Вас вітає кафедра мікробіології, вірусології та імунології!

Штат кафедри: 2 професора, 7 доцентів, 5 асистентів, 1 старший лаборант, 2 лаборанти, 2 аспіранта. 

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

На кафедрі навчаються студенти :

За спеціальностями:

За формою навчання: