Вас вітає кафедра мікробіології, вірусології та імунології!

Штат кафедри: 2 професора, 6 доцентів, 6 асистентів, 1 старший лаборант, 2 лаборанти, 2 аспіранта.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • нутрішньолікарняні інфекції";

 • "Збудники актуальних інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом";

 • "Збудники інфекційних діарей";

 • "Медична біотехнологія";

 • "Мікробіологічні засади раціональної антибіотикотерапії";

 • "Мікробіологія,вірусологія та імунологія";

 • "Мікробіологія з основами імунології";

 • "Мікробіологія з профілактикою інфекції";

 • "Медична біологія з мікробіологією";

 • ікробна екологія людини".

На кафедрі навчаються студенти :

 • медичного факультету;

 • стоматологічного факультету;

 • фармацевтичного факультету;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства.

За спеціальностями:

 • "медицина" (ІI курс, ІІI курс,IVкурс V курс);

 • "парамедик" (ІІ курс);

 • "стоматологія" ( ІІ курс);

 • "фармація , промислова фармація" (ІI курс, ІІІ курс);

 • "сестринська справа" (бакалаври,4 роки навчання).

За формою навчання:

 • очна.

 • заочна.