На кафедрі мікробіології, вірусології та імунології в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

ЮЗЬКІВ Тетяна Іванівна

ЯСНІЙ Віта Богданівна

ЮЗЬКІВ ТЕТЯНА ІВАНІВНА


У 2015 році закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України».

З 2015 - 2017 роки проходила інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби» при «Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2017 року по 21.05.2023 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Мікробіоценози осіб, які тривалий час працюють з отрутохімікатами, та біологічні властивості їх мешканців».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Климнюк С.І.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Юзьків Т.І., Климнюк С.І. Вплив пестицидів на здоров'я людини на основі вивчення мікробіому кишківника // Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я» присвяченої 35-ій річниці Чорнобильської катастрофи . - м. Тернопіль (22-24 квітня 2021). -2021. - С. 145-146.

 • Юзьків Т.І., Климнюк С.І. Зміни мікрофлори шкіри та ротоглотки у осіб при професійній патології // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини”, присвяченої 80-й річниці з дня народження Я. І. Федонюка (з дистанційним під’єднанням навчальних закладів вищої освіти України за допомогою відеоконференц-зв’язку) – м. Тернопіль (9–11 квітня). – 2020. – Частина І. – C.95.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах:

 • Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини» (з дистанційним під’єднанням навчальних закладів вищої освіти України за допомогою відеоконференц-зв’язку). -Тернопіль, 9–11 квітня 2020 року.


ЯСНІЙ ВІТА БОГДАНІВНА


У 2011 році закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України».

З 2011-2013 роки проходила інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби» при «Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2017 року по 07.05.2023 року.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Мікробіоценози осіб, хворих на цукровий діабет, та можливі шляхи їх корекції».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Климнюк С.І.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Ясній В.Б., Климнюк С.І. Застосування пробіотиків, як спосіб корекції мікробіоценозів у пацієнтів з цукровим діабетом // Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я» присвяченої 35-ій річниці Чорнобильської катастрофи . - м. Тернопіль (22-24 квітня 2021). -2021. - С. 146-147.

 • Ясній В.Б. Здатність до формування біоплівок умовно-патогенними мікроорганізмами // Матеріали ХXV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. - м.Тернопіль (12-14 квітня 2021) - 2021. - С.309-310

 • Ясній В.Б. Антибіотикорезистентність мікрофлори у пацієнтів з цукровим діабетом // Матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної медицини». - м. Запоріжжя (20 листопада 2020) – 2020. – С.273.

 • Ясній В.Б., Климнюк С.І. Мікробіоценоз ротоглотки у хворих на цукровий діабет // Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 2.0» - м. Київ ( 20 листопада).- 2020.- С.150.

 • Ясній В.Б. Кишкова мікробіота та цукровий діабет 2-го типу // Матеріали ХХІV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених - м. Тернопіль (13-15 квітня). - 2020 . - Укрмедкнига. - 2020.- С.234.

 • Ясній В.Б., Климнюк С.І. Функції мікробіому в організмі людини // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини”, присвяченої 80-й річниці з дня народження Я. І. Федонюка (з дистанційним під’єднанням навчальних закладів вищої освіти України за допомогою відеоконференц-зв’язку) – м. Тернопіль (9–11 квітня). – 2020. – Частина І. – C. 224­-225.


Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах: :

 • ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я» присвяченої 35-ій річниці Чорнобильської катастрофи . - м. Тернопіль (22-24 квітня 2021 року).

 • ХXV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. - м.Тернопіль (12-14 квітня 2021 року).

 • XІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної медицини».- м. Запоріжжя (20 листопада 2020 року).

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 2.0» .- м. Київ ( 20 листопада 2020 року).

 • ХХІV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених.- м.Тернопіль ( 13-15 квітня 2020 року).

 • Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини» (з дистанційним під’єднанням навчальних закладів вищої освіти України за допомогою відеоконференц-зв’язку). - м.Тернопіль( 9–11 квітня 2020 року).

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів