Климнюк Сергій Іванович

У 1976 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут з відзнакою.

Кандидат медичних наук з 1980 року.

Кандидатська дисертація на тему «Комбінована дія антибіотиків-аміноглікозидів і жовчних кислот на стафілококи» за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія.

Вчене звання доцента присвоєно у 1989 році.

Доктор медичних наук з 1995 року.

Докторська дисертація на тему «Мікробна екологія шкіри людини в різні вікові періоди 03.00.07 - мікробіологія.

Вчене звання професора присвоєно у 1995 році.

Впродовж 4 років (2001-2004 рр.) працював на посаді проректора з міжнародних зв'язків.

Академік Міжнародної академії інтегративної антропології (1996). Голова Тернопільського обласного наукового товариства мікробіологів ( 1995-2013 рр. ).

Директор Навчально-наукового інституту медико-біологічних проблем ТДМУ (червень 2012 — вересень 2013).

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • проблеми мікробної екології різних біотопів людини в нормі та при патології;
  • антибіотико- чутливість мікроорганізмів;
  • біологічні властивості бактерій;
  • вивчення ефективності застосуванні пробіотиків для корекції змінених мікроібіоценозів.
  • Є автором і співавтором: понад 150 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 5 підручників, 3 посібники, один мультимедійний компакт-диск, 4 інформаційних листи, 8 авторських свідоцтв і патентів, 4 рацпропозиції.

Підготував вісім кандидатів наук.