Наукові публікації доцента Романюк Лідії Богданівни

 1. РОМАНЮК Л.Б., КРАВЕЦЬ Н.Я. Аналіз проведених заходів з підготовки студентів-медиків до здачі тестового іспиту «Крок-1» з мікробіології, вірусології та імунології – Проблеми берперервної медичної освіти та науки - №1 (33) – 2019 – С.18-22
 2. PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES PHENOTYPIC COMPOSITION IN PATIENTS WITH CERVICAL PAPILOMAVIRUS INFECTIONS, WHICH IgG ANTIBODY TO HERPES SIMPLE VIRUSES WERE DETERMINED/ LM Lazarenko, O Ye Nikitina, LO Hanova, HV Kovtonyuk, Ye V Nikitin, M Ya Spivak, SI Klymniuk, LB Romaniuk // Інфекційні хвороби ,2018-№2.- С.42-51
 3. Удосконалення алгоритму дій лікаря щодо тактики призначення антибіотикотерапії при гострих респіраторних інфекціях з врахуванням результатів бактеріологічного дослідження. / С.І. Климнюк , Л.Б. Романюк , Л.А. Волянська , В.С. Копча , Т.В. Матвієнко , Н.Я. Кравець , В.П. Борак // Інферційні хвороби. –2018. №1. – С.74-77
 4. Климнюк С. І., Кравець Н. Я., Романюк Л. Б., Борак В. П. Іван Олександрович Ситник - вчений-мікробіолог, педагог / Климнюк С. І., Кравець Н. Я., Романюк Л. Б., Борак В. П. // Наукові записки : серія Біологія , ТНПУ,2018-№2.(73)- С.244-247
 5. Климнюк С. І., Романюк Л. Б., Борак В. П.,Кравець Н. Я. Ретроспективний аналіз захворюваності на лептоспіроз у Тернопільській області // Бюлетень " Ветеринарна біотехнологія" ,2018.- №2(32)- С. 250-255.
 6. С.І. Климнюк , Л.Б. Романюк, Н.Я. Кравець, Н.І. Ткачук, О.Й. Дронова Деякі аспекти епідеміології та діагностики Лайм-бореліозу // Наукові записки : серія Біологія , ТНПУ,2017-№3.(70)- С.147-153
 7. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Шкільна М.І., Сучасні уявлення про гранулоцитарний анаплазмоз людини/ Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Шкільна М.І.// Інфекційні хвороби.- 2017.- 3.- С.4-9
 8. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С. – Методичні аспекти викладання мікробіології у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського – «Biomedical and biosocial anthropology» - 2016. - № 26. – с.168-169.
 9. Борак В.П., Романюк Л.Б., Борак В.Т. , Кравець Н.Я. До питання про герпетичну інфекцію як актуальну проблему сьогодення / Борак В.П., Романюк Л.Б., Борак В.Т. , Кравець Н.Я. //Актуальна інфектологія.- 2016. – 2(11) – С. 53-58.
 10. Romaniuk L.B., Kravets N.Y., Pokryshko O.V., Borak V.P., Oliinyk N.М. Gut microbiota in infants with perinatal pathology of the central nervous system / Romaniuk L.B., Kravets N.Y., Pokryshko O.V., Borak V.P., Oliinyk N.М. // Deutscher Wissenschaftsherold, 2016, 3 - pp. 9-11.
 11. Федорців О.Є., Бурбела Е.І., Волянська Л.А., Романюк Л.Б., Стеценко В.В. Особливості мікробіоти ротоглотки дітей, хворих на бронхіальну астму та гостру респіраторну інфекцію // «Актуальна інфектологія»- №3 ,- 2016
 12. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Савчук М.М., Покришко О.В., Творко М.С., Ткачук Н.І., Борак В.П. « HIERARCHIC STRUCTURE OF NASOPHARYNX MICROBIOTIC COMMUNITY IN PATIENTS WITH ACUTE RESPIRATORY INFECTION». - «Інфекційні хвороби» . - №1. - 2015. – с.37-40
 13. Винничук М.О., Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Дронова О.Й. «Адгезивні властивості бактерій, які утворюють мікробіоту ротоглотки у хворих на туберкульоз» - «Вісник наукових досліджень». - №3. – 2015. – 48-49.
