Наукові публікації доцента Л. Б. Романюк

 • Romanyuk L., Malinovska L., Kravets N., Olyinyk N., Volch I. Analysis of antibiotic resistance of conditionally pathogenic ortopharyngeal microflora in children after viral respiratoty infections //Georgian medical new.-2022. - No 7 (328). – P.154-157

 • Kravets N.Ya., Klumnyk S.I., Romanyuk L.B., Borak V.P. Biofilm-forming properties of pathogenic micro-organisms in children with recurrent tonsillitis // Світ медицини та біології. 2022. No 2 (80).- С.210-213

 • Romanyuk L.B., Klumnyuk S.I., Mykhailyshyn H.I., Volch I.R., Kravets N.Ya. Retrospective Analysis of Antibiotic Therapy and Sensitivity to Antifungals of Fungi of the Genus Candida, Secreted from Patients with Viral-Bacterial Pneumonia Associated with COVID-19 // Mikrobiol. Z. -2022.-84(1).- Р.15-19.

 • Романюк Л. Б., Ткачук Н. І.Деякі аспекти контролю якості освіти на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології в умовах дистанційного навчання // Медична освіта. - 2021. - 2. -С.54-59

 • Romanyuk L., Kravets N. Analysis of the results of the questionnaire of medical students about the coronavirus infection // Journal of Social Sciences, Nursing, Public health and Education. -2021.- 1. – P. 119-123

 • Романюк Л.Б. Деякі аспекти перебігу патології гепатобіліарної системи в коморбідності з ентидічним зобом у дітей // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2021.- No 1 - С.170-172.

 • Климнюк С. І., Ткачук Н. І., ОлійникН. М., Романюк Л. Б., Творко М. С., Покришко О. В., Кравець Н. Я. Сучасний підручник- запорука якісної освіти // Проблеми безперервної медичної освіти і науки - 2020. - №2. - С.12-15.

 • Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Кравець Н.Я., Ткачук Н.І., Борак В.П. До питання про доцільність проведення IFOM для вітчизняних студентів-медиків // Вісник Вінницького національного медичного університету.- 2020.- Т. 24, No1. - С.138-142

 • Борак В.П.,Романюк Л.Б., Кравець Н.Я., Борак В.Т., Медвідь І.І., Галабіцька І.М. Варіабельність імунологічних показників у хворих на гостру дизентерію // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2020.- №1.-С.53-56

 • Lyubomirskaya E.S., Kamyshnyi A.M., Krut Y.Y., Smiianov V.A., Fedoniuk L.Y., Romanyuk L.B., Kravets N.Y., Mochulska O.M. SNPs and transcriptional activity of genes of innate and adaptive immunity at the maternal-fetal interface in woman with preterm labour, associated with preterm premature rupture of membranes // Wiadomosci lekarskie. -2020. - 73(1).- С.25-30

 • Kravets N, Klymnyuk S, Romanyuk L, Borak V, Mykhailyshyn H. Investigation of strains of microorganisms isolated from children with recurrent tonsillitis // Georgian Med News. - 2020. - Jan,(298). - С.49-53.

 • Романюк Л.Б., Кравець Н.Я. Організація та контроль якості оцінювання знань студентів на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології. // Проблеми безперервної медичної освіти та науки -2020. - №1 – С.14-17

 • Романюк Л.Б., Кравець Н.Я., Климнюк С.І., Копча В.С., Дронова О.Я. Антибіотикорезистентність умовно-патогенних мікроорганізмів: актуальність, умови виникнення, шляхи подолання // Інфекційні хвороби – 2019. – 4. – C.63-7

 • Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Кравець Н.Я. Епідеміологія і специфічна профілактика кору – актуальні питання сьогодення//Буковинський медичний вісник. - 2019. - том 23, № 3 (91). - C. 112-117.

 • Волянська Л.А., Бурбела Е.І., Романюк Л.Б. Неконтрольованість кору в епоху керованих інфекцій // Здоровье ребенка - 2019. -№14(4). –С. 242-249.

 • Волянська Л.А., Романюк Л.Б., Бурбела Е.І., Горішна І.Л. Мікробіота ротоглотки в дітей у період висипання кору //Актуальна інфектологія. - 2019.- Т.7, №3. – с.150-154.

 • Романюк Л.Б., Кравець Н.Я.. Аналіз проведених заходів з підготовки студентів-медиків до здачі тестового іспиту «Крок-1» з мікробіології, вірусології та імунології// Проблеми берперервної медичної освіти та науки - №1 (33) – 2019 – С.18-22

 • Климнюк С. І. , Борак В. П., Романюк Л. Б. , Кравець Н. Я. , Борак В. Т., Ткачук Н. І. , Малярчук Г. Р., Олійник Н. М., Галабіцька І. М. Варіанти перебігу хламідійної інфекції у практиці лікарів різних спеціальностей //Здобутки клінічної і експериментальної медицини.–2018. –№ 4 . – С. 89-93.

