Наукові публікації Климнюка Сергія Івановича, проф., д.м.н.

 1. С.І. Климнюк, О.В. Лиско, С.М. Тимчук Антагоністичний вплив представників нормальної мікрофлори шкіри на стафілококи / Нові методи діагностики, лікування і профілактики захворювань органів травлення, 31 травня 1990 р., Тернопіль – Тези обласної наукової конференції. – с. 61-62.
 2. Климнюк С.І., Покришко О.В. Особливостi антибiотикочутливостi стафiлококiв, мiкрококiв i коринебактерiй, персистуючих на тiлi людини // Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини: Матерiали ХI пiдсумкової наукової конференцiї, присвяченої 40-рiчному ювiлею академiї. Тернопiль, 1997. – вип.2. – частина 1.– С. 171-173.
 3. Покришко О.В., Климнюк С.І. Деякі паралелі між складом мікробних популяцій шкіри та показниками імунологічної реактивності людини // Наукові та практичні аспекти боротьби з інфекціями в Україні на межі сторіч: Матеріали Пленуму УНМТМЕП ім. Д.К. Заболотного 7-9 червня 2000 р.- с.84-85.
 4. Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Кованова Е.М. та ін. Шляхи вдосконалення викладання мікробіології // Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі. Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 87-92.
 5. Покришко О.В., Климнюк С.І. Адгезивна активність бактеріальних угруповань шкіри у хворих на цукровий діабет // Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини. – Збірник наукових праць XLV підсумкової (міжрегіональної) науково-практичної конференції 7 червня 2002 р. – випуск 7. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – С. 137
 6. Творко М.С., Климнюк С.І., Ткачук Н.І. Основи імунології. Навч. посібник для вищих медичних навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації. – Тернопіль: Укрмедкнига.– 2009.
 7. Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Широбоков В.П. Практична мікробіологія. Навч. посібник для вищих медичних навчальних закладів ІV рівнів акредитації. – Тернопіль: Укрмедкнига.– 2004.– 440 с.
 8. Герасимів І.М., Климнюк С.І., Кривошеїн Ю.С. Протимікробний ефект мірамістину щодо мікроорганізмів шкіри людини // Клінічна та експериментальна патологія. – 2006.– Т.V, №4.–С. 18–20.
 9. Покришко О.В., Климнюк С.І., Кременчуцький Г.М. та ін. Можливість використання пробіотиків для відновлення еубіозу шкіри // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. — 2006. — № 2. — С. 89—95.
 10. Покришко О.В., Климнюк С.І. Адгезивні властивості мікрофлори шкіри ступні хворих на цукровий діабет // Клінічна та експериментальна патологія. – 2006.– Т.5, № 4. – С. 87–91.
 11. Климнюк СІ.. Кременчуцький Г.М., Покришко О.В.. Ситник І.О., та ін. Пробіотики як препарати корекції дисбактеріозів шкіри / // Фармацевтичний часопис. – 2007. –Т. 1, №1.– С. 73–79.
 12. Климнюк СІ.. П'ятковський ТІ.. Бадюк О.Я. Мікрофлора опікової рани та чутливість її представників до антибіотиків при лікуванні з використанням ліофілізованих ксенодермотрансплантатів / // Шпитальна хірургія. — 2007. — № 2. — С. 23—25.
 13. Климнюк СІ. П'ятковський ТІ. Адгезивні та антагоністичні властивості окремих представників мікрофлори опікової рани // Вісник наукових досліджень. — 2007. — № 2. С. 71—73.
 14. Климнюк СІ. П'ятковський Т.І., Бадюк О.Я Застосування препарату Декасан у потерпілих з опіками / // Biomedical snd biosocia anthropology. — 2007. — № 9. — С. 53— 56.
 15. П'ятковський Т.І., Климнюк СІ., Кременчуцький Г.М. Колонізаційні властивості Аеrососсus viridans – основи пробіотика А–бактерин / // Вісник наукових досліджень. — 2007. — № 3. — С. 64—66.
 16. Грищук Б. Д. Климнюк, С.И., Симчак Р.В и др. Синтез, антибактериальная и противогрибковая активность аллиловых эфиров 2–тиоцианато–2–метил–арилпропионовых кислот // Химико–фармацевтический журнал. Издательство ФОЛИУМ. Москва. –2007. – т. 41, № 11. – С. 27–28.
 17. П'ятковський ТІ.. Климнюк СІ.. Бадюк О.Я., та ін. Використання А–бактеринуз метою профілактики та лікування опікової інфекції // Вісник наукових досліджень.– 2007. – №4. – С. 62–64
 18. Покришко О В. Климнюк СІ., Творко М.С. та ін. Чутливість до антибіотиків домінуючих бактеріальних угруповань шкіри стопи у хворих на цукровий діабет // Biomedical snd biosocia anthropology. – 2008. – № 11. – С. 96–99.
 19. Грищук Б.Д., Туландай Г.М., Барановський В.С. Климнюк С.І. та ін. Синтез та мікробіологічна активність продуктів хлоро–, бромо– та тіоціанатоарилювання галогеновмісних алільних сполук // Журн. орг. та фарм. хімії. – 2008 – Т. 6. вип. 4(24).– С. 55–84.
 20. Гріщук Б.Д.. Симчак Р.В., Климнюк С.І. та ін Синтез та біологічна активість2–тіооціанато–2–метил–3–арилпропінамідів // Наукові записки Тернопільськогодержавного національного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Хімія. – 2008. № 1З.–С. 23–26.
 21. Горбовой П.М., Тулайдан Г.М., Грищук Б.Д Климнюк С.І. та ін. Синтез 2–хлор(бром, тіоцианато)–1–арил–3–хлорбутанів та вивчення їх антимікробних властивостей // Наукові записки Тернопільського державного національного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Хімія. – 2008. – № 13. – С. 20–23.
 22. Гутор Н.С., Климнюк С.І. Роль дисбактеріозу ротової порожнини (в тому числілямбліозного) у виникненні стоматологічних захворювань // Практична медицина– 2008.– Том XIV, № 2.– С. 147–151.
 23. Шкільна МІ., Климнюк СІ. Стан мікрофлори ротової порожнини та дуоденального вмісту у хворих на алергійні захворювання шкіри на тлі лямбліозу // Практична медицина– 2008. – Том XIV, № З.–С. 178–183.
 24. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Калатай Н.Р. та ін. Екологічні аспекти розвиткуреспіраторних захворювань у дітей, що часто і тривало хворіють // Вісник наукових досліджень. – 2008.– № 3. – С. 14–16.
 25. Климнюк С.І., Герасимів І.М. Протимікробна акивність мірамістину щодо бактерій, які формують мікробіоценоз шкіри ступнів хворих на дерматомікози, в умовах дослідів in vitro // Медична освіта– 2008 – № З– С. 46–47.
 26. Климнюк С.І., Герасимів І.М., Покришко О.В. та ін. Мікробіоценоз шкіриступнів та передпліччя людини в нормі та при патології // Вісник наукових досліджень. — 2008. — № З. — С. 28–32.
