Романюк Лідія Богданівна

Закінчила Тернопільську медичну академію ім. І.Я.Горбачевського у 1998 році за спеціальністю „Лікувальна справа”.

Кандидат медичних наук з 2006 року.

Кандидатська дисертація на тему: „Мінеральна щільність кісткової тканини та методи її корекції у дітей з ендемічним дифузним зобом” за спеціальністю «Педіатрія».

Вчене звання доцента присвоєно у 2013 році.

Наукові інтереси: мікрофлора різних біотопів при соматичній та інфекційній патології у дітей, зміни мікрофлори ротоглотки при гострих респіраторних інфекціях, антибіотикочутливість окремих штамів, виділених від хворих з соматичною та інфекційною патологією, вплив мікробіоти різних біотопів на стан мінерального обміну та структуру кісткової тканини у віковому аспекті, роль лейкоцитарних індексів у діагностиці респіраторної інфекційної патології та транзиторний імунодефіцит.

Загальна кількість навчально-методичних та наукових публікацій – 117, серед них – одна монографія у співавторстві, один патент на корисну модель, одна раціоналізаторська пропозиція.