На кафедрі мікробіології, вірусології та імунології  в аспірантурі навчається: 

за очною (денною) формою навчання:

БУЧИНСЬКИЙ Михайло Васильович



БУЧИНСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ


У 2020 році закінчив ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України».

У 2020-2022 роках проходив інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби» при «Тернопільському національному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю:  222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2022 року - 31.08.2026 рік.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Вплив таргетної противірусної терапії на клініко-лабораторні та імунні показники у хворих на COVID-19 коморбідний з МАЖХП».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Камишний О.М.


Публікації за темою дисертаційної роботи:

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях: 

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів