Наукові публікації Олійник Ніни Миколаївни, доцента, к.мед.н.

1. Значимість статевого виховання як чинника, що формує репродуктивну культуру особистості / Н.М. Олійник, С.В. Лукащук-Федик // Матеріали Всеукраїнської НПК «Сучасний соціокультурний простір». – Київ, 2004. – С.48-51.

2. Самооцінка рівня здоров’я студентами ІЕМІ ТАНГУ / Н.М. Олійник // Матеріали загально-університетської НПК. Тернопіль; 2005. – С.11-12.

3. Порушення функції щитоподібної залози як фактор ризику вагітності. Сучасний погляд на вирішення проблеми / Н.М. Олійник, С.В. Лукащук-Федик // Вісник наукових досліджень.– 2005. – №1. – С. 27-29.

4. Характеристика клінічних проявів пептичної виразки поєднаної з патологією біліарної системи / Н.М. Олійник // Матеріали ІХ Міжнародного медичного конгресу молодих вчених. – Тернопіль, 2005. – С.25-26.

5. Ефективність фамосану при НПЗП-індукованих гастропатіях / Н.М. Олійник // Матеріали ІХ Міжнародного медичного конгресу молодих вчених. – Тернопіль: 2006. – С.63-64.

6. Особливості патології органів гастродуоденальної зони при цирозі печінки /Н.М. Олійник // Матеріали ХLІХ підсумкової НПК «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» – Тернопіль, 2006.– С.93-95.

7. Ефективність тіоцетаму в лікуванні печінкової енцефалопатії у хворих на цироз печінки/ Є.М. Стародуб, Н.М. Олійник // Гастроентерологія: міжвідомчий збірник. –Дніпропетровськ: Журфонд, 2006. – Вип. 37– С.568-572.

8. Вплив внутрішнього опромінення на організм людини та шляхи його попередження /Н.М. Олійник // Матеріали всеукраїнської НПК «Здоров’я і довкілля» – Тернопіль: 2006. – С.17-18.

9. Основні аспекти складання індивідуальних фізкультурно-оздоровчих занять для студентів з різним ступенем ожиріння /Н.М. Олійник // Матеріали загально-університетської НПК – Тернопіль: 2006. – С.10-12.

10. Дослідження впливу малих доз опромінення на здоров’я людей, які проживають на забруднених радіонуклідами територіях /Н.М. Олійник // Матеріали міжвузівської конференції присвяченої 20-річчю Чорнобильської катастрофи. – Тернопіль: 2006. – С. 37-40.

11. Особливості прогресування алкогольної хвороби печінки /О.Є. Самогальська, Н.М. Олійник // Матеріали міжобласної НПК «Діагностика і терапія поєднаних хвороб органів травлення». – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2007. С.54-55.

12. Лікувальне харчування як важливий фактор в профілактиці ожиріння /Н.М. Олійник // Матеріали загальноуніверситетської НПК. – Тернопіль: 2007. – С.68-72.

13. Вплив тіотриазоліну на п’ятирічне виживання хворих на некомпенсований цироз печінки / Є.М. Стародуб, О.Є. Самогальська, Н.М. Олійник // Матеріали підсумкової НПК «Здобутки клінічної і експерементальної медицини». – Тернопіль ТДМУ«Укрмедкнига», 2007.- С. 52-57.

16. Маркери алкогольної хвороби печінки / Є.М. Стародуб, О.Є. Самогальська, Н.М. Олійник // Гастроентерологія: міжвідомчий збірник. Дніпропетровськ: Журфонд, 2008. – Вип. 40. – С. 272-278.

17. Науково-методичне обгрунтування доцільності застосування активних методів навчання у формуванні здорового способу життя студентської молоді /Н.М. Олійник // Матеріали загальноуніверситетської НПК Тернопіль: 2008. – С. 60-63.

18. Ефективність комплексної терапії цирозу печінки з включенням лозартану та альфа-ліпоєвої кислоти / Є.М. Стародуб, Н.М. Олійник // Вісник наукових досліджень. –2009. – №1. – С.20-22.

19. Ефективність методу «рівний-рівному» та вправи «Розумні капелюхи» з метою активізації знань при опрацюванні теми «Безпека харчування та поняття про систему формування здоров’я / Н.М. Олійник // Зб. матеріалів загально-університетської НПК «Проблеми безпеки життєдіяльності та фізичного виховання молоді». Випуск №3. – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б. – 2009. – С. 24-25.

20. Оцінка стану здоров’я та чинників здорового способу життя студентів ФОА / Н.М. Олійник // Зб. матеріалів загальноуніверситетської науково-практичної конференції «Проблеми безпеки життєдіяльності та фізичного виховання молоді». Випуск №3. – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б. – 2009. – С. 25-26.

21. Оптимізація лікування цирозів печінки / Н.М. Олійник // Сучасна гастроентерологія – 2010. – №6 (44). – С. 47 – 50.

