Камишний Олександр Михайлович

У 1996 році закінчив Запорізький державний медичний університет за спеціальністю “Лікувальна справа”, лікар.

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Функціональний стан лімфоїдної популяції вилочкової залози в динаміці адаптації до гiпоксичної гіпоксії і при введенні нейропептидів» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія, Інституту фізіології ім. О.О Богомольця НАН України.

У 2009 році захистив докторську дисертацію на тему: «Патологічна фізіологія" на тему “Дисфункція тимуса при експериментальному цукровому діабеті і в умовах порушеної толерантності до глюкози» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія, Інституту фізіології імені. О.О Богомольця НАН України.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти III-IV рівня акредитації 25 років (1996-2020).

З 1996 року - асистент кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії ЗДМУ.

З 2004 року - асистент кафедри патологічної фізіології ЗДМУ.

З 2009 року - доцент кафедри патологічної фізіології ЗДМУ.

З 2010 по 2020 роки – завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології ЗДМУ.

З 2020 р. -професор кафедри мікробіології,вірусології та імунології ТНМУ ім. І.Я Горбачевського.

Звання професора кафедри кафедри мікробіології, вірусології та імунології отримав в 2015 році.


Автор - 251 публікацій, у т.ч. 202 наукового та 51 навчально-методичного характеру, 1 інформаційного листа, 3 нововведень з лікувально-діагностичної та профілактичної роботи, 12 патентів України.

Під керівництвом професора Камишного О.М. було захищено 5 кандидатських дисертацій з мікробіології і патофізіології та виконуються ще 3 кандидатські дисертації.

Організував відділ молекулярно-генетичних досліджень, що забезпечував діагностичні дослідження по виявленню ДНК/РНК мікроорганізмів, проведення фундаментальних досліджень виявлення кількісного рівня мРНК, дослідження зв'язку поліморфізму генів (SNP) з розвитком мультифакторіальних хвороб людини із застосуванням методу ПЛР у реальному часі у ЗДМУ.

Професор Камишний О.М. був виконавцем грантових досліджень Biomérieux "Evaluation of performance and feasibility of implementation of the GenoType MTBDR plus assayfor rapid multidrug resistant tuberculosis detection in Zaporozhye region, Ukraine», 2013-2018, “SARS-COV-2-індуковані структурні і імунні порушення в органах-мішенях: пошук предикторів важкості перебігу і прогнозування ризиків виникнення ускладнень” (Конкурс НФДУ "Наука для безпеки людини та суспільства", 2020-2021), є членом редколегій наукових журналів, членом конкурсної комісії НФДУ.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

-взаємовідносини мікробіому і імунної системи

-молекулярно-генетичний аналіз змін транскріптому генів імунної відповіді в умовах експериментальної патології

-метагеномні дослідження кишкового мікробіому

-імунні механізми розвитку і прогресії цукрового діабету