Наукові публікації доцента О. В. Покришко

 • Shkilna M., Andreychyn M., Korda M., PokryshkoM., Humenna R., Huk M., Shuling Liu, Rogovskyy A. Serological Surveillance of Hospitalized Patients for Lyme Borreliosis in Ukraine // Vector-Borne and Zoonotic Diseases. - 2021. -4 (21). - P.301-303

 • Філімонова Н. І. , Тіщенко І. Ю., Гейдеріх О. Г., Покришко О. В. Біопрепарати: сучасні перспективи застосування. Український// біофармацевтичний журнал.- 2020.- № 4 (65). - С.74-78

 • Климнюк С. І., ТкачукН. І., ОлійникН. М., РоманюкЛ. Б. , ТворкоМ. С. , Покришко О. В.,Кравець Н. Я. Сучасний підручник- запорука якісної освіти // Проблеми безперервної медичної освіти і науки - 2020. - №2. - С.12-15.

 • Olyinyk N. M., Kravets N. Ya., Pokryshko O. V., Yelahina N. I. The role of higher education in the formation of students’ healthy lifestyle. // Медична освіта.- 2020. - №2 (87). - С. 97-103.

 • Pokryshko O. V., Olyinyk N. M., Analysis of some immune system indicators in patients with liver cirrhosis // Romanian biotechnological letters . - 2020. - 25(5). -P.1949-1952

 • Saifullah S., Abbas F., Samad A. , Pokryshko O., Zahid M. Prevalence of Salmonella spp. in chicken meat from Quetta retail outlets and typing through multiplex PCR // Rom Biotechnol Lett.- 2019.-24(2). - P. 271-279.

 • Покришко О.В., Красій Н. І., Цебрик С.О. Моніторинг антибіотикочутливості бактерій, виділених від хворих хірургічного профілю у 2018 році // Харківська хірургічна школа. - 2019. - № 1. - С. 104-108.

 • Benzel I. L., Hordiienko O. I., Hroshovyi T. A., BenzelL. V., Pokryshko O. V. Obtaining of Geranium sanguineum phytoextracts and study of their antimicrobial properties // International Journal of Green Pharmacy. -2018.- 12 (2) . - P. 142-146

 • Baranovskyi V., Symchak R., Pokryshko O., Klymnyuk S., Grishchuk B. Аrylsubstituted halogen (Thiocyanato) amides containing 4-acetylphenyl containing 4-acetylphenyl fragment , synthesis , cyclization and antimicrobial properties// Chem. Technol.. -2018. - Chemistry Vol. 12, No. 4. - P. 447–450

 • Klymnyk S., Pokryshko O., Tworko M., Tkachuk N.,Olyinyk N. Nasal microflora in patients with flu andacute upper respiratory viral infections, which was isolated in Ternopil clinics in 2017 // Archives of diseases and terapy-2018-2. - online

 • Roomeela S., Taj K., Saima R., Pokryshko O. Isolation and characterization of Vibrio parahaemolyticus from fish samples of Quetta, Pakistan. Pure and Applied Biology // Published by Bolan Society for Pure and Applied Biology. -2018.- 1 . - Р.145-155.

 • Oseyko M., Shevchyk V. , Pokryshko O. Antimicrobial properties of model drugs in the systemic concept of health //Urainian food journal. -2018. - №3. С.434-442

 • Samad M. , Abbas F. , ZafarAhmad, Іrshad A., Pokryshko O. Multiplex polymerase chain reaction detection of Shiga toxin genes and antibiotic sensitivity of Escherichia coli O157:H7 isolated from beef meat in Quetta, Pakistan // J Food Saf. -2018. -e12540.- С.1-8.

 • Samad M. , Abbas F. , ZafarAhmad, Іrshad A., Pokryshko O. Sundus SaifullahAbdul Isolation & identification of Shigella species from food and water samples of Quetta, Pakistan // Pure and Applied Biology (PAB). - 2018. -№1. -С.227-235.

 • Samad R., Kamran T., Rizwan S. Pokryshko O. . Isolation and characterization of Vibrio parahaemolyticus from fish samples of Quetta, Pakistan // Pure and Applied Biology (PAB). - 2018-№2.- С.596-602

 • Красій Н.І., Климнюк С.І., Покришко О.В. Спектр мікроорганізмів, виділених від хворих у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії // Biomedical and Biosocial Antropology . -2016. - № 26 – С. 129-131.

 • Климнюк С.І., Покришко О.В., Винничук М.О., Тулайдан Г.М., Барановський В.С., Грищук Б.Д. Спектр мікроорганізмів, виділених від хворих у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії // Biomedical and Biosocial Antropology. -2016.- № 26 .– С. 16-19.

