Наукові публікації доцента Н. І. Ткачук

 • Романюк Л. Б., Ткачук Н. І. Деякі аспекти контролю якості освіти на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології в умовах дистанційного навчання // Медична освіта. - 2021. - 2. -С.54-59

 • Климнюк С. І., Ткачук Н. І. , Олійник Н. М., Романюк Л. Б. , Творко М. С. , Покришко О. В.,Кравець Н. Я. Сучасний підручник- запорука якісної освіти // Проблеми безперервної медичної освіти і науки - 2020. - №2. - С.12-15.

 • Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Кравець Н.Я., Ткачук Н.І., Борак В.П. До питання про доцільність проведення IFOM для вітчизняних студентів-медиків // Вісник Вінницького національного медичного університету.- 2020.- Т. 24, No1. - С.138-142

 • Паращук Е. А., Ткачук Н. І., Марчишин С. М., Козир Г. Р. Визначення антимікробної активності бедринцю ломикаменевого екстракту густого // Фармацевтичний часопис. -2019.- № 1. -C.104-110

 • Климнюк С. І. , Борак В. П., Романюк Л. Б. , Кравець Н. Я. , Борак В. Т., Ткачук Н. І. , Малярчук Г. Р., Олійник Н. М. Галабіцька І. М. Варіанти перебігу хламідійної інфекції у практиці лікарів різних спеціальностей //Здобутки клінічної і експериментальної медицини.–2018. –№ 4 . – С. 89-93.

 • Ivankiv V.Ya., Malanchyn I.M., Tkachuk N.I.Microbiota of vagina and mammary glands skin in the pregnant women with preeclampsia // IJMMR.- 2018.- Vol.4.- P.44-49

 • Ivankiv V.Ya., Malanchyn I.M., Tkachuk N.I. Ecological features of microbiocenosis of the skin of mammary glands and vagina in pregnant women with threat of preterm labor // International journal of medicine and medical research . - 2017. - Vol.2. - P.51-53.

 • Klymnyk S., Pokryshko O., Tworko M., Tkachuk N.,Olyinyk N. Nasal microflora in patients with flu andacute upper respiratory viral infections, which was isolated in Ternopil clinics in 2017 // Archives of diseases and terapy-2018-2. - online

 • Kovanova E. Phenotypes of Male and Female Infertility as Result Aberrant DNA Methylation in Helicobacter Pylori Infected // Science Signpost Publishing Biological and Chemical Research. – 2018- 2-P. 207 – 210.

 • Дорошенко О.Г. Марчишин С.М., Ткачук Н.І. Дослідження антимікробної активності збору діуретичного // Український біофармацевтичний журнал.- 2017. – № 5 (52).- С. 58-61.

 • Климнюк С.І. , Романюк Л.Б. , Кравець Н.Я. , Ткачук Н.І., Дронова О.Й. Дронова Деякі аспекти епідеміології та діагностики Лайм-бореліозу // Наукові записки : серія Біологія , ТНПУ. -2017-№3.(70)- С.147-153

 • Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Творко М. С. Методичні аспекти викладання мікробіології у ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського. //Biomedical and biosocial anthropology.- 2016 .- № 26.- C. 168-169.

 • Марчишин С. М., Ткачук Н. І., Мілян І. І. Вивчення антимікробної активності вероніки лікарської екстракту сухого. //Біологія та фармація. Фізіотерапія. Наук.-практ. часопис.- 2016 . -№1.- C. 75-78.

 • Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Савчук М.М., Покришко О.В., Творко М.С., Ткачук Н.І., Борак В.П. Hierarchic structure of nasopharynx microbiotic community in patients with acute respiratory infection. // Інфекційні хвороби . -2015. - №1. – C.37-40

 • Климнюк С.І., Савчук М.М., Андрейчин Ю.М., Покришко О.В., Красій Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С., Ткачук Н.І., Климнюк Н.Г. Особливості мікробіценозу носа та носоглотки у хворих на грип та ГРВІ.// Інфекційні хвороби. - 2014.- №3.– C.38-43.

 • Климнюк С.І., Ткачук Н.І Покришко О. В., Савчук М. М., Романюк Л. Б, Ткачук Н. І., Андрейчин Ю.М. Мікробна флора ротоглотки при захворюваннях на грип та ГРВI. //Annals of Mechnikov Institute.– 2013.–№ 4.– C.41-48.

 • Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Кучмак О.Б., Бригідир Т.О. Організація роботи мікробіологічного гуртка на кафедрі медичної біології, вірусології та імунології// Медична освіта. -2011. –№ 3. – C.92-94.

 • Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І Творко М.С., Малярчук А.Р., Борак В.П. Самостійна робота студентів, як важливий напрям у підготовці майбутнього фахівця // Медична освіта. - 2010. -№ 4.– C. 72-73.

 • Климнюк С.І., Покришко О.В., Ткачук Н.І П'ятковський Т.І. Персистенція S. aureus у студентів медичного університету та їх чутливість до антибіотиків// Biomedical and Biosocial Anthropology.-2010.- № 15.-C.14-16.

 • Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І та ін., всього –9 осіб. Досвід застосування практично-орієнтованого навчання студентів медичного факультету на кафедрі медичної біології мікробіології, вірусології та імунології в умовах кредитно-модульної системи.// Медична освіта.- 2007 . - № 3. - С. 52-54.

 • Климнюк С.І., Герасимів І.М., Ткачук Н.І Покришко О.В., Романюк Л.Б. Спроба застосування мірамістину для корекції мікробіоценозу шкіри // Biomedical and Biosocial Anthropology.- 2008.-№ 11.- C.73-77.

 • Климнюк С.І., Ткачук Н.І Романюк Л.Б. Диференційований підхід до викладання мікробіології для медсестер залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня/ / Медсестринство. -2008. -№ 3. – C. 10-11.

 • Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І та ін. Особливості викладання мікробіології у сучасних умовах. // Медична освіта. -2008. - № 2. – C. 24-28.

 • Ткачук Н.І (у співавторстві) Аналіз впровадження методики „єдиного дня” при викладанні мікробіології для студентів ННІ медсестринства. //Медсестринство.-2007.-№ 4.- C.25-26

 • Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І М.С. Творко Впровадження основ доказової медицини в навчальний процес на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології // Медична освіта. - 2008. -№ 3.– C. 47-48.

 • Шкробот С.І., Ткачук Н.І Бударна О.Ю. Досвід застосування метипреду в лікуванні хворих на розсіяний склероз. //Український вісник психоневрології. - 2006.- т. 14. В. 1 (46). С., 20

 • Марчишин С.М., Ткачук Н.І Цибульська Л.С., Дахим І.С., Калушка О.Б. Антимікробна активність екстрактів пирію повзучого (Argopyron repens L.) // Медична хімія. -2005 . - т. 7., № 3. -С. 95-97.

 • Климюк С. І., Ситник І. О., Творко М. С., Ткачук Н.І та ін., всього 7 осіб. Деякі особливості екології мікроорагнізмів, що персистують на шкірі здорових людей. //Вісник наукових досліджень. -1997.-№2-3. -C. 77-82.

 • Ткачук Н.І Сочетанное действие нитрофурановых препаратов и желчных кислот на стафилококки. //Антибиотики.- 1984.- №3.- C. 188-191.

 • Ткачук Н.І Влияние некоторых желных кислот на антибактериальную активность нитрофурановых препаратов. В кн.: Проблемы клинической микробиологии в неинфекционной клинике., M. ,1983. - C. 274-275.

 • Ткачук Н.І Усиление противомикробнй активности фуразолидона желчными кислотами.// Врач. Дело.- 1983.- №4.- C. 110-112.

 • Сытник И. А. . Ткачук Н.І Совместное действие бензилпенициллина, фурагина и желчных кислот на стафилококки. //Антибиотики. -1982.-ІІ.-C. 23-26

 • Ткачук Н.І Потенциирование антистафилококкового действия нитрофурановых препаратов желчными кислотами. В кн.: Новое в диагностике и лечении сальмонеллеза, стафилококовой инфеции и вирусного гепатита. Тернополь, 1981. - C. 42-43.

 • Ткачук Н.І Усиление антимикробного действия нитрофурановых препаратов желчными кислотами. В кн.: Актуальные вопросы фармакологии и токсикогологии. Тернополь, 1981. - C. 130-131.

 • Сытник И. А. , Творко М. С. , Ткачук Э. Н.. Кованова Н.І , Калашник С. А. , Климнюк С. И. . Выбор антибиотиков для лечения бактериальных поражений желлчевыводящих путей. В кн.: Второй съезд инфекционистов УССР. К., 1983. - C. 176-177.