Наукові публікації старшого викладача Г. Р. Малярчук ( Г. Р. Прихідько )

 • Малярчук Г. Р., Коваль Д. Б., Шкробот А. Л. Вплив ксерогелю на мікрофлору товстої кишки // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2021.- №4.-С.102-106.
 • Малярчук А.Р. Б. Коваль, Д. О. Кошовська Вплив ентеросгелю та харчової добавки арболайн (активоване вугілля) на мікрофлору кишечника // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2020.- №4.-С.122-126.

 • Климнюк С. І. , Борак В. П., Романюк Л. Б. , Кравець Н. Я. , Борак В. Т., Ткачук Н. І. , Малярчук Г. Р., Олійник Н. М., Галабіцька І. М. Варіанти перебігу хламідійної інфекції у практиці лікарів різних спеціальностей. //Здобутки клінічної і експериментальної медицини.–2018. –№ 4 . – С. 89-93.

 • Коцаба Ю.Я., Бабінець Л.С., Малярчук А.Р. Клініко-патогенетичні особливості ентеропанкреатичного синдрому у хворих на хронічний панкреатит та його корекція на амбулаторному етапі / Вестник клуба панкреатологов. - 2016.– № 4 (3). – С. 33-35.

 • Марецький В.М., Малярчук Г.Р. Особливості змін неспецифічного імунного захисту при експериментальній черепно-мозковій травмі у поєднанні з цукровим діабетом. // Шпитальна хірургія. - 2013. -.№ 4 (64). – С.22-25.

 • Кучмак О. Б. , Климнюк С. І. , Малярчук А. Р.Результати використання біфіформу при дисбіозі товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит. // Анали Мечніковського інституту. — 2012. — № 2.— С. 174 — 179.

 • Бабінець Л.С.,Коцюба Ю.Я , Кучмак О. Б. , Малярчук А. Р. та ін.Шляхи корекції дисбіозу товстої кишки при хронічному панкреатиті. // Гастроентерологія (міжвідомчий збірник).— 2012.-№ 46. — С. 303–309.

 • Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Винничук М.О., Романюк Л.Б., Борак В.П., Малярчук А.Р. Роль грибів роду Candida у формуванні дисбактеріозу товстої кишки хворих на ревматоїдний артрит. // Клінічна та експериментальна патологія.- 2011. – том Х, №4 (38). – с.171-172.

 • Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Климнюк С.І., Малярчук А.Р., Яремчик О.З., Шевчук О.О., Вольська А.С. Вплив кремнійорганічного ентеросорбенту ентеросгелю, ксерогелю метилкремнієвої кислоти, мікрокристалічної целюлози і вуглецевого ентеросорбенту карболайну при їх повторному застосуванні на мікробіоценоз кишечника експериментальних тварин.// Клінічна та експериментальна патологія.- 2010.– Т. ІХ, № 3 (33).– С. 83-86

 • Климнюк С.І, Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Кучмак О.Б., Малярчук А.Р., Творко М.С., Бригідир Т.О., Борак В.П. Визначення переліку практичних навичок з мікробіології для студентів різних спеціальностей та особливості іх засвоєння. // Вища освіта України. - 2010.– Додаток 4, том ІІІ (21). – С. 274-280.

 • Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С., Малярчук А.Р., Борак В.П. Самостійна робота студентів, як важливий напрям у підготовці майбутнього фахівця // Медична освіта. - 2010. - № 4. – С. 72-73.

 • Покришко О.В., Климнюк С.І., Творко М Н.І., Малярчук Г.Р. Чутливість до антибіотиків домінуючих бактеріальних угруповань шкіри стопи у хворих на цукровий діабет. // Biomedical and Biosocial Antropology. -2008. – № 11. - С. 96-99.

 • Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Малярчук Г.Р., Покришко О.В. Диференційний підхід до викладання мікробіології для медсестер залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня.// Медсестринство. -2008.- № 3. – С. 10-11.

 • Лобода В.Ф., Боярчук О.Я., Малярчук Г.Р., Ясній О.Р. Вплив дисбактеріозу кишок на клінічну симптоматику та деякі показники реактивності організму дітей з хронічним гастродуоденітом. // Інфекційні хвороби.- 1998.- 4.- С. 38-41.

 • Климнюк С.І., Ситник І.О., Ткачук Н.І., Творко М.С., Малярчук Г.Р., Покришко О.В.,Романюк Л.Б. Деякі особливості екології мікроорганізмів, що персистують на шкірі здорових людей. // Вісник наукових досліджень.- 1997.- № 2-3. - С. 77-82.

 • Климнюк С.И, Ситник И,А,. Малярчук А.Р. Чувствительность к антибиотикам аеробных бацилл, выделенных с кожи молочных желез. // Микробиологичный журнал. -1994. N 2. - С.49-50.

 • Климнюк С.І, Ситник І,А,. Малярчук Г.Р. Антагоністичні властивості стафілококів і мікрококів,колонізуючих шкіру.// Вісник наукових досліджень. -1994.-.2-С. 18.

 • Резник С.Р.,Смирнов В.В.,Данник Л.М., Сытник И.А., Прихидько А.Р. Слабоспицкая А.Т. Вьюницкая В.А. Действие микробов-антагонистов на бациллы и коринебактерии кожи молочных желез кормящих женщин. //Микробиол. журнал.- 1989.- Т. 51, 3. -С. 43-47.

 • Сытник С.И., Бостанджян М.Г. Прихидько А.Р. Спороносные бактерии в кожном микробиоце-нозе молочных желез беременных и родильниц.//Здравожранение Туркменистана. - 1988.- 5. -. С. 22-25.

 • Резник С.Р. Смирнов В.В. Сытник С.И. Прихидько А.Р. Вьюницкая В.А. Стебло П.И., Сытник И.А. Действие микробов-антагонистов на кокковые бактерии кожи молочных желез. // Микробиол. журнал. - 1988.-. Т.50, 4.- С. 82-88.

 • Сытник С.И., Прихидько А.Р. Мукозная микрофлора желудка и двенадцатиперсной кишки при хронических гастродуоденитах.// Врач. Дело. - 1981.- 6. - С. 70-71.

 • Ильина Н.И., Кованова Э.Н.. Сытник И.А. Творко М.С. Фещенко Л.Г. Прихидько А.Р. Иммунологическая реактивность морских свинок в процессе лечения экспериментальной ожоговой болезни. В кн.: Иммунная реактивность в патологи., Винница, 1979. - С.135-136.

 • Сытник И.А. Кованова Э.Н.. Творко М.С. Прихидько А.Р. Матко В.М.Царев А.И. Сытник С.И. Действие электрогидравлического зффекта на кормовые дрожжи. // Микробиол. журнал. – 1978. - Т.40, 4. - С. 440-443.

 • Ситник И.А., Калашник С.А. Прихидько А.Р. Комбинированное действие антибиотиков, желчи и некоторых желчных кислот на стафилококки В кн.: Вопросы экспериментальной и клинической гепатологии, Тернополь, 1976. – С. 112-114.