Наукові публікації Борак Валентини Пилипівни, асистента, к.м.н.

 1. « Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині»/ за ред. М. А. Андрейчина.-Тернопіль: ТДМУ, 2007.
 2. В.П. Борак, І.С. Іщук, З.П. МорозСучасні погляди на проблему пріонових хвороб / В.П. Борак, І.С. Іщук, З.П. Мороз // Інфекційні хвороби-2004.- №2.- -С.82-84.
 3. М.А. Андрейчин, В.П .Борак, І.С. Іщук, Х.О. Господарська, В.Т. Борак Ефективність лісобактеру при лікуванні ангіни/ М.А. Андрейчин, В.П. Борак, І.С. Іщук, Х.О. Господарська, В.Т. Борак// Інфекційні хвороби-2005- №4.-С.82-84
 4. М.А. АНДРЕЙЧИН, В.С. КОПЧА, В.П. БОРАК ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕТІОТРОПНОЇ ТЕРАПІЇ ГОСТРИХ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ 5-НІТРОФУРАНАМИ / М.А. АНДРЕЙЧИН, В.С. КОПЧА, В.П. БОРАК//ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ- 2006-№3.- 2005.-С.42-46
 5. СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА БОЛОНСЬКУ СИСТЕМУ ОЧИМА ІНФЕКЦІОНІСТІВ/ М.А. Андрейчин, Н.А. Васильєва, Н.Ю. Вишневська, Н.А. Ничик, В.С. Копча, В.П. Борак, О.Л. Івахів, І.С. Іщук, В.О. Качор, О.С. Луцук//ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСАД БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМУ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ (ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ) ОСВІТИ. -С.66-71
 6. «Виявлення дисбактеріозу товстого кишківника у хворих ревматоїдним артритом» - Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Кучмак Д.Б., Толокова Т.І., Борак В.П., Романюк Л.Б. // Збірник робіт міжобласної науково-практичної конференції «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини» 27-28 жовтня 2010, Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига» 2010. – С. 32-35.
 7. „Особливості мікробіоценозу ротоглотки і кишківника при патології травної системи у дітей” – Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Борак В.П., М. О. Винничук, Малярчук А.Р., Романюк Л.Б. // Збірник матеріалів конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини” 17 червня 2010 року, Тернопіль, 2010. – с. 101.
 8. „Самостійна робота студентів, як важливий напрям у підготовці майбутнього фахівця” - Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С., Малярчук А.Р., Борак В.П. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю ”Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи” 20-21 травня 2010 року м. Тернопіль. – С. 188-189.
 9. «Визначення переліку практичних навичок з мікробіології для студентів різних спеціальностей та особливості іх засвоєння» - Климнюк С.І, Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Кучмак О.Б., Малярчук А.Р., Творко М.С., Бригідир Т.О., Борак В.П. // Вища освіта України – Додаток 4, том ІІІ (21),- 2010 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 274-280.
 10. «Самостійна робота студентів, як важливий напрям у підготовці майбутнього фахівця» Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С., Малярчук А.Р., Борак В.П. // Медична освіта. - № 4, 2010. – с. 72-73.
 11. «Особливості перебігу госрих респіраторних вірусних інфекцій у дітей м. Тернопіль у період з листопада2009по березень 2010 року Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Бригідир Т.О., Книш Р.О., Томашівська Т.В., Борак В.П., Кучмак О.Б. // Інфекційні хвороби. - № 1 (63). – 2011. - с. 22-25.
 12. «Сучасні етіотропні противірусні препарати В.С. Копча, Н.Г. Завіднюк, Н.А. Ничик, К.М. Легеза, І.С. Іщук, В.П. Борак // Інфекційні хвороби. - №1(71).- 2013.-С.84-95.
 13. М.А .Андрейчин, Н.Ю. Вишневська, В.П. Борак Труднощі діагностики черевного тифу / М.А .Андрейчин, Н.Ю. Вишневська, В.П. Борак // Інфекційні хвороби- №1(71).- 2013.-С.89-92.
 14. Климнюк С.І., Кованова Е.М., Творко М.С., Ткачук Н.І., Покришко О.В., Романюк Л.Б., Малярчук А.Р., Борак В.П., Кучмак О.Б., Винничук М.О. «Еволюція людини, бактерій і вірусів» - Матеріали УП Міжнародного конгресу з інтегративної антропології 17-18 жовтня 2013 року – Вінниця – с.71
 15. Видовий спектр ентеробактерій вмісту товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Борак В.П., Романюк Л.Б.// Тези доповідей ХІІІ зїзду товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського 1-6 жовтня 2013 р., Ялта-2013. – с.276.