 27. Климнюк С.І., Грищук Б.Д.. Горбовий П.М. та ін. Протимікробні властивості продуктів реакції хлор–, бром– і тіоціанатоарилювання–2–метил–З–хлорпропену // Фармацевтичний часопис. – 2008. – № 1. – С 40–44.
 28. Шкільна М.І., Покришко О.В., Климнюк СІ. Антибіотикочутливість мікрофлори ротової порожнини у хворих на лямбліоз, що супроводжується алергодерматозами // Biomedical snd biosocia anthropology.– № 11. 2008. – С. 185.
 29. Климнюк С.І., П'ятковський Т.І., Бадюк О.Я. та ін. Використання антисептика Бетадин при лікуванні термічної травми // Biomedical snd biosocia anthropology. — 2008. — № 11. — С. 60—62.
 30. Климнюк СІ., Герасимів ЇМ., Покришко О.В. та ін. Спроба застосування мірамістину для корекції мікробіоценозу шкіри // Biomedical snd biosocia anthropology. – 2008.–№ 11 – С. 73–77.
 31. Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І. та ін. Досвід застосування практично–орієнтованого навчання студентів медичного факультету на кафедрі медичної біології мікробіології, вірусології та імунології в умовах кредитно–модульної системи // Медична освіта– 2007– № З– С 52–54.
 32. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І. та ін. Особливості викладання мікробіології в сучасних умовах // Медична освіта. – 2008. – № 2. – С. 24–28.
 33. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І. та ін. Диференційний підхід до викладання мікробіології для медсестер залежно від освітньо–кваліфікаційного рівня / // Медсестринство. 2008– № 3. – С. 10–11.
 34. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. та ін. Впровадження основ доказової медицини в навчальний процес на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології // Медична освіта. – 2008– № 3. – С. 47–48.
 35. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук НІ. Аналіз впровадження методики ”єдиного дня” при викладанні мікробіології для студентів ННІ медсестринства // Медсестринство. – 2007.– № 4. – С. 25–26.
 36. Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Калатай Н.Р.Патогенетичні аспекти імунологічних порушень при залізодефіциті / // Вісник наукових досліджень, - №1, - 2009, - С. 43-45.
 37. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Кучмак О.Б. Пятковський Т.І. Роль викладання мікробіології в підготовці медсестер-бакалаврів // Медсестринство, №1, - 2009, - с.35-36
 38. Климнюк СІ.. Покришко О.В. Особливості антибіотикочутливості стафілококів,мікрококів і коринебактерій, персистуючих на тілі людини // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріали ХЬІХ підсумкової науково–практичної конференції. 2 червня 2006 р– Тернопіль: Укрмедкнига. – С 159–160.
 39. Климнюк С.І., Кременчуцький Г.М., Покришко О.В., Ситник І. О. та ін. Пробіотики як препарати для корекції дисбактеріозів // Науково–технічний прогрес і оптимізащя технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали 1–ї Міжнародної науково–практичної конференції. (Тернопіль. 6—7 квітня 2006 р). — Терн.держ. мед. ун–т імені І.Я. Горбачевського. Нац. фарм. ун–т. — 2006. — С. 151.
 40. П'ятковський Т.І., Климнюк С.І. Мікрофлора неушкодженої шкіри опікових хворих та чутливість їх представників до антибіотиків // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали ХLIХ підсумкової науково–практичної конференції, (Тернопіль, 2 червня 2006 р.). — Тернопіль. — 2006. — С. 97—98.
 41. Климнюк С.І., Покришко О.В., П'ятковський Т.І. Бактеріоносійство S. aureus серед студентів Тернопільського державного медичного університету / Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріали ХЬІХ підсумкової науково–практичної конференції, 2 червня 2006 р.– Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 20–21.
 42. Климнюк С.І., Покришко О.В., Ситник І.О. та співавт. Вплив евбіотика А–бактерину на перебіг розлитого перітоніту в експерименті / // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріали ХLIХ підсумкової науково–практичної конференції, 2 червня 2006 р.– Тернопіль. Укрмедкнига. – С. 159–160.
 43. П'ятковський Т/І., Климнюк С.І., Бадюк О.Я. Вплив локального застосування антисептиків на мікрофлору опікової рани // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: матеріали підсумкової науково–практичної конференції, (Тернопіль, 8 червня 2007 р). — Терн. держ. мед. ун–т імені І. Я. Горбачевського. — 2007. — С. 79—80.
 44. Климнюк С.І., Творко М.С., Ситник І.О. та ін. Деякі підходи до оцінки мікробного пейзажу шкіри // Матеріали науково–практичної конференції «Актуальні проблеми екології мікроорганізмів» 7–8 вересня 2007 року.– Тернопіль: Укрмедкнига.—2007.– С. 30–31.
 45. Климнюк СІ., Шідловський В.О., Герасимчук П.О. та ін Характер і динаміка змін мікрофлори тонкого кишківника у хворих на кишкову непрохідність при використанні А–бактерину // Матеріали науково–практичної конференції «Актуальні проблеми екології мікроорганізмів» 7–8 вересня 2007 року.– Тернопіль. Укрмедкнига. – 2007.– С. 34–37.
 46. Климнюк СІ., Шідловський В.О., Герасимчук ПО. та ін. Порівняльна характеристика мікрофлори тонкокишкового вмісту у хворих на странгуляційну та обтураційну кишкову непрохідність // Матеріали науково–практичної конференції «Актуальні проблеми екології мікроорганізмів» 7–8 вересня 2007 року– Тернопіль: Укрмедкнига.– 2007– С. 38–40.
 47. Покришко О.В.. Климнюк СІ. Характеристика адгезивної активності стафілококових популяцій, які персистують на шкірі стопи хворих на цукровий діабет // Актуальні проблеми екології мікроорганізмів. Матеріали науково–практичної конференції. 7–8 вересня 2007 р.– Тернопіль. Укрмедкнига. – С. 55–57.
 48. Цицюра Р.І., Климнюк СІ.. Венгер І.К. ті ін. Мікробіологічні аспекти застосування А–бактерину в лікуванні хворих із синдромом ступні діабетика // Актуальні проблеми екології мікроорганізмів. Матеріали науково–практичної конференції, 7–8 вересня 2007 р– Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 75-77.
 49. Посохова К.А., Олещук О.М., Климнюк С.І., Покришко О.В. Вплив модхляторів синтезу оксиду азоту на стан кишечної мікрофлори та метаболічні процеси у товстому кишечнику та печінці при лінкоміцин–індукованому дисбіоценонозі / // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріаіи підсумкової науково–практичної конференції, 8 червня 2007 р– Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 147–148.
 50. П'ятковський ТІ.. Климнюк СІ. Порівняння ефективності вітчизняних препаратів А–бактерину та Декасану при лікуванні опікових ран / // Довкілля і здоров'я: уіатеріали всеукраїнської нау ково–практичної конференції. (Тернопіль. 24—25 квітня 2008 р.). — Тернопіль. — 2008. — С 73^74.
 51. Грищук Б.Д.. Барановський В.С. Климнюк СІ. та ін. Синтез та біологічна активність продуктів аніонарилювання ненасичених сполук / // Всеукраїнський конгрес ”Сьогодення та майбутнє фармації”. 16–19 квітня 2008 р., м. Харків. – С. 42.