 14. С.І. Климнюк , Л.Б. Романюк, М.Д. Заріцька, О.Б. Кучмак, І.В. Стрельбицька, В.П.Борак «Формування мікробіоценозу ротоглотки та кишечнику у новонароджених дітей з перинатальною патологією» - «Інфекційні хвороби» . - №1. - 2014. – с.36-38.
 15. С.І. Климнюк , О.Б. Кучмак , Л.Б. Романюк, О.В.Покришко, Борак В.П. «Использование пробиотиков у больных ревматоидным артритом» - Europaische Fachhochschule / European Applied Sciences # 6 – 2014 – P.3-4
 16. Е.І. Бурбела, Л.А. Волянська, Л.Б. Романюк «Мікробний пейзаж ротоглотки хворих на бронхіальну астму дітей в період загострення» Матеріали ХІІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Питання імунології в педіатрії» - «Современная педиатрия» - № 5 (61). – 2014. – с.162-163.
 17. Климнюк С.І., Савчук М.М., Андрейчин Ю.М., Покришко О.В., Красій Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С., Ткачук Н.І., Климнюк Н.Г. «Особливості мікробіценозу носа та носоглотки у хворих на грип та ГРВІ». - «Інфекційні хвороби» . - №3. - 2014. – с.38-43.
 18. Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Романюк Л.Б.,Покришко О.В. «Пробіотикотерапія хворих на ревматоїдний артрит» - «Лікарська справа». - № 12 (1132). – 2014. – с. 63-65.
 19. Структурна характеристика мікробного пейзажу ротоглотки у дітей хворих на гострі респіраторні захворювання Романюк Л.Б. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - № 1, 2013. – с.83-85
 20. Особливості мікрофлори різних біотопів новонароджених із патологінчим перебігом раннього неонатального періоду Романюк Л.Б., Волянська Л.А., Заріцька М.Д.// Перинатология и педиатрия. - № 3, 2013. – с.17-19
 21. С.І. Климнюк , Покришко О. В., Савчук М. М., Романюк Л. Б, Ткачук Н. І., Андрейчин Ю.М. Мікробна флора ротоглотки при захворюваннях на грип та ГРВI //Annals of Mechnikov Institute.–- 2013.–№ 4.– C.41-48.
 22. Роль вірусно-бактеріальних асоціацій ротоглотки у виникненні гострих респіраторних інфекцій у дітей Романюк Л.Б. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - № 1, 2012. – с.22-24
 23. Віхи становлення кафедри мікробіології,вірусології та імунології Тернопільського державного медичного університету ім.. І.Я.Горбачевського Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. // Вісник наукових досліджень. - № 1. – 2012 - с. 4-9.
 24. Стан мікробіотопу ротоглотки у дітей, які хворіють на бронхіальну астму Волянська Л.А., Романюк Л.Б., Бурбела Е.І. // Вісник наукових досліджень - № 4, 2012. – с.95-98.
 25. Функцональна активність центрального відділу зорового аналізатора у користувачів компютерів Марущак М.І., Бегош Н.Б., Романюк Л.Б., Дячина Т.А. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини - №2(17).- 2012.-С.193
 26. «Особливості перебігу госрих респіраторних вірусних інфекцій у дітей м. Тернопіль у період з листопада2009по березень 2010 року Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Бригідир Т.О., Книш Р.О., Томашівська Т.В., Борак В.П., Кучмак О.Б. // Інфекційні хвороби. - № 1 (63). – 2011. - с. 22-25.
 27. «Бактеріологічні особливості перебігу туберкульозу легень серед дитячого населення Тернопільської області» С.І. Климнюк, М.О. Винничук, Л.Б. Романюк Т.О.Бригідир, Ж.Л.Базилевська, Н.Є Федчишин // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, - №2, 2011, с. 161-163.
