Наукові публікації професора Климнюка Сергія Івановича

 1. Nasal microflora in patients with flu andacute upper respiratory viral infections, which was isolated in Ternopil clinics in 2017 /Klymnyk S., Pokryshko O., Tworko M., Tkachuk N.,Olyinyk N. // Archives of diseases and terapy-2018-2. - online
 2. PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES PHENOTYPIC COMPOSITION IN PATIENTS WITH CERVICAL PAPILOMAVIRUS INFECTIONS, WHICH IgG ANTIBODY TO HERPES SIMPLE VIRUSES WERE DETERMINED/ LM Lazarenko, O Ye Nikitina, LO Hanova, HV Kovtonyuk, Ye V Nikitin, M Ya Spivak, SI Klymniuk, LB Romaniuk // Інфекційні хвороби ,2018-№2.- С.42-51
 3. Удосконалення алгоритму дій лікаря щодо тактики призначення антибіотикотерапії при гострих респіраторних інфекціях з врахуванням результатів бактеріологічного дослідження. / С.І. Климнюк , Л.Б. Романюк , Л.А. Волянська , В.С. Копча , Т.В. Матвієнко , Н.Я. Кравець , В.П. Борак // Інферційні хвороби. –2018. №1. – С.74-77.
 4. Климнюк С. І., Кравець Н. Я., Романюк Л. Б., Борак В. П. Іван Олександрович Ситник - вчений-мікробіолог, педагог / Климнюк С. І., Кравець Н. Я., Романюк Л. Б., Борак В. П. // Наукові записки : серія Біологія , ТНПУ,2018-№2.(73)- С.244-247
 5. 2018Климнюк С. І., Романюк Л. Б., Борак В. П.,Кравець Н. Я. Ретроспективний аналіз захворюваності на лептоспіроз у Тернопільській області // Бюлетень " Ветеринарна біотехнологія" ,2018.- №2(32)- С. 250-255.
 6. С.І. Климнюк , Л.Б. Романюк, Н.Я. Кравець, Н.І. Ткачук, О.Й. Дронова Деякі аспекти епідеміології та діагностики Лайм-бореліозу // Наукові записки : серія Біологія , ТНПУ,2017-№3.(70)- С.147-
 7. Kovanova E. Phenotypes of Male and Female Infertility as Result Aberrant DNA Methylation in Helicobacter Pylori Infected / Kovanova E., Tworko M., Pokryshko O., Klymnyk S., Tkachuk N., Dautov A. // Science Signpost Publishing Biological and Chemical Research. – P. 207 – 210.
 8. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С. – Методичні аспекти викладання мікробіології у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського – «Biomedical and biosocial anthropology» - 2016. - № 26. – с.168-169.
 9. Климнюк С.І. , Красій Н.І. , Покришко О.В,Творко М.С. Спектр бактерій, виділених від хворих Тернопільської університетської лікарні, та їх адгезивні влестивості //Климнюк С.І. , Красій Н.І. , Покришко О.В,Творко М.С. // Інфекційні хвороби. – 2016. – № 3 (85), – С. 69-73.
 10. Спектр мікроорганізмів, виділених від хворих у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії / Климнюк С.І., Покришко О.В., Винничук М.О.,Тулайдан Г.М., Барановський В.С., Грищук Б.Д. // Biomedical and Biosocial Antropology, № 26 – 2016. - С. 16-19.
 11. Грищук Б.Д. Синтез и противомикробная активность продуктов тиоцианатоарилирования амидов акриловой и метакриловой кислот солями дифенил- и фениленбисдиазония / Грищук Б.Д., Яцюк В.Н., Барановский В.С., Покрышко Е.В., Климнюк С.И. // Химико-фармацевтический журнал, 2016.- Том 5, N 8.- С. 36-38.
 12. Красій Н.І., Климнюк С.І., Покришко О.В. Спектр мікроорганізмів, виділених від хворих у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії /Biomedical and Biosocial Antropology, № 26 – 2016. - С. 129-131-250.
 13. Vynnychuk N.A., S.I. Klymnyuk Peculiarities of chemioresistant Mycobacterium tuberculosis in Ternopil region in recent years / Vynnychuk N.A., S.I. Klymnyuk // Інфекційні хвороби, 2015г.–№ 1. –С. 49-52
 14. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Савчук М.М., Покришко О.В., Творко М.С., Ткачук Н.І., Борак В.П. « HIERARCHIC STRUCTURE OF NASOPHARYNX MICROBIOTIC COMMUNITY IN PATIENTS WITH ACUTE RESPIRATORY INFECTION». - «Інфекційні хвороби» . - №1. - 2015. – с.37-40
 15. 2015Винничук М.О., Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Дронова О.Й. «Адгезивні властивості бактерій, які утворюють мікробіоту ротоглотки у хворих на туберкульоз» - «Вісник наукових досліджень». - №3. – 2015. – 48-49.