 • Данилків І.С., Покришко О.В., Галайчук І.І.,Климнюк С.І.Профілактика мікробного контамінування післяопераційної рани у хворих на меланому шкіри // Український радіологічний журнал. -2016. - Додаток 1. – С. 102-103.

 • Янів З.І., Симчак Р.В., Покришко О.В., ТулайданГ.М., Барановський В.С., Климнюк С.І., Грищук Б.Д. Синтез та антимікробна активність продуктів аніоарилювання з сульфамідним фрагментом // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2016. – Т. 14, вип.. 2 (54). – С. 60-64.

 • Грищук Б.Д. Яцюк В.Н., Барановский В.С., Покрышко Е.В., Климнюк С.И. Синтез и противомикробная активность продуктов тиоцианатоарилирования амидов акриловой и метакриловой кислот солями дифенил- и фениленбисдиазония// Химико-фармацевтический журнал. - 2016.- Том 5, N 8.- С. 36-38.

 • Климнюк С.І. Покришко О.В., Творко М.С.,Спектр бактерій, виділених від хворих Тернопільської університетської лікарні, та їх адгезивні властивості // Інфекційні хвороби. – 2016. − № 3 (85). – С. 67–73.

 • Romaniuk L.B., Kravets N.Y., Pokryshko O.V., Borak V.P., Oliinyk N.М. Gut microbiota in infants with perinatal pathology of the central nervous system // Deutscher Wissenschaftsherold. - 2016. - 3 - Р. 9-11.

 • Николов В.В.Ковальчук М.Т., Марина С.С., Покрышко Е.В., Покрышко А.О. Способ лечения остроконечных кондилом у мужчин // Медицинские аспекты здоровья мужчины.-2015.- № 1 (16)’. – 2015. – С.12

 • Николов В.В. Иммуные и нейрорегуляторные нарушения при рожистой инфекции /Николов В.В., Оспанбекова Н.К., Денефиль Е.В., Покрышко Е.В., Вълчев В.И., Гулева Д.В., Марина С.С. // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. -2015.- № 1 (80). – С.45-49.

 • Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Савчук М.М., Покришко О.В., Творко М.С., Ткачук Н.І., Борак В.П. Hierarchic structure of nasopharynxmicrobiotic community in patients with acute respiratory infection // Інфекційні хвороби.-2015.- №1. – С.37-40.

 • Yatsyuk V. , Pokryshko O., Yaniv Z. , Tulaidan G., Baranovskyi V., Klymnyuk S. and Grishchuk B. Synthesis and antimicrobial activity of products obtained via anionarylation of acrylic and metahcrylic acids amides and nitriles by 5-carboxyphenylene-1,3-bisdiazonium salts / Chemistry & Chemical Technology.- 2015.- Vol. 9, No. 2– P. 193-197. -

 • Винничук М.О. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Адгезивні властивості бактерій, які утворюють мікробіоту ротоглотки у хворих на туберкульоз // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 3. – С. 48-49.

 • Левчук Р.Д. Покришко О.В., Борис Р.М., Дзецюх Т.І.Видовий склад та рівень обсіменіння мікроорганізмами перитонеального ексудату в ранній період після моделювання скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм // Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія. – 2015. - № 4, т. 2 (422). – С. 148-155.

 • Нагірний Я.П., Покришко О.В. Якісний та кількісний склад мікрофлори травмованої ділянки слизової оболонки порожнини рота у постраждалих з переломами нижньої щелепи / Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 2, Том 2 (108). – С.27-29

 • П’ятницький Ю.С., Покришко О.В. Структура мікробіоценозу кишечника щурів за умов введення в раціон подрібненого субстрату ксеногенної шкіри // Аннали Мечниковського інституту . - 2014. - № 2. - С. 58-63.

 • Климнюк С.І., Покришко О.В., Ткачук Н.І.Особливості навчального процесу в ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського // Biomedical and BiosocialAntropology. - 2014. - № 22 – С. 247-250.

 • Климнюк С.І., Савчук М.М., Андрейчин Ю.М., Покришко О.В., Красій Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С., Ткачук Н.І., Климнюк Н.Г. Особливості мікробіоценозу носа та носоглотки у хворих на грип та ГРВІ / / Інфекційні хвороби. – 2014.– № 3. – С. 38-43

 • Климнюк С.І., Кучмак О.Б., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Борак В.П. Использование пробиотиков у больных ревматоидным артритом / Europaische Fachhochschule - European Applied Sciences .– 2014. - 6 . – P.3-4.

 • Грищук Б.Д.,Симчак Р.В., Климнюк С.И., Покрышко Е.В. Синтез и антимикробная активность 2-хлор-(бром)-(2-метил)-3-арилпропионамидов // Химико-фармацевтический журнал.. –2013. – т. 47, № 4, – С. 113-115.