 • Lazarenko L.M., Nikitina O. Ye.,, HanovaL.O. Kovtonyuk H.V. , Nikitin Ye. V., Spivak M. Ya. ,Klymniuk S.I. , RomaniukL.B. Peripheral blood lymphocytes phenotypic composition in patients with cervical papilomavirus infections, which igG antibody to herpes simple viruses were determined // Інфекційні хвороби.-2018-№2.- С.42-51

 • Климнюк С.І. , Романюк Л.Б. , ВолянськаЛ.А. , КопчаВ.С. , МатвієнкоТ.В. , КравецьН.Я. , Борак В.П.Удосконалення алгоритму дій лікаря щодо тактики призначення антибіотикотерапії при гострих респіраторних інфекціях з врахуванням результатів бактеріологічного дослідження. // Інферційні хвороби. –2018. -№1. – С.74-77

 • Климнюк С. І., Кравець Н. Я., Романюк Л. Б., Борак В. П. Іван Олександрович Ситник - вчений-мікробіолог, педагог // Наукові записки : серія Біологія , ТНПУ. - 2018-№2.(73)- С.244-247

 • Климнюк С. І., Романюк Л. Б., Борак В. П.,Кравець Н. Я. Ретроспективний аналіз захворюваності на лептоспіроз у Тернопільській області // Бюлетень " Ветеринарна біотехнологія". -2018.- №2(32)- С. 250-255.

 • КлимнюкС.І. , Романюк Л.Б. , Кравець Н.Я. , Ткачук Н.І. , ДроноваО.Й. Деякі аспекти епідеміології та діагностики Лайм-бореліозу // Наукові записки : серія Біологія , ТНПУ. - 2017-№3.(70)- С.147-153

 • Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Шкільна М.І., Сучасні уявлення про гранулоцитарний анаплазмоз людини// Інфекційні хвороби.- 2017.- 3.- С.4-9

 • Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С. Методичні аспекти викладання мікробіології у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського // Biomedical and biosocial anthropology. - 2016. - № 26. – с.168-169.

 • Борак В.П., Романюк Л.Б., Борак В.Т. , Кравець Н.Я. До питання про герпетичну інфекцію як актуальну проблему сьогодення / /Актуальна інфектологія.- 2016. – 2(11) – С. 53-58.

 • Федорців О.Є., Бурбела Е.І., Волянська Л.А., Романюк Л.Б., Стеценко В.В. Особливості мікробіоти ротоглотки дітей, хворих на бронхіальну астму та гостру респіраторну інфекцію // Актуальна інфектологія- 2016.- №3. - С. 57-61

 • Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Савчук М.М., Покришко О.В., Творко М.С., Ткачук Н.І., Борак В.П. Hierarchic structure of nasopharynx microbiotic community in patients with acute respiratory infection. // Інфекційні хвороби. - 2015. - №1. -С.37-40

 • Винничук М.О., Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Дронова О.Й. Адгезивні властивості бактерій, які утворюють мікробіоту ротоглотки у хворих на туберкульоз// Вісник наукових досліджень. - 2015. - №3. – С. 48-49.

 • Климнюк С.І. , Романюк Л.Б., Заріцька М.Д., КучмакО.Б , Стрельбицька І.В., Борак В.П.Формування мікробіоценозу ротоглотки та кишечнику у новонароджених дітей з перинатальною патологією. //Інфекційні хвороби.- 2014. - №1. - С.36-38.

 • КлимнюкС.И. , Кучмак О.Б. , Романюк Л.Б., Покришко О.В., Борак В.П. Использование пробиотиков у больных ревматоидным артритом // Europaische Fachhochschule . European Applied Sciences.- 2014. - 6 . – P.3-4

 • Бурбела Е.І., ВолянськаЛ.А., Романюк Л.Б. «Мікробний пейзаж ротоглотки хворих на бронхіальну астму дітей в період загострення. // Современная педиатрия . -2014. - № 5 (61). – С.162-163.

 • Климнюк С.І., Савчук М.М., Андрейчин Ю.М., Покришко О.В., Красій Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С., Ткачук Н.І., Климнюк Н.Г. Особливості мікробіценозу носа та носоглотки у хворих на грип та ГРВІ. // Інфекційні хвороби.- 2014. – №3. - С.38-43.

 • Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Романюк Л.Б.,Покришко О.В. робіотикотерапія хворих на ревматоїдний артрит.//Лікарська справа.- 2014.- № 12 (1132). – С. 63-65.

 • Романюк Л.Б. Структурна характеристика мікробного пейзажу ротоглотки у дітей хворих на гострі респіраторні захворювання Романюк Л.Б. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2013. - № 1. – С.83-85

 • Романюк Л.Б., Волянська Л.А., Заріцька М.Д.Особливості мікрофлори різних біотопів новонароджених із патологінчим перебігом раннього неонатального періоду// Перинатология и педиатрия.- 2013.- № 3.– С.17-19

 • КлимнюкС.І. , Покришко О. В., Савчук М. М., Романюк Л. Б, Ткачук Н. І., Андрейчин Ю.М. Мікробна флора ротоглотки при захворюваннях на грип та ГРВI //Annals of Mechnikov Institute.– 2013.–№ 4.– C.41-48.

 • Романюк Л.Б. Роль вірусно-бактеріальних асоціацій ротоглотки у виникненні гострих респіраторних інфекцій у дітей Романюк Л.Б. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. -2012. - № 1, – С.22-24

 • Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. /Віхи становлення кафедри мікробіології,вірусології та імунології Тернопільського державного медичного університету ім.. І.Я.Горбачевського // Вісник наукових досліджень. -2012. - № 1. – С. 4-9.

 • Волянська Л.А., Романюк Л.Б., Бурбела Е.І. Стан мікробіотопу ротоглотки у дітей, які хворіють на бронхіальну астму // Вісник наукових досліджень -2012. - № 4. – С.95-98.

 • Марущак М.І., Бегош Н.Б., Романюк Л.Б., Дячина Т.А. Функцональна активність центрального відділу зорового аналізатора у користувачів компютерів // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - 2012.- №2(17).- С.193

 • Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Бригідир Т.О. Особливості перебігу госрих респіраторних вірусних інфекцій у дітей м. Тернопіль у період з листопада 2009 по березень 2010 року // Інфекційні хвороби. -2011. - № 1 (63). – С. 22-25.

 • Климнюк С.І.,Винничук М.О., Романюк Л.Б. Бактеріологічні особливості перебігу туберкульозу легень серед дитячого населення Тернопільської області // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. -2011. - №2. - С. 161-163.

 • Волянська Л.А., Романюк Л.Б. Нові можливості поліпшення лікування респіраторних захворювань у дітей, які часто і тривало хворіють // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2011. - №2. - С. 97-99.

 • Романюк Л.Б Застосування антибіотикотерапії в комплексному лікуванні гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей // Вісник наукових досліджень . - 2011. -№ 2. – С. 36-38.

 • Волянська Л.А., Романюк Л.Б.Раціональне лікування гострих респіраторних інфекцій у дітей – зменшення загрози антибіотикорезистентності // Здоровье ребенка. - 2011.- № 5. – С 43-49.

 • Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Винничук М.О Застосування іонів кальцію для корекції фотодинамічного ефекту мікробних клітин // Медична хімія. – 2011.- № 4. – С. 94-97.

 • Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Кучмак О.Б.Мікробіологічні аспекти застосування антибіотиків при ГРВІ у дітей // Медична хімія. – 2011.- № 4. – С.213.

 • Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І. Організація роботи мікробіологічного гуртка на кафедрі медичної біології, вірусології та імунології // Медична освіта. - 2011. -№ 3. – С.92-94.

 • Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Кучмак О.Б., Колонізація грибами роду Candida ротової порожнини молодих осіб із брекет-системами та їх чутливість до ротових ополіскувачів // Клінічна та експериментальна патологія. - 2011.– том Х, №4 (38). – С.166-167.

 • Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Винничук М.О.Роль грибів роду Candida у формуванні дисбактеріозу товстої кишки хворих на ревматоїдний артрит // Клінічна та експериментальна патологія. –2011. - том Х, №4 (38), – С.171-172.

 • Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Бегош Н.Б Вплив залізодефіцитної анемії на резистентність організму дітей, що часто і тривало хворіють // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. -2010. - №2.- С. 44-47

 • «Климнюк С.І, Романюк Л.Б., Ткачук Н.І. Визначення переліку практичних навичок з мікробіології для студентів різних спеціальностей та особливості іх засвоєння // Вища освіта України. -2010. – Додаток 4, том ІІІ (21). – С. 274-280.

 • Романюк Л.Б., Березюк О.М., Огінський А.В. Мікробіологічне обгрунтування використання ротових ополіскувачів у пацієнтів з брекет-системами // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. - № 2. – С.99-101.

 • Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. Самостійна робота студентів, як важливий напрям у підготовці майбутнього фахівця // Медична освіта. - 2010.- № 4. – С. 72-73.

 • Романюк Л.Б., Березюк О.М., Огінський А.В. Ефективність ополіскувачів порожнини рота до мікрорганізмів, які колонізують порожнину рота // Новини стоматології». - 2010. - № 4 (65). –С. 10-12

 • Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Калатай Н.Р. Патогенетичні аспекти імунологічних порушень при залізодефіциті // Вісник наукових досліджень. -2009. - №1. - С. 43-45.

 • Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Роль викладання мікробіології в підготовці медсестер-бакалаврів // Медсестринство. 2009. - №1. - С.35-36.

 • Сміян І.С., Федорців О.Є., Бурбела Е.І., Волянська Л.А.,«Особливості емоційної сфери у дітей з хронічною патологією органів травлення» // Педіатрія, акушерство та гінекологія. -2009. - №2. - С. 16-20.

 • Сміян І.С., Романюк Л.Б Комплексне лікування порушень мінеральної щільності кісткової тканини у дітей, хворих на ендемічний дифузний зоб // Педіатрія, акушерство та гінекологія. 2009.- №2. - С. 24-26.

 • Волянська Л.А, Романюк Л.Б., Калатай Н.Р. Стан біотопу ротоглотки у дітей, що часто і тривало хворіють та антибіотикочутливість виявлених мікроорганізмів // Медичні перспективи. - 2009. - №1. - С.182-185.

 • Волянська Л.А., Романюк Л.Б., Дмитраш Л.М. та ін. До питання правильності оцінки реакцій дитячого організму в поствакцинарному періоді // Український медичний альманах. -2009. - том 12, № 2 (додаток). - С. 40-42.

 • Волянська Л.А. , Романюк Л.Б. , Дмитраш Л.М. Проблемні аспекти оцінки реакцій дитячого організму на профілактичні щеплення // Ліки України. - 2008. - №2 (118) додаток /березень/ – С. 39-43

 • Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І. та ін. Особливості викладання мікробіології у сучасних умовах // Медична освіта. 2008. - № 2. – С. 24-28.

 • Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., М.С. Творко Впровадження основ доказової медицини в навчальний процес на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології // Медична освіта. 2008.- № 3. – С. 47-48.

 • Климнюк С.І., Герасимів І.М., Покришко О.В., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. Спроба застосування мірамістину для корекції мікробіоценозу шкіри // Biomedical and Biosocial Anthropology. - 2008. - № 11. - С.73-77.

 • Климнюк С.І., Романюк Л.Б. Ткачук Н.І., та ін. Диференційований підхід до викладання мікробіології для медсестер залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня // Медсестринство. 2008. - № 3. – С. 10-11.

 • Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Калатай Н.Р., Дронова О.Й. Екологічні аспекти розвитку респіраторних захворювань у дітей, що часто і тривало хворіють // Вісник наукових досліджень. 2008- №3. - С. 14-16.

 • Романюк Л.Б. Досвід застосування практично-орієнтованого навчання студентів медичного факультету на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології в умовах кредитно-модульної системи // Медична освіта. - 2007. - №3.- С. 52-54 .

 • Романюк Л.Б.Аналіз впровадження методики „єдиного дня” при викладанні мікробіології для студентів ННІ медсестринства. // Медсестринство. - 2007. - № 4- С.25-26.

 • Романюк Л.Б.Вплив модифікованого комплексу лікування на стан мінеральної щільності кісткової тканини у дітей, хворих на ендемічний дифузний зоб // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2006. - № 1. – С.54-56.

 • Романюк Л.Б. Остеопенічний синдром при ендемічному дифузному зобі у дітей // Проблеми остеології. – 2003. – Т.6, № 4. – С.87 .

 • Романюк Л.Б. Особливості ендемічного дифузного зоба у дітей Тернопільської області // Вісник наукових досліджень. – 2001. - № 4. – С. 28-29.

 • Романюк Л.Б. Проблеми верифікації реакцій дитячого організму на профілактичні щеплення. // Перинатология и педиатрия. - 2007. - №3 (31) /часть 2. – С.21.

 • Романюк Л.Б. Остеопороз при ендемічному дифузному зобі в дітей // Проблеми остеології. - 2002. – Т.5, № 1. – С.80-81.

 • Романюк Л.Б. Клінічні особливості перебігу ендемічного зоба у дітей // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2005. - № 6. – С.20-22. .

 • Романюк Л.Б. Остеопенічний синдром у дітей із соматичною патологією // Проблеми остеології. – 2003. – Т.6, №1-2. – С.115-116 .