Наукові праці Медведя Ігора Ігоровича, асистента.

1. Бабінець Л.С. Гомеостатичні порушення у пацієнтів із коморбідністю гіпертонічної хвороби та хронічного панкреатиту / Л.С. Бабінець, І.І. Медвідь, І.І. Герасимець [та ін.] // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль, 2017. – № 2 (30). – С. 111-112.

2. Бабинец Л.С. Многоигольчатая разнометаллическая аппликация в лечении гипертонии. Клинико-патогенетические аспекты и использование аппликации / Л.С. Бабинец, И.И. Медвидь, А.И. Бабинец – Саарбрюккен: Lambert Academic Publishing, 2013. – 46 с.

3. Герасимець А. Ю. Морфологічні зміни рогівки при непроникаючій травмі та за умов корекції ксенорогівкою / А. Ю. Герасимець, І. І. Медвідь // Восьма міжнародна науково-практична конференція, 19-21 листопада 2012 р. : матеріали конф. – Полтава, 2012. – С. 52-53.

4. Клинико-патогенетические аспекты использования многоигольчастой разнометаллической аппликации в комплексной терапии гипертонической болезни / Бабинец Л. С., Медвидь И. И., Бабинец А. И. [и др.] // Материалы междунар. заочной науч.-практ. конф. «Вопросы современной медицины» (11 февр. 2013 г.). – Новосибирск, 2013. – С. 23–27.

5. Мазур Л. П. Ефективність застосування біофлавоноїда кверцетину при цукровому діабеті 2 типу, поєднаному зі стеатогепатитом / Л. П. Мазур, І. І. Медвідь // Восьма міжнародна науково-практична конференція, 19-21 листопада 2012 р. : матеріали конф. – Полтава, 2012. – С. 52-53.

6. Медвідь І. Використання багатоголчастої різнометалевої аплікації у комплексній терапії гіпертонічної хвороби / І. Медвідь, А. Бабінець // Міжнародна наукова конференція студентів і молодих вчених, присвячена 20-річчю медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Актуальні питання сучасної медицини», 18-19 квітня 2013 р. : матеріали конф. – Харків, 2013. – С. 47.

7. Медвідь Ігор Ігорович. Вплив включення аплікацій за методом Ляпко на вегетативні порушення у пацієнтів із коморбідністю гіпертонічної хвороби та хронічного панкреатиту / Ігор Ігорович Медвідь, Ірина Ігорівна Герасимець // Матеріали XIX міжнар. мед. конгр. студентів і молодих вчених (27–29 квітня 2015 р.). – Тернопіль, 2015. – С. 45.

8. Медвідь Ігор Ігорович. Оцінка показників варіабельності серцевого ритму в хворих на гіпертонічну хворобу та хронічний панкреатит / Ігор Ігорович Медвідь, Ірина Ігорівна Герасимець // Матеріали XVIII міжнар. мед. конгр. студентів і молодих вчених (28–30 квітня 2014 р.). – Тернопіль, 2014. – С. 30.

9. Медвідь Ігор. Клінічні та психо-емоційні ефекти включення мебікару до лікування коморбідних соматичних патологій / Ігор Медвідь, Ірина Герасимець // Матеріали XХІ міжнар. мед. конгр. студентів і молодих вчених (24–26 квітня 2017 р.). – Тернопіль, 2017. – С. 24.

10. Медвідь Ігор. Оцінка стану вегетативної нервової системи у хворих на гіпертонічну хворобу та хронічний панкреатит / Ігор Медвідь, Ірина Медвідь // Матеріали XVII міжнар. мед. конгр. студентів і молодих вчених (22–24 квітня 2013 р.). – Тернопіль, 2013. – С. 29.

11. Медвідь Ігор. Роль вегетативних порушень у перебігу гіпертонічної хвороби в умовах коморбідності / Ігор Медвідь // Матеріали XХ міжнар. мед. конгр. студентів і молодих вчених (25–27 квітня 2016 р.). – Тернопіль, 2016. – С. 41.

12. Медвідь І.І. Адаптогенний ефект мебікару при гіпертонічній хворобі, обтяженій коморбідністю / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець [та ін.] // Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини” (15 червня 2016 р.). – Тернопіль, 2016. – С. 138-139.

