Наукові публікації асистента Кравець Наталії Ярославівни

 1. РОМАНЮК Л.Б., КРАВЕЦЬ Н.Я. Аналіз проведених заходів з підготовки студентів-медиків до здачі тестового іспиту «Крок-1» з мікробіології, вірусології та імунології – Проблеми берперервної медичної освіти та науки - №1 (33) – 2019 – С.18-22
 2. Удосконалення алгоритму дій лікаря щодо тактики призначення антибіотикотерапії при гострих респіраторних інфекціях з врахуванням результатів бактеріологічного дослідження. / С.І. Климнюк , Л.Б. Романюк , Л.А. Волянська , В.С. Копча , Т.В. Матвієнко , Н.Я. Кравець , В.П. Борак // Інферційні хвороби. –2018. №1. – С.74-77
 3. Климнюк С. І., Кравець Н. Я., Романюк Л. Б., Борак В. П. Іван Олександрович Ситник - вчений-мікробіолог, педагог / Климнюк С. І., Кравець Н. Я., Романюк Л. Б., Борак В. П. // Наукові записки : серія Біологія , ТНПУ,2018-№2.(73)- С.244-247
 4. Климнюк С. І., Романюк Л. Б., Борак В. П.,Кравець Н. Я. Ретроспективний аналіз захворюваності на лептоспіроз у Тернопільській області // Бюлетень " Ветеринарна біотехнологія" ,2018.- №2(32)- С. 250-255.
 5. С.І. Климнюк , Л.Б. Романюк, Н.Я. Кравець, Н.І. Ткачук, О.Й. Дронова Деякі аспекти епідеміології та діагностики Лайм-бореліозу / С.І. Климнюк , Л.Б. Романюк, Н.Я. Кравець, Н.І. Ткачук, О.Й. Дронова // Наукові записки : серія Біологія , ТНПУ,2017-№3.(70)- С.147-153
 6. Шевчик Л.О., Кравець Н.Я. До питання популяризації знань про гельмінтологічні захворювання людини. Джерела та шляхи інвазії дітей гельмінтами / Шевчик Л.О., Кравець Н.Я. - Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. - Серія 20. Біологія. – 2016. – випуск 6. – С. 181 – 188
 7. Кравець Н.Я. Видове різноманіття та еколого-фауністичний огляд антофілільних комах ряду твердокрилі (Coleoptera) суходільних лук Західно-Подільського Придністров’я // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. - Львів, 2016. - 32 - С. 121-128.
 8. Борак В.П., Романюк Л.Б., Борак В.Т. , Кравець Н.Я. До питання про герпетичну інфекцію як актуальну проблему сьогодення / Борак В.П., Романюк Л.Б., Борак В.Т. , Кравець Н.Я. //Актуальна інфектологія.- 2016. – 2(11) – С. 53-58.
 9. Н.Я. Кравець, І.М. Грод, Л.О. Шевчик Застосування методу моделювання в процесі навчання мікробіології/ Н.Я. Кравець, І.М. Грод, Л.О. Шевчик //Медична освіта, 2014 – с.44-47
 10. Біоцентризм–методологія висвітлення місця та ролі тварин у природі та житті людини в контексті формування сучасної природничо-наукової картини світу /ЛО Шевчик, ГМ Голіней, СС Подобівський, МА Крижановська, НЯ Кравець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 2 (59). – С. 78–82.
 11. Перетинчастокрилі (Hymenoptera) як невід’ємна складова антофільного комплексу суходільних лук Західного Поділля / Кравець Н.Я. // Науковий вісник Ужгородського у-ту ( Серія Біологія) № 13. – 2013. – с84-90
 12. Денна активність антофільних комах в умовах Західного Поділля/ Кравець Н.Я.// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія . – 2011. №3 (48) - с.69-74
 13. МІСЦЕ І РОЛЬ АНТОФІЛЬНИХ КОМАХ ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ В ПРИРОДІ І ЖИТТІ ЛЮДИНИ / Кравець Н.Я. // Друкується за поданням Ради молодих вчених і спеціалістів та Студентського наукового товариства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка - 2010- С. 93-97
 14. OСОБЛИВОСТІ БУДОВИ РОТОВИХ ОРГАНІВ АНТОФІЛЬНИХ ТВЕРДОКРИЛИХ (COLEOPTERA) ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ / Кравець Н.Я. // Науковий вісник Ужгородського у-ту ( Серія Біологія) № 27. – 2010. – С.130-136.
 15. Антофільні перетинчастокрилі західного Поділля / Н.Кравець // вісник Львівського університету . Серія біологічна. 2008. № 46- С. 89-96.
 16. До анотованого списку антофільних лускокрилих (Lepidoptera) Західного Поділля / Кравець Н.Я. // Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 20: Біологія – 2008 – с. 20-26
 17. До вивчення екології антофільних комах Західного Поділля / Кравець Н.Я. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія . – 2007. № 1 (31) . С. 59-63.