Стахурська Ірина Олегівна

У 2012 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Біологія».

Кандидат біологічних наук з 2016 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Особливості ремоделювання міокарда тварин різної статі за умов впливу на організм нітриту натрію» за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія (біологічні науки).

Кількість друкованих праць – 24 та 1 патент на корисну модель.

Сфера наукових інтересів – особливості ураження органів і систем органів ксенобіотиками, статеві особливості.