 52. Грищук Б.Д., Барановський В.С. Климнюк СІ. та ін. Синтез біологічно активних сполук – продуктів аніонарилювання алкенів / // Національна науково–технічна конференція з міжнародною участю «Аюуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів», 15–18 жовтня 2008 р. – м. Харків. – С. 53.
 53. Швайка О.П., Кисельов А.В., Климнюк С.І. та ін. Синтез та антимікробна активність похідних азолінів // Національна науково–технічна конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів», 15–18 жовтня 2008 р. – м. Харків. – С. 141.
 54. Герасимчук П.О., Климнюк С.І., Покришко О. В., та ін. Мікробіологічна та
 55. макроскопічна характеристика експериментального перитоніту // Матеріа-ли всеукраїнської науково–практичної конференції „Довкілля і здоров'я" 24–25 квітня 2008 року. – Тернопіль: Укрмедкнига.– 2008. – С. 18–19.
 56. Климнюк С.І., Герасимчук П. О., Коршовський І.Л. та ін Мікрофлора ексудату черевної порожнини та тонкокишкового вмісту у хворих на кишкову непрохідність та антибіотикочутливість її представників // Матеріали всеукраїнської науково–практичної конференції “Довкілля і здоров'я” 24–25 квітня 2008 року. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2008. – С. 41–42.
 57. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. та ін. Практичні аспекти вивчення антибіотикочутливості мікрофлори ротоглотки дітей, що часто і тривало хворіють // Матеріали всеукраїнської науково–практичної конференції „Довкілля і здоров'я" 24–25 квітня 2008 року,– Тернопіль: Укрмедкнига.– 2008. – С. 42–43.
 58. Климнюк С.І., Ситник І.О., Ткачук Н.І. та ін. Значущість окремих бактерійних угруповань шкіри кистей дітей // Матеріали всеукраїнської науково–практичної конференції “Довкілля і здоров'я” 24–25 квітня 2008 року.– Тернопіль: Укрмедкнига. – 2008. –С. 44–45.
 59. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. та ін. Впровадження інноваційних технологій в процес викладання медичної біології та мікробіології у медичному університеті // Матеріали всеукраїнської науково–практичної конференції „Досвід та проблеми впровадження кредитно–модульної системи навчання ВМ(Ф)НЗ України" 15–16 травня 2008 року.–Тернопіль: Укрмедкнига. – 2008. – С. 50–51.
 60. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І. Диференційований підхід до викладання мікробіології для медсестер залежно від освітньо–кваліфікаційного рівня // Медсестринство. – 2008. – № 3. – С. 10–11.
 61. Покришко О.В., Климнюк С.І., Творко М.С. та ін. Роль грампозитивної кокової флори у виникненні ССД / // Довкілля і здоров'я. Матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. – Тернопіль: «Укрмедкнига». – С. 72.
 62. Шкільна М.І., Климнюк С.І., Покришко О.В. Мікрофлора дуоденального вмісту у хворих на алергодерматози на тлі лямбліозу // Довкілля і здоров'я. Матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. – Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 100
 63. Романюк Л.Б, Климнюк С.І., Чорнобай Н.Б. Антибіотикочутливість найпоширеніших збудників респіраторних захворювань у дітей з патологією органів дихання // Збірник матеріалів підсумкової науково–практичної конференції 13 червня 2008 року. – Тернопіль: Укмедкнига. – 2008. – С. 126–127.
 64. Климнюк С.И.. Романюк Л.Б. Особенности функционирования иммунитета при железодефиците у детей // XXI век: фармацевтическое производство, научные исследования в области здравоохранения и предоставление медицинских услуг в странах СПГ на современном зтапе – Материаіьі международного научного симпозиума 28 мая 2008 года Вашингтон (США). – с. 98–99.
 65. Покришко О.В., Бігуняк Т.В., Климнюк С.І. Вивчення наявності гельмінтозів у студентів ТДМУ // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріали ХLХ підсумкової науково–практичної конференції, 2 червня 2008 р.— Тернопіль: Укрмедкнига. –С.124.
 66. Покршко О.В., Климнюк С.І., Творко М.С. Стан мікрофлори прямої кишки у студентів ТДМУ // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріали ХLХ підсумкової науково–практичної конференції, 2 червня 2008 р.— Тернопіль: Укрмедкнига. –С.125.
 67. Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Кучмак О.Б., Винничук М.О. Структура причин відмов від профілактичних щеплень у дітей різного віку // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 24-25 квітня 2009 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2009. – С. 95-96.
 68. Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Кучмак Д.Б., Романюк Л.Б. Характеристика структури захворюваності в регіонах Тернопільської області з різними географічно-кліматичними умовами / // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 24-25 квітня 2009 року. Тернопіль, „Укрмедкнига”.– 2009. – С.61-62
 69. Климнюк С.І., Герасимів І.М., Ткачук Н.І., Творко М.С., Даутов А.Г.Таксономічна характеристика мікроорганізмів, що формують мікробіоценоз шкіри нижніх кінцівок людини / . // Довкілля і здоров'я: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, Тернопіль, 24-25 квітня 2009 р. — М-во охорони здоров’я, Терн. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. — 2009. — С. 45-46.
 70. Климнюк С.І., Герасимів І.М., Ткачук Н.І., Творко М.С., Покришко О.В. Колонізація шкіри ступнів людини аеробними та факультативно анаеробними мікроорганізмами / // Довкілля і здоров'я: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, Тернопіль, 24-25 квітня 2009 р. — М-во охорони здоров’я, Терн. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. — 2009. — С. 47.
 71. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б .Оцінка ефективності електронного навчання студентів і його методичне забезпечення // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції «Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір» 21-22 травня 2009 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2009. – С. 89-91
 72. Климнюк С.І., Покришко О.В., Романюк Л.Б., Барна Т.Б Феномен бактеріальної транслокації у хворих на кишкову непрохідність // Тези доповідей ХІІ з'їзду товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського 25-30 травня 2009 року, Ужгород, «Патент», 2009 – С. 201
 73. Климнюк С.І., Покришко О.В.,Творко М.С., Пятковський Т.І. Особливості протимікробної дії музейних штамів-антагоністів щодо бактерій, які формують мікробіоценози шкіри / // Тези доповідей ХІІ з'їзду товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського 25-30 травня 2009 року, Ужгород, «Патент», 2009 – С. 202.
 74. Покришко О.В., Климнюк С.І. Можливість використання А-бактерину для корекції мікробіоценозів шкіри ступні у хворих із синдромом стопи діабетика // Тези доповідей ХІІ з'їзду товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського 25-30 травня 2009 року, Ужгород, «Патент», 2009 – С. 239.
 75. Гудима М.І., Климнюк С.І., Чорнобай Н.Б. Характеристика мікробного забруднення та його топографії на куртці працівника швидкої медичної допомоги // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник підсумкової науково-практичної конференції, 4 червня 2009 р.– Тернопіль:ТДМУ « Укрмедкнига». – С. 119.
