Наукові публікації асистента Стахурської Ірини Олегівни

 1. Pryshlyak A. M. Some variants of blood supply and innervation of the gluteal and posterior femoral areas in fetus / A. M. Pryshlyak, B. Y. Reminetskyy, I. O. Stakhurska, O. M. Shchur // Biomedical and biosocial anthropology. - 2016. - № 26. - С. 92-94.
 2. Пришляк А. М. Морфологічні особливості артерій середнього калібру міокарда дослідних щурів різної статі при дії на них нітриту натрію / А. М. Пришляк, І. О. Стахурська, Б. Я. Ремінецький, О. М. Щур // Вісник проблем біології і медицини. - 2016. - Вип. 2(2). - С. 272-274.
 3. Стахурська І. О. Морфо-функціональні особливості міокарда дослідних тварин різної статі за умов інтоксикації натрію нітриту // І. О. Стахурська, А. М. Пришляк. −Клінічна анатомія та оперативна хірургія. −2015 р. − № 1. − С. 100 − 104.
 4. ПришлякА. М. Особливості просторового ремоделювання коронарних артерій білих щурів різної статті в умовах інтоксикації нітритом натрію (за даними контрастної рентгенангіографії) // А. М. Пришляк, І.О.Стахурська, Б.Я. Ремінецький // Зб. наук. пр. ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» Актуальні питання медичної науки та практики». − Запоріжжя: − 2015 р.№ 82.− Т.2. − С. 340 −349.
 5. Стахурська І.О. Характеристика морфологічних параметрів камер серця щурів різної статі за умов інтоксикації нітритом натрію // І. О. Стахурська / Вісник морфології. − 2015 р. − № 82. − С. 340−347.
 6. Стахурська І.О. Морфологічна оцінка довготривалого впливу нітриту натрію на серце щура // І. О. Стахурська / Вісник проблем біології і медицини. − 2015 р. − № 4.Т2 − С. 316 − 321.
 7. Pryshliak A. M. // Parameters offree-radical oxidation andantioxidant defence system in rats of both sexes with sodium nitrit eintoxication /A. M.Pryshliak, I. O.Stakhurska, L. M.Holovatiuk. −Медична та клінічна хімія. - 2014- Т. 17, № 2. - С. 19-23.
 8. Стахурская И.О. Морфологические особенности артериального русла сердечной мышцы белах крыс при воздействии на організм нитрита натрия // И.О. Стахурская, А.М. Пришляк, М.С. Гнатюк / Лабораторная діагностика восточной Європи. − 2014 р. − №3 (11). − С. 98 − 104.
 9. Стахурська І. О. Морфологічні особливості мікрогемоциркуляторного русла шлуночків серця щурів за дії на організм натрію нітриту // І. О. Стахурська, А. М. Пришляк. − Наук. записки Тернопільськогонац. пед. ун-ту. Сер. Біол. − 2015 р. − № 1(62). − С. 148 − 151.
 10. Вплив натрію нітриту на вільно радикальні процеси в організмі та ультраструктуру міокарда у щурів // І. О. Стахурська, А. М. Пришляк, В.А. Кондратюк, О.В. Лотоцька, Н.В. Флекей / Гігієна населених місць. − 2014р. − № 64. − С. 409−415.
 11. Стахурська І. О. Морфометрична характеристика камер серця тварин різної статі // І. О. Стахурська, А. М. Пришляк.− Вісник проблем біології і медицини. − 2014 р. − N 1. − С. 269 − 272.
 12. Пришляк А. М. Информаційний аналіз особливостей структурної перебудови шлуночків серця під впливом хлориду кадмію / А. М. Пришляк, М. С. Гнатюк, І. О. Стахурська // Таврический медико-биологический вестник. − 2013. − Т. 16, № 1(1). − С. 202 − 205.