 16. Кучмак О. Б, С. І. Климнюк, В. П. Борак Мікробіологічні асоціації ентеробактерій товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит / Кучмак О. Б, С. І. Климнюк, В. П. Борак// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я”. — м. Тернопіль. — 2013. — С. 78.
 17. Мікробіологічні зміни товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит з дефіцитом мінеральної щльноті кісткової тканини Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Борак В.П., Романюк Л.Б. // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 18 червня 2013 року «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». - Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 159-160.
 18. Борак В.П., Романюк Л.Б., Борак В.Т. , Кравець Н.Я. До питання про герпетичну інфекцію як актуальну проблему сьогодення / Борак В.П., Романюк Л.Б., Борак В.Т. , Кравець Н.Я. //Актуальна інфектологія.- 2016. – 2(11) – С. 53-58.
 19. Romaniuk L.B., Kravets N.Y., Pokryshko O.V., Borak V.P., Oliinyk N.М. Gut microbiota in infants with perinatal pathology of the central nervous system / Romaniuk L.B., Kravets N.Y., Pokryshko O.V., Borak V.P., Oliinyk N.М. // Deutscher Wissenschaftsherold, 2016, 3 - pp. 9-11.
 20. Особливості викладання епідеміології для студентів медичного університету / М.М. Андрейчин,Н.Ю. Вишневська, В.П. Борак та інші// МатеріалиXIV Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю,присвяченої 60-річчю ТДМУ " Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні "(18-19 травня 2017 року ): у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 5-6.
 21. С. І. Климнюк, Л. Б. Романюк, Н. М. Олійник, Н. Я. Кравець, В. П. Борак МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ- МЕДИКІВ – ВИМОГА СУЧАСНОСТІ..- Матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – C.66
 22. Kravets N. Ya., Sitkar O. A., Klymnyuk S. I., Romaniuk L. B., Borak V. P Study ability for biofilm – forming strains Staphylococcus aureus/ Kravets N. Ya., Sitkar O. A., Klymnyuk S. I., Romaniuk L. B., Borak V. P// International research and practice conference “Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28–29, 2017. Lublin.- 2017- 166-167 pр.
 23. С.І. Климнюк , Н.Я. Кравець, Л.Б. Романюк, В.П. Борак Здатність до плівкоутворення штамами Staphylococcus aureus та Pseudomonas aeruginosa //Тези доповідей XVзїзду ТМУ ім. С.М. Виноградського,11-15 вересня 2017р.- Львів : СПОЛОМ, 2017.- С.196
 24. С.І. Климнюк , Н.Я. Кравець, Л.Б. Романюк, В.П. Борак Варіабельність видового складу мікробіоти ротоглотки у хворих на гіпотиреоз / Матеріали Х Науково-практичної конференціі ( з міжнародною участю) " Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" - 05 жовтня-06 жовтня 2017 року м. Тернопіль - 2017 . - С.18
 25. Климнюк С.І., Романюк Л.Б.,Кравець Н.Я., Борак В.П. Використання сучасних засобів у викладанні мікробіології,вірусології та імунології для студентів медичного факультету / Климнюк С.І., Романюк Л.Б.,Кравець Н.Я., Борак В.П./ Перспективи розвитку медичної науки і освіти збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присв'ячена 25-річчю медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми 16-17 листопада 2017р. Суми : Сумський державний університет , 2017- С.52
 26. Удосконалення алгоритму дій лікаря щодо тактики призначення антибіотикотерапії при гострих респіраторних інфекціях з врахуванням результатів бактеріологічного дослідження. / С.І. Климнюк , Л.Б. Романюк , Л.А. Волянська , В.С. Копча , Т.В. Матвієнко , Н.Я. Кравець , В.П. Борак // Інферційні хвороби. –2018. №1. – С.74-77
 27. Галабіцька І.М., Романюк Л.Б., Кравець Н.Я., Борак В.П., Олійник Н.М., Медвідь І.І., Борак В.Т. Сучасні епідеміологічні та імунологічні аспекти специфічної профілактики кору . The Second International scientific congress of scientists of Europe‖. Proceedings of the II International Scientific Forum of Scientists "East–West" (May 10-11, 2018). Premier Publishing s.r.o. Vienna. 2018. - Р. 156-168
 28. Климнюк С. І., Кравець Н. Я., Романюк Л. Б., Борак В. П. Іван Олександрович Ситник - вчений-мікробіолог, педагог / Климнюк С. І., Кравець Н. Я., Романюк Л. Б., Борак В. П. // Наукові записки : серія Біологія , ТНПУ,2018-№2.(73)- С.244-247
 29. Климнюк С. І., Романюк Л. Б., Борак В. П.,Кравець Н. Я. Ретроспективний аналіз захворюваності на лептоспіроз у Тернопільській області // Бюлетень " Ветеринарна біотехнологія" ,2018.- №2(32)- С. 250-255.