Наукові публікації Романюк Лідії Богданівни, доцента,к.м.н.

1. Особливості ендемічного дифузного зоба у дітей Тернопільської області // Вісник наукових досліджень. – 2001. - № 4. – С. 28-29 (у співав.).

2. Остеопороз при ендемічному дифузному зобі в дітей // Проблеми остеології. - 2002. – Т.5, № 1. – С.80-81. (у співав.).

3. Клінічні особливості перебігу ендемічного зоба у дітей // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2005. - № 6. – С.20-22. (у співав.).

4. Вплив модифікованого комплексу лікування на стан мінеральної щільності кісткової тканини у дітей, хворих на ендемічний дифузний зоб // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2006. - № 1. – С.54-56.

5. Ендемічний зоб у дітей // Проблеми остеопорозу / За ред. проф. Ковальчука Л.Я. – Тернопіль: „Укмедкнига”, 2002. – С.264-267, розділ 4.5 монографії (у співав.).

6. Аналіз захворюваності на ендемічний дифузний зоб серед дитячого населення Тернопільської області // Матеріали V Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: „Укрмедкнига”, 2001. – С.109.

7. Ендогенна інтоксикація при ендемічному зобі у дітей // Матеріали республіканської науково-практичної конференції „Ендогенна інтоксикація та корекція її в педіатрії”. – Тернопіль: „Укрмедкнига”, 2001. – С. 53-54.

8. Показники кальцій-фосфорного гомеостазу та мінеральна щільність кісткової тканини у дітей, хворих на ендемічний зоб // Матеріали VІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: „Укрмедкнига”, 2002. – С.168.

9. Особливості протікання патології гепатобіліарної системи у дітей хворих на ендемічний зоб // Матеріали XLVI підсумкової науково-практичної конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. - Тернопіль: „Укрмедкнига”, 2003. – №1. -С.130-131.

10. Остеопенічний синдром у дітей із соматичною патологією // Проблеми остеології. – 2003. – Т.6, №1-2. – С.115-116 (у співав.).

11. Остеопенічний синдром при ендемічному дифузному зобі у дітей // Проблеми остеології. – 2003. – Т.6, № 4. – С.87 (у співав.).

12. Хронічний холецистохолангіт у дітей з ендемічним дифузним зобом // Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні питання патології органів травлення у дітей”. - Тернопіль: „Укрмедкнига”, 2004. – С.132-133. (у співав.).

13. „Ентеросорбція в комплексному лікуванні дітей з алергодерматозами”; „Тези ІІ міжнар. мед. конгресу студентів і молодих вчених”, - Тернопіль 1998, с. 180-181;

14. „Аналіз мікрофлори ротоглотки у хворих на бронхіт дітей”; „Тези ІІІ міжнар. мед. конгресу студентів і молодих вчених”, - Тернопіль 1999, с. 264 (у співав.);

15. „Співвідношення вмісту ЦІК і титру комплементу у дітей з пієлонефритом”: ПАГ, (матеріали 5 з′їзду педіатрів України 13-16 жовтня 1999 р.), 1999, № 4, с.56 (у співав.);

16. „Стан клітинного імунітету у дітей хворих на астматичний бронхіт”; „Тези ІУ міжнар. мед. конгресу студентів і молодих вчених”, - Тернопіль 2000, с. 255 (у співав.);

17. „Остеопороз у дітей з ревматоїдним артритом”, „Проблеми остеології”, т. 2, №1. 1999, с. 95 (у співав.);

18. „Структура захворювань ШКТ у дітей з цукровим діабетом”, // Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні питання патології органів травлення у дітей”. - Тернопіль: „Укрмедкнига”, 2004. – С.132-133 (у співав.)

19. „Електрокардіографічні зміни при ендемічному дифузному зобі у дітей”. // Матеріали Х міжнар. мед. конгресу студентів і молодих вчених, - Тернопіль: „Укрмедкнига” 2006, с. 94 (науковий керівник);

20. „Особливості патології щитоподібної залози на Тернопіллі на сучасному етапі”. // ХІ ювілейний міжнар. мед. конгресу студентів і молодих вчених присвячений 50-річчю заснування ТДМУ, - Тернопіль ”Укрмедкнига”, 10-12 травня 2007, с. 111 (науковий керівник);

21. „Досвід використання препаратів кальцію та вітаміну D для лікування поєднаної патології щитоподібної залози та скелету”. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини (збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 8 червня 2007 року), - Тернопіль, ТДМУ „Укрмедкнига” 2007, с.117-118 (у співавторстві)

22. .”Деякі підходи до оцінки мікробного пейзажу шкіри”. // Матеріали науково-практичної конференції „Актуальні проблеми екології мікроорганізмів” 7-8 вересня 2007 року, - Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”2007, с.32-33 (у співавторстві)

23. .”Порівняльна характеристика мікрофлори тонко кишкового вмісту у хворих на странгуляційну та обтураційну кишкову непрохідність”. // Матеріали науково-практичної конференції „Актуальні проблеми екології мікроорганізмів” 7-8 вересня 2007 року, - Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”2007, с.38-40 (у співавторстві)

24. .”Проблеми верифікації реакцій дитячого організму на профілактичні щеплення”. // Перинатология и педиатрия №3 (31) / 2007 часть 2. – с.21 (у співавторстві)

25. „Досвід застосування практично-орієнтованого навчання студентів медичного факультету на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології в умовах кредитно-модульної системи”. // „Медична освіта” №3/2007.- с 52-54 ( у співавторстві).