 76. Климнюк С.І., Кучмак О.Б., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Винничук М.О, Пятковський Т.І. Визначення наявності декомпенсованого дисбактеріозу у студентів ТДМУ // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник підсумкової науково-практичної конференції, 4 червня 2009 р.– Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – С. 123
 77. Покришко О.В., Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Малярчук Г.Р. Вплив А-бактерину на представників нормального мікробіоценозу шкіри людини роду Bacillus // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник підсумкової науково-практичної конференції, 4 червня 2009 р.– Тернопіль:ТДМУ « Укрмедкнига». – С. 136
 78. Спосіб визначення бактеріальної забрудненості питної води /Кованова Е.М., Климнюк С.І., Демяненко В.В. Деклараційний патент на корисну модель, Бюл. № 9, 2005.
 79. Спосіб мікробіологічної оцінки якості бутильованої води // Кованова Е.М..Климнюк С.І., Демяненко В.В. Патент на винахід № 82547, Бюл. № 8, 2008.
 80. Патент на корисну модель “Спосіб лікування хворих на лямбліоз”, № 42793, зареєстр. 27.07.2009. Андрейчин М.А., Шкіоьна М.І., Васильєва Н.А.,. Луцук О.С., Климнюк С.І
 81. Климнюк С.І., Бігуняк B.В., Кременчуцький Г.М., П'ятковський Т.I.Комплексне лікування потерпілих з опіками ІІ–ІІІА ст. та площею до 15 % поверхні тіла. — Київ, № 157–2008 (Інформаційний лист)
 82. «Визначення переліку практичних навичок з мікробіології для студентів різних спеціальностей та особливості іх засвоєння» - Климнюк С.І, Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Кучмак О.Б., Малярчук А.Р., Творко М.С., Бригідир Т.О., Борак В.П. // Вища освіта України – Додаток 4, том ІІІ (21),- 2010 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 274-280.
 83. «Навчання на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології згідно з кредитно-модульною системою (ECTS) О.Б. Кучмак, С.І. Климнюк, Н.І. Ткачук, Л.Б. Романюк, А.Р. Малярчук, Т.О. Бригідир, Т.І. П'ятковський // Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах України ІІІ-ІУ рівнів акредитації» 12-13 травня 2011 року м. Тернопіль, «Укрмедкнига» 2011. – с. 102-103.\
 84. «Особливості перебігу госрих респіраторних вірусних інфекцій у дітей м. Тернопіль у період з листопада2009по березень 2010 року Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Бригідир Т.О., Книш Р.О., Томашівська Т.В., Борак В.П., Кучмак О.Б. // Інфекційні хвороби. - № 1 (63). – 2011. - с. 22-25.
 85. «Мікробіоценоз товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит» О.Б. кучмак, С.І. Климнюк,М.С. Творко, Т.О.Бригідир, М.О. Винничук, Л.Б. Романюк // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 22 квітня 2011 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2011. – с.72-73.
 86. «Диференціація умовно-патогенних ентеробактерій виділених від здорових осіб молодого віку» Романюк Л.Б., С.І. Климнюк, Т.О.Бригідир, О.В. Покришко, Т.І. Пятковський, О.Б. Кучмак // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 22 квітня 2011 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2011. – с.114.
 87. «Бактеріологічні особливості перебігу туберкульозу легень серед дитячого населення Тернопільської області» С.І. Климнюк, М.О. Винничук, Л.Б. Романюк Т.О.Бригідир, Ж.Л.Базилевська, Н.Є Федчишин // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, - №2, 2011, с. 161-163.
 88. Покришко О.В., Климнюк С.І., Творко М.С. Значення щорічного профілактичного паразитологічного обстеження студентів ТДМУ / Покришко О.В., Климнюк С.І., Творко М.С. // Матеріали наради-семінару з актуальних питань медичної паразитології (12-13 жовтня 2011 р., м. Тернопіль.– с. 103-104.
 89. С. І. Климнюк, О. Б. Кучмак, А. Р. Малярчук Коригуючий вплив біфіформу на мікрофлору товстої кишки хворих на ревматоїдний артрит / С. І. Климнюк, О. Б. Кучмак, А. Р. Малярчук// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „ Довкілля і здоров′я”. — м. Тернопіль. — 2012. — С. 46–47.
 90. С. І. Климнюк, О. Б. Кучмак, Т. І. Толокова Мікробіологічні аспекти застосування біфіформу у хворих на ревматоїдний артрит / С. І. Климнюк, О. Б. Кучмак, Т. І. Толокова // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — м. Тернопіль. — 2012. — С. 41–42.
 91. Кованова Е. М., Климнюк С.І. Способи визначення бактеріальої Забрудненості питної води / Кованова Е. М., Климнюк С.І. // Матеріали Науково-практичної конференції „Довкілля і здоров’я” 27-28 квітня 2012 року – С.40
 92. Патент на корисну модель № 67947 Спосіб корекції фотодинамічного ефекту в мікробних клітинах від 12.03.2012 р. бюл. №5, Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Винничук М.О., Романюк Л.Б.
 93. Віхи становлення кафедри мікробіології,вірусології та імунології Тернопільського державного медичного університету ім.. І.Я.Горбачевського Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. // Вісник наукових досліджень. - № 1. – 2012 - с. 4-9.
 94. Діагностичне значення деяких лейкоцитарних індексів при гострих респіраторних захворюваннях у дітей раннього віку Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Ткачук Н.І. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини Збірник матеріалів конференції 17 квітня 2012 року. – Тернопіль – 2012. – с.157-158.
 95. Ефективність використання дистанційної підготовки і контролю знань студентів з мікробіології, вірусології та імунології Климнюк С.І., Ткачук Н.І. Романюк Л.Б. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачеввського МОЗ України «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації» 26-27 квітня 2012 року м. Тернопіль. – ТДМУ. – «Укрмедкнига». – 2012. – с. 151-152.
 96. Актуальність вивчення адгезивних властивостей мікрофлори ротової порожнини Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Огінський А.В. // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровۥя» 27-28 квітня 2012. – Тернопіль. – ТДМУ. – «Укрмедкнига». – 2012. –с. 75-76.\
 97. Л.Б, Романюк, С.І. КлимнюкАктууальність визначення адгезивних властивостей мікрофлори ротової порожнини / Л.Б, Романюк, С.І. Климнюк// Матеріали Науково-практичної конференції „Довкілля і здоров’я” 27-28 квітня 2012 року – С.75-76
 98. Кованова Е.М., Климнюк С.І., Творко М.С. Гени cagA, vacA Helicobacter pylory – бактеріальні огкогени, асоційовані з раком шлунка / Кованова Е.М., Климнюк С.І., Творко М.С. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та практика ХХІ століття, 07-08 вересня, 2012 р.– Київ, 2012. С. 12-15.(Київський медичний науковий центр)
 99. Кучмак О.Б., Климнюк С, І,, Борак В. П. Мікробні асоціації вмісту товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит / Кучмак О.Б., Климнюк С, І,, Борак В. П.// Матеріали Науково-практичної конференції „Довкілля і здоров’я” 25-26 квітня 2013 року – С.99-100.
