Наукові публікації Волч (Горбатюк) Ірини Романівни,асиста,к.біол.н.

 1. Горбaтюк І.Р., Бавол А.В., Моргун Б.В. Агробактеріальна трансформація in planta пшениці озимого сорту Подолянка та ярого сорту Bobwhite // Фактори експериментальної еволюції організмів. – Збірник наукових праць, за ред. Кунаха В.А. – Київ: Логос. – 2014. – Т. 15. - С. 35-39.
 2. Горбaтюк І.Р., Гнатюк І.Р., Банникова М.О., Моргун Б.В. Позитивний вплив антибіотиків Тиментину та на елімінацію Agrobacterium tumefaciens регенерацію in vitro пшениці м’якої Triticum aestivum // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2015. – Т. 17. – С. 136–140.
 3. Горбатюк I.Р., Моргун Б.В., Гнатюк I.С., Тараненко А.М., Банникова М.О. Вплив регуляторiв росту на регенерацiйну здатність калюсу м’якої пшеницi сорту Зимоярка // Физиология растений и генетика. – 2015. – Т. 47 (6). – С. 514-525.
 4. Горбaтюк І.Р., Бавол А.В., Банникова М.О., Моргун Б.В. Agrobacterium-опосередкована трансформація in planta пшениці м’якої озимого сорту Подолянка // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Серія: біологія. – 2015. – вип. 24. – номер 1153. - С. 47-53.
 5. Gorbatyuk I.R., Gnatyuk I.S., Bannikova M.A. Effect of antibiotic ceftriaxone on elimination of ABI and GV3101 strains of Agrobacterium tumefaciens // Biopolymers and Cell –2015. – V. 31(6). – Р. 455-457.
 6. Горбатюк І.Р, Щербак Н.Л., Банникова М.О., Великожон Л.Г.,Кучук М.В., Моргун Б.В. Отримання трансгенних рослин пшениці м’якої сорту Зимоярка трансформацією in vitro, стійких до гербіциду фосфінотрицину // Физиология растений и генетика. – 2016. – Т. 48 (1). – С. 65–74.
 7. Гнатюк І.С., Горбатюк І.Р., Банникова М.О., Моргун Б.В. Синергічна дія антибіотиків тиментину та цефтріаксону на регенерацію in vitro пшениці м’якої Triticum aestivum // Фактори експериментальної еволюції організмів.– Збірник наукових праць, за ред. Кунаха В.А. – Київ: Логос. – 2016. –Т. 19.- С.102 – 105.
 8. Горбaтюк І.Р., Бавол А.В., Моргун Б.В. Трансформація in planta м’якої озимої пшениці сорту Подолянка за допомогою агробактерій // Матеріали ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії», 15-16 травня 2014 року, м. Київ, с. 19-20.
 9. Горбaтюк І.Р., Бавол А.В., Моргун Б.В. Оптимізація середовища для регенерації м’якої пшениці за умов Аgrobacterium-опосередкованої трансформації // Материалы Международойя научно-практической конференции молодых учёных "Проблемы и перспективы исследований растительного мира",13-16 травня 2014 року, м. Ялта, с. 42.
 10. Горбaтюк І.Р., Голубенко А.В., Бавол А.В., Гнатюк І.С., Моргун Б.В. Вплив синетичного регулятора росту dicamba на регенерацію м’якої пшениці з калюсу // Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених "Інновації в сучасній селекції та генетиці сільськогосподарських культур",28-30 жовтня 2014 року, м. Одеса, с. 73-74.
 11. Горбaтюк І.Р., Бавол А.В., Голубенко А.В., Моргун Б.В. Оптимізація умов регенерації калюсної тканини м’якої пшениці за допомогою рослинних регеляторів росту синтетичного походження // Тези доповідей III Міжнародної наукової конференції "Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні та генетичні аспекти", 11-13 листопада 2014 року, м. Харків, с. 56-57.
 12. Горбaтюк І.Р., Банникова М.О., Моргун Б.В. Аgrobacterium-опосередкована трансформація пшениці за допомогою методу in planta // Матеріали V Науково-практичної конференції «Біологічні дослідження – 2015» для молодих учених і студентів, 11-12 березня 2015 року, м. Житомир, с. 437-439.
 13. Гнатюк І.С., Горбaтюк І.Р., Банникова М.О., Моргун Б.В. Інгібуюча дія Тиментину на Agrobacterium tumefaciens // Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 170-й річниці від дня народження І.І. Мечникова «Біотехнологія ХХІ століття», 24 квітня 2015 року, м. Київ, с. 105.
 14. Gorbatyuk I.R., Gnatyuk I.S., Bannikova M.O., Morgun B.V. Effect of antibiotic ceftriaxone on elimination of Аagrobacterium tumefaciens and regeneration of Triticum aestivum in vitro // In abstract: Conference of Young Scientists 2015, September 21-25, Kyiv. P. 107.
 15. Gorbatyuk I.R., Gnatyuk I.S., Bannikova M.O., Morgun B.V. Еffect of antibiotics Тimentin and Сeftriaxone at the elimination of Аgrobacterium tumefaciens and regeneration in vitro bread wheat Тriticum aestivum // In abstract: International Conference on Advances in Cell Biology and Biotechnology, October 11-13, 2015. Lviv.
 16. Гнатюк І.С., Горбaтюк І.Р., Банникова М.О., Моргун Б.В. Cинергічна дія антибіотиків тиментину та цефтріаксону на регенерацію in vitro пшениці м’якої Triticum aestivum // Молодь і поступ біології: XII Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів. Львів, 19-21 квітня 2016 р. – Львів, 2016. – С. 269.
 17. Горбaтюк І.Р., Гнатюк І.С., Трояновська Л.В., Банникова М.О., Моргун Б.В. Отримання фосфінотрицин-стійких регенерантів пшениці Triticum aestivum L шляхом Agrobacterium-опосередкованої трансформації in vitro // Молодь і поступ біології: XII Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів. Львів, 19-21 квітня 2016 р. – Львів, 2016. – С.123-124.
 18. Таранеко А.М., Горбaтюк І.Р., Гнатюк І.С., Банникова М.О., Моргун Б.В. Вивчення експресії трансгенів у м’якій пшениці Triticum aestivum // Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біотехнологія XXI століття», 22 квітня 2016 року, м. Київ, с. 88.
 19. Гнатюк І.С., Горбaтюк І.Р., Банникова М.О. Вплив антибіотику цефтріаксону на регенерацію in vitro пшениці мякої Triticum aestivum L. сортів Подолянка та Зимоярка // Biotechnology for agriculture and environmental protection: XII International scientific-applied conference. Odessa, 7th-10th September 2016. – Odessa, 2016. – P. 71-73.
 20. Гнатюк І.С., Волч І.Р. Банникова М.О. Гістологічне дослідження морфології калюсу та регенерації пагонів Triticum aestivum під дією антибіотика цефтриаксону // Актуальні питання розвитку біології та екології: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Вінниця, 3-7 жовтня 2016 р. – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД». – 2016. – С. 219-222.
 21. Волч І.Р., Ткачук Н.І. Отримання рекомбінантних клітин шляхом Agrobacterium - опосередкованого перенесення генів // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», за редакцією проф. Вадзюка С. Н. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. –C.170