26. „Аналіз впровадження методики „єдиного дня” при викладанні мікробіології для студентів ННІ медсестринства”. // „Медсестринство” № 4/2007.- с.25-26 (у співавторстві)

27. „Практичні аспекти вивчення антибіотикочутливості мікрофлори ротоглотки дітей, що часто і тривало хворіють”. С.І. Климнюк, Л.Б. Романюк, Н.І. Ткачук, О.В.Покришко // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 24-25 квітня 2008 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2008. – с.42-43

28. „Значущість окремих бактерійних угруповань шкіри кистей дітей” С.І. Климнюк, І.О. Ситник, Н.І. Ткачук, М.С. Творко, Г.Р. Малярчук, О.В.Покришко, Л.Б. Романюк // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 24-25 квітня 2008 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2008. – с.44-45

29. „Впровадження інноваційних технологій в процес викладання медичної біології та мікробіології у медичному університеті” С.І. Климнюк, Н.І. Ткачук, Л.Б. Романюк, Творко М.С., Котляренко Л.Т., Герасимів І.М. // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Досвід та проблеми впровадження кредитно-модульної системи навчання ВМ(Ф)НЗ України” 15-16 травня 2008 року, Тернопіль. – „Укрмедкнига”. – 2008. – с.50-51

30. „Проблемні аспекти оцінки реакцій дитячого організму на профілактичні щеплення” Л.А. Волянська, Л.Б. Романюк, Л.М. Дмитраш, С.С. Левенець, С.В. Євтушенко, В.М. Скубенко, І.В. Бурбела, В.Г. Бойко // Ліки України, №2 (118) додаток /березень/ 2008. – с. 39-43

31. „Антибіотикочутливість найпоширеніших збудників респіраторних захворювань у дітей з патологією органів дихання” Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Чорнобай Н.Б. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 13 червня 2008 року. – Тернопіль. ТДМУ, „Укмедкнига”. – 2008. – с. 126-127.

32. „Особенности функционирования иммунитета при железодефиците у детей” Климнюк С.И., Романюк Л.Б. // ХХІ век: фармацевтическое производство, научные исследования в области здравоохранения и предоставление медицинских услуг в странах СНГ на современном этапе – Материалы международного научного симпозиума 28 мая 2008 года Вашингтон (США). – с. 98-99.

33. „Особливості викладання мікробіології у сучасних умовах” Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І. та ін. // Медична освіта. - № 2, 2008. – с. 24-28.

34. „Впровадження основ доказової медицини в навчальний процес на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології” Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., М.С. Творко // Медична освіта. - № 3, 2008. – с. 47-48.

35. „Спроба застосування мірамістину для корекції мікробіоценозу шкіри” Климнюк С.І., Герасимів І.М., Покришко О.В., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. // Biomedical and Biosocial Anthropology, 2008; № 11, с.73-77.

36. «Диференційований підхід до викладання мікробіології для медсестер залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня» Климнюк С.І., Романюк Л.Б. Ткачук Н.І., та ін. // Медсестринство, - № 3, - 2008. – с. 10-11.

37. «Екологічні аспекти розвитку респіраторних захворювань у дітей, що часто і тривало хворіють» Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Калатай Н.Р., Дронова О.Й. // Вісник наукових досліджень, - №3, - 2008, - с. 14-16.

38. «Патогенетичні аспекти імунологічних порушень при залізодефіциті» Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Калатай Н.Р. // Вісник наукових досліджень, - №1, - 2009, - с. 43-45.

39. «Характеристика структури захворюваності в регіонах Тернопільської області з різними географічно-кліматичними умовами» Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Кучмак Д.Б., Романюк Л.Б. // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 24-25 квітня 2009 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2009. – с.61-62

40. «Структура причин відмов від профілактичних щеплень у дітей різного віку» Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Кучмак О.Б., Винничук М.О. // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 24-25 квітня 2009 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2009. – с.95-96

41. «Оцінка ефективності електронного навчання студентів і його методичне забезпечення» Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції «Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір» 21-22 травня 2009 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2009. – с. 89-91

42. “Феномен бактеріальної транслокації у хворих на кишкову непрохідність» Климнюк С.І., Покришко О.В., Романюк Л.Б., Барна Т.Б.// Тези доповідей ХІІ з'їзду товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського 25-30 травня 2009 року, Ужгород, «Патент», 2009 – с.201.

