Наукові публікації аспіранта В.Б. Ясній

  • Ясній В.Б., Климнюк С.І. Застосування пробіотиків, як спосіб корекції мікробіоценозів у пацієнтів з цукровим діабетом // Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я» присвяченої 35-ій річниці Чорнобильської катастрофи . - м. Тернопіль (22-24 квітня 2021). -2021. - С. 146-147.

  • Ясній В.Б. Здатність до формування біоплівок умовно-патогенними мікроорганізмами // Матеріали ХXV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. - м.Тернопіль (12-14 квітня 2021). - 2021. - С.309-310.

  • Ясній В. Б. Перспективи застосування пребіотиків для корекції складу кишкової мікрофлори // Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 3.0» - м. Київ (26 березня 2021).- 2021.- С.145-146 .

  • Ясній В.Б. Антибіотикорезистентність мікрофлори у пацієнтів з цукровим діабетом // Матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної медицини». - м. Запоріжжя (20 листопада 2020) – 2020. – С.273.

  • Ясній В.Б., Климнюк С.І. Мікробіоценоз ротоглотки у хворих на цукровий діабет // Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 2.0».- м. Київ ( 20 листопада 2020).- 2020.- С.150.

  • Ясній В.Б. Кишкова мікробіота та цукровий діабет 2-го типу // Матеріали ХХІV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених - м. Тернопіль (13-15 квітня). - 2020 . - Укрмедкнига. - 2020.- С.234.

  • Ясній В.Б., Климнюк С.І. Функції мікробіому в організмі людини // Мат-ли всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини”, присвяченої 80-й річниці з дня народження Я. І. Федонюка (з дистанційним під’єднанням навчальних закладів вищої освіти України за допомогою відеоконференц-зв’язку) – м. Тернопіль (9–11 квітня). – 2020. – Частина І. – C. 224­-225.