Наукові публікації Галабіцької Ірини Михайлівни, асиста, к.мед.н.

1. Бабінець Л. С. Оксидативний стрес і система антиоксидантного захисту в патогенезі формування терапевтичної патології / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2013. – №1. – С. 7-10.

2. Бабінець Л. С. Вітамінний і антиоксидантний дисбаланс у клінічній картині хронічного панкреатиту в практиці сімейного лікаря / Л. С. Бабінець, І.М. Галабіцька, А. І. Бабінець // Сімейна медицина. – 2014. – №1. – С. 122‑125.

3. Бабінець Л. С. Патогенетичне обґрунтування трофологічних впливів комплексної терапії хронічного панкреатиту / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька, Н. Є. Боцюк, С. С. Рябоконь//Лікарська справа. – 2014. – С. 43-46.

4. Babinets L. S. Pathogenetic substantiation of trophologic impact of complex therapy of chronic pancreatitis / L. S. Babinets, I. M. Halabitska, K. Yu. Kytsai // Journal of Health Sciences. – 2014. – Vol 4 № 16. – С. 272-275.

5. Бабінець Л. С. Оптимізація про/антиоксидантного статусу хворих на хронічний панкреатит під впливом динамічної електронейростимуляції / Л.С. Бабінець, І. М. Галабіцька, О. І. Криськів // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекції. – 2015. – №3. – С. 63-65.

6. Бабінець Л. С. Акупунктурна динамічна електронейростимуляція у комплексному лікуванні хронічного панкреатиту / Л. С. Бабінець, Ю. Я. Коцаба, І. М. Галабіцька, Н. В. Марків // Здобутки клінічної та експерементальної медицини. – 2015. – №4. – С. 16-19.

7. Бабінець Л. С. Патогенетичні аспекти клінічного перебігу хронічного панкреатиту: роль про- і антиоксидантного статусу / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька // Здоров’я України. – 2016. – №1(39). – С. 49‑51.

8. Babinets L. Trophology status and the main disease characteristics of patients with biliary genesis chronic pancreatitis / L. Babinets, Yu. Kotsaba, C. Kytsay, I. Halabitska , K. Yugheli // Bulletin of Akabi Tsereteli State University. – 2016 – № 2(8) – P. 180-183.

9. Babinets L. The сorrelations between trophology status and the main disease characteristics of patients with biliary genesis chronic pancreatitis / L. Babinets, M. Kastnerová, Z. Kornatovská, L. Andrijuk, Ju. Kotsaba, C. Kytsay, I. Halabitska // Acta Salus Vitae. – 2017. – Vol 5, No 1. – P. 9-17.

10. Бабінець Л. С. Кореляція між трофологічним статусом та основними характеристиками захворювання у пацієнтів із хронічним панкреатиттом біліарного ґенезу / Бабінець Л. С., Коцаба Ю. Я., Кицай К. Ю., Галабіцька І. М. // Вісник клубу панкреатологів. – 2017. – №1. – С. 38-40.

11. Babinets L. S. Improvement of the complex medical treatment for the patients woth chronic biliary pancraetits / L. S. Babinets, K. Yu. Kytsai, Yu.Ya. Kotsaba, I. M. Halabitska, N. A. Melnyk, I. V. Semenova, O. S. Zemlyak // Wiadomisci Lekarskie. – Tom LXX, nr 2 cz 1. – Р. 213-216.

12. Галабіцька І. М. Взаємозв’язки про- та антиоксидантного статусу з клініко-лабораторно-інструментальними критеріями преребігу хронічного панкретиту / І. М. Галабіцька // XVІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – 2013. – С. 11.

13. Бабінець Л. С. Роль оксидативного стресу та стану ферментних та неферментних антиоксидантів у перебігу хронічного панкреатиту / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька, О. М. Пашкудська // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2013. – С. 139.

14. Галабіцька І. М. Дефіцит аскорбінової кислоти та інших вітамінів-антиоксидантів у патогенезі хронічного панкреатиту / І. М. Галабіцька // XVІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – 2014. – С. 13.

15. Галабицкая И. М. Патогенетические аспекты поливитаминной недостаточности при хроническом панкреатите / И. М. Галабицкая // Актуальные вопросы медицинской науки. – 2014. – С. 119.

16. Бабінець Л. С. Динаміка антиоксидантного статусу хворих на хронічний панкреатит під впливом комплексного лікування / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька, Н. Є. Боцюк, О. А. Качмар // Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря. – 2014. – С. 148.

17. Галабіцька І. М. Ефективність включення амінокислотно-вітамінного препарату в комплексне лікування хронічного панкреатиту / І. М. Галабіцька, Л. С. Бабінець, Л. С. Цибульська // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2014. – С. 15.

18. Бабінець Л. С. Оцінка протеїнограми та антиоксидантів під впливом лікування хронічного панкреатиту / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька // Сучасні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань внутрішніх органів. – 2014. – С. 10.

19. Бабінець Л. С. Динаміка протеїнограми під впливом комплексного лікування хронічного панкреатиту / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька, О. І. Криськів// Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста. – 2015. – С. 3.

20. Галабіцька І. М. Позитивні ефекти полівітамінно-амінокислотного комплексу у терапії хронічного панкреатиту / І. М. Галабіцька // ХІХ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – 2015. – С. 18.

21. Бабінець Л. С., Галабіцька І. М. Динамічна електронейростимуляція (ДЕНС) на рефлекторні зони у комплексній реабілітації хворих на хронічний панкреатит / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька // Методи рефлексотерапії в медичній реабілітації дорослих та дітей. – 2015. – С. 32-33

22. Бабінець Л. С. Вплив динамічної електронейростимуляції на показники вітамінного статусу при хронічному панкреатиті / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька // Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря– 2016. – С. 104.

23. Бабінець Л. С. Динаміка показників вітамінного статусу хворих на хронічний панкреатит під впливом динамічної електоронейростимуляції / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька // Актуальні питання в народній і нетрадиційній медицині. Здоров’я та довголіття. Фундаментальні дослідження, впровадження. – 2016. – С.26.

24. Бабінець Л. С. Взаємозв’язки прооксидантно-антиоксидантного статусу з показниками загального та специфічного протеолізу хворих на хронічний панкреатит / Бабінець Л. С., Галабіцька І. М. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. — 2016. — С. 114.

25. Галабіцька І. М. Зміни показників якості життя хворих на хронічний панкреатит у процесі комплексного лікування і реабілітації / І. М. Галабіцька // Первинна медична допомога: кращі практики сімейної медицини. – 2017. – С.8.

26. Бабінець Л. С. Створення формули скринінгу гіповітамінозу ретинолу при хронічному панкреатиті в амбулаторних умовах / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. – 2017. – № 2. – С. 126.

27. Бабінець Л. С. Динаміка клінічних проявів хронічного панкреатиту під впливом курсу динамічної електронейростимуляції у процесі ребілітації хворих / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька – Здобутки клінічної i експериментальної медицини. – 2017. – С. 29.