43. «Роль викладання мікробіології в підготовці медсестер-бакалаврів» Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Кучмак О.Б. Пятковський Т.І.// Медсестринство, - №1, - 2009, - с.35-36.

44. «Особливості емоційної сфери у дітей з хронічною патологією органів травлення» Сміян І.С., Федорців О.Є., Бурбела Е.І., Волянська Л.А., Фурдела В.Б., Романюк Л.Б., Шостак І.Й., Курило І.М., Скубенко В.М. // Педіатрія, акушерство та гінекологія, - №2, - 2009, - с. 16-20.

45. «Комплексне лікування порушень мінеральної щільності кісткової тканини у дітей, хворих на ендемічний дифузний зоб» Сміян І.С., Романюк Л.Б. // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- №2, - 2009, - с. 24-26.

46. “Стан біотопу ротоглотки у дітей, що часто і тривало хворіють та антибіотикочутливість виявлених мікроорганізмів» Волянська Л.А, Романюк Л.Б., Калатай Н.Р. // «Медичні перспективи», - №1, - 2009, - 182-185.

47. «Структура лікарської чутливості штамів М. tuberculosis, виділених від хворих на туберкульоз легень» М. О. Винничук, С.І. Климнюк, Л.Б. Романюк // «Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения (Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского), - том 145, часть У, - 2009, - с. 125.

48. «Стан мікрофлори ротової порожнини при наявності брекет-систем для корекції зубного ряду» Л.Б. Романюк, А.В. Огінський, С.І. Климнюк, Н.І. Ткачук // «Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения (Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского), - том 145, часть У, - 2009, - с. 136.

49. «До питання правильності оцінки реакцій дитячого організму в поствакцинарному періоді» - Волянська Л.А., Романюк Л.Б., Дмитраш Л.М. та ін. // «Український медичний альманах», - том 12, № 2 (додаток), 2009, - с. 40-42.

50. «Вплив залізодефіцитної анемії на резистентність організму дітей, що часто і тривало хворіють» - Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Бегош Н.Б. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології»,- №2, 2010, с. 44-47

51. «Ефективність ротових ополіскувачів стосовно вибраних штамів мікроорганізмів» Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Березюк О.М., А.В. Огінський. // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 23-24 квітня 2010 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2010. – с.108-109.

52. „Порівняльна характеристика антибактеріальних властивостей ротових ополіскувачів” - Романюк Л.Б., Березюк О.М., А.В. Огінський // Збірник матеріалів конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини” 17 червня 2010 року, Тернопіль, 2010. – с.81.

53. „Захворюваність на туберкульоз в Тернопільській області в залежності від місця проживання в період з 1997 по 2009 роки” - М. О. Винничук, Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. // Збірник матеріалів конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини” 17 червня 2010 року, Тернопіль, 2010. – с.172.

54. „Особливості мікробіоценозу ротоглотки і кишківника при патології травної системи у дітей” – Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Борак В.П., М. О. Винничук, Малярчук А.Р., Романюк Л.Б. // Збірник матеріалів конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини” 17 червня 2010 року, Тернопіль, 2010. – с. 101.

55. L.B. Romanyuk, E.V. Pokryshko, O.V. Denefil Some aspects of iron deficiency influence on life quality of often and chronically ill children / Вестник РГМУ, Периодический медицинский журнал. – Материалы V Международной (XIV Всероссийской) Пироговской научной медицинской конференции студентов и молодых ученых, Москва, 18 марта 2010 г. – С.326-327.

56. „Самостійна робота студентів, як важливий напрям у підготовці майбутнього фахівця” - Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С., Малярчук А.Р., Борак В.П. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю ”Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи” 20-21 травня 2010 року м. Тернопіль. – С. 188-189.

57. «Мікробіологічні аспекти застосування ротових ополіскувачів при наявності брекет-систем у осіб молодого віку» - Л. Б. Романюк, А.В. Огінський, О.М. Березюк // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питаня стоматології сьогодення» 19 листопада 2010 року. – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига», 2010. – С.121-122.

58. «Визначення переліку практичних навичок з мікробіології для студентів різних спеціальностей та особливості іх засвоєння» - Климнюк С.І, Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Кучмак О.Б., Малярчук А.Р., Творко М.С., Бригідир Т.О., Борак В.П. // Вища освіта України – Додаток 4, том ІІІ (21),- 2010 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 274-280.

59. «Мікробіологічне обгрунтування використання ротових ополіскувачів у пацієнтів з брекет-системами» - Л.Б. Романюк, О.М. Березюк, А.В. Огінський // «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – 2010. - № 2. – с.99-101.

60. «Вплив екзогенних та ендогенних чинників на мікрофлору товстого кишечника у хворих на ревматоїдний артрит» О.Б. Кучмак, С.І. Климнюк, Л.Б. Романюк та ін. // Матеріали 3-ої науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» присвячена 100 річчю з дня народження проф. Е.Н. Бергера, 4-5 листопада 2010 р. - «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – 2010. - № 2. – с.135.

