in patients with flu andacute upper respiratory viral infections, which was isolated in Ternopil clinics in 2017 /Klymnyk S., Pokryshko O., Tworko M., Tkachuk N.,Olyinyk N. // Archives of diseases and terapy-2018-2. - online
 2. Kovanova E. Phenotypes of Male and Female Infertility as Result Aberrant DNA Methylation in Helicobacter Pylori Infected / Kovanova E., Tworko M., Pokryshko O., Klymnyk S., Tkachuk N., Dautov A. // Science Signpost Publishing Biological and Chemical Research. – 2018- 2-P. 207 – 210.
 3. Дорошенко О.Г. Дослідження антимікробної активності збору діуретичного / Дорошенко О.Г., Марчишин С.М., Ткачук Н.І. // Український біофармацевтичний журнал № 5 (52).- 2017. – С. 58-61.
 4. С.І. Климнюк , Л.Б. Романюк, Н.Я. Кравець, Н.І. Ткачук, О.Й. Дронова Деякі аспекти епідеміології та діагностики Лайм-бореліозу // Наукові записки : серія Біологія , ТНПУ,2017-№3.(70)- С.147-153
 5. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Творко М. С. Методичні аспекти викладання мікробіології у ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського. «Biomedical and biosocial anthropology», 2016 р., № 26. с. 168-169.
 6. Марчишин С. М., Ткачук Н. І., Мілян І. І. Вивчення антимікробної активності вероніки лікарської екстракту сухого. Біологія та фармація. Фізіотерапія. Наук.-практ. часопис, №1, 2016 р., м. Київ. с. 75-78.
 7. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Савчук М.М., Покришко О.В., Творко М.С., Ткачук Н.І., Борак В.П.«HIERARCHIC STRUCTURE OF NASOPHARYNX MICROBIOTIC COMMUNITY IN PATIENTS WITH ACUTE RESPIRATORY INFECTION» «Інфекційні хвороби» . - №1. - 2015. – с.37-40
 8. Климнюк С.І., Савчук М.М., Андрейчин Ю.М., Покришко О.В., Красій Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С., Ткачук Н.І., Климнюк Н.Г. «Особливості мікробіценозу носа та носоглотки у хворих на грип та ГРВІ». «Інфекційні хвороби» . - №3. - 2014. – с.38-43.
 9. Климнюк С.І., Ткачук Н.І Покришко О. В., Савчук М. М., Романюк Л. Б, Ткачук Н. І., Андрейчин Ю.М. Мікробна флора ротоглотки при захворюваннях на грип та ГРВI. Annals of Mechnikov Institute.–- 2013.–№ 4.– C.41-48.
 10. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Кучмак О.Б., Бригідир Т.О. Організація роботи мікробіологічного гуртка на кафедрі медичної біології, вірусології та імунології Медична освіта. - № 3. – 2011. – с.92-94.
 11. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І Творко М.С., Малярчук А.Р., Борак В.П. Самостійна робота студентів, як важливий напрям у підготовці майбутнього фахівця Медична освіта. - № 4, 2010. – с. 72-73.
 12. Климнюк С.І., Покришко О.В., Ткачук Н.І П'ятковський Т.І. Персистенція S. aureus у студентів медичного університету та їх чутливість до антибіотиків Biomedical and Biosocial Anthropology, 2010; № 15, с.14-16.
 13. Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І та ін., всього –9 осіб. Досвід застосування практично-орієнтованого навчання студентів медичного факультету на кафедрі медичної біології мікробіології, вірусології та імунології в умовах кредитно-модульної системи. «Медична освіта», № 3, 2007 . С. 52-54.
 14. Климнюк С.І., Герасимів І.М., Ткачук Н.І Покришко О.В., Романюк Л.Б. „Спроба застосування мірамістину для корекції мікробіоценозу шкіри” Biomedical and Biosocial Anthropology, 2008; № 11, с.73-77.
 15. Климнюк С.І., Ткачук Н.І Романюк Л.Б. «Диференційований підхід до викладання мікробіології для медсестер залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня» Медсестринство, - № 3, - 2008. – с. 10-11.
 16. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І та ін. „Особливості викладання мікробіології у сучасних умовах” Медична освіта. - № 2, 2008. – с. 24-28.
 17. Ткачук Н.І (у співавторстві) „Аналіз впровадження методики „єдиного дня” при викладанні мікробіології для студентів ННІ медсестринства”. „Медсестринство” № 4/2007.- с.25-26
 18. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І М.С. Творко „Впровадження основ доказової медицини в навчальний процес на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології” Медична освіта. - № 3, 2008. – с. 47-48.
 19. Шкробот С.І., Ткачук Н.І Бударна О.Ю. Досвід застосування метипреду в лікуванні хворих на розсіяний склероз. Український вісник психоневрології, т. 14. В. 1 (46). С., 2006
 20. Марчишин С.М., Ткачук Н.І Цибульська Л.С., Дахим І.С., Калушка О.Б. Антимікробна активність екстрактів пирію повзучого (Argopyron repens L.) Медична хімія, т. 7., № 3, 2005 . С. 95-97.
 21. Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Ткачук Н.І та ін., всього 7 осіб. Деякі особливості екології мікроорагнізмів, що персистують на шкірі здорових людей. Вісник наукових досліджень, 1997, №2-3. с. 77-82.
 22. Ткачук Н.І Сочетанное действие нитрофурановых препаратов и желчных кислот на стафилококки. Антибиотики, 1984, №3, с. 188-191.
 23. Ткачук Н.І Влияние некоторых желных кислот на антибактериальную активность нитрофурановых препаратов. В кн.: Проблемы клинической микробиологии в неинфекционной клинике. Москва-Винница, 1983, с. 274-275.
 24. Ткачук Н.І Усиление противомикробнй активности фуразолидона желчными кислотами. Врач. Дело, 1983, №4, с. 110-112.
 25. И. А. Сытник. Ткачук Н.І Совместное действие бензилпенициллина, фурагина и желчных кислот на стафилококки. Антибиотики, 1982, №ІІ, с. 23-26
 26. Ткачук Н.І Потенциирование антистафилококкового действия нитрофурановых препаратов желчными кислотами. В кн.: Новое в диагностике и лечении сальмонеллеза, стафилококовой инфеции и вирусного гепатита. Тернополь, 1981, с. 42-43.
 27. Ткачук Н.І Усиление антимикробного действия нитрофурановых препаратов желчными кислотами. В кн.: Ауктуальные вопросы фармакологии и токсикогологии. Тернополь, 1981, с. 130-131.
 28. И. А. Сытник, М. С. Творко, Э. Н. Ткачук Н.І Кованова, С. А. Калашник, С. И. Климнюк. Выбор антибиотиков для лечения бактериальных поражений желлчевыводящих путей. В кн.: Второй съезд инфекционистов УССР. К., 1983, с. 176-177.