 • Грищук Б.Д. Симчак Р.В., Барановский В.С., Климнюк С.И., Покрышко Е.В. Синтез и антимикробная активность 2-хлор(бром)-(2-метил)-3-арилпропионамидов // Химико-фармацевтический журнал. - 2013.-N 6.-С.22-24.

 • Красій Н.І., Климнюк С.І., Олійник О.В., Покришко О.В. Моніторинг чутливості до антибіотиків мікроорганізмів, виділених від хворих у Тернопільській університетській лікарні в 2012 р. / Шпитальна хірургія. – 2013.-3 (63). – С. 25-28.

 • Климнюк С.І., Покришко О. В., Савчук М. М., Романюк Л. Б, Ткачук Н. І., Андрейчин Ю.М. Мікробна флора ротоглотки при захворюваннях на грип та ГРВI //Annals of Mechnikov Institute.–2013.–№ 4.– C.41-48.

 • Савчук М. М. Климнюк С.І., Покришко О.В., Андрейчин Ю.М.,Деякі особливості мікробіоценозу ротоглотки у хворих на грип та ГРВІ [Електронний ресурс] // Здобутки клінічної i експериментальної медицини . - 2013. - № 2. - С. 155-158.

 • Андрейчин Ю.М., Климнюк С.І., Покришко О.В.,Мікрофлора верхньощелепних пазух і її адгезивна активність при гострому гнійному синуситі// Інфекційні хвороби. – 2013.-№ 3 (73). – С. 69-73.

 • Манащук Н.В., Покришко О.В., Пятковський Т.І. Етіологічна структура захворювань пародонту у хворих на неспецифічний виразковий коліт // Буковинський медичний вісник. – 2012.– том ХІ, № 1 (39). – С. 110-113.

 • Бердей І.І., Павх О.І., Волянська Н.І., Покришко О.В., Соколова Л.В., Барна О.М. Вивчення мікробіологічної чистоти деяких селевих основ і рецептур на основі з таурином // Актуал. питання фармац. і мед. науки та практики. – 2012. - № 1 (8). – С. 48-50.

 • Покришко О.В., Шкільна М.І., Дем’яненко В.В. Порівняльна характеристика методів діагностики лямбліозу за допомогою світлооптичної мікроскопії та поляризованої флуоресценції / Буковинський медичний вісник.– 2012. – том 16, № 2 (62). – С. 198-200.

 • Покришко О.В., Шкільна М. І. Антибіотикочутливість та стан мікрофлори товстої кишки хворих на алергічні дерматити із супутньою лямбліозною інвазією / / Annals of Mechnikov Institute.- 2012. - N 4. – C. 119-121.

 • Паничев В.О., Климнюк С.І., Покришко О.В., Козяр Б.Є., Дмитришак О.В., Вахтарчук О.В., Кулачковська І.В.Моніторинг циркуляції збудників сальмонельозу на території м. Тернополя протягом 2009 - 2010 р.р. // Інфекційні хвороби. –2011. - № 3 (65). – С. 48-50.

 • Демяненко В.В., Покришко О.В., Климчук О.М., Куліцька М.І., Кучмак О.Б. Спектральний склад поляризованої флуоресценції пробіотиків як вираження їх біологічної активності // Медична хімія. –2011. - т. 13, № 4 (49). – С.45-49

 • П’ятковський Т.І., Чорній Н.В., Покришко О.В. Застосування септофіту для лікування захворювань пародонта у хворих на хронічний панкреатит // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2011. - № 2. – С. 108-110.

 • Петрушка Б.М., Туландан Г.М., Покришко О.В., Климнюк І.С., Барановський В.С., Грищук Б.Д. Синтез та антимікробна активність 2-хлоро(тіоціанато)-2-бензилбутандіових кислот // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер: хімія. - 2011. - № 18 . – С. 27-30.

 • Красій Н.І., Покришко О.В. Етіологічна структура умовно патогенної мікрофлори у формуванні інфекційного процесу // Профілактична медицина.-2011.- № 4 (16). – С. 53-55. –

 • Шкільна М. І. Покришко О.В. Антибіотикочутливість та стан мікрофлори товстої кишки хворих на алергічний дерматит і лямбліоз // Мед. перспективи. - 2009. - 14, № 1. - С. 185-187.

 • Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Кучмак О.Б. Пятковський Т.І.Роль викладання мікробіології в підготовці медсестер-бакалаврів // Медсестринство. -2009. - №1. - С.35-36.