61. «Самостійна робота студентів, як важливий напрям у підготовці майбутнього фахівця» Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С., Малярчук А.Р., Борак В.П. // Медична освіта. - № 4, 2010. – с. 72-73.

62. «Чутливість патогенної і умовно-патогенної мікрофлори кишечнику до розчинів прополісу» Кучмак О.Б., Зінчик М.В., Романюк Л.Б., Бригідир Т.О. // «Розвиток наукових досліджень 2010» Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції 22-24 листопада 2010 р. Полтава. – «ІнтерГрафіка». – 2010. – с. 63-65.

63. «Ефективність ополіскувачів порожнини рота до мікрорганізмів, які колонізують порожнину рота» Романюк Л.Б., Березюк О.М., Огінський А.В. // «Новини стоматології». - № 4 (65). – 2010. – с. 10-12

64. «Особливості перебігу госрих респіраторних вірусних інфекцій у дітей м. Тернопіль у період з листопада2009по березень 2010 року Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Бригідир Т.О., Книш Р.О., Томашівська Т.В., Борак В.П., Кучмак О.Б. // Інфекційні хвороби. - № 1 (63). – 2011. - с. 22-25.

65. «Мікробіоценоз товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит» О.Б. кучмак, С.І. Климнюк,М.С. Творко, Т.О.Бригідир, М.О. Винничук, Л.Б. Романюк // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 22 квітня 2011 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2011. – с.72-73.

66. «Диференціація умовно-патогенних ентеробактерій виділених від здорових осіб молодого віку» Романюк Л.Б., С.І. Климнюк, Т.О.Бригідир, О.В. Покришко, Т.І. Пятковський, О.Б. Кучмак // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 22 квітня 2011 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2011. – с.114.

67. «Бактеріологічні особливості перебігу туберкульозу легень серед дитячого населення Тернопільської області» С.І. Климнюк, М.О. Винничук, Л.Б. Романюк Т.О.Бригідир, Ж.Л.Базилевська, Н.Є Федчишин // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, - №2, 2011, с. 161-163.

68. «Нові можливості поліпшення лікування респіраторних захворювань у дітей, які часто і тривало хворіють» Л.А. Волянська, Л.Б. Романюк, Н.Ю. Щербатюк, А.П. Гулевська, Г.І. Недошитко, О.Б. Чубата // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, - №2, 2011, с. 97-99.

69. Навчання на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології згідно з кредитно-модульною системою (ECTS) О.Б. Кучмак, С.І. Климнюк, Н.І. Ткачук, Л.Б. Романюк, А.Р. Малярчук, Т.О. Бригідир, Т.І. П’ятковський // Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах України ІІІ-ІУ рівнів акредитації – 2011: Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції (Тернопіль, 12-13 травня 2011 р.). – 2011. – С. 102-103.

70. Етіологічна верифікація діагнозу гострих респіраторних інфекцій у дітей С.І. Климнюк, Л.Б. Романюк, В.П. Борак, Н.І. Ткачук, Т.О. Бригадир, М.Р. Малярчук, М.С. Творко, О.Б. Кучмак // Збірник матеріалів конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини” 9 червня 2011 року, Тернопіль, 2011. – с.135-136.

72. Застосування антибіотикотерапії в комплексному лікуванні гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей Романюк Л.Б. // Вісник наукових досліджень . - № 2. – 2011. - с. 36-38.

73. Раціональне лікування гострих респіраторних інфекцій у дітей – зменшення загрози антибіотикорезистентності Волянська Л.А., Романюк Л.Б. // Здоровье ребенка. - № 5 – 2011. – с. 43-49.

74. Застосування іонів кальцію для корекції фотодинамічного ефекту мікробних клітин О.Б. Кучмак, М.О. Винничук, С.І. Климнюк, В.В. Демяненко, Л.Б. Романюк, Т.І. Толокова // Медична хімія. - № 4. – 2011. – с. 94-97.

75. Мікробіологічні аспекти застосування антибіотиків при ГРВІ у дітей Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Кучмак О.Б., Дронова О.Й., Борак В.П. // Медична хімія. - № 4. – 2011. – с.213.

76. Організація роботи мікробіологічного гуртка на кафедрі медичної біології, вірусології та імунології Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Кучмак О.Б., Бригідир Т.О. // Медична освіта. - № 3. – 2011. – с.92-94.

77. Аналіз обрунтування призначень антибіотиків при лікуванні гострих респіраторних інфекцій у дітей Волянська Л.А., Романюк Л.Б., Гончарук І.Я., Ней Л.П., Сарабун О.С. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю і пленуму Асоціації інфекціоністів України «Труднощі діагностики і терапії інфекційних хвороб» 19-20 травня 2011 року, м.Суми, Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига» 2011. – с.178-180.