 16. S.I. Klymnyuk, Vynnychuk M.O., O.V. Pokryshko, M.S. Tworko Influence of antimycobacterial drug on oropharyngeal microbiota in patients with pulmonary tuberculosis / S.I. Klymnyuk, Vynnychuk M.O., O.V. Pokryshko, M.S. Tworko // Інфекційні хвороби, 2015г.–№ 3 (81). –С. 460-65
 17. С.І. Климнюк , Л.Б. Романюк, М.Д. Заріцька, О.Б. Кучмак, І.В. Стрельбицька, В.П.Борак «Формування мікробіоценозу ротоглотки та кишечнику у новонароджених дітей з перинатальною патологією» - «Інфекційні хвороби» . - №1. - 2014. – с.36-38.
 18. Климнюк С.І., Савчук М.М., Андрейчин Ю.М., Покришко О.В., Красій Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С., Ткачук Н.І., Климнюк Н.Г. «Особливості мікробіценозу носа та носоглотки у хворих на грип та ГРВІ». - «Інфекційні хвороби» . - №3. - 2014. – с.38-43.
 19. Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Романюк Л.Б.,Покришко О.В. «Пробіотикотерапія хворих на ревматоїдний артрит» - «Лікарська справа». - № 12 (1132). – 2014. – с. 63-65.
 20. Климнюк С.І., Савчук М.М., Андрейчин Ю.М. та ін. Особливості мікробіоценозу носа та носоглотки у хворих на грип та ГРВІ / Климнюк С.І., Савчук М.М., Андрейчин Ю.М. та ін. // Інфекційні хвороби. – 2014. – № 3. –С. 38-43.
 21. Климнюк С.І., Покришко О.В., Ткачук Н.І. Особливості навчального процесу в ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського / Климнюк С.І., Покришко О.В., Ткачук Н.І.// Biomedical and Biosocial Antropology, 2014. – c № 22 –- С. 247-250.
 22. О. Б. Кучмак, С.І.Климнюк, Л.Б.Романюк, О.В. Покришко Пробіотикотерапія хворих на ревматоїдний артрит / О. Б. Кучмак, С.І.Климнюк, Л.Б.Романюк, О.В. Покришко // Лікарська справа. — 2014.—№ 8.— С. 63–65.
 23. С.І. Климнюк , Покришко О. В., Савчук М. М., Романюк Л. Б, Ткачук Н. І., Андрейчин Ю.М. Мікробна флора ротоглотки при захворюваннях на грип та ГРВI //Annals of Mechnikov Institute.–- 2013.–№ 4.– C.41-48.
 24. Natalia Krasij, Sergiej Klymnyuk, Aleksandr Oliynyk, Olena Pokryshko. Monitoring of antibiotic susceptibility of microbes isolated form the pacient of ternopil university hospital in 2012 years / Natalia Krasij, Sergiej Klymnyuk, Aleksandr Oliynyk, Olena Pokryshko. // Czlowiek I Zdrowie// tomVII, №4 – 2013. - Biala Podlaska. – P. 26 – 29.
 25. Красій Н.І., Климнюк С.І., Олійник О.В., Покришко Моніторинг чутливості до антибіотиків мікроорганізмів, виділених від хворих у Тернопільській університетській лікарні в 2012 р. / Красій Н.І., Климнюк С.І., Олійник О.В., Покришко // Шпитальна хірургія. – 2013. – № 3 (63). –– С. 25-28.
 26. Винничук М.О., Климнюк С.І. Мікробіоценоз ротоглотки у хворих на туберкульоз легень/ Винничук М.О., Климнюк С.І.// Annals of Mechnikov Institute, 2013.– № 2,– С. 58-64.
 27. Андрейчин Ю.М., Климнюк С.І., Покришко О.В. Мікрофлора верхньощелепних пазух і їх адгезивна активність при гострому гнійному синуситі / Андрейчин Ю.М., Климнюк С.І., Покришко О.В. // Інфекційні хвороби. – 2013. – № 3 (73), – С. 69-73.
