Наукові публікації старшого викладача Малярчук Ганни Романівни ( Прихідько Г.Р.)

 1. Коцаба Ю.Я., Бабінець Л.С., Малярчук А.Р. Клініко-патогенетичні особливості ентеропанкреатичного синдрому у хворих на хронічний панкреатит та його корекція на амбулаторному етапі / Вестник клуба панкреатологов. – № 4 (3). – 2016. – С. 33-35.
 2. Марецький В.М., Малярчук Г.Р. Особливості змін неспецифічного імунного захисту при експериментальній черепно-мозковій травмі у поєднанні з цукровим діабетом.- // Шпитальна хірургія, № 4 (64).2013 – С.22-25.
 3. Результати використання біфіформу при дисбіозі товстої кищки у хворих на ревматоїдний артрит/ О. Б. Кучмак, С. І. Климнюк, А. Р. Малярчук // Анали Мечніковського інституту. — 2012. — № 2.— С. 174 — 179.
 4. Шляхи корекції дисбіозу товстої кишки при хронічному панкреатиті / Л.С.Бабінець, Ю.Я Коцюба, О. Б. Кучмак, А. Р. Малярчук та ін. // Гастроентерологія (міжвідомчий збірник)— № 46. — 2012. — С. 303–309.
 5. Роль грибів роду Candida у формуванні дисбактеріозу товстої кишки хворих на ревматоїдний артрит // Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Винничук М.О., Романюк Л.Б., Борак В.П., Малярчук А.Р. // Клінічна та експериментальна патологія. – том Х, №4 (38), 2011. – с.171-172.
 6. Вплив кремнійорганічного ентеросорбенту ентеросгелю, ксерогелю метилкремнієвої кислоти, мікрокристалічної целюлози і вуглецевого ентеросорбенту карболайну при їх повторному застосуванні на мікробіоценоз кишечника експериментальних тварин. Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Климнюк С.І., Малярчук А.Р., Яремчик О.З., Шевчук О.О., Вольська А.С. Клінічна та експериментальна патологія, 2010.– Т. ІХ, № 3 (33).– С. 83-86
 7. «Визначення переліку практичних навичок з мікробіології для студентів різних спеціальностей та особливості іх засвоєння» - Климнюк С.І, Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Кучмак О.Б., Малярчук А.Р., Творко М.С., Бригідир Т.О., Борак В.П. // Вища освіта України – Додаток 4, том ІІІ (21),- 2010 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 274-280.
 8. Самостійна робота студентів, як важливий напрям у підготовці майбутнього фахівця» Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С., Малярчук А.Р., Борак В.П. // Медична освіта. - № 4, 2010. – с. 72-73.
 9. Покришко О.В., Климнюк С.І., Творко М Н.І., Малярчук Г.Р. Чутливість до антибіотиків домінуючих бактеріальних угруповань шкіри стопи у хворих на цукровий діабет. Biomedical and Biosocial Antropology. – № 11, 2008. - С. 96-99.
 10. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Малярчук Г.Р., Покришко О.В. Диференційний підхід до викладання мікробіології для медсестер залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня. Медсестринство. - № 3, 2008. – С. 10-11.
 11. Лобода В.Ф.,Боярчук О.Я., Малярчук Г.Р., Ясній О.Р. Вплив дисбактеріозу кишок на клінічну симптоматику та деякі показники реактивності організму дітей з хронічним гастродуоденітом. Інфекційні хвороби.1998., 4, с. 38-41.
 12. С.І. Климнюк, І.О. Ситник, Н.І. Ткачук, М.С. Творко, Г.Р. Малярчук, О.В.Покришко, Л.Б. Романюк Деякі особливості екології мікроорганізмів, що персистують на шкірі здорових людей. Вісник наукових досліджень, 1997, № 2-3. С. 77-82.
 13. Климнюк С.И, Ситник И,А,. Малярчук А.Р. Чувствительность к антибиотикам аеробных бацилл, выделенных с кожи молочных желез. Микробиологичный журнал, 1994, N 2, с.49-50.
 14. Климнюк С.І, Ситник І,А,. Малярчук Г.Р. Антагоністичні властивості стафілококів і мікрококів,колонізуючих шкіру. Вісник наукових досліджень, 1994.-С. 18.
 15. Резник С.Р.,Смирнов В.В.,Данник Л.М., Сытник И.А., Прихидько А.Р. Слабоспицкая А.Т. Вьюницкая В.А. Действие микробов-антагонистов на бациллы и коринебактерии кожи молочных желез кормящих женщин. Микробиол. журнал, 1989, Т. 51, 3, с. 43-47.
 16. Сытник С.И., Бостанджян М.Г. Прихидько А.Р. Спороносные бактерии в кожном микробиоце-нозе молочных желез беременных и родильниц.//Здравожранение Туркменистана, 1988, 5, с. 22-25.
 17. Резник С.Р. Смирнов В.В. Сытник С.И. Прихидько А.Р. Вьюницкая В.А. Стебло П.И., Сытник И.А. Действие микробов-антагонистов на кокковые бактерии кожи молочных желез. Микробиол. журнал, 1988, Т.50, 4, с. 82-88.
 18. Сытник С.И., Прихидько А.Р. Мукозная микрофлора желудка и двенадцатиперсной кишки при хронических гастродуоденитах. Врач. Дело,// 1981.6, с. 70-71.
 19. Ильина Н.И., Кованова Э.Н.. Сытник И.А. Творко М.С. Фещенко Л.Г. Прихидько А.Р. Иммунологическая реактивность морских свинок в процессе лечения экспериментальной ожоговой болезни. В кн.: Иммунная реактивность в патологи. – Винница,1979, - с.135-136.
 20. Сытник И.А. Кованова Э.Н.. Творко М.С. Прихидько А.Р. Матко В.М.Царев А.И. Сытник С.И. Действие электрогидравлического зффекта на кормовые дрожжи. Микробиол. журнал. – 1978, Т.40, 4,с. 440-443.
 21. Ситник И.А., Калашник С.А. Прихидько А.Р. Комбинированное действие антибиотиков, желчи и некоторых желчных кислот на стафилококки В кн.: Вопросы экспериментальной и клинической гепатологии.- Тернополь, 1976. – с. 112-114.