Вас вітає кафедра мікробіології, вірусології та імунології!

Штат кафедри: 1 професор, 5 доцентів, 1 старший викладач, 7 асистентів, 1 старший лаборант, 2 лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

мікробіологія,вірусологія та імунологія;

мікробіологія;

вірусологія;

імунологія;

біотехнологія.

На кафедрі навчаються студенти :

медичного факультету;

стоматологічного факультету;

фармацевтичного факультету;

факультету іноземних студентів;

ННІ медсестринства.

За спеціальностями:

"медицина" (ІI курс, ІІI курс);

"біологія" (ІV курс);

"стоматологія" ( ІІ курс);

"фармація" (ІI курс);

"сестринська справа" (бакалаври,4 роки навчання на І курсі та бакалаври, 2 роки навчання на І курсі ).

За формою навчання:

очна;

заочна;

дистанційна.