 100. Структура випадків захворювання на туберкульоз легень за віком у Тернопільській області за період з 2005 по 2011 роки Винничук М.О., Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І. // . // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» 25-26 квітня 2013 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 29-30.
 101. Ретроспективний аналіз успішності студентів з мікробіології, вірусології та імунології в умовах навчання за кредитно-модульною системою Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. // Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації начального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України на новому етапі» 18-19 квітня 2013 року м. Тернопіль, частина 1. - С.346-347.
 102. Мікробіологічні зміни товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит з дефіцитом мінеральної щльноті кісткової тканини Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Борак В.П., Романюк Л.Б. // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 18 червня 2013 року «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». - Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 159-160.
 103. Видовий спектр ентеробактерій вмісту товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Борак В.П., Романюк Л.Б.// Тези доповідей ХІІІ зїзду товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського 1-6 жовтня 2013 р., Ялта-2013. – с.276.
 104. Кучмак О. Б, С. І. Климнюк, В. П. Борак Мікробіологічні асоціації ентеробактерій товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит / Кучмак О. Б, С. І. Климнюк, В. П. Борак// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я”. — м. Тернопіль. — 2013. — С. 78.
 105. Красій Н.І, Климнюк С. І. Спектр умовнопатогенних мікроорганізмів, виділених від хворих у Тернопільській універсмитетській лікарні / Красій Н.І, Климнюк С. І. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Зб. матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 18 червня 2013 р., Тернопіль,ТДМУ Укрмедкнига». – 2013. –С. 159
 106. Н.с. Гутор, С. І. Климнюк Мікробіоценоз альвеолярної лунки у хворих з різними формами альвеоліту / Н.с. Гутор, С. І. Климнюк // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Зб. матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 18 червня 2013 р., Тернопіль,ТДМУ «Укрмедкнига». – 2013. – С. 83.
 107. Красій Н.І., Климнюк С.І Спектр умовно-патогенних мікроорганізмів, виділених від хворих у Тернопільській університетській лікарні/ / Красій Н.І., Климнюк С.І // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 18 червня 2013 року. – Тернопіль. – С.159
 108. Красій Н.І., Климнюк С .І. Етіологічна структура внутрішньо лікарняних інфекцій у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії та хірургії / Красій Н.І., Климнюк С .І // XIII з’їзд Товариства мікробіологів України ім.. С.М. Виноградського, 1-6 жовтня 2013 р., Тези доповідей – С. 268.
 109. Климнюк С.І., Ковальчук М.Т. / Климнюк С.І., Ковальчук М.Т. // Деякі особливості мікробіоценозу товстої кишки у хворих на розацеа та розацеа в поєднанні з лямбліозом і демодекозом / XIII з’їзд Товариства мікробіологів України ім.. С.М. Виноградського, 1-6 жовтня 2013 р., Тези доповідей – С. 256.
 110. Савчук М.М., Климнюк С.І., Покришко О.В. /Колонізаційний рівень окремих популяцій бактерій, які утворюють мікробіоценоз рото глотки у хворих на грип та ГРВІ Савчук М.М., Климнюк С.І., Покришко О.В. // XIII з’їзд Товариства мікробіологів України ім.. С.М. Виноградського, 1-6 жовтня 2013 р., Тези доповідей – С. 322.
 111. Винничук М.О., Климнюк С.І., Резистентність M. tuberculosis виділених від хворих на вперше виявлений туберкульоз легень в Тернопільській області в 2007-2012 рр. / Винничук М.О., Климнюк С.І., // XIII з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського, 1-6 жовтня 2013 р., Тези доповідей – С. 230.
 112. Кованова Е.М., Климнюк С.І., Творко М.С.. / Кованова Визначення генотипів Helicobacter pylori і за фенотипами культур як метод їх генотипування Е.М., Климнюк С.І., Творко М.С.. // XIII з’їзд Товариства мікробіологів України ім.. С.М. Виноградського, 1-6 жовтня 2013 р., Тези доповідей – С. 97.
 113. Кованова Е.М., Климнюк С.І., Творко М.С. Реакція преципітації – тест для генетичного аналіза Helicobacter pylori і визначення ризику хелікобактерного канцерогенезу./ Кованова Е.М., Климнюк С.І., Творко М.С.. // XIII з’їзд Товариства мікробіологів України ім.. С.М. Виноградського, 1-6 жовтня 2013 р., Тези доповідей – С. 97.
 114. Климнюк С.І., Кованова Е.М., Творко М.С., Ткачук Н.І., Покришко О.В., Романюк Л.Б., Малярчук А.Р., Борак В.П., Кучмак О.Б., Винничук М.О. «Еволюція людини, бактерій і вірусів» - Матеріали УП Міжнародного конгресу з інтегративної антропології 17-18 жовтня 2013 року – Вінниця – с.71
 115. Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Борак В.П., Романюк Л.Б., «Мікробіологічні зміни товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит з дефіцитом мінеральної щільності кісткової тканини» - Матеріали УП Міжнародного конгресу з інтегративної антропології 17-18 жовтня 2013 року – Вінниця – с.93
 116. С.І. Климнюк , Покришко О. В., Савчук М. М., Романюк Л. Б, Ткачук Н. І., Андрейчин Ю.М. Мікробна флора ротоглотки при захворюваннях на грип та ГРВI //Annals of Mechnikov Institute.–- 2013.–№ 4.– C.41-48.
 117. С.І. Климнюк , Л.Б. Романюк, М.Д. Заріцька, О.Б. Кучмак, І.В. Стрельбицька, В.П.Борак «Формування мікробіоценозу ротоглотки та кишечнику у новонароджених дітей з перинатальною патологією» - «Інфекційні хвороби» . - №1. - 2014. – с.36-38.
 118. С.І. Климнюк , Н.Г. Климнюк , Л.Б. Романюк, Творко М.С., Борак В.П., Кучмак О.Б. Винничук М.О. «Популяціний склад мікробного пейзажу рото глотки у хворих на грип і ГРВІ - // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» 25 квітня 2014 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 84-85.
 119. С.І. Климнюк , Покришко О.В., Л.Б. Романюк, Малярчук Г.Р., Кучмак О.Б., Кравець Н.Я. «Частота носійства окремих родів бактерій у ротоглотці хворих на грип і ГРВІ» - // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» 25 квітня 2014 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 85-86.
 120. С.І. Климнюк , Н.Я. Кравець , Н.І.Ткачук, Л.Б. Романюк, Борак В.П. «Розкриття інтегрованого характеру методу моделювання в процесі навчання мікробіології» - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України» - 15-16 травня 2014 р. – м. Тернопіль. – частина 1 с.232-233.
 121. С.І. Климнюк , О.Б. Кучмак , Л.Б. Романюк, О.В.Покришко, Борак В.П. «Использование пробиотиков у больных ревматоидным артритом» - Europaische Fachhochschule / European Applied Sciences # 6 – 2014 – P.3-4
 122. С.І. Климнюк , О.Б. Кучмак , Ткачук Н.І., Л.Б. Романюк, Г.Р. Малярчук, Борак В.П., Кравець Н.Я. «Інноваційні підходи до організації навчального процесу на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології» Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» 6-7 листопада 2014 р. – Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 51-53.
