На кафедрі мікробіології, вірусології та імунології в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

ЯСНІЙ Віта Богданівна


за заочною формою навчання:

ПЕТАХ Павло Владиславович

ЯСНІЙ ВІТА БОГДАНІВНА


У 2011 році закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України».

З 2011-2013 роки проходила інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби» при «Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2017 року - 07.05.2023 рік.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Мікробіоценози осіб, хворих на цукровий діабет, та можливі шляхи їх корекції».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Климнюк С.І.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Ясній В.Б., Климнюк С.І. Застосування пробіотиків, як спосіб корекції мікробіоценозів у пацієнтів з цукровим діабетом // Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я» присвяченої 35-ій річниці Чорнобильської катастрофи . - м. Тернопіль (22-24 квітня 2021). -2021. - С. 146-147.

 • Ясній В.Б. Здатність до формування біоплівок умовно-патогенними мікроорганізмами // Матеріали ХXV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. - м.Тернопіль (12-14 квітня 2021) - 2021. - С.309-310.

 • Ясній В. Б. Перспективи застосування пребіотиків для корекції складу кишкової мікрофлори // Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 3.0» - м. Київ (26 березня 2021).- 2021.- С.145-146.

 • Ясній В.Б. Антибіотикорезистентність мікрофлори у пацієнтів з цукровим діабетом // Матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної медицини». - м. Запоріжжя (20 листопада 2020) – 2020. – С.273.

 • Ясній В.Б., Климнюк С.І. Мікробіоценоз ротоглотки у хворих на цукровий діабет // Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 2.0» - м. Київ ( 20 листопада).- 2020.- С.150.

 • Ясній В.Б. Кишкова мікробіота та цукровий діабет 2-го типу // Матеріали ХХІV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених - м. Тернопіль (13-15 квітня). - 2020 . - Укрмедкнига. - 2020.- С.234.

 • Ясній В.Б., Климнюк С.І. Функції мікробіому в організмі людини // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини”, присвяченої 80-й річниці з дня народження Я. І. Федонюка (з дистанційним під’єднанням навчальних закладів вищої освіти України за допомогою відеоконференц-зв’язку) – м. Тернопіль (9–11 квітня). – 2020. – Частина І. – C. 224­-225.


Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • Науково-практична конференція і пленум ГО "Всеукраїнська асоціація інфекціоністів" "Природно-осередкові, емерджентні та реемерджентні інфекції".- м. Тернопіль (13-14 травня 2021 року).

 • Всеукраїнська школа молодого вченого-мікробіолога присвячена Дню науки.- м. Чернігів (11-14 травня 2021 року).

 • ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Довкілля і здоров’я» присвяченої 35-ій річниці Чорнобильської катастрофи . - м. Тернопіль (22-24 квітня 2021 року).

 • ХXV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. - м.Тернопіль (12-14 квітня 2021 року).

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 3.0».- м. Київ (26 березня 2021 року).

 • II Міжнародний конгрес «Від народження до зрілості: міждисциплінарний підхід в збереженні здоровʼя людини».- м. Київ (23–24 березня 2021 року)

 • Фахова школа «Коморбідний ендокринологічний пацієнт (КЕП)».- м.Київ (17 березня 2021 року).

 • Медичний конгрес «УКРМЕДІНФО 2020: перезавантаження».- м. Київ (10-11 грудня 2020 року).

 • XІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної медицини».- м. Запоріжжя (20 листопада 2020 року).

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 2.0» .- м. Київ ( 20 листопада 2020 року).

 • ХХІV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених.- м.Тернопіль ( 13-15 квітня 2020 року).

 • Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини» (з дистанційним під’єднанням навчальних закладів вищої освіти України за допомогою відеоконференц-зв’язку). - м.Тернопіль( 9–11 квітня 2020 року).

ПЕТАХ ПАВЛО ВЛАДИСЛАВОВИЧ


У 2020 році закінчив ДВНЗ «Ужгородський національний університет» .

З 2020 року по теперішній час проходить інтернатуру за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» при ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2021 року – 31.08.2025 рік.

Форма навчання : заочна.

Тема дисертаційної роботи : «SARS-CoV-2 індуковані зміни кишкової мікробіоти та імунометаболізму лімфоцитів у хворих на цукровий діабету 2 типу»

Науковий керівник : доктор медичних наук, професор Камишний О.М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Петах В.П.Інтестинальна мікробіота у пацієнтів із сальмонельозом // Український медичний часопис .-2021. -3 (143), Т. 1 – С.79-82.

 • Петах В.П. Клініко-лабораторні особливості генералізованих форм менінгококової інфекції на Закарпатті / Матеріали ХVIIІ Міжнародної науково-практичної студентської конференції «UZHHOROD MEDICAL STUDENTS` CONFERENCE» - м. Ужгород (28-30 квітня). - 2020 . - Вид-во УжНУ "Говерла". - 2020.- С.168.

 • Петах В.П. Прогнозування летальності при лептоспірозі взалежності від різних факторів // Збірник матеріалів Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених. - м. Чернівці (27-29 квітня). - BIMCO . - 2019.- С. 120

 • Петах В.П. Зависимость клинического течения лептоспироза от различных факторов// Матеріали співтовариства незалежних держав "Актуальні проблеми серцево-судинних і соматичних захворювань . - м. Душанбе, Таджикістат (26-27 квітня) . - Тдж.- 2019. С.170-171.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • Конференція «PRO FAMILY ONLINE: ПРОТИМІКРОБНА ТЕРАПІЯ» - Онлайн (10-11 квітень 2021 року).

 • ХVIIІ Міжнародна науково-практична студентська конференція «UMESCO» - м. Ужгород (28-30 квітня 2020).

 • Конференція «PRO FAMILY ONLINE: PULMO». - Онлайн (28-29 листопада 2020 року).

 • міжнародна медико-фармацевтична конгресу студентів і молодих вчених. - м. Чернівці (27-29 квітня 2019 року).

 • ХVII Міжнародна науково-практична студентська конференція «UMESCO» - м. Ужгород (26-28 квітня 2019).

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів