Наукові публікації доцента Покришко Олени Володимирівни

 1. Nasal microflora in patients with flu andacute upper respiratory viral infections, which was isolated in Ternopil clinics in 2017 /Klymnyk S., Pokryshko O., Tworko M., Tkachuk N.,Olyinyk N. // Archives of diseases and terapy-2018-2. - online
 2. Isolation and characterization of Vibrio parahaemolyticus from fish samples of Quetta, Pakistan. Pure and Applied Biology / Abdul Samad Roomeela, Muhammad Kamran Taj, Muhammad Rizwan Saima, Yousaf Hassan MohammadYousaf, Muhammad Zahid Safiullah, Silvia Diaconescu, Olena Pokryshko, Sundus Saifullah // Published by Bolan Society for Pure and Applied Biology,2018.
 3. Antimicrobial properties of model drugs in the systemic concept of health / Mykola Oseyko, Vasyl Shevchyk, Olena Pokryshko//UKRAINIAN FOOD JOURNAL, 2018. - №3. С.434-442
 4. Multiplex polymerase chain reaction detection of Shiga toxin genes and antibiotic sensitivity of Escherichia coli O157:H7 isolated from beef meat in Quetta, Pakistan / Mohammad Zahid Mustafa Abdul Samad, Ferhat Abbas, Zafar Ahmad, Zunera Tanveer, Irshad Ahmad, Simon G. Patching, Nighat Nawaz, Muhammad Tauseef Asmat , Abdul Raziq, Asadullah, Muhammad Naeem, Muhammad Aleem Akhtar, Olena Pokryshko// J Food Saf.,2018. -e12540. С.1-8.
 5. Isolation & identification of Shigella species from food and water samples of Quetta, Pakistan / Abdul Samad Saima, Roomeela Ferhat Abbas, Mohammad Rizwan, Mohammad Yousaf, Yousaf Hassan, Muhammad Naeem, Mohammad Zahid, Olena Pokryshko, Silvia Diaconescu, Sundus Saifullah//Pure and Applied Biology (PAB),2018. -№1. С.227-235.
 6. . Isolation and characterization of Vibrio parahaemolyticus from fish samples of Quetta, Pakistan // AbdulSamad Roomeela, Muhammad Kamran Taj, Muhammad Rizwan Saima, Mohammad Yousaf, Yousaf Hassan, Safiullah Khan Achakzai, Muhammad Zahid, Olena Pokryshko, Silvia Diaconescu, Sundus Saifullah// Pure and Applied Biology (PAB), 2018-№2.- С.596-602
 7. Красій Н.І., Климнюк С.І., Покришко О.В. Спектр мікроорганізмів, виділених від хворих у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії / Biomedical and Biosocial Antropology, № 26 – 2016. - С. 129-131-250.
 8. Спектр мікроорганізмів, виділених від хворих у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії / Климнюк С.І., Покришко О.В., Винничук М.О., Тулайдан Г.М., Барановський В.С., Грищук Б.Д. // Biomedical and Biosocial Antropology, № 26 – 2016. - С. 16-19.
 9. Профілактика мікробного контамінування післяопераційної рани у хворих на меланому шкіри / Данилків І.С., Покришко О.В., Галайчук І.І.,Климнюк С.І. // Український радіологічний журнал. Додаток 1. – 2016. – С. 102-103.
 10. Синтез та антимікробна активність продуктів аніоарилювання з сульфамідним фрагментом / Янів З.І., Симчак Р.В., Покришко О.В., ТулайданГ.М., Барановський В.С., Климнюк С.І., Грищук Б.Д. // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2016. – Т. 14, вип.. 2 (54). – С. 60-64.
 11. Грищук Б.Д. Синтез и противомикробная активность продуктов тиоцианатоарилирования амидов акриловой и метакриловой кислот солями дифенил- и фениленбисдиазония / Грищук Б.Д., Яцюк В.Н., Барановский В.С., Покрышко Е.В., Климнюк С.И. // Химико-фармацевтический журнал, 2016.- Том 5, N 8.- С. 36-38.
 12. Климнюк С.І. Спектр бактерій, виділених від хворих Тернопільської університетської лікарні, та їх адгезивні властивості / С.І. Климнюк, Н.І. Красій, О.В. Покришко, М.С. Творко // Інфекційні хвороби. – 2016. − № 3 (85). – С. 67–73.
 13. Romaniuk L.B., Kravets N.Y., Pokryshko O.V., Borak V.P., Oliinyk N.М. Gut microbiota in infants with perinatal pathology of the central nervous system / Romaniuk L.B., Kravets N.Y., Pokryshko O.V., Borak V.P., Oliinyk N.М. // Deutscher Wissenschaftsherold, 2016, 3 - pp. 9-11.
 14. Николов В.В. Способ лечения остроконечных кондилом у мужчин / Николов В.В., Ковальчук М.Т., Марина С.С., Покрышко Е.В., Покрышко А.О. // Медицинские аспекты здоровья мужчины, № 1 (16)’. – 2015. – С.
 15. Николов В.В. Иммуные и нейрорегуляторные нарушения при рожистой инфекции /Николов В.В., Оспанбекова Н.К., Денефиль Е.В., Покрышко Е.В., Вълчев В.И., Гулева Д.В., Марина С.С. // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. № 1 (80). – 2015. – С.
 16. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Савчук М.М., Покришко О.В., Творко М.С., Ткачук Н.І., Борак В.П. «Hierarchic structure of nasopharynxmicrobiotic community in patients with acute respiratory infection»/ Інфекційні хвороби.- №1. - 2015. – С.37-40.
 17. Vitaliy Yatsyuk, Olena Pokryshko, Zoriana Yaniv, Galyna Tulaidan, Vitaliy Baranovskyi, Sergiy Klymnyuk and Bogdan Grishchuk Synthesis and antimicrobial activity of products obtained via anionarylation of acrylic and metahcrylic acids amides and nitriles by 5-carboxyphenylene-1,3-bisdiazonium salts / Chemistry & Chemical Technology Vol. 9, No. 2, 2015 Chemical Technology. – P. 193-197. -
 18. Винничук М.О. Адгезивні властивості бактерій, які утворюють мікробіоту ротоглотки у хворих на туберкульоз / М. О. Винничук, С. І. Климнюк, Л. Б. Романюк, О. В. Покришко, О. Й. Дронова // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 3. – С. 48-49.
 19. Левчук Р.Д. Видовий склад та рівень обсіменіння мікроорганізмами перитонеального ексудату в ранній період після моделювання скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм / Левчук Р.Д., Покришко О.В., Борис Р.М., Дзецюх Т.І.// Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія. – 2015. - № 4, т. 2 (422). – С. 148-155.
 20. Нагірний Я.П., Покришко О.В. Якісний та кількісний склад мікрофлори травмованої ділянки слизової оболонки порожнини рота у постраждалих з переломами нижньої щелепи / Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 2, Том 2 (108). – С.27-29
 21. П’ятницький Ю.С., Покришко О.В. Структура мікробіоценозу кишечника щурів за умов введення в раціон подрібненого субстрату ксеногенної шкіри // Аннали Мечниковського інституту . - 2014. - № 2. - С. 58-63.
 22. Климнюк С.І., Покришко О.В., Ткачук Н.І.Особливості навчального процесу в ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського / Biomedical and BiosocialAntropology, № 22 – 2014. - С. 247-250.
 23. Климнюк С.І., Савчук М.М., Андрейчин Ю.М., Покришко О.В., Красій Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С., Ткачук Н.І., Климнюк Н.Г. Особливості мікробіоценозу носа та носоглотки у хворих на грип та ГРВІ / Інфекційні хвороби. – № 3. – 2014. – С. 38-43
 24. Климнюк С.І., Кучмак О.Б., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Борак В.П. Использование пробиотиков у больных ревматоидным артритом / Europaische Fachhochschule / European Applied Sciences # 6 – 2014 – P.3-4.
 25. Грищук Б.Д. Синтез и антимикробная активность 2-хлор-(бром)-(2-метил)-3-арилпропионамидов / Б.Д. Грищук, Р.В. Симчак, В.С. Барановский, С.И. Климнюк, Е.В. Покрышко // Химико-фармацевтический журнал. Издательство ФОЛИУМ. Москва. – – т. 47, № 4, 2013. – С. 113-115.
 26. Грищук Б.Д. Синтез и антимикробная активность 2-хлор(бром)-(2-метил)-3-арилпропионамидов / Грищук Б.Д., Симчак Р.В., Барановский В.С., Климнюк С.И., Покрышко Е.В. // Химико-фармацевтический журнал, 2013.-N 6.-С.22-24.
 27. Красій Н.І., Климнюк С.І., Олійник О.В., Покришко О.В. Моніторинг чутливості до антибіотиків мікроорганізмів, виділених від хворих у Тернопільській університетській лікарні в 2012 р. / Шпитальна хірургія. – 3 (63). – 2013. – С. 25-28.
 28. Климнюк С.І., Покришко О. В., Савчук М. М., Романюк Л. Б, Ткачук Н. І., Андрейчин Ю.М. Мікробна флора ротоглотки при захворюваннях на грип та ГРВI //Annals of Mechnikov Institute.–- 2013.–№ 4.– C.41-48.
 29. Савчук М. М. Деякі особливості мікробіоценозу ротоглотки у хворих на грип та ГРВІ [Електронний ресурс] / М. М. Савчук, С. І. Климнюк, О. В. Покришко, Ю. М. Андрейчин, Н. І. Красій // Здобутки клінічної i експериментальної медицини . - 2013. - № 2. - С. 155-158.
 30. Андрейчин Ю.М. Мікрофлора верхньощелепних пазух і її адгезивна активність при гострому гнійному синуситі / Ю.М. Андрейчин, С.І. Климнюк, О.В. Покришко // Інфекційні хвороби. – № 3 (73)’2013. – С. 69-73.
 31. Манащук Н.В., Покришко О.В., Пятковський Т.І. Етіологічна структура захворювань пародонту у хворих на неспецифічний виразковий коліт / Буковинський медичний вісник. – том ХІ, № 1 (39). – 2012. – С. 110-113.
 32. Бердей І.І., Павх О.І., Волянська Н.І., Покришко О.В., Соколова Л.В., Барна О.М. Вивчення мікробіологічної чистоти деяких селевих основ і рецептур на основі з таурином / Актуал. питання фармац. і мед. науки та практики. - № 1 (8). – 2012. – С. 48-50.
 33. Покришко О.В., Шкільна М.І., Дем’яненко В.В. Порівняльна характеристика методів діагностики лямбліозу за допомогою світлооптичної мікроскопії та поляризованої флуоресценції / Буковинський медичний вісник. – том 16, № 2 (62). – 2012. – С. 198-200.
 34. Покришко О.В., Шкільна М. І. Антибіотикочутливість та стан мікрофлори товстої кишки хворих на алергічні дерматити із супутньою лямбліозною інвазією / Annals of Mechnikov Institute, N 4. – 2012. – C. 119-121.
 35. Моніторинг циркуляції збудників сальмонельозу на території м. Тернополя протягом 2009 - 2010 р.р. / Паничев В.О., Климнюк С.І., Покришко О.В., Козяр Б.Є., Дмитришак О.В., Вахтарчук О.В., Кулачковська І.В. // Інфекційні хвороби. – № 3 (65)’2011. – С. 48-50.
 36. Спектральний склад поляризованої флуоресценції пробіотиків як вираження їх біологічної активності / Демяненко В.В., Покришко О.В., Климчук О.М., Куліцька М.І., Кучмак О.Б. // Медична хімія. – т. 13, № 4 (49). – 2011. – с.
 37. П’ятковський Т.І., Чорній Н.В., Покришко О.В. Застосування септофіту для лікування захворювань пародонта у хворих на хронічний панкреатит / Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2011. - № 2. – С. 108-110.
 38. Синтез та антимікробна активність 2-хлоро(тіоціанато)-2-бензилбутандіових кислот / Петрушка Б.М., Туландан Г.М., Покришко О.В., Климнюк І.С., Барановський В.С., Грищук Б.Д. // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер: хімія, № 18 (2011). – С. 27-30.
 39. Красій Н.І., Покришко О.В. Етіологічна структура умовно патогенної мікрофлори у формуванні інфекційного процесу / Профілактична медицина № 4 (16). – 2011. – С. 53-55. –
 40. Шкільна М. І. Антибіотикочутливість та стан мікрофлори товстої кишки хворих на алергічний дерматит і лямбліоз / М. І. Шкільна, О. В. Покришко // Мед. перспективи. - 2009. - 14, № 1. - С. 185-187. -
 41. Роль викладання мікробіології в підготовці медсестер-бакалаврів / Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Кучмак О.Б. Пятковський Т.І.// Медсестринство, - №1, - 2009, - с.35-36.
 42. Синтез та антибактеріальна активність деяких ароматичних похідних азолів / Кисельов А.В., Кнішевицький А.В., Раєнко Г.В., Кортких М.І., Пєхтєрєва Т.М., Швайка О.П., Климнюк С.І., Покришко О.В, Грищук, Б.Д. // Журн. орг. та фарм. хімії. – 2009. -т. 7, вип. 41(25). - с. 59-63.
 43. Синтез і біологічна активність 2- тіоціанатоарилпропіонамідів та продуктів їх гетероциклізації / Б.Д. Грищук, Р.В. Симчак, І.С. Климнюк, О.В. Покришко, Н.М. Цизорик, І.Ю. Найко, В.С. Барановський // „Наукові записки” Тернопільського державного національного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Хімія, № 15 (2009). – С. 20-27.