22. Ожиріння – хвороба цивілізації / Н.М. Олійник З.І. Луй // Зб. матеріалів ІХ міжнародної науково-методичної конференції «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика». – Львів: ВАТ «БІБЛЬОС». – 2010. – С.161-162.

23. Глобалізація економіки, інформаційна революція у системі освіти та психічне здоров’я молоді/ О.Й. Бакалюк, Н.М. Олійник // Психологія і суспільство.– 2010. – №3(41). – С. 140-149.

24. Молодь і психоактивні речовини: фактори ризику і захисту / Н.М. Олійник // Психологія і суспільство.– 2011. – №3 (45). – С. 70-95.

25. Разгрузочно-диетическая терапия в комплексе мероприятий первичной профилактики и в лечении неинфекционных заболеваний внутренних органов / . О.Й. Бакалюк, П.П. Кузив, Н.М. Олийник // Медицинская наука и образование Урала.– 2011. – №3. – С. 125-127.

26. Наукове обгрунтування принципів формування позитивної мотивації та застосування новітніх інноваційних технологій у процесі формування культури здорового способу життя у студентському середовищі / С.В. Лукащук-Федик, О.Й. Бакалюк, Н.М. Олійник, Я.Г. Русенко та ін. // Матеріали міжнародної НПК «Здоров’я людини у сучасному суспільстві». Кримський інститут бізнесу.-14.06.-16.06.2012. – Сімферополь-Судак. – С. 10-14.

27. Аналіз показників фіброзування печінки у хворих на субкомпенсований цироз / О. Є. Самогальська, Т. Б. Лазарчук, Н.М. Олійник, І.В. Мерецька // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2 (67). – С. 29 – 31.

28. Біоетика у системі «лікар-пацієнт»: історико-соціальний аспект / Н.М. Олійник // Психологія і суспільство. – 2012. – № 4 (50). – С. 59 – 65.

29. Аналіз показників якості життя при терапії цирозу печінки / Н.М. Олійник // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 4 (69). – С. 36-38.

30. Антагоністи ангіотензинових рецепторів ІІ у комплексній терапії цирозу печінки в осіб з надлишковою вагою/ О. Є. Самогальська, Т. Б. Лазарчук, Н.М. Олійник // Гастроентерологія: міжвідомчий збірник. – Дніпропетровськ: Журфонд, 2012. – Вип. 46. – С. 387-393.

31. Маркетингові відносини та біоетика у системі «лікар-пацієнт» / Н.М. Олійник // Психологія і суспільство. – 2013. – № 1(51). – С. 86-97.

32. Роль метаболічного синдрому при прогресуванні печінкової патології/ Н.М. Олійник // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 1(70). – С. –18-20.

33. Українська народна медицина як вид народного ремесла – самобутність і традиції в умовах світової глобалізації фарміндустрії / Н.М. Олійник, О.Й. Бакалюк, Я.Г Русенко., Л.Й. Цетнар та ін.// Матеріали НПК «Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації». Кримський інститут бізнесу. – 30.01.-02.02.2013. – Сімферополь-Ялта. – С. 11-16.

34. Молодь, легальні та нелегальні наркотики – фактори ризику для можливої «зустрічі» / Бакалюк О.Й., Олійник Ю.І., Н.М. Олійник, Я.Г. Русенко// Матеріали ІІ міжнародної НПК «Здоров’я людини у сучасному суспільстві» Кримський інститут бізнесу.-04.06.-08.06.2013. – Сімферополь-Судак. – Т.1. – С. 5-10.

35. Нетрадиційна медицина: деякі методичні аспекти викладання у навчальних закладах медичного спрямування Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Екзо-та ендоекологічні аспекти здоров’я людини» / О.Й. Бакалюк, Н.М. Олійник //. – Ужгород: «Говерла», – 2011. – С.421-423. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Екзо-та ендоекологічні аспекти здоров’я людини». – Ужгород: «Говерла», – 2011. – С.421-423.

36. Фітотерапія – деякі методологічні аспекти викладання дисципліни / О.Й. Бакалюк, Н.М. Олійник, П.П. Кузів. / Матеріали міжнародної НПК «Фітотерапія: здобутки і перспективи». – Ужгород: «Говерла», 2012 . – С. 124-128.

37. Інформаційна революція і Болонська система навчання у вищих навчальних закладах – камені спотикання / О.Й. Бакалюк, Н.М. Олійник Я.Г. Русенко, Е.І. Маляр та ін./Таврійський економічний журнал. – 2012. –№6. – С. 5-9.

38. Педагог в умовах сучасних глобальних викликів/ О.Й. Бакалюк, Н.М. Олійник / Матеріали VІ міжнародної НПК «Освіта і наука в умовах глобальних викликів» 11.06.-15.06.2013. – Сімферополь-Судак. – С. 45-49.

39. Особливості перебігу печінкової патології у хворих з метаболічним синдромом / О.Є. Самогальська, І.М. Марків., Н.М. Олійник, В.І. Тюріна та ін / «Здобутки клінічної і експерементальної медицини» – 2013.- №1 (18). – С. 173-174..