 • Кисельов А.В., Кнішевицький А.В., Раєнко Г.В., Кортких М.І., Пєхтєрєва Т.М., Швайка О.П., Климнюк С.І., Покришко О.В, Грищук, Б.Д.Синтез та антибактеріальна активність деяких ароматичних похідних азолів // Журн. орг. та фарм. хімії. – 2009. -т. 7, вип. 41(25). - с. 59-63.

 • Грищук Б.Д., Симчак Р.В., Климнюк І.С., Покришко О.В. Синтез і біологічна активність 2- тіоціанатоарилпропіонамідів та продуктів їх гетероциклізації // „Наукові записки” Тернопільського державного національного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Хімія.- 2009.- № 15 . – С. 20-27.

 • Грищук Б.Д., Симчак Р.В., Климнюк І.С., Синтез та біологічна активість 2-тіоціанато-2-метил-3-арилпропінамідів // Наукові записки Тернопільського державного національного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Хімія. - 2008. -№ 13 . – С. 23-26.

 • Горбовий П.М., Симчак Р.В.,Тулайдан Г.М. , Грищук Б.Д. та інші Синтез 2-хлор(бром, тіоціанато)-1-арил-3-хлорбутанів та вивчення їх антимікробних властивостей // Hаукові записки Тернопільського державного національного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Хімія.-2008.-№ 13 – С. 23-26.

 • КлимнюкС.І., Грищук Б.Д., ГорбовийП.М. та інші Протимікробні властивості продуктів реакції хлор-, бром- і тіоціанатоарилювання-2-метил-3-хлорпропену // Фармацевтичний часопис. – 2008. - 1 (5). – С. 40-44.

 • Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Творко М.С., Малярчук А.Р., Покришко О.В.Досвід застосування практично-орієнтованого навчання студентів медичного факультету на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології в умовах кредитно-модульної системи // Медична освіта. – 2008. – № 2. – С. 24-28.

 • Климнюк С.І., Герасимів І.М., Покришко О.В., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. Спроба застосування мірамістину для корекції мікробіоценозу шкіри // Biomedical and Biosocial Antropology. –2008.- № 11. - С. 73-76.

 • Шкільна М.І., Покришко О.В., Климнюк С.І. Антибіотикочутливість мікрофлори ротової порожнини у хворих на лямбліоз, що супроводжується алергодерматозами / Biomedical and Biosocial Antropology. – 2008.- № 11. - С. 185.

 • Климнюк С.І., Герасимів І.М., Покришко О.В., П’ятковський Т. І., Ткачук Н.І.Мікробіоценоз шкіри ступнів та передпліччя людини в нормі та при патології // Вісник наукових досліджень. - 2008.- № 3.– С. 28-32.

 • Покришко О.В., Бігуняк Т.В. Нематодози та їх поширення серед студентів ТДМУ / Вісник наукових досліджень . - 2008. -№ 3– С. 25-26.

 • Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Малярчук Г.Р., Покришко О.В.Диференційний підхід до викладання мікробіології для медсестер залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня // Медсестринство. -2008.- № 3. – С. 10-11.

 • ГрищукБ.Д. , ТуландайГ.М., Барановський В.С. Синтез та мікробіологічна активність продуктів хлоро-, бромо- та тіоціанатоарилювання галогеновмісних алільних сполук // Журн. орг. та фарм. хімії. – 2008. -т. 6, вип. 4(24). - с. 55-84.

 • Покришко О.В., Климнюк С.І. Адгезивні властивості мікрофлори шкіри ступні хворих на цукровий діабет // Клінічна та експериментальна патологія. –2007. - т. VI, № 1. – C. 87-91.

 • Климнюк С.І., Кременчуцький Г.М., Покришко О.В., Ситник І.О., Творко М.С.,Пробіотики як препарати корекції дисбактеріозів шкіри // Фармацевтичний часопис. – 2007. -1 (1).– С. 73-79.

 • Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І., Котляренко Л.Т., Малярчук А.Р., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Бігуняк Т.В., Недошитко Х.Ю. Досвід застосування практично-орієнтованого навчання студентів медичного факультету на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології в умовах кредитно-модульної системи // Медична освіта. – 2007. – № 3. – С. 52-54.

 • Грищук Б.Д., Климнюк С.И. , Симчак Р.В. Синтез, антибактериальная и противогрибковая активность аллиловых эфиров 2-тиоцианато-2-метил-3арилпропионовых кислот // Химико-фармацевтический журнал. –2007. – т. 41, № 11, – С. 27-28.

 • Герасимів І. М. , Покришко О.В. Шкіра людини як джерело антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів // Шпитальна хірургія. -2006. - 2.- с. 40-45.

 • Покришко О.В., Климнюк С.І., Г.М. Кременчуцький, П’ятковський Т.І. Можливість використання пробіотиків для відновлення еубіозу шкіри // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2006 .– № 2. – С. 89-95.