 28. «Нові можливості поліпшення лікування респіраторних захворювань у дітей, які часто і тривало хворіють» Л.А. Волянська, Л.Б. Романюк, Н.Ю. Щербатюк, А.П. Гулевська, Г.І. Недошитко, О.Б. Чубата // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, - №2, 2011, с. 97-99.
 29. Застосування антибіотикотерапії в комплексному лікуванні гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей Романюк Л.Б. // Вісник наукових досліджень . - № 2. – 2011. - с. 36-38.
 30. Раціональне лікування гострих респіраторних інфекцій у дітей – зменшення загрози антибіотикорезистентності Волянська Л.А., Романюк Л.Б. // Здоровье ребенка. - № 5 – 2011. – с. 43-49.
 31. Застосування іонів кальцію для корекції фотодинамічного ефекту мікробних клітин О.Б. Кучмак, М.О. Винничук, С.І. Климнюк, В.В. Демяненко, Л.Б. Романюк, Т.І. Толокова // Медична хімія. - № 4. – 2011. – с. 94-97.
 32. Мікробіологічні аспекти застосування антибіотиків при ГРВІ у дітей Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Кучмак О.Б., Дронова О.Й., Борак В.П. // Медична хімія. - № 4. – 2011. – с.213.
 33. Організація роботи мікробіологічного гуртка на кафедрі медичної біології, вірусології та імунології Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Кучмак О.Б., Бригідир Т.О. // Медична освіта. - № 3. – 2011. – с.92-94.
 34. Колонізація грибами роду Candida ротової порожнини молодих осіб із брекет-системами та їх чутливість до ротових ополіскувачів Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Кучмак О.Б., Огінський А.В., Березюк О.М. // Клінічна та експериментальна патологія. – том Х, №4 (38), 2011. – с.166-167.
 35. Роль грибів роду Candida у формуванні дисбактеріозу товстої кишки хворих на ревматоїдний артрит // Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Винничук М.О., Романюк Л.Б., Борак В.П., Малярчук А.Р. // Клінічна та експериментальна патологія. – том Х, №4 (38), 2011. – с.171-172.
 36. «Вплив залізодефіцитної анемії на резистентність організму дітей, що часто і тривало хворіють» - Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Бегош Н.Б. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології»,- №2, 2010, с. 44-47
 37. «Визначення переліку практичних навичок з мікробіології для студентів різних спеціальностей та особливості іх засвоєння» - Климнюк С.І, Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Кучмак О.Б., Малярчук А.Р., Творко М.С., Бригідир Т.О., Борак В.П. // Вища освіта України – Додаток 4, том ІІІ (21),- 2010 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 274-280.
 38. «Мікробіологічне обгрунтування використання ротових ополіскувачів у пацієнтів з брекет-системами» - Л.Б. Романюк, О.М. Березюк, А.В. Огінський // «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – 2010. - № 2. – с.99-101.
 39. «Самостійна робота студентів, як важливий напрям у підготовці майбутнього фахівця» Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С., Малярчук А.Р., Борак В.П. // Медична освіта. - № 4, 2010. – с. 72-73.
 40. «Ефективність ополіскувачів порожнини рота до мікрорганізмів, які колонізують порожнину рота» Романюк Л.Б., Березюк О.М., Огінський А.В. // «Новини стоматології». - № 4 (65). – 2010. – с. 10-12
 41. «Патогенетичні аспекти імунологічних порушень при залізодефіциті» Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Калатай Н.Р. // Вісник наукових досліджень, - №1, - 2009, - с. 43-45.
 42. «Роль викладання мікробіології в підготовці медсестер-бакалаврів» Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Кучмак О.Б. Пятковський Т.І.// Медсестринство, - №1, - 2009, - с.35-36.
