Ясній Віта Богданівна

У 2011 році закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України» за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря.

З 2011-2013 роках проходила інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби» при «Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України».

2013 - 2016 роки працювала викладачем у Кременецькому медичному училищі імені Арсена Річинського.

З вересня 2017 року працює над кандидатською дисертацією на тему׃ «Мікробіоценози осіб, хворих на цукровий діабет, та можливі шляхи їх корекції».

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • проблеми мікробної екології різних біотопів людини в нормі та при патології,

  • вивчення ефективності застосуванні пробіотиків для корекції змінених мікроібіоценозів.

Автор 4 наукових публікацій.