 123. Савчук М.М., Климнюк С.І. Рівень обсіменіння окремих популяцій бактерій, як утворюють мікробіоценоз носа та носоглотки у хворих на грип та ГРВІ / Савчук М.М., Климнюк С.І. // Довкілля і здоров'я: Матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 25 квітня 2014 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – 2014.–С. 105-106
 124. Красій Н.І., Покришко О.В., Климнюк С.І. Спектр мікроорганізмів у відділенні інтенсивної терапії за 2012-2013рр. / Красій Н.І., Покришко О.В., Климнюк С.І. // Довкілля і здоров'я: Матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 25 квітня 2014 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – 2014.–С. 88-89
 125. Климнюк С.І., Кованова Е.М., Творко М.С. Тирозинкіназний механізм канцерогенезу вірусу гепатиту В / Климнюк С.І., Кованова Е.М., Творко М.С. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. - 21 травня 2014 р. – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига» – 2014–С.
 126. Климнюк С.І., Кованова Е.М., Творко М.С. Деякі особливості канцерогенезу Helicobacter рylorі / Климнюк С.І., Кованова Е.М., Творко М.С. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. - 21 травня 2014 р. – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига» – 2014–С.
 127. Покришко О.В., Климнюк С.І., Ткачук Н.І Взаємозв’язок пародонтиту із хронічним / Покришко О.В., Климнюк С.І., Ткачук Н.І // Імунологія та алергологія. Практика і наука. Додаток № 1. – 2014. – Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті», 11-12 квітня 2014 р., м. Київ.– 2014.– С.
 128. Покришко О.В., Климнюк С.І., Творко М.С., Шкільна М.І Зміни мікрофлори ранового топодему ступні у хворих із синдромом стопи діабетика із місцевим застосуванням А-бактерину / Покришко О.В., Климнюк С.І., Творко М.С., Шкільна М.І // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фармацевтична мікробіологія і клінічна лабораторна діагностика» 27-28 листопада 2014 р., Харків. – 2014 р. – С. 17-19.
 129. Красій Н.І. , Покришко О.В,, Климнюк С.І. Мікробіологічний моніторинг ентеробактерій у відділення інтенсивної терапії Тернопільської університетської лікарні у 2014 р / Красій Н.І. , Покришко О.В,, Климнюк С.І. // Довкілля і здоров'я: Матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 23 квітня 2015 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – С. 120-121
 130. Кравчук . Ю.А., Васильєва Н.А., Климнюк С.І Аналіз епідемічної та епізоотичної ситуації з лептоспірозу в ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРОТЯГОМ 2010-2014 РР. / Кравчук . Ю.А., Васильєва Н.А., Климнюк С.І // Довкілля і здоров'я: Матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 23 квітня 2015 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – С. 117-120
 131. Климнюк С.І, Винничук М.О., Кравець Н.Я. ДОСлідженн чутливості МБТ до протитуберкульозних препаратів в Тернопільській області / Климнюк С.І, Винничук М.О., Кравець Н.Я. // Довкілля і здоров'я: Матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 23 квітня 2015 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – С. 10
 132. Барна Т.Б., Павельєва М.М., Покришко О.В., Климнюк С.І. Результати моніторингу циркуляції збудників сальмонельозу на території тернопільської області за 2008-2014 рр. / Барна Т.Б., Павельєва М.М., Покришко О.В., Климнюк С.І. // Довкілля і здоров'я: Матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 23 квітня 2015 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – С. 101
 133. Климнюк С.І., Винничук М. О., Кучмак О.Б., Малярчук Л.Р., ТкачукН.І Оцінка впливу іонів кальцію на мікрофлору при дії поляризуючого світла / Климнюк С.І., Винничук М. О., Кучмак О.Б., Малярчук Л.Р., ТкачукН.І // Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Актуальні питання боротьби з інфекційними захворюваннями Тези доповідей. Харків 2015, С. 116
 134. Винничук М. О , Климнюк С.І., О.В. Покришко, Н.І. Ткачук Особливості мікробіоценозу ротоглотки хворих на туберкульоз легень після інтенсивної фази антьимікобактеріальної терапії / Винничук М. О , Климнюк С.І., О.В. Покришко, Н.І. Ткачук // Інфекційні хвороби: поступи і проблеми в діагностиці, терапії та профілактиці. Матеріали ІХ з‘їзду інфекціоністів України (7-9 жовтня 2015 року, м. Тернопіль)/ТЕРНопіль, ТДМУ: Укрмедкнига, 2015.– С. 145- 146
 135. Винничук М. О., Климнюк С.І. Кравець Н.Я. Аналіз резистентності штамів МБТ в тернопільській області / Винничук М. О., Климнюк С.І. Кравець Н.Я. // Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Актуальні питання боротьби з інфекційними захворюваннями. Тези доповідей. Харків 2015, С. 112
 136. Красій Н.І., Покришко О.В., Климнюк С.І., Ткачук Н.І. Аналіз чутливості до антибіотиків неферментуючих грамнегативних мікроорганізмів, виділених у відділенні інтенсивної терапії тернопільської університетської лікарні у 2014 році. / Красій Н.І., Покришко О.В., Климнюк С.І., Ткачук Н.І. // Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 17 червня 2015 р., Тернопіль. – С. 234.
 137. Vynnychuk N.A., S.I. Klymnyuk Peculiarities of chemioresistant Mycobacterium tuberculosis in Ternopil region in recent years / Vynnychuk N.A., S.I. Klymnyuk // Інфекційні хвороби, 2015г.–№ 1. –С. 49-52
 138. Климнюк С.І., Покришко О.В., Андрейчин Ю.М., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Кучмак О.Б., Малярчук Г.Р., Борак В.П. «Мікробіоценоз параназальних пазух у хворих на гострі синусити» Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фармацевтична мікробіологія і клінічна лабораторна діагностика» 27-28 листопада 2014 р. Харків. – 2014р. – с.10-12
 139. Климнюк С.І., Савчук М.М., Андрейчин Ю.М., Покришко О.В., Красій Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С., Ткачук Н.І., Климнюк Н.Г. «Особливості мікробіценозу носа та носоглотки у хворих на грип та ГРВІ». - «Інфекційні хвороби» . - №3. - 2014. – с.38-43.
 140. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Савчук М.М., Покришко О.В., Творко М.С., Ткачук Н.І., Борак В.П. « HIERARCHIC STRUCTURE OF NASOPHARYNX MICROBIOTIC COMMUNITY IN PATIENTS WITH ACUTE RESPIRATORY INFECTION». - «Інфекційні хвороби» . - №1. - 2015. – с.37-40
 141. Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Романюк Л.Б.,Покришко О.В. «Пробіотикотерапія хворих на ревматоїдний артрит» - «Лікарська справа». - № 12 (1132). – 2014. – с. 63-65.
 142. Винничук М.О., Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Дронова О.Й. «Адгезивні властивості бактерій, які утворюють мікробіоту ротоглотки у хворих на туберкульоз» - «Вісник наукових досліджень». - №3. – 2015. – 48-49.