40. Синдром психоемоційного вигорання педагогів / О.Й. Бакалюк, Н.М. Олійник /Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів: матеріали міжнародної НПК, 25.04.-26.04.2014. – Тернопіль – 2014. – С. 224-236.

41. Екологічна безпека як чинник покращення якості життя / Н.М. Олійник / Матеріали ХІІІ міжнародної НПК «Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку» 09.04.-11.04.2015. – Харків-2015. – С. 91-93.

42. Цінність харчових волокон у профілактиці хронічних неінфекційних захворювань/ Н.М. Олійник / Матеріали VІІІ міжнародної НПК «Сучасні аспекти збереження здоров’я» 17.04.-18.04. 2015. – Ужгород-2015. –С. 87-90.

43. Вплив комплексної терапії на показники якості життя при цирозі печінки. / О.Й. Бакалюк, Н.М. Олійник / Здобутки клінічної і експерементальної медицини. – 2015. – С. 52-53

44. Маркетингові (ринкові) відносини як постулат упровадження новітніх інноваційних технологій в систему охорони здоров’я / Н.М. Олійник / Матеріали міжнародної НПК «Перспективні напрямки розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук» 12-13 лютого 2016. –Дніпропетровськ -2016.- С. 29-32.

45. Вплив ендотоксикозу та дисбіотичних розладів на перебіг цирозу печінки / Н.М. Олійник / Матеріали НПК «Довкілля і здоров’я» 22.04.-23.04. 2016. –Тернопіль -2016. –С. 144.

46. Вплив комплексної терапії на показники якості життя при цирозі печінки» / Н.М. Олійник / Матеріали НПК «Здобутки клінічної та експерементальної медицини» 15 червня 2016. – Тернопіль.ТДМУ. «Укрмедкнига»-2016. – С.156-157.

47. Romaniuk L.B., Kravets N.Y., Pokryshko O.V., Borak V.P., Oliinyk N.М. Gut microbiota in infants with perinatal pathology of the central nervous system / Romaniuk L.B., Kravets N.Y., Pokryshko O.V., Borak V.P., Oliinyk N.М. // Deutscher Wissenschaftsherold, 2016, 3 - pp. 9-11.

48. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «БЖД» Тернопіль: – 2006. –32 с.

49. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Безпека життєдіяльності» / Бакалюк О.Й., Олійник Н.М., Бадюк Р.А., Гнатюк А.Г. та ін. / Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б. – 2008. – 287 с.

50. Навчальний посібник «Безпека життєдіяль-ності: соціально-економічний аспект /Лукащук-Федик С.В., Олійник Н.М., Швед А.М// Тернопіль: видавництво «Горлиця». – 2008 –260 с

51. Навчальний посібник «Медико-соціальні основи здоров’я» / Луй З.І.,. Олійник Н.М / Тернопіль: РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 2012. – 300 с.

52. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Безпека життєдіяльності» /Бакалюк О.Й., Лукащук-Федик С.В., Русенко Я.Г.//Тернопіль: СПД-ФО Шпак В.Б. – 2012. –199с.

53. Методичні поради для організації самостійної роботи та виконання ІНДЗ з дисципліни «Безпека життєдіяльності для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочно-дистанційної форм навчання /Бакалюк О.Й., Лукащук-Федик С.В., Русенко Я.Г. та ін.//Тернопіль: СПД-ФО Шпак В.Б. – 2012. – 50 с.

54. Тести для оцінювання поточного рівня знань з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочно-дистанційної форм навчання /Бакалюк О.Й., Лукащук-Федик С.В., Русенко Я.Г. та ін. // Тернопіль: СПД-ФО Шпак В.Б. – 2012. –70 с.

55. Навчальний посібник «Основи екології» / Н.М. Олійник / Тернопіль: СПД-ФО Шпак В.Б. – 2014. – 223с.

С. І. Климнюк, Л. Б. Романюк, Н. М. Олійник, Н. Я. Кравець, В. П. Борак МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ- МЕДИКІВ – ВИМОГА СУЧАСНОСТІ..- Матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – C.66

56.Klymnyuk S. I., Savchuk M.M., Tworko M.S., Tkachuk N.I., Romaniuk L. B.,Kravets N. Ya., Olyinyk N.M.,Malyarchuk H.R. Nasal microbiota in patiens with flu and acute respiratory viral infections /Тези доповідей XVзїзду ТМУ ім. С.М. Виноградського,11-15 вересня 2017р.- Львів : СПОЛОМ, 2017.- С.164

57. Галабіцька І.М., Романюк Л.Б., Кравець Н.Я., Борак В.П., Олійник Н.М., Медвідь І.І., Борак В.Т. Сучасні епідеміологічні та імунологічні аспекти специфічної профілактики кору . The Second International scientific congress of scientists of Europe‖. Proceedings of the II International Scientific Forum of Scientists "East–West" (May 10-11, 2018). Premier Publishing s.r.o. Vienna. 2018. - Р. 156-168