Наукові публікації доцента Н. М. Олійник

 • Romanyuk L., Malinovska L., Kravets N., Olyinyk N., Volch I. Analysis of antibiotic resistance of conditionally pathogenic ortopharyngeal microflora in children after viral respiratoty infections //Georgian medical new.-2022. - No 7 (328). – P.154-157

 • Олійник Н.М., Кравець Н.Я. Визначення фагоцитування штамів золотистого стафілокока (S.aureus) виділеного у дітей хворих на кір // Вісник медичних і біологічних досліджень -2021.-№2.- С.66-70

 • Климнюк С. І., Ткачук Н. І. , Олійник Н. М., Романюк Л. Б., Творко М.C., Покришко О. В., Кравець Н. Я. Сучасний підручник- запорука якісної освіти // Проблеми безперервної медичної освіти і науки - 2020. - №2. - С.12-15.

 • Olyinyk N. M., Kravets N. Ya., Pokryshko O. V., Yelahina N. I. The role of higher education in the formation of students’ healthy lifestyle. // Медична освіта.-2020. - №2 (87). - С. 97-103.

 • Pokryshko O. V., Olyinyk N. M., Analysis of some immune system indicators in patients with liver cirrhosis // Romanian biotechnological letters. - 2020. - 25(5). -P.1949-1952

 • Oliynyk N.M. Освіта в контексті глобалізації: фактори ризику // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. - 2019 -VII (33). - . P. 45-49.

 • Климнюк С. І., Борак В. П., Романюк Л. Б., Кравець Н.Я., Борак В. Т., Ткачук Н. І. , Малярчук Г. Р., Олійник Н. М. Галабіцька І. М. Варіанти перебігу хламідійної інфекції у практиці лікарів різних спеціальностей //Здобутки клінічної і експериментальної медицини.–2018. –№ 4 . – С. 89-93.

 • Klymnyk S., Pokryshko O., Tworko M., Tkachuk N., Olyinyk N.Nasal microflora in patients with flu andacute upper respiratory viral infections, which was isolated in Ternopil clinics in 2017 // Archives of diseases and terapy-2018-2. - online

 • Олійник Н.М., Покришко О.В. Лабораторна діагностика сказу-реалії та перспективи // Ветеринарна біотехнологія. - 2018. - №32.- С. 397-404.

 • Romaniuk L.B., Kravets N.Y., Pokryshko O.V., Borak V.P., Oliinyk N.М. Gut microbiota in infants with perinatal pathology of the central nervous system // Deutscher Wissenschaftsherold.- 2016.- 3 -P. 9-11.

 • Бакалюк О.Й., Олійник Н.М. Вплив комплексної терапії на показники якості життя при цирозі печінки. // Здобутки клінічної і експерементальної медицини. – 2015. - 2– С. 52-53

 • Олійник Н.М.Маркетингові відносини та біоетика у системі «лікар-пацієнт» // Психологія і суспільство. – 2013. – № 1(51). – С. 86-97.

 • Олійник Н.М. Роль метаболічного синдрому при прогресуванні печінкової патології// Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 1(70). – С. –18-20.

 • Бакалюк О.Й., Олійник Н.М. Інформаційна революція і Болонська система навчання у вищих навчальних закладах – камені спотикання //Таврійський економічний журнал. – 2012. –№6. – С. 5-9..

 • Самогальська О. Є., Лазарчук Т. Б., Олійник Н.М. Аналіз показників фіброзування печінки у хворих на субкомпенсований цироз. // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2 (67). – С. 29 – 31.

 • Олійник Н.М. Біоетика у системі «лікар-пацієнт»: історико-соціальний аспект . // Психологія і суспільство. – 2012. – № 4 (50). – С. 59 – 65.

 • Олійник Н.М. Аналіз показників якості життя при терапії цирозу печінки // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 4 (69). – С. 36-38.

 • Самогальська О. Є. , Лазарчук Т. Б., Олійник Н.М. Антагоністи ангіотензинових рецепторів ІІ у комплексній терапії цирозу печінки в осіб з надлишковою вагою. // Гастроентерологія: міжвідомчий збірник. – Дніпропетровськ: Журфонд, 2012. – Вип. 46. – С. 387-393.

 • Олійник Н.М. Молодь і психоактивні речовини: фактори ризику і захисту. // Психологія і суспільство.– 2011. – №3 (45). – С. 70-95.

 • Бакалюк О.Й., Кузив П.П., Олийник Н.М. Разгрузочно-диетическая терапия в комплексе мероприятий первичной профилактики и в лечении неинфекционных заболеваний внутренних органов. // Медицинская наука и образование Урала.– 2011. – №3. – С. 125-127.

 • Олійник Н.М. Оптимізація лікування цирозів печінки. // Сучасна гастроентерологія – 2010. – №6 (44). – С. 47 – 50.

 • Олійник Н.М. Глобалізація економіки, інформаційна революція у системі освіти та психічне здоров’я молоді // Психологія і суспільство.– 2010. – №3(41). – С. 140-149.

 • Стародуб Є.М., Олійник Н.М. Ефективність комплексної терапії цирозу печінки з включенням лозартану та альфа-ліпоєвої кислоти . // Вісник наукових досліджень. –2009. – №1. – С.20-22.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О. Є., Олійник Н.М. Маркери алкогольної хвороби печінки. // Гастроентерологія: міжвідомчий збірник. Дніпропетровськ: Журфонд, 2008. – Вип. 40. – С. 272-278.

 • Стародуб Є.М., Олійник Н.М. Ефективність тіоцетаму в лікуванні печінкової енцефалопатії у хворих на цироз печінки. // Гастроентерологія: міжвідомчий збірник. –Дніпропетровськ: Журфонд. 2006. – Вип. 37.– С.568-572.

 • Олійник Н.М., Лукащук-Федик С.В. Порушення функції щитоподібної залози як фактор ризику вагітності. Сучасний погляд на вирішення проблеми. // Вісник наукових досліджень.– 2005. – №1. – С. 27-29.

 • Олійник Н.М. Лукащук-Федик С.В. Порушення функції щитоподібної залози як фактор ризику вагітності. Сучасний погляд на вирішення проблеми. // Вісник наукових досліджень.– 2005. – №1. – С. 27-29.