13. Медвідь І.І. Визначення характеру порушень автономної нервової системи у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, хронічним панкреатитом та їх поєднанням у сімейній медицині / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець // Сімейна медицина. – Тернопіль, 2014. - № 1(51). – С. 94-96.

14. Медвідь І.І. Використання адаптогенних препаратів при гіпертонічній хворобі у поєднанні з супутнім хронічним панкреатитом / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець [та ін.] // Матеріали Всеуркраїнської науково-практичної конференції молодих вчених “Медична наука в практику охорони здоров’я” (9 грудня 2016 р.). – Полтава, 2016. – С. 41-42.

15. Медвідь І.І. Вплив аплікацій за методом Ляпка на психо-емоційний стан гастроентерологічних хворих / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.О. Боровик // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Актуальні питання діагностики, лікування і профілактики неінфекційних захворювань в практиці сімейного лікаря” (10-11 березня 2016 р.). – Тернопіль, 2016. – С. 39-40.

16. Медвідь І.І. Вплив включення мебікару у лікування хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім хронічним панкреатитом / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець // Сімейна медицина. – Тернопіль, 2016. - № 2 (64). – С. 52-54.

17. Медвідь І.І. Диференційоване призначення лікування гіпертонічної хвороби в поєднанні з хронічним панкреатитом з урахуванням кореляцій кардіоваскулярного ризику та вегетативного статусу / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець [та ін.] // Збірник праць Науково-практичної конференції з міжнародною участю “Здоров’я українців в руках сімейного лікаря” (8-9 грудня 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 91-92.

18. Медвідь І.І. Ефективність аплікаторів Ляпко у лікуванні хворих з коморбідністю гіпертонічної хвороби та хронічного панкреатиту на основі показників варіабельності серцевого ритму / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець // Лікарська справа. Врачебное дело. – Київ, 2014. - № 11 (1131), С. 102-105.

19. Медвідь І.І. Ефективність препарату мебікару в поєднанні з рефлексотерапією при гіпертонічній хворобі з супутнім хронічним панкреатитом / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.О. Боровик // Здобутки клінічної та експериментальної медицини (12 травня 2016 р.). – Тернопіль, 2016. – С. 128.

20. Медвідь І.І. Ефективність рефлексотерапії при коморбідних патологіях з точки зору вегетативних порушень / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, Г.П. Ялінська // Збірник робіт учасників науково-практичної конференції з міжнародною участю “Методи рефлексотерапії в медичній реабілітації дорослих та дітей” (15-16 жовтня 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 64-65.

21. Медвідь І.І. Можливості кардіоінтервалографії в оцінці стану хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім хронічним панкреатитом / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець // Здобутки клінічної та експериментальної медицини (21 травня 2014 р.). – Тернопіль, 2014. – С. 28.

22. Медвідь І.І. Особливості стану вегетативної нервової системи в хворих на хронічний панкреатит та супутню гіпертонічну хворобу за даними кардіоінтервалографії / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець // Здобутки клінічної та експериментальної медицини (15-16 травня 2014 р.). – Тернопіль, 2014. – С. 162-163.

23. Медвідь І.І. Поєднане застосування аплікацій за методом Ляпка та препарату мебікару при гіпертонічній хворобі із супутнім хронічним панкреатитом / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.О. Боровик // Здобутки клінічної та експериментальної медицини (14 червня 2017 р.). – Тернопіль, 2017. – С. 76-77.

24. Медвідь І.І. Позитивний вплив корекції психо-емоційних порушень у лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім хронічним панкреатитом / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.О. Сивирин [та ін.] // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах” (3 березня 2017 р.). – Тернопіль, 2017. – С. 120-121.

25. Медвідь І.І. Позитивний вплив поверхневої багатоголчастої різнометалевої аплікації на клінічний, психо-емоційний стан та вегетативний баланс при лікуванні коморбідних захворювань у практиці сімейного лікаря / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець // Здобутки клінічної та експериментальної медицини (17 червня 2015 р.). – Тернопіль, 2015. – С. 45-46.