 143. S.I. Klymnyuk, Vynnychuk M.O., O.V. Pokryshko, M.S. Tworko Influence of antimycobacterial drug on oropharyngeal microbiota in patients with pulmonary tuberculosis / S.I. Klymnyuk, Vynnychuk M.O., O.V. Pokryshko, M.S. Tworko // Інфекційні хвороби, 2015г.–№ 3 (81). –С. 460-65
 144. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Кучмак О.Б.,Кравець Н.Я., Дронова О.Й. «Місце клінічно-значущих штамів умовно-патогенних мікроорганізмів у розвитку ускладнень ГРВІ» - Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» 17 червня 2015 року, Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 40.
 145. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Кравець Н.Я., Ткачук Н.І. – «Лабораторна діагностика малярії у студентів-іноземців ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України» - Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи - 22-23 квітня 2016 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 140-141.
 146. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. – Сучасні аспекти викладання мікробіології, вірусології та імунології на однойменній кафедрі державного вищого навчального закладу»Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського» - Матеріали ХШ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якісної медичної освіти» - 12-13 травня 2016 р. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 179.
 147. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Кравець Н.Я., Борак В.П., Малярчук Г.Р. – Порівняльна характеристика мікробіоценозів рото глотки у дітей хворих на ГРВІ та бронхіальну астму на основі визначення індексу постійності мікроорганізмів - Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» - 15 червня 2016 р. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 96-97.
 148. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С. – Методичні аспекти викладання мікробіології у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського – «Biomedical and biosocial anthropology» - 2016. - № 26. – с.168-169.
 149. Климнюк С.І., Савчук М.М., Андрейчин Ю.М. та ін. Особливості мікробіоценозу носа та носоглотки у хворих на грип та ГРВІ / Климнюк С.І., Савчук М.М., Андрейчин Ю.М. та ін. // Інфекційні хвороби. – 2014. – № 3. –С. 38-43.
 150. Климнюк С.І., Покришко О.В., Ткачук Н.І. Особливості навчального процесу в ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського / Климнюк С.І., Покришко О.В., Ткачук Н.І.// Biomedical and Biosocial Antropology, 2014. – c № 22 –- С. 247-250.
 151. О. Б. Кучмак, С.І.Климнюк, Л.Б.Романюк, О.В. Покришко Пробіотикотерапія хворих на ревматоїдний артрит / О. Б. Кучмак, С.І.Климнюк, Л.Б.Романюк, О.В. Покришко // Лікарська справа. — 2014.—№ 8.— С. 63–65.
 152. Natalia Krasij, Sergiej Klymnyuk, Aleksandr Oliynyk, Olena Pokryshko. Monitoring of antibiotic susceptibility of microbes isolated form the pacient of ternopil university hospital in 2012 years / Natalia Krasij, Sergiej Klymnyuk, Aleksandr Oliynyk, Olena Pokryshko. // Czlowiek I Zdrowie// tomVII, №4 – 2013. - Biala Podlaska. – P. 26 – 29.
 153. Красій Н.І., Климнюк С.І., Олійник О.В., Покришко Моніторинг чутливості до антибіотиків мікроорганізмів, виділених від хворих у Тернопільській університетській лікарні в 2012 р. / Красій Н.І., Климнюк С.І., Олійник О.В., Покришко // Шпитальна хірургія. – 2013. – № 3 (63). –– С. 25-28.
 154. Винничук М.О., Климнюк С.І. Мікробіоценоз ротоглотки у хворих на туберкульоз легень/ Винничук М.О., Климнюк С.І.// Annals of Mechnikov Institute, 2013.– № 2,– С. 58-64.
 155. Андрейчин Ю.М., Климнюк С.І., Покришко О.В. Мікрофлора верхньощелепних пазух і їх адгезивна активність при гострому гнійному синуситі / Андрейчин Ю.М., Климнюк С.І., Покришко О.В. // Інфекційні хвороби. – 2013. – № 3 (73), – С. 69-73.
 156. Ковальчук М.Т., Климнюк С.І. Мікробіоценоз товстої кишки у хворих на розацеа та розацеа в поєднанні з лямбліозом і демодекозом / Ковальчук М.Т., Климнюк С.І. // Інфекційні хвороби. – 2013.– № 3 (73). – С. 61-64.
 157. Б.Д. Грищук, С.И. Климнюк, Р.В. Симчак та ін. Синтез и антимикробная активность 2-хлор-(бром)-(2-метил)-3-арилпропионамидов / Б.Д. Грищук, С.И. Климнюк, Р.В. Симчак та ін. // Химико-фармацевтический журнал. Издательство ФОЛИУМ. Москва. – – т. 47, № 4, 2013. – С. 113-115.
 158. Микробиология, вирусология, иммунология Учебник для студ. высш. мед. учебн. завед. /Под. редакцией В.П. Широбокова Климнюк С.І., Кременчуцкий Г.Н та ін..- Винница : Нова книга, 2015– 952 с.
 159. М.А. Андрейчин, С. М. Андрейчин, С. І. Климнюк та ін. Майбутнє твориться сьогодні ( 2007-2012)/ Тернопіль: ТДМУ, 2012
 160. Климнюк С.І. , Красій Н.І. , Покришко О.В,Творко М.С. Спектр бактерій, виділених від хворих Тернопільської університетської лікарні, та їх адгезивні влестивості //Климнюк С.І. , Красій Н.І. , Покришко О.В,Творко М.С. // Інфекційні хвороби. – 2016. – № 3 (85), – С. 69-73.
 161. Спектр мікроорганізмів, виділених від хворих у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії / Климнюк С.І., Покришко О.В., Винничук М.О.,Тулайдан Г.М., Барановський В.С., Грищук Б.Д. // Biomedical and Biosocial Antropology, № 26 – 2016. - С. 16-19.
 162. Профілактика мікробного контамінування післяопераційної раниу хворих на меланому шкіри / Данилків І.С., Покришко О.В., Галайчук І.І.,Климнюк С.І. // Український радіологічний журнал. Додаток 1. – 2016. – С. 102-103.Синтез та антимікробна активність продуктів аніоарилювання з сульфамідним фрагментом / Янів З.І., Симчак Р.В., Покришко О.В., ТулайданГ.М., Барановський В.С., Климнюк С.І., Грищук Б.Д. // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2016. – Т. 14, вип.. 2 (54). – С. 60-64.
 163. Грищук Б.Д. Синтез и противомикробная активность продуктов тиоцианатоарилирования амидов акриловой и метакриловой кислот солями дифенил- и фениленбисдиазония / Грищук Б.Д., Яцюк В.Н., Барановский В.С., Покрышко Е.В., Климнюк С.И. // Химико-фармацевтический журнал, 2016.- Том 5, N 8.- С. 36-38. Режим доступа: http://chem.folium.ru/index.php/chem/article/view/1582
 164. Красій Н.І., Климнюк С.І., Покришко О.В. Спектр мікроорганізмів, виділених від хворих у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії /Biomedical and Biosocial Antropology, № 26 – 2016. - С. 129-131-250.
 165. Красій Н. І. Аналіз резистентності клінічних штамів Klebsiella pneumoniae, виділених у 2012-2015 рр.у ВАІТ Тернопільської університетської лікарні / Красій Н. І., Покришко О.В., Климнюк С. І. / Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції, 15 червня 2016 р.– Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 113.