 28. Ковальчук М.Т., Климнюк С.І. Мікробіоценоз товстої кишки у хворих на розацеа та розацеа в поєднанні з лямбліозом і демодекозом / Ковальчук М.Т., Климнюк С.І. // Інфекційні хвороби. – 2013.– № 3 (73). – С. 61-64.
 29. Б.Д. Грищук, С.И. Климнюк, Р.В. Симчак та ін. Синтез и антимикробная активность 2-хлор-(бром)-(2-метил)-3-арилпропионамидов / Б.Д. Грищук, С.И. Климнюк, Р.В. Симчак та ін. // Химико-фармацевтический журнал. Издательство ФОЛИУМ. Москва. –т. 47, № 4, 2013. – С. 113-115.
 30. Віхи становлення кафедри мікробіології,вірусології та імунології Тернопільського державного медичного університету ім.. І.Я.Горбачевського Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. // Вісник наукових досліджень. - № 1. – 2012 - с. 4-9.
 31. «Особливості перебігу госрих респіраторних вірусних інфекцій у дітей м. Тернопіль у період з листопада2009по березень 2010 року Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Бригідир Т.О., Книш Р.О., Томашівська Т.В., Борак В.П., Кучмак О.Б. // Інфекційні хвороби. - № 1 (63). – 2011. - с. 22-25.
 32. «Бактеріологічні особливості перебігу туберкульозу легень серед дитячого населення Тернопільської області» С.І. Климнюк, М.О. Винничук, Л.Б. Романюк Т.О.Бригідир, Ж.Л.Базилевська, Н.Є Федчишин // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, - №2, 2011, с. 161-163.
 33. Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Калатай Н.Р.Патогенетичні аспекти імунологічних порушень при залізодефіциті / // Вісник наукових досліджень, - №1, - 2009, - С. 43-45.
 34. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Кучмак О.Б. Пятковський Т.І. Роль викладання мікробіології в підготовці медсестер-бакалаврів // Медсестринство, №1, - 2009, - с.35-36
 35. Покришко О В. Климнюк СІ., Творко М.С. та ін. Чутливість до антибіотиків домінуючих бактеріальних угруповань шкіри стопи у хворих на цукровий діабет // Biomedical snd biosocia anthropology. – 2008. – № 11. – С. 96–99.
 36. Грищук Б.Д., Туландай Г.М., Барановський В.С. Климнюк С.І. та ін. Синтез та мікробіологічна активність продуктів хлоро–, бромо– та тіоціанатоарилювання галогеновмісних алільних сполук // Журн. орг. та фарм. хімії. – 2008 – Т. 6. вип. 4(24).– С. 55–84.
 37. Гріщук Б.Д.. Симчак Р.В., Климнюк С.І. та ін Синтез та біологічна активість2–тіооціанато–2–метил–3–арилпропінамідів // Наукові записки Тернопільськогодержавного національного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Хімія. – 2008. № 1З.–С. 23–26.
 38. Горбовой П.М., Тулайдан Г.М., Грищук Б.Д Климнюк С.І. та ін. Синтез 2–хлор(бром, тіоцианато)–1–арил–3–хлорбутанів та вивчення їх антимікробних властивостей // Наукові записки Тернопільського державного національного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Хімія. – 2008. – № 13. – С. 20–23.
 39. Гутор Н.С., Климнюк С.І. Роль дисбактеріозу ротової порожнини (в тому числілямбліозного) у виникненні стоматологічних захворювань // Практична медицина– 2008.– Том XIV, № 2.– С. 147–151.
 40. Шкільна МІ., Климнюк СІ. Стан мікрофлори ротової порожнини та дуоденального вмісту у хворих на алергійні захворювання шкіри на тлі лямбліозу // Практична медицина– 2008. – Том XIV, № З.–С. 178–183.
 41. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Калатай Н.Р. та ін. Екологічні аспекти розвиткуреспіраторних захворювань у дітей, що часто і тривало хворіють // Вісник наукових досліджень. – 2008.– № 3. – С. 14–16.
 42. Климнюк С.І., Герасимів І.М. Протимікробна акивність мірамістину щодо бактерій, які формують мікробіоценоз шкіри ступнів хворих на дерматомікози, в умовах дослідів in vitro // Медична освіта– 2008 – № З– С. 46–47.
 43. Климнюк С.І., Герасимів І.М., Покришко О.В. та ін. Мікробіоценоз шкіриступнів та передпліччя людини в нормі та при патології // Вісник наукових досліджень. — 2008. — № З. — С. 28–32.
