Медвідь Ігор Ігорович

Закінчив ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України” за спеціальністю “Лікувальна справа”.

Працює над виконанням кандидатської дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня к.мед.наук: “Особливості вегетативного статусу, лікування та реабілітації при коморбідності гіпертонічної хвороби з хронічним панкреатитом” за спеціальністю 14.01.38 – “загальна практика – сімейна медицина”.

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів: оцінка вегетативних та гомеостатичних порушень в умовах коморбідності поширених соматичних патологій.

Автор 34-х публікацій (26 тез та 8 статей), з них у закордонних виданнях – 5 робіт. 2 статті опубліковано у закордонних виданнях, 4 статті у наукових фахових виданнях та 2 статті – у виданнях з імпакт–фактором.