Волч Ірина Романівна

У 2012 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «біологія». У 2015 році стала стипендіатом Національної академії наук України для молодих вчених.

Кандидат біологічних наук з 2016 року.

Кандидатська дисертація на тему:«Оптимізація Agrobacterium-опосередкованої біотехнології трансформації Triticum aestivum в культурі in vitro та методом in planta» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія.

Кваліфікований науковий працівник в галузі біотехнології, молекулярної та клітинної біології, генетичної інженерії. Веде роботу по підбору оптимальних умов Agrobacterium-опосередкованої трансформації пшениці in vitro та in planta. Отримані цікаві результати по застосуванню різних антибіотиків для ефективної елімінації бактеріальних клітин та підвищення частоти регенерації злакових під час отримання трансгенних рослин Triticum aestivum.

Опубліковано більше 19 друкованих робіт, з них 8 статей, 10 тез доповідей та 1 патент на корисну модель. Результати, виконаних робіт, неодноразово доповідались на міжнародних та всеукраїнських конференціях.