 44. Климнюк С.І., Грищук Б.Д.. Горбовий П.М. та ін. Протимікробні властивості продуктів реакції хлор–, бром– і тіоціанатоарилювання–2–метил–З–хлорпропену // Фармацевтичний часопис. – 2008. – № 1. – С 40–44.
 45. Климнюк С.І., П'ятковський Т.І., Бадюк О.Я. та ін. Використання антисептика Бетадин при лікуванні термічної травми // Biomedical snd biosocia anthropology. — 2008. — № 11. — С. 60—62.
 46. Климнюк СІ., Герасимів ЇМ., Покришко О.В. та ін. Спроба застосування мірамістину для корекції мікробіоценозу шкіри // Biomedical snd biosocia anthropology. – 2008.–№ 11 – С. 73–77.
 47. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І. та ін. Особливості викладання мікробіології в сучасних умовах // Медична освіта. – 2008. – № 2. – С. 24–28.
 48. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І. та ін. Диференційний підхід до викладання мікробіології для медсестер залежно від освітньо–кваліфікаційного рівня / // Медсестринство. 2008– № 3. – С. 10–11.
 49. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. та ін. Впровадження основ доказової медицини в навчальний процес на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології // Медична освіта. – 2008– № 3. – С. 47–48.
 50. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І. Диференційований підхід до викладання мікробіології для медсестер залежно від освітньо–кваліфікаційного рівня // Медсестринство. – 2008. – № 3. – С. 10–11.
 51. Климнюк СІ.. Кременчуцький Г.М., Покришко О.В.. Ситник І.О., та ін. Пробіотики як препарати корекції дисбактеріозів шкіри / // Фармацевтичний часопис. – 2007. –Т. 1, №1.– С. 73–79.
 52. Климнюк СІ.. П'ятковський ТІ.. Бадюк О.Я. Мікрофлора опікової рани та чутливість її представників до антибіотиків при лікуванні з використанням ліофілізованих ксенодермотрансплантатів / // Шпитальна хірургія. — 2007. — № 2. — С. 23—25.
 53. Климнюк СІ. П'ятковський ТІ. Адгезивні та антагоністичні властивості окремих представників мікрофлори опікової рани // Вісник наукових досліджень. — 2007. — № 2. С. 71—73.
 54. Климнюк СІ. П'ятковський Т.І., Бадюк О.Я Застосування препарату Декасан у потерпілих з опіками / // Biomedical snd biosocia anthropology. — 2007. — № 9. — С. 53— 56.
 55. П'ятковський Т.І., Климнюк СІ., Кременчуцький Г.М. Колонізаційні властивості Аеrососсus viridans – основи пробіотика А–бактерин / // Вісник наукових досліджень. — 2007. — № 3. — С. 64—66.
 56. Грищук Б. Д. Климнюк, С.И., Симчак Р.В и др. Синтез, антибактериальная и противогрибковая активность аллиловых эфиров 2–тиоцианато–2–метил–арилпропионовых кислот // Химико–фармацевтический журнал. Издательство ФОЛИУМ. Москва. –2007. – т. 41, № 11. – С. 27–28.
 57. П'ятковський ТІ.. Климнюк СІ.. Бадюк О.Я., та ін. Використання А–бактеринуз метою профілактики та лікування опікової інфекції // Вісник наукових досліджень.– 2007. – №4. – С. 62–64
 58. Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І. та ін. Досвід застосування практично–орієнтованого навчання студентів медичного факультету на кафедрі медичної біології мікробіології, вірусології та імунології в умовах кредитно–модульної системи // Медична освіта– 2007– № З– С 52–54.
 59. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук НІ. Аналіз впровадження методики ”єдиного дня” при викладанні мікробіології для студентів ННІ медсестринства // Медсестринство. – 2007.– № 4. – С. 25–26.
 60. Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Кованова Е.М. та ін. Шляхи вдосконалення викладання мікробіології // Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі. Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 87-92.
 61. Герасимів І.М., Климнюк С.І., Кривошеїн Ю.С. Протимікробний ефект мірамістину щодо мікроорганізмів шкіри людини // Клінічна та експериментальна патологія. – 2006.– Т.V, №4.–С. 18–20.
 62. Покришко О.В., Климнюк С.І., Кременчуцький Г.М. та ін. Можливість використання пробіотиків для відновлення еубіозу шкіри // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. — 2006. — № 2. — С. 89—95.
 63. Покришко О.В., Климнюк С.І. Адгезивні властивості мікрофлори шкіри ступні хворих на цукровий діабет // Клінічна та експериментальна патологія. – 2006.– Т.5, № 4. – С. 87–91.