 166. С. І. Климнюк, Л. Б. Романюк, Н. М. Олійник, Н. Я. Кравець, В. П. Борак МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ- МЕДИКІВ – ВИМОГА СУЧАСНОСТІ..- Матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – C.66
 167. С. І. Климнюк, М. С. Творко, О. В. Покришко, Н. І. Ткачук, Г. Р. Малярчук ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ» НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО // Матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – C.65
 168. Покришко О.В., Яшан О.І., Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І., Goma Mohamed.S. Huwiage ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФУРАЦИЛІНУ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРОБ ВУХА, ГОРЛА І НОСА. / / Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», за редакцією проф. Вадзюка С. Н. – Тернопіль: Укрмедк- нига, 2017. –C.198
 169. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Красій Н.І. Деякі особливості антибіотикорезистентності госпітальних штамів бактерій, ізольованих у відділенні інтенсивної терапії та реанімації Тернопільської університетської лікарні в 2012-2015 р.р // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», за редакцією проф. Вадзюка С. Н. – Тернопіль: Укрмедк- нига, 2017. –C. 180
 170. Kravets N. Ya., Sitkar O. A., Klymnyuk S. I., Romaniuk L. B., Borak V. P Study ability for biofilm – forming strains Staphylococcus aureus/ Kravets N. Ya., Sitkar O. A., Klymnyuk S. I., Romaniuk L. B., Borak V. P// International research and practice conference “Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28–29, 2017. Lublin.- 2017- 166-167 pр.
 171. С.І. Климнюк , Л.Б. Романюк, Н.Я. Кравець, Н.І. Ткачук, О.Й. Дронова Деякі аспекти епідеміології та діагностики Лайм-бореліозу // Наукові записки : серія Біологія , ТНПУ,2017-№3.(70)- С.147-
 172. С.І. Климнюк , Н.Я. Кравець, Л.Б. Романюк, В.П. Борак Здатність до плівкоутворення штамами Staphylococcus aureus та Pseudomonas aeruginosa //Тези доповідей XVзїзду ТМУ ім. С.М. Виноградського,11-15 вересня 2017р.- Львів : СПОЛОМ, 2017.- С.196
 173. Klymnyuk S. I., Savchuk M.M., Tworko M.S., Tkachuk N.I., Romaniuk L. B.,Kravets N. Ya., Olyinyk N.M.,Malyarchuk H.R. Nasal microbiota in patiens with flu and acute respiratory viral infections /Тези доповідей XVзїзду ТМУ ім. С.М. Виноградського,11-15 вересня 2017р.- Львів : СПОЛОМ, 2017.- С.164С.І. Климнюк , Н.Я. Кравець, Л.Б. Романюк, В.П. Борак Варіабельність видового складу мікробіоти ротоглотки у хворих на гіпотиреоз / Матеріали Х Науково-практичної конференціі ( з міжнародною участю) " Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" - 05 жовтня-06 жовтня 2017 року м. Тернопіль - 2017 . - С.18
 174. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Шкільна М.І.- Сучасні уявлення про гранулоцитарний анаплазмоз людини - «Інфекційні хвороби» . - №3. - 2017. – с.4-9;
 175. Kovanova E. Phenotypes of Male and Female Infertility as Result Aberrant DNA Methylation in Helicobacter Pylori Infected / Kovanova E., Tworko M., Pokryshko O., Klymnyk S., Tkachuk N., Dautov A. // Science Signpost Publishing Biological and Chemical Research. – P. 207 – 210. - режим доступу: http://www.ss-pub.org/article/phenotypes-of-male-and-female-infertility-as-result-aberrant-dna-methylation-in-helicobacter-pylori-infected
 176. Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Красій Н.І. Ретроспективний аналіз антибіотикорезистентності P. aeruginosa, виділених від хворих відділення інтенсивної терапії та реанімації Тернопільської університетської лікарні // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», за редакцією проф. Вадзюка С. Н. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. –C. 206-207.
 177. Покришко О.В., Яшан О.І., Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І., Goma Mohamed.S. Huwiage Ефективність застосування фурациліну для місцевого лікування хвороб вуха, горла і НОСА / / Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», за редакцією проф. Вадзюка С. Н. – Тернопіль: Укрмедк нига, 2017. –C.198
 178. 1. Pokryshko O.V. Metabolic peculiarities at experimental generalized process caused by Pseudomonas aeruginosa / Pokryshko O.V. , Barna Т.B., Klymnyuk S.I. // Матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «Досягнення і перспективи в боротьбі з інфекційними захворюваннями (мікробіологія, ветеринарія, фармація)», 18–19 травня 2017, Харків. – С. 10
 179. Мікробіологія,вірусологія,імунологія : підручник для сту. стом. ф-тів вищих мед. навч.закл. ІІІ- IV р.а. / [ В.В. Данилейченкоб С.І. Климнюк, О.П. Корнійчук та інші] ; за заг. ред.. В.В. Данилейченкаб О.П. Корнійчука. – Вінниця : Нова Книга, 2017. 376с.
 180. Климнюк С.І., Романюк Л.Б.,Кравець Н.Я., Борак В.П. Використання сучасних засобів у викладанні мікробіології,вірусології та імунології для студентів медичного факультету / Климнюк С.І., Романюк Л.Б.,Кравець Н.Я., Борак В.П./ Перспективи розвитку медичної науки і освіти збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присв'ячена 25-річчю медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми 16-17 листопада 2017р. Суми : Сумський державний університет , 2017- С.52
 181. Удосконалення алгоритму дій лікаря щодо тактики призначення антибіотикотерапії при гострих респіраторних інфекціях з врахуванням результатів бактеріологічного дослідження. / С.І. Климнюк , Л.Б. Романюк , Л.А. Волянська , В.С. Копча , Т.В. Матвієнко , Н.Я. Кравець , В.П. Борак // Інферційні хвороби. –2018. №1. – С.74-77.
 182. Кlymnyuk S. I., Romanyuk L. B., Kravets N. Y. THE USAGE OF PRACTICALLY ORIENTED TRAINING IN THE TEACHING OF MICROBIOLOGY, VIROLOGY AND IMMUNOLOGY AT THE DEPARTMENT OF THE I. HORBACHEVSKIY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY - III International Scientific Conference Microbiology and Immunology – the development outlook in the 21st century - ABSTRACTS BOOK (APRIL 19-20, 2018, KYIV) – 2018. – Р.179
 183. Климнюк С. І., Кравець Н. Я., Романюк Л. Б., Борак В. П. Іван Олександрович Ситник - вчений-мікробіолог, педагог / Климнюк С. І., Кравець Н. Я., Романюк Л. Б., Борак В. П. // Наукові записки : серія Біологія , ТНПУ,2018-№2.(73)- С.244-247
 184. Климнюк С. І., Романюк Л. Б., Борак В. П.,Кравець Н. Я. Ретроспективний аналіз захворюваності на лептоспіроз у Тернопільській області // Бюлетень " Ветеринарна біотехнологія" ,2018.- №2(32)- С. 250-255.