Наукові публікації асистента І. М. Галабіцької

 • Halabitska M., Babinets L., Vysotskyi V. Possibilities of metabolic and functional disorders correction in osteoarthritis with complex comorbidity // Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960). – 2022. -75(3).-Р.645-648

 • Babinets, L.S., Halabitska, I.M. Characteristics of joint pain in patients with primary osteoarthritis and comorbid conditions with exocrine pancreatic insufficiency //Lekarsky Obzor. -2021.- 70(2).-.Р. 62–64

 • Бабінець Л.С., Галабіцька І.М. Вплив зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози на перебіг первинного остеоартрозу за умов коморбідності // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2021.- No 1. - С.164-166

 • Babinets L. S., Migenko B. O., Borovyk I. O. , Halabitska I. M., Lobanets N. V. , Onyskiv O. O. The role of cytocin imbalance in the development of man infertility // Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960). – 2020. -No.73 (3). - P.525-528.

 • Борак В.П.,Романюк Л.Б., Кравець Н.Я., Борак В.Т., Медвідь І.І., Галабіцька І.М. Варіабельність імунологічних показників у хворих на гостру дизентерію // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2020.- №1.-С.53-56

 • Gubergrits N.B., Babinets L.S., Halabitska I.M. . Effectiveness of the vitamin drug Doctovit for correction of clinical symptomatology and restoration of life quality in complex therapy of chronic erosive H. pylori-associated.// Herald of Pancreatic Club.- 2019- No. 44 (3).- Р. 62-69.

 • Babinets L.S., Kotsaba Yu.Ya., Halabitska I. M. . The role of pancreas exocrine function and other parameters on the trophological status of patients with chronic pancretitis.// Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2019. -No.1. – Р. 14-16.

 • Бабінець Л.С., Шевченко Н.О., Галабіцька І.М.. Вікові аспекти стану кісткової тканини при хронічному панкреатиті. // Український терапевтичний журнал.- 2019.- No.2. – Р. 70-74.

 • Бабінець Л.С., Боровик І.О., Галабіцька І.М., Дацко Т.В, Бутинський Ю.І.. Відновлення слизової оболонки шлунка при хронічному ерозивному Helicobacter pylori-асоційованому гастриті. // Сучасна гастроентерологія. -2019.-No.3,. –Р. 13-18.

 • Babinets L.S., Halabitska I.M. The trophological status of patients with osteoarthrosis and excretory insufficiency of pancreas.// Health of Society.- 2019. - No.8 (2).- Р. 41-44.

 • Babinets L.S., Shaihen O.R., Homyn H.O., Halabitska I.M. (2019). Specific aspects of clinical course in case of combination of chronic pancreatitis and concomitant viral hepatitis C. //Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960). – 2019. -No.72 (4). - P.595-599.

 • Климнюк С. І. , Борак В. П., Романюк Л. Б. , Кравець Н. Я. , Борак В. Т., Ткачук Н. І. , Малярчук Г. Р., Олійник Н. М., Галабіцька І. М.Варіанти перебігу хламідійної інфекції у практиці лікарів різних спеціальностей. //Здобутки клінічної і експериментальної медицини.–2018. –№ 4 . – С. 89-93.

 • Babinets L.S., Halabitska I.M., .Kotsaba Y.Y The effect of the proteolisis' system activity for the trophological status of patients with osteoarthrosis and excretory insufficiency of pancreas. // Wiadomosci lekarskie. - 2018.-№2.- C. 273-276.

 • Babinets L., Halabitska I.M. The сorrelations between trophology status and the main disease characteristics of patients with biliary genesis chronic pancreatitis . // Acta Salus Vitae. – 2017. – Vol 5, No 1. – P. 9-17.

 • Бабінець Л. С., Коцаба Ю. Я., Кицай К. Ю., Галабіцька І. М. Кореляція між трофологічним статусом та основними характеристиками захворювання у пацієнтів із хронічним панкреатиттом біліарного ґенезу. // Вісник клубу панкреатологів. – 2017. – №1. – С. 38-40.

 • Бабінець Л. С., Галабіцька І. М. Динамічна електронейростимуляція (ДЕНС) на рефлекторні зони у комплексній реабілітації хворих на хронічний панкреатит. // Методи рефлексотерапії в медичній реабілітації дорослих та дітей. – 2015. – 1.-С. 32-33

 • Babinets L. S., Halabitska I.M. Improvement of the complex medical treatment for the patients woth chronic biliary pancraetits // Wiadomisci Lekarskie. – 2015.-Tom LXX, nr 2 cz 1. – Р. 213-216.

 • Бабінець Л. С., Галабіцька І. М. Оптимізація про/антиоксидантного статусу хворих на хронічний панкреатит під впливом динамічної електронейростимуляції . // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекції. – 2015. – №3. – С. 63-65.

 • Бабінець Л. С., Галабіцька І. М. Вітамінний і антиоксидантний дисбаланс у клінічній картині хронічного панкреатиту в практиці сімейного лікаря. // Сімейна медицина. – 2014. – №1. – С. 122‑125.

 • Бабінець Л. С., Галабіцька І. М. Патогенетичне обґрунтування трофологічних впливів комплексної терапії хронічного панкреатиту. //Лікарська справа. – 2014. – С. 43-46.

 • Babinets L. S. Pathogenetic substantiation of trophologic impact of complex therapy of chronic pancreatitis. // Journal of Health Sciences. – 2014. – Vol 4, № 16. – С. 272-275.

 • Бабінець Л. С., Halabitska I.M.Оксидативний стрес і система антиоксидантного захисту в патогенезі формування терапевтичної патології. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2013. – №1. – С. 7-10.

 • Бабінець Л. С., Галабіцька І. М. Акупунктурна динамічна електронейростимуляція у комплексному лікуванні хронічного панкреатиту. // Здобутки клінічної та експерементальної медицини. – 2015. – №4. – С. 16-19.

 • Бабінець Л. С., Галабіцька І. М. Патогенетичні аспекти клінічного перебігу хронічного панкреатиту: роль про- і антиоксидантного статусу. // Здоров’я України. – 2016. – №1(39). – С. 49‑51.

 • Babinets L. Halabitska I.M. Trophology status and the main disease characteristics of patients with biliary genesis chronic pancreatitis.// Bulletin of Akabi Tsereteli State University. – 2016 – № 2(8) – P. 180-183.