 43. «Особливості емоційної сфери у дітей з хронічною патологією органів травлення» Сміян І.С., Федорців О.Є., Бурбела Е.І., Волянська Л.А., Фурдела В.Б., Романюк Л.Б., Шостак І.Й., Курило І.М., Скубенко В.М. // Педіатрія, акушерство та гінекологія, - №2, - 2009, - с. 16-20.
 44. «Комплексне лікування порушень мінеральної щільності кісткової тканини у дітей, хворих на ендемічний дифузний зоб» Сміян І.С., Романюк Л.Б. // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- №2, - 2009, - с. 24-26.
 45. “Стан біотопу ротоглотки у дітей, що часто і тривало хворіють та антибіотикочутливість виявлених мікроорганізмів» Волянська Л.А, Романюк Л.Б., Калатай Н.Р. // «Медичні перспективи», - №1, - 2009, - 182-185.
 46. «До питання правильності оцінки реакцій дитячого організму в поствакцинарному періоді» - Волянська Л.А., Романюк Л.Б., Дмитраш Л.М. та ін. // «Український медичний альманах», - том 12, № 2 (додаток), 2009, - с. 40-42.
 47. „Проблемні аспекти оцінки реакцій дитячого організму на профілактичні щеплення” Л.А. Волянська, Л.Б. Романюк, Л.М. Дмитраш, С.С. Левенець, С.В. Євтушенко, В.М. Скубенко, І.В. Бурбела, В.Г. Бойко // Ліки України, №2 (118) додаток /березень/ 2008. – с. 39-43
 48. „Особливості викладання мікробіології у сучасних умовах” Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І. та ін. // Медична освіта. - № 2, 2008. – с. 24-28.
 49. „Впровадження основ доказової медицини в навчальний процес на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології” Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., М.С. Творко // Медична освіта. - № 3, 2008. – с. 47-48.
 50. „Спроба застосування мірамістину для корекції мікробіоценозу шкіри” Климнюк С.І., Герасимів І.М., Покришко О.В., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. // Biomedical and Biosocial Anthropology, 2008; № 11, с.73-77.
 51. «Диференційований підхід до викладання мікробіології для медсестер залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня» Климнюк С.І., Романюк Л.Б. Ткачук Н.І., та ін. // Медсестринство, - № 3, - 2008. – с. 10-11.
 52. «Екологічні аспекти розвитку респіраторних захворювань у дітей, що часто і тривало хворіють» Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Калатай Н.Р., Дронова О.Й. // Вісник наукових досліджень, - №3, - 2008, - с. 14-16.
 53. Досвід застосування практично-орієнтованого навчання студентів медичного факультету на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології в умовах кредитно-модульної системи”. // „Медична освіта” №3/2007.- с 52-54 ( у співавторстві).
 54. „Аналіз впровадження методики „єдиного дня” при викладанні мікробіології для студентів ННІ медсестринства”. // „Медсестринство” № 4/2007.- с.25-26 (у співавторстві)
 55. Вплив модифікованого комплексу лікування на стан мінеральної щільності кісткової тканини у дітей, хворих на ендемічний дифузний зоб // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2006. - № 1. – С.54-56.
 56. Остеопенічний синдром при ендемічному дифузному зобі у дітей // Проблеми остеології. – 2003. – Т.6, № 4. – С.87 (у співав.).
 57. Особливості ендемічного дифузного зоба у дітей Тернопільської області // Вісник наукових досліджень. – 2001. - № 4. – С. 28-29 (у співав.).
 58. ”Проблеми верифікації реакцій дитячого організму на профілактичні щеплення”. // Перинатология и педиатрия №3 (31) / 2007 часть 2. – с.21 (у співавторстві)
 59. Остеопороз при ендемічному дифузному зобі в дітей // Проблеми остеології. - 2002. – Т.5, № 1. – С.80-81. (у співав.).
 60. Клінічні особливості перебігу ендемічного зоба у дітей // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2005. - № 6. – С.20-22. (у співав.).
 61. Остеопенічний синдром у дітей із соматичною патологією // Проблеми остеології. – 2003. – Т.6, №1-2. – С.115-116 (у співав.).