26. Медвідь І.І. Порушення психо-емоційного стану при коморбідних патологіях та їх корекція методикою рефлексотерапії / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, Л.С. Ониськів // Науковий симпозіум з міжнародною участю “Актуальні питання в народній і нетрадиційній медицині. Здоров’я та довголіття: фундаментальні дослідження, впровадження” (8-9 квітня 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 61-62.

27. Медвідь І.І. Рефлексотерапевтичне посилення адаптогенної дії мебікару при коморбідних патологіях / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець [та ін.] // Збірник робіт науково-практичної конференції з міжнародною участю “Актуальні питання медичної реабілітації та рефлексотерапії у взаємодії лікарів первинної та вторинної ланок медичної допомоги” (29-30 вересня 2016 р.). – Київ, 2016. – С. 67-68.

28. Медвідь І.І. Роль показників варіабельності серцевого ритму у визначенні прогнозу пацієнтів із коморбідною патологією / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець [та ін.] // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання діагностики, лікування і профілактики неінфекційних захворювань в практиці сімейного лікаря” (16-17 березня 2017 р.). – Тернопіль, 2017. – С. 53-55.

29. Медвідь І.І. Стан антиоксидантної, калікреїн-кінінової системи при поєднанні гіпертонічної хвороби та супутнього хронічного панкреатиту / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець [та ін.] // Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю “Інновації в дитячій гастроентерології та нутріціології в практиці дитячого та сімейного лікаря” (20-21 жовтня 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 41-42.

30. Медвідь І.І. Статистичний аналіз показників вегетативного статусу у хворих із гіпертонічною хворобою та супутнім хронічним панкреатитом / І.І. медвідь, Л.С. Бабінець, І.О. Боровик // Здобутки клінічної та експериментальної медицини (18 червня 2013 р.). – Тернопіль, 2013. – С. 30.

31. Патент на корисну модель № 108720 A61H 39/00, A61B 5/02 “Спосіб лікування хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з хронічним панкреатитом” / Бабінець Л.С., Медвідь І.І. / Тернопільський державний медичний університет. Заявл. 15.02.2016. Опубл. 25.07.2016 Бюл. № 14/2016.

32. Спосіб корекції вегетативних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з хронічним панкреатитом: інформаційний лист № 42 – 2016 / Л.С. Бабінець, І.І. Медвідь; ДВНЗ “Тернопільський державним медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України”, Укрмедпатентінформ – К.: Укрмедпатентінформ, 2016. – 4 с.

33. Спосіб корекції вегетативних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з хронічним панкреатитом: інформаційний лист № 1 – 2017 / Л.С. Бабінець, І.І. Медвідь; ДВНЗ “Тернопільський державним медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України”, Укрмедпатентінформ – К.: Укрмедпатентінформ, 2017. – 4 с.

34. Babinets Liliya. The imbalance of the autonomic nervous system in the patients with comorbidity of hypertonic disease and chronic pancreatitis / Liliya Babinets, Igor Medvid, Iryna Herasymets // Lek Obz. – 2014. – 63(6). – P. 512-513.

35. Medvid Igor Igorovich. Applicator Lyapko influence on the spectral data change at comorbidity / Igor Igorovich Medvid // Материалы III Международной научно-практической конференции «Наука и медицина: современный взгляд молодежи» (21-22 квітня 2016 р.). – Казахстан, 2016. – С. 42.

36. Medvid Igor Igorovich. Investigation of the functional status and type of the body autonomic regulation based on the cardiointervalography methodology in the patients with essential hypertension and concomitant chronic pancreatitis / Igor Igorovich Medvid, Liliya Stepanivna Babinets, Iryna Ihorivna Herasymets // Материалы 69 научной конференции студентов-медиков с международним участием “Актуальные вопросы медицинской науки” (3-4 апрель 2015 г.). – Самарканд, 2015. – С. 139.

37. Medvid Igor Igorovich. The impact of comorbidity of hypertonic disease and chronic pancreatitis in the state of the autonomic nervous system and its components / Igor Igorovich Medvid, Liliya Stepanivna Babinets, Iryna Ihorivna Herasymets // Материалы 68 научной конференции студентов-медиков с международним участием “Актуальные вопросы медицинской науки” (5 апрель 2014 г.). – Самарканд, 2014. – С. 144-145.