Наукові публікації асистента О. М. Загричук

 • Загричук О.М., Привроцька І.Б., Федонюк Л.Я. Використання засобів інтерактивних технологій у пізнавальній діяльності студентів при вивченні дисципліни «Медична біологія» // Буковинський медичний вісник. – 2020. – Т.24, №1 (93) – С. 207-212.

 • Fedoniuk L.Ya., Podobivskyi S.S., Kamyshnyi A.M., Saturska A.S., Khavtur V.O., Marchuk O.M., Zahrychuk O.M., Furka O.B., Cheniashova V.M. Morphological and physiological, biological and epidemiological features of acariana of the genus ixodes (Latreille, 1795) – human ectoparasites in biogeocenoses of ternopil region // Wiadomości Lekarskie. – 2019. – nom LXXII, nr 2.– P. 224–229.

 • Загричук О.М., Загричук Ю.Г., Дробик Н.М. Перспективи використання Deschampsia antarctica Е. Desv. in vitro для одержання біологічно активних речовин // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. – 2018. – № 2 (73). – С. 213–218.

 • Navrotska D.O., Andreev I.O., Parnikoza I.Yu., Spiridonova K.V., Poronnik O.O., Miryuta N.Yu., Myryuta G.Yu., Zahrychuk O.M., Drobyk N.M., Kunakh V.A. Comprehensive Characterization of Cultivated in vitro Deschampsia antarctica E. Desv. Plants with Different Chromosome Numbers // Cytology and Genetics. – 2017. – Vol. 51, № 6. – Р. 422–431.

 • Загричук О.М., Дробик Н.М. Deschampsia antarctica Desv.: характеристика виду, його поширення та особливості адаптації до існування в умовах Антарктики // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. – 2016. – № 1 (65). – С. 135–145.

 • Спірідонова К.В., Андрєєв І.О., Загричук О.М., Дробик Н.М., Кунах В.А. Підвищена стійкість Deschampsia antarctica Desv. до мутагенної дії іонів кадмію // Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. – 2016. – Т. 14, № 1. – С. 63–71.

 • Спірідонова К.В., Андрєєв І.О., Загричук О.М., Навроцька Д.О., Твардовська М.О., Дробик Н.М., Кунах В.А. Генетична стабільність отриманих мікроклональним розмноженням рослин Deschampsia antarctica Desv. за тривалого культивування in vitro // Фізіологія рослин і генетика. – 2016. – Т. 48, № 6. – С. 498–507.

 • Navrotska D.O., Twardovska M.O., Andreev I.O., Parnikoza I.Yu., Betekhtin A.A., Zahrychuk O.M., Drobyk N.M., Hasterok R., Kunakh V.A. New forms of chromosome polymorphism in Deschampsia antarctica Desv. from the argentine islands of the maritime antarctic region // Український антарктичний журнал – 2014. – № 13. – С. 185–191.

 • Навроцька Д.О., Твардовська М.О., Андрєєв І.О., Загричук О.М., Парнікоза І.Ю., Дробик Н.М., Кунах В.А. Цитогенетичний аналіз рослин Deschampsia antarctica Desv. з Прибережної Антарктики // Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. – 2014. – Т. 12, № 2. – С. 184–190.

 • Загричук О.М., Герц А.І., Дробик Н.М., Кунах В.А. Калюсогенез та регенерація рослин Deschampsia antarctica Desv. (Poaceae) в культурі in vitro // Biotechnologia Acta. – 2013. – Vol. 6. – P. 77–85.

 • Загричук О.М., Дробик Н.М., Козерецька І.А., Парнікоза І. , Кунах В.А. Введення в культуру in vitro Deschampsia antarctica з двох районів Прибережної Антарктики // Український антарктичний журнал – 2011/2012. – № 10–11. – С. 289–295.

 • Загричук О.М., Конвалюк І.І., Мельник В.М., Дробик Н.М. Отримання біомаси калюсних тканин деяких видів роду Gentiana L. із використанням підтримуючого субстрату // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біологія. – 2009. – №1–2 (39). – С. 93–97.