Наукові публікації аспіранта Т. І. Юзьків

  • Юзьків Т.І., Климнюк С.І. Вплив пестицидів на здоров'я людини на основі вивчення мікробіому кишківника // Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я» присвяченої 35-ій річниці Чорнобильської катастрофи . - м. Тернопіль (22-24 квітня 2021). -2021. - С. 145-146.

  • Юзьків Т.І., Климнюк С.І. Зміни мікрофлори шкіри та ротоглотки у осіб при професійній патології //Мат-ли всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини”, присвяченої 80-й річниці з дня народження Я. І. Федонюка (з дистанційним під’єднанням навчальних закладів вищої освіти України за допомогою відеоконференц-зв’язку) – м. Тернопіль (9–11 квітня). – 2020. – Частина І. – C.95.