Наукові публікації доцента Олійник Ніни Миколаївни

 1. Nasal microflora in patients with flu andacute upper respiratory viral infections, which was isolated in Ternopil clinics in 2017 /Klymnyk S., Pokryshko O., Tworko M., Tkachuk N.,Olyinyk N. // Archives of diseases and terapy-2018-2. - online
 2. Н.М. Олійник, О.В. Покришко Лабораторна діагностика сказу-реалії та перспективи (оглядова стаття) / Н.М. Олійник, О.В. Покришко// Ветеринарна біотехнологія,2018. - №32.- С. 397-404.
 3. Romaniuk L.B., Kravets N.Y., Pokryshko O.V., Borak V.P., Oliinyk N.М. Gut microbiota in infants with perinatal pathology of the central nervous system / Romaniuk L.B., Kravets N.Y., Pokryshko O.V., Borak V.P., Oliinyk N.М. // Deutscher Wissenschaftsherold, 2016, 3 - pp. 9-11.
 4. Екологічна безпека як чинник покращення якості життя / Н.М. Олійник / Матеріали ХІІІ міжнародної НПК «Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку» 09.04.-11.04.2015. – Харків-2015. – С. 91-93.
 5. Цінність харчових волокон у профілактиці хронічних неінфекційних захворювань/ Н.М. Олійник / Матеріали VІІІ міжнародної НПК «Сучасні аспекти збереження здоров’я» 17.04.-18.04. 2015. – Ужгород-2015. –С. 87-90.
 6. Вплив комплексної терапії на показники якості життя при цирозі печінки. / О.Й. Бакалюк, Н.М. Олійник / Здобутки клінічної і експерементальної медицини. – 2015. – С. 52-53
 7. Маркетингові відносини та біоетика у системі «лікар-пацієнт» / Н.М. Олійник // Психологія і суспільство. – 2013. – № 1(51). – С. 86-97.
 8. Роль метаболічного синдрому при прогресуванні печінкової патології/ Н.М. Олійник // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 1(70). – С. –18-20.
 9. Інформаційна революція і Болонська система навчання у вищих навчальних закладах – камені спотикання / О.Й. Бакалюк, Н.М. Олійник Я.Г. Русенко, Е.І. Маляр та ін./Таврійський економічний журнал. – 2012. –№6. – С. 5-9..
 10. Аналіз показників фіброзування печінки у хворих на субкомпенсований цироз / О. Є. Самогальська, Т. Б. Лазарчук, Н.М. Олійник, І.В. Мерецька // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2 (67). – С. 29 – 31.
 11. Біоетика у системі «лікар-пацієнт»: історико-соціальний аспект / Н.М. Олійник // Психологія і суспільство. – 2012. – № 4 (50). – С. 59 – 65.
 12. Аналіз показників якості життя при терапії цирозу печінки / Н.М. Олійник // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 4 (69). – С. 36-38.
 13. Антагоністи ангіотензинових рецепторів ІІ у комплексній терапії цирозу печінки в осіб з надлишковою вагою/ О. Є. Самогальська, Т. Б. Лазарчук, Н.М. Олійник // Гастроентерологія: міжвідомчий збірник. – Дніпропетровськ: Журфонд, 2012. – Вип. 46. – С. 387-393.
 14. Молодь і психоактивні речовини: фактори ризику і захисту / Н.М. Олійник // Психологія і суспільство.– 2011. – №3 (45). – С. 70-95.
 15. Разгрузочно-диетическая терапия в комплексе мероприятий первичной профилактики и в лечении неинфекционных заболеваний внутренних органов / . О.Й. Бакалюк, П.П. Кузив, Н.М. Олийник // Медицинская наука и образование Урала.– 2011. – №3. – С. 125-127.
 16. Оптимізація лікування цирозів печінки / Н.М. Олійник // Сучасна гастроентерологія – 2010. – №6 (44). – С. 47 – 50.
 17. Глобалізація економіки, інформаційна революція у системі освіти та психічне здоров’я молоді/ О.Й. Бакалюк, Н.М. Олійник // Психологія і суспільство.– 2010. – №3(41). – С. 140-149.
 18. Ефективність комплексної терапії цирозу печінки з включенням лозартану та альфа-ліпоєвої кислоти / Є.М. Стародуб, Н.М. Олійник // Вісник наукових досліджень. –2009. – №1. – С.20-22.
 19. Маркери алкогольної хвороби печінки / Є.М. Стародуб, О.Є. Самогальська, Н.М. Олійник // Гастроентерологія: міжвідомчий збірник. Дніпропетровськ: Журфонд, 2008. – Вип. 40. – С. 272-278.
 20. Ефективність тіоцетаму в лікуванні печінкової енцефалопатії у хворих на цироз печінки/ Є.М. Стародуб, Н.М. Олійник // Гастроентерологія: міжвідомчий збірник. –Дніпропетровськ: Журфонд, 2006. – Вип. 37– С.568-572.
 21. Порушення функції щитоподібної залози як фактор ризику вагітності. Сучасний погляд на вирішення проблеми / Н.М. Олійник, С.В. Лукащук-Федик // Вісник наукових досліджень.– 2005. – №1. – С. 27-29.
 22. Значимість статевого виховання як чинника, що формує репродуктивну культуру особистості / Н.М. Олійник, С.В. Лукащук-Федик // Матеріали Всеукраїнської НПК «Сучасний соціокультурний простір». – Київ, 2004. – С.48-51.
 23. 2. Самооцінка рівня здоров’я студентами ІЕМІ ТАНГУ / Н.М. Олійник // Матеріали загально-університетської НПК. Тернопіль; 2005. – С.11-12.
 24. 3. Порушення функції щитоподібної залози як фактор ризику вагітності. Сучасний погляд на вирішення проблеми / Н.М. Олійник, С.В. Лукащук-Федик // Вісник наукових досліджень.– 2005. – №1. – С. 27-29.