78. Колонізація грибами роду Candida ротової порожнини молодих осіб із брекет-системами та їх чутливість до ротових ополіскувачів Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Кучмак О.Б., Огінський А.В., Березюк О.М. // Клінічна та експериментальна патологія. – том Х, №4 (38), 2011. – с.166-167.

79. Роль грибів роду Candida у формуванні дисбактеріозу товстої кишки хворих на ревматоїдний артрит // Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Винничук М.О., Романюк Л.Б., Борак В.П., Малярчук А.Р. // Клінічна та експериментальна патологія. – том Х, №4 (38), 2011. – с.171-172.

80. Варіабельність адгезивних властивостей представників мікрофлори кишківника у пацієнтів з ревматоїдним артритом Климнюк С.І., Кучмак О.Б., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Борак В.П., Ткачук Н.І., Бригідир Т.О., Малярчук А.Р., Пятковський Т.І., Творко М.С., Винничук М.О., Базилевська Ж.Л. // Українські медичні вісті. – січень-грудень 2011, том 9, число 1-4 (72-75). – с. 309.

81. Роль вірусно-бактеріальних асоціацій ротоглотки у виникненні гострих респіраторних інфекцій у дітей Романюк Л.Б. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - № 1, 2012. – с.22-24

82. Патент на корисну модель № 67947 Спосіб корекції фотодинамічного ефекту в мікробних клітинах від 12.03.2012 р. бюл. №5, Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Винничук М.О., Романюк Л.Б.

83. Віхи становлення кафедри мікробіології,вірусології та імунології Тернопільського державного медичного університету ім.. І.Я.Горбачевського Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. // Вісник наукових досліджень. - № 1. – 2012 - с. 4-9.

84. Діагностичне значення деяких лейкоцитарних індексів при гострих респіраторних захворюваннях у дітей раннього віку Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Ткачук Н.І. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини Збірник матеріалів конференції 17 квітня 2012 року. – Тернопіль – 2012. – с.157-158.

85. Ефективність використання дистанційної підготовки і контролю знань студентів з мікробіології, вірусології та імунології Климнюк С.І., Ткачук Н.І. Романюк Л.Б. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачеввського МОЗ України «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації» 26-27 квітня 2012 року м. Тернопіль. – ТДМУ. – «Укрмедкнига». – 2012. – с. 151-152.

86. Ефективність застосування ентеролу у хворих на гострі і хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту Борак В.П., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б.// Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровۥя» 27-28 квітня 2012. – Тернопіль. – ТДМУ. – «Укрмедкнига». – 2012. –с. 11-12.

87. Актуальність вивчення адгезивних властивостей мікрофлори ротової порожнини Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Огінський А.В. // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровۥя» 27-28 квітня 2012. – Тернопіль. – ТДМУ. – «Укрмедкнига». – 2012. –с. 75-76.

88. Особливості мікрофлори ротоглотки у хворих на бронхіальну астму дітей Романюк Л.Б. // Тези доповідей науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «Стратегія і тактика боротьби з інфекційними захворюваннями» присвяченої 125-річчю Державної Установи «Інститут мікробіології та імунології ім І.І. Мечнікова Національної академії медичних наук України» 17-18 жовтня 2012 р. м. Харків. – с. 26-28.

90. Роль дефіциту заліза у розвитку порушень загального тамісцевого імунітету у дітей Романюк Л.Б. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми медичних та фармацевтичних наук» (м. Дніпропетровськ, 12-13 жовтня 2012 р.). – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2012. – с. 64-67.

91. Стан мікробіотопу ротоглотки у дітей, які хворіють на бронхіальну астму Волянська Л.А., Романюк Л.Б., Бурбела Е.І. // Вісник наукових досліджень - № 4, 2012. – с.95-98.

92. Функцональна активність центрального відділу зорового аналізатора у користувачів компютерів Марущак М.І., Бегош Н.Б., Романюк Л.Б., Дячина Т.А. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини - №2(17).- 2012.-С.193

93. Структурна характеристика мікробного пейзажу ротоглотки у дітей хворих на гострі респіраторні захворювання Романюк Л.Б. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - № 1, 2013. – с.83-85

94. Аналіз чутливості представників мікрофлори просвіту товстої кишки хворих на ревматоїдний артрит до Lactobacillus Rhamnosus GG Кучмак О.Б., Романюк Л.Б., Малярчук А.Р. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики» 29-30 березня 2013 р. – Київ. – Київський медичний науковий центр. – С. 15-20.

95. Вплив деяких енткросорбентів на мікрофлору кишківника Малярчук Г.Р., Творко М.С., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Борак В.П. // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» 25-26 квітня 2013 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 121-123

96. Особливості контамінації носоглотки новонароджених, що перебували на лікуванні у реанімаційному відділенні Тернопільського обласного перинатального центру Романюк Л.Б., Заріцька М.Д., Малярчук Г.Р. // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» 25-26 квітня 2013 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 175-176.

97. Структура випадків захворювання на туберкульоз легень за віком у Тернопільській області за період з 2005 по 2011 роки Винничук М.О., Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І. // . // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» 25-26 квітня 2013 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 29-30.

98. Ретроспективний аналіз успішності студентів з мікробіології, вірусології та імунології в умовах навчання за кредитно-модульною системою Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. // Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації начального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України на новому етапі» 18-19 квітня 2013 року м. Тернопіль, частина 1. - С.346-347.

99. Мікробіологічні зміни товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит з дефіцитом мінеральної щльноті кісткової тканини Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Борак В.П., Романюк Л.Б. // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 18 червня 2013 року «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». - Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 159-160.

100. Видовий спектр ентеробактерій вмісту товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Борак В.П., Романюк Л.Б.// Тези доповідей ХІІІ зїзду товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського 1-6 жовтня 2013 р., Ялта-2013. – с.276.

101. Особливості мікрофлори різних біотопів новонароджених із патологінчим перебігом раннього неонатального періоду Романюк Л.Б., Волянська Л.А., Заріцька М.Д.// Перинатология и педиатрия. - № 3, 2013. – с.17-19

102. Климнюк С.І., Кованова Е.М., Творко М.С., Ткачук Н.І., Покришко О.В., Романюк Л.Б., Малярчук А.Р., Борак В.П., Кучмак О.Б., Винничук М.О. «Еволюція людини, бактерій і вірусів» - Матеріали УП Міжнародного конгресу з інтегративної антропології 17-18 жовтня 2013 року – Вінниця – с.71

103. Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Борак В.П., Романюк Л.Б., «Мікробіологічні зміни товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит з дефіцитом мінеральної щільності кісткової тканини» - Матеріали УП Міжнародного конгресу з інтегративної антропології 17-18 жовтня 2013 року – Вінниця – с.93

104. С.І. Климнюк , Покришко О. В., Савчук М. М., Романюк Л. Б, Ткачук Н. І., Андрейчин Ю.М. Мікробна флора ротоглотки при захворюваннях на грип та ГРВI //Annals of Mechnikov Institute.–- 2013.–№ 4.– C.41-48.

105. С.І. Климнюк , Л.Б. Романюк, М.Д. Заріцька, О.Б. Кучмак, І.В. Стрельбицька, В.П.Борак «Формування мікробіоценозу ротоглотки та кишечнику у новонароджених дітей з перинатальною патологією» - «Інфекційні хвороби» . - №1. - 2014. – с.36-38.

106. С.І. Климнюк , Н.Г. Климнюк , Л.Б. Романюк, Творко М.С., Борак В.П., Кучмак О.Б. Винничук М.О. «Популяціний склад мікробного пейзажу рото глотки у хворих на грип і ГРВІ - // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» 25 квітня 2014 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 84-85.

107. С.І. Климнюк , Покришко О.В., Л.Б. Романюк, Малярчук Г.Р., Кучмак О.Б., Кравець Н.Я. «Частота носійства окремих родів бактерій у ротоглотці хворих на грип і ГРВІ» - // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» 25 квітня 2014 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 85-86.

108. С.І. Климнюк , Н.Я. Кравець , Н.І.Ткачук, Л.Б. Романюк, Борак В.П. «Розкриття інтегрованого характеру методу моделювання в процесі навчання мікробіології» - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України» - 15-16 травня 2014 р. – м. Тернопіль. – частина 1 с.232-233.

109. С.І. Климнюк , О.Б. Кучмак , Л.Б. Романюк, О.В.Покришко, Борак В.П. «Использование пробиотиков у больных ревматоидным артритом» - Europaische Fachhochschule / European Applied Sciences # 6 – 2014 – P.3-4

110. С.І. Климнюк , О.Б. Кучмак , Ткачук Н.І., Л.Б. Романюк, Г.Р. Малярчук, Борак В.П., Кравець Н.Я. «Інноваційні підходи до організації навчального процесу на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології» Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» 6-7 листопада 2014 р. – Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 51-53.

111. Е.І. Бурбела, Л.А. Волянська, Л.Б. Романюк «Мікробний пейзаж ротоглотки хворих на бронхіальну астму дітей в період загострення» Матеріали ХІІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Питання імунології в педіатрії» - «Современная педиатрия» - № 5 (61). – 2014. – с.162-163.

112. Климнюк С.І., Покришко О.В., Андрейчин Ю.М., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Кучмак О.Б., Малярчук Г.Р., Борак В.П. «Мікробіоценоз параназальних пазух у хворих на гострі синусити» Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фармацевтична мікробіологія і клінічна лабораторна діагностика» 27-28 листопада 2014 р. Харків. – 2014р. – с.10-12

113. Климнюк С.І., Савчук М.М., Андрейчин Ю.М., Покришко О.В., Красій Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С., Ткачук Н.І., Климнюк Н.Г. «Особливості мікробіценозу носа та носоглотки у хворих на грип та ГРВІ». - «Інфекційні хвороби» . - №3. - 2014. – с.38-43.

114. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Савчук М.М., Покришко О.В., Творко М.С., Ткачук Н.І., Борак В.П. « HIERARCHIC STRUCTURE OF NASOPHARYNX MICROBIOTIC COMMUNITY IN PATIENTS WITH ACUTE RESPIRATORY INFECTION». - «Інфекційні хвороби» . - №1. - 2015. – с.37-40

115. Кравець Н.Я., Романюк Л.Б., Борак В.П., Кучмак О.Б. «Дослідження мікробіоти носової порожнини при гострих патологіях ЛОР органів» - Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» 23 квітня 2015 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 116.

116. Романюк Л.Б., Покришко О.В., Кравець Н.Я. Бончик Т.Ю., Макогін І.В. «До питання про актуальність регулярної вакцинації дитячого населення» - Тези доповідей науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «Актуальні питання боротьби з інфекційними захворюваннями» - Харків. – 2015. – С. 121.

117. Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Романюк Л.Б.,Покришко О.В. «Пробіотикотерапія хворих на ревматоїдний артрит» - «Лікарська справа». - № 12 (1132). – 2014. – с. 63-65.

118. Винничук М.О., Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Дронова О.Й. «Адгезивні властивості бактерій, які утворюють мікробіоту ротоглотки у хворих на туберкульоз» - «Вісник наукових досліджень». - №3. – 2015. – 48-49.

119. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Кучмак О.Б.,Кравець Н.Я., Дронова О.Й. «Місце клінічно-значущих штамів умовно-патогенних мікроорганізмів у розвитку ускладнень ГРВІ» - Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» 17 червня 2015 року, Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 40.

120. Борак В.П., Романюк Л.Б., Кравець Н.Я., Борак В.Т. «Сучасні аспекти захворюваності на герпетичну інфекцію» - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрямки розвитку сучасних медичних на фармацевтичних наук» 12-13 лютого 2016 року, Дніпропетровськ. – 2016. – С. 21-23.

121. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Кравець Н.Я., Ткачук Н.І. – «Лабораторна діагностика малярії у студентів-іноземців ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України» - Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи - 22-23 квітня 2016 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 140-141.

122. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. – Сучасні аспекти викладання мікробіології, вірусології та імунології на однойменній кафедрі державного вищого навчального закладу»Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського» - Матеріали ХШ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якісної медичної освіти» - 12-13 травня 2016 р. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 179.

123. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Кравець Н.Я., Борак В.П., Малярчук Г.Р. – Порівняльна характеристика мікробіоценозів рото глотки у дітей хворих на ГРВІ та бронхіальну астму на основі визначення індексу постійності мікроорганізмів - Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» - 15 червня 2016 р. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 96-97.

124. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С. – Методичні аспекти викладання мікробіології у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського – «Biomedical and biosocial anthropology» - 2016. - № 26. – с.168-169.

125. Борак В.П., Романюк Л.Б., Борак В.Т. , Кравець Н.Я. До питання про герпетичну інфекцію як актуальну проблему сьогодення / Борак В.П., Романюк Л.Б., Борак В.Т. , Кравець Н.Я. //Актуальна інфектологія.- 2016. – 2(11) – С. 53-58.

126. Romaniuk L.B., Kravets N.Y., Pokryshko O.V., Borak V.P., Oliinyk N.М. Gut microbiota in infants with perinatal pathology of the central nervous system / Romaniuk L.B., Kravets N.Y., Pokryshko O.V., Borak V.P., Oliinyk N.М. // Deutscher Wissenschaftsherold, 2016, 3 - pp. 9-11.

127. Романюк Л.Б., Кравець Н.Я. Структура мікробіоти ротоглотки у хворих на гіпотиреоз / Збірник тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції «Здоровя людини у сучасному світі: питання медичної науки та практики» 20-21 травня 2016 р. – Одеса 2016 р. – с.69-70.

128. Федорців О.Є., Бурбела Е.І., Волянська Л.А., Романюк Л.Б., Стеценко В.В. Особливості мікробіоти ротоглотки дітей, хворих на бронхіальну астму та гостру респіраторну інфекцію // «Актуальна інфектологія»- №3 ,- 2016

127 І. Климнюк, Л. Б. Романюк, Н. М. Олійник, Н. Я. Кравець, В. П. Борак МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ- МЕДИКІВ – ВИМОГА СУЧАСНОСТІ..- Матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – C.66

128.Kravets N. Ya., Sitkar O. A., Klymnyuk S. I., Romaniuk L. B., Borak V. P Study ability for biofilm – forming strains Staphylococcus aureus/ Kravets N. Ya., Sitkar O. A., Klymnyuk S. I., Romaniuk L. B., Borak V. P// International research and practice conference “Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28–29, 2017. Lublin.- 2017- 166-167 pр.

