Наукові публікації асистента Медведя Ігора Ігоровича

  1. Бабінець Л.С. Гомеостатичні порушення у пацієнтів із коморбідністю гіпертонічної хвороби та хронічного панкреатиту / Л.С. Бабінець, І.І. Медвідь, І.І. Герасимець [та ін.] // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль, 2017. – № 2 (30). – С. 111-112.
  2. Медвідь І.І. Вплив включення мебікару у лікування хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім хронічним панкреатитом / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець // Сімейна медицина. – Тернопіль, 2016. - № 2 (64). – С. 52-54.
  3. Медвідь І.І. Визначення характеру порушень автономної нервової системи у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, хронічним панкреатитом та їх поєднанням у сімейній медицині / І.І. Медвідь, Л.С. Бабінець, І.І. Герасимець // Сімейна медицина. – Тернопіль, 2014. - № 1(51). – С. 94-96.
  4. Babinets Liliya. The imbalance of the autonomic nervous system in the patients with comorbidity of hypertonic disease and chronic pancreatitis / Liliya Babinets, Igor Medvid, Iryna Herasymets // Lek Obz. – 2014. – 63(6). – P. 512-513.