 44. Синтез та біологічна активість 2-тіоціанато-2-метил-3-арилпропінамідів / Б.Д. Грищук, Р.В. Симчак, С.І. Климнюк, О.В. Покришко, В.С. Барановский // „Наукові записки” Тернопільського державного національного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Хімія, № 13 (2008). – С. 23-26.
 45. Синтез 2-хлор(бром, тіоціанато)-1-арил-3-хлорбутанів та вивчення їх антимікробних властивостей / П.М. Горбовий Р.В., Г.М. Тулайдан, Б.Д. Грищук, С.І. Климнюк, О.В. Покришко // „Наукові записки” Тернопільського державного національного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Хімія, № 13 (2008). – С. 23-26.
 46. Протимікробні властивості продуктів реакції хлор-, бром- і тіоціанатоарилювання-2-метил-3-хлорпропену / С.І. Климнюк, Б.Д. Грищук, П.М. Горбовий Р.В., Г.М. Тулайдан, П.М. Горбовой О.В.Покришко // Фармацевтичний часопис. – 1 (5), 2008. – С. 40-44.
 47. Досвід застосування практично-орієнтованого навчання студентів медичного факультету на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології в умовах кредитно-модульної системи / Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Творко М.С., Малярчук А.Р., Покришко О.В. // Медична освіта. – 2008. – № 2. – С. 24-28.
 48. Спроба застосування мірамістину для корекції мікробіоценозу шкіри / Климнюк С.І., Герасимів І.М., Покришко О.В., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. // Biomedical and Biosocial Antropology. – № 11, 2008. - С. 73-76.
 49. Шкільна М.І., Покришко О.В., Климнюк С.І. Антибіотикочутливість мікрофлори ротової порожнини у хворих на лямбліоз, що супроводжується алергодерматозами / Biomedical and Biosocial Antropology. – № 11, 2008. - С. 185.
 50. Мікробіоценоз шкіри ступнів та передпліччя людини в нормі та при патології / Климнюк С.І., Герасимів І.М., Покришко О.В., П’ятковський Т. І., Ткачук Н.І.// Вісник наукових досліджень. - № 3, 2008. – С. 28-32.
 51. Покришко О.В., Бігуняк Т.В. Нематодози та їх поширення серед студентів ТДМУ / Вісник наукових досліджень . - № 3, 2008. – С. 25-26.
 52. Диференційний підхід до викладання мікробіології для медсестер залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня / Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Малярчук Г.Р., Покришко О.В. // Медсестринство. - № 3, 2008. – С. 10-11.
 53. Синтез та мікробіологічна активність продуктів хлоро-, бромо- та тіоціанатоарилювання галогеновмісних алільних сполук / Б.Д. Грищук, Г.М. Туландай, В.С. Барановський, І. Климнюк, О.В. Покришко // Журн. орг. та фарм. хімії. – 2008. -т. 6, вип. 4(24). - с. 55-84.
 54. Покришко О.В., Климнюк С.І. Адгезивні властивості мікрофлори шкіри ступні хворих на цукровий діабет // Клінічна та експериментальна патологія. – т. VI, № 1, 2007. – с. 87-91.
 55. Пробіотики як препарати корекції дисбактеріозів шкіри / Климнюк С.І., Кременчуцький Г.М., Покришко О.В., Ситник І.О., Творко М.С., Ткачук Н.І., П’ятковський Т.І., Шкільна .І. // Фармацевтичний часопис. – 1 (1), 2007. – С. 73-79.
 56. Досвід застосування практично-орієнтованого навчання студентів медичного факультету на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології в умовах кредитно-модульної системи / Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І., Котляренко Л.Т., Малярчук А.Р., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Бігуняк Т.В., Недошитко Х.Ю. // Медична освіта. – 2007. – № 3. – С. 52-54.
 57. Синтез, антибактериальная и противогрибковая активность аллиловых эфиров 2-тиоцианато-2-метил-3арилпропионовых кислот / Б.Д. Грищук, С.И. Климнюк, Р.В. Симчак, О.В. Покрышко, В.С. Барановский, П.М. Горбовой // Химико-фармацевтический журнал. Издательство ФОЛИУМ. Москва. – – т. 41, № 11, 2007. – С. 27-28.
 58. І. М. Герасимів, О.В. Покришко Шкіра людини як джерело антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів // Шпитальна хірургія. 2, 2006.- с. 40-45.
 59. Покришко О.В., Климнюк С.І., Г.М. Кременчуцький, П’ятковський Т.І. Можливість використання пробіотиків для відновлення еубіозу шкіри / Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2006 р.– № 2. – С. 89-95.