129.С.І. Климнюк , Л.Б. Романюк, Н.Я. Кравець, Н.І. Ткачук, О.Й. Дронова Деякі аспекти епідеміології та діагностики Лайм-бореліозу // Наукові записки : серія Біологія , ТНПУ,2017-№3.(70)- С.147-153

130.С.І. Климнюк , Н.Я. Кравець, Л.Б. Романюк, В.П. Борак Здатність до плівкоутворення штамами Staphylococcus aureus та Pseudomonas aeruginosa //Тези доповідей XVзїзду ТМУ ім. С.М. Виноградського,11-15 вересня 2017р.- Львів : СПОЛОМ, 2017.- С.196

131. Klymnyuk S. I., Savchuk M.M., Tworko M.S., Tkachuk N.I., Romaniuk L. B.,Kravets N. Ya., Olyinyk N.M.,Malyarchuk H.R. Nasal microbiota in patiens with flu and acute respiratory viral infections /Тези доповідей XVзїзду ТМУ ім. С.М. Виноградського,11-15 вересня 2017р.- Львів : СПОЛОМ, 2017.- С.164

132.С.І. Климнюк , Н.Я. Кравець, Л.Б. Романюк, В.П. Борак Варіабельність видового складу мікробіоти ротоглотки у хворих на гіпотиреоз / Матеріали Х Науково-практичної конференціі ( з міжнародною участю) " Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" - 05 жовтня-06 жовтня 2017 року м. Тернопіль - 2017 . - С.18

133.Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Красій Н.І. Ретроспективний аналіз антибіотикорезистентності P. aeruginosa, виділених від хворих відділення інтенсивної терапії та реанімації Тернопільської університетської лікарні // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», за редакцією проф. Вадзюка С. Н. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. –C. 206-207.

134. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Красій Н.І. Деякі особливості антибіотикорезистентності госпітальних штамів бактерій, ізольованих у відділенні інтенсивної терапії та реанімації Тернопільської університетської лікарні в 2012-2015 р.р. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», за редакцією проф. Вадзюка С. Н. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. –C. 180

135. Климнюк С.І., Романюк Л.Б.,Кравець Н.Я., Борак В.П. Використання сучасних засобів у викладанні мікробіології,вірусології та імунології для студентів медичного факультету / Климнюк С.І., Романюк Л.Б.,Кравець Н.Я., Борак В.П./ Перспективи розвитку медичної науки і освіти збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присв'ячена 25-річчю медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми 16-17 листопада 2017р. Суми : Сумський державний університет , 2017- С.52

136. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Шкільна М.І., Сучасні уявлення про гранулоцитарний анаплазмоз людини/ Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Шкільна М.І.// Інфекційні хвороби.- 2017.- 3.- С.4-9

137.Удосконалення алгоритму дій лікаря щодо тактики призначення антибіотикотерапії при гострих респіраторних інфекціях з врахуванням результатів бактеріологічного дослідження. / С.І. Климнюк , Л.Б. Романюк , Л.А. Волянська , В.С. Копча , Т.В. Матвієнко , Н.Я. Кравець , В.П. Борак // Інферційні хвороби. –2018. №1. – С.74-77

138.Klymnyuk S. I., Romanyuk L. B., Kravets N. Y. THE USAGE OF PRACTICALLY ORIENTED TRAINING IN THE TEACHING OF MICROBIOLOGY, VIROLOGY AND IMMUNOLOGY AT THE DEPARTMENT OF THE I. HORBACHEVSKIY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY - III International Scientific Conference Microbiology and Immunology – the development outlook in the 21st century - ABSTRACTS BOOK (APRIL 19-20, 2018, KYIV) – 2018. – Р.179

139. Галабіцька І.М., Романюк Л.Б., Кравець Н.Я., Борак В.П., Олійник Н.М., Медвідь І.І., Борак В.Т. Сучасні епідеміологічні та імунологічні аспекти специфічної профілактики кору . The Second International scientific congress of scientists of Europe‖. Proceedings of the II International Scientific Forum of Scientists "East–West" (May 10-11, 2018). Premier Publishing s.r.o. Vienna. 2018. - Р. 156-168

140.Климнюк С. І., Кравець Н. Я., Романюк Л. Б., Борак В. П. Іван Олександрович Ситник - вчений-мікробіолог, педагог / Климнюк С. І., Кравець Н. Я., Романюк Л. Б., Борак В. П. // Наукові записки : серія Біологія , ТНПУ,2018-№2.(73)- С.244-247

141.Климнюк С. І., Романюк Л. Б., Борак В. П.,Кравець Н. Я. Ретроспективний аналіз захворюваності на лептоспіроз у Тернопільській області // Бюлетень " Ветеринарна біотехнологія" ,2018.- №2(32)- С. 250-255.