Наукові публікації Галабіцької Ірини Михайлівни, асист., к.мед.н.

1.                     Бабінець Л. С. Оксидативний стрес і система антиоксидантного захисту в патогенезі формування терапевтичної патології / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2013. №1. С. 7-10.

2.                     Бабінець Л. С. Вітамінний і антиоксидантний дисбаланс у клінічній картині хронічного панкреатиту в практиці сімейного лікаря / Л. С. Бабінець, І.М. Галабіцька, А. І. Бабінець // Сімейна медицина. 2014. №1. С. 122‑125.

3.                     Бабінець Л. С. Патогенетичне обґрунтування трофологічних впливів комплексної терапії хронічного панкреатиту / Л. С. Бабінець,  І. М. Галабіцька, Н. Є. Боцюк, С. С. Рябоконь//Лікарська справа. 2014. С. 43-46.

4.                     Babinets L. S. Pathogenetic substantiation of trophologic impact of complex therapy of  chronic pancreatitis /  L. S. Babinets, I. M. Halabitska, K. Yu. Kytsai // Journal of Health Sciences. 2014. Vol 4 № 16. С. 272-275.

5.                     Бабінець Л. С. Оптимізація про/антиоксидантного статусу хворих на хронічний панкреатит під впливом динамічної електронейростимуляції / Л.С. Бабінець, І. М. Галабіцька, О. І. Криськів // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекції. 2015. №3. С. 63-65.

6.                     Бабінець Л. С. Акупунктурна динамічна електронейростимуляція у комплексному лікуванні хронічного панкреатиту / Л. С. Бабінець, Ю. Я. Коцаба, І. М. Галабіцька, Н. В. Марків  // Здобутки клінічної та експерементальної медицини. – 2015. – №4. – С. 16-19.

7.                     Бабінець Л. С. Патогенетичні аспекти клінічного перебігу хронічного панкреатиту: роль про- і антиоксидантного статусу / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька // Здоров’я України. 2016. – №1(39). – С. 49‑51.

8.            Babinets L. Trophology status and the main disease characteristics of patients with biliary genesis chronic pancreatitis / L. Babinets, Yu. Kotsaba, C. Kytsay, I. Halabitska , K. Yugheli // Bulletin of Akabi Tsereteli State University. 2016 № 2(8) P. 180-183.

9.                     Babinets L. The сorrelations between trophology status and the main disease characteristics of patients with biliary genesis chronic pancreatitis / L. Babinets, M. Kastnerová, Z. Kornatovská, L. Andrijuk, Ju. Kotsaba, C. Kytsay, I. Halabitska // Acta Salus Vitae. 2017. Vol 5, No 1. P. 9-17.

10.                Бабінець Л. С. Кореляція між трофологічним статусом та основними характеристиками захворювання у пацієнтів із хронічним панкреатиттом біліарного ґенезу / Бабінець Л. С., Коцаба Ю. Я., Кицай К. Ю., Галабіцька І. М. // Вісник клубу панкреатологів. – 2017. – №1. – С. 38-40.

11.                Babinets L. S. Improvement of the complex medical treatment for the patients woth chronic biliary pancraetits / L. S. Babinets, K. Yu. Kytsai, Yu.Ya. Kotsaba, I. M. Halabitska, N. A. Melnyk, I. V. Semenova, O. S. Zemlyak // Wiadomisci Lekarskie. Tom LXX, nr 2 cz 1. Р. 213-216.

12.                Галабіцька  І. М. Взаємозв’язки про- та антиоксидантного статусу з клініко-лабораторно-інструментальними критеріями преребігу хронічного панкретиту / І. М. Галабіцька // XVІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. 2013. С. 11.

13.                Бабінець Л. С. Роль оксидативного стресу та стану ферментних та неферментних антиоксидантів у перебігу хронічного панкреатиту / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька, О. М. Пашкудська // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2013. С. 139.

14.                Галабіцька І. М. Дефіцит аскорбінової кислоти та інших вітамінів-антиоксидантів у патогенезі хронічного панкреатиту / І. М. Галабіцька // XVІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених.  2014. С. 13.

15.                Галабицкая И. М. Патогенетические аспекты поливитаминной недостаточности при хроническом панкреатите / И. М. Галабицкая // Актуальные вопросы медицинской науки. 2014. С. 119.

16.                Бабінець Л. С. Динаміка антиоксидантного статусу хворих на хронічний панкреатит під впливом комплексного лікування / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька, Н. Є. Боцюк, О. А. Качмар // Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря. 2014. С. 148.

17.                Галабіцька І. М. Ефективність включення амінокислотно-вітамінного препарату в комплексне лікування хронічного панкреатиту / І. М. Галабіцька, Л. С. Бабінець,  Л. С. Цибульська // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2014. С. 15.

18.                Бабінець Л. С.  Оцінка протеїнограми та антиоксидантів під впливом лікування хронічного панкреатиту / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька // Сучасні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань внутрішніх органів. 2014.  С. 10.

19.                Бабінець Л. С. Динаміка протеїнограми під впливом комплексного лікування хронічного панкреатиту / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька, О. І. Криськів// Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста. 2015. С. 3.

20.                Галабіцька І. М. Позитивні ефекти полівітамінно-амінокислотного комплексу у терапії  хронічного панкреатиту / І. М. Галабіцька // ХІХ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених.   2015.   С. 18.

21.                Бабінець Л. С., Галабіцька І. М. Динамічна електронейростимуляція (ДЕНС) на рефлекторні зони у комплексній реабілітації хворих на хронічний панкреатит / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька // Методи рефлексотерапії в медичній реабілітації дорослих та дітей. 2015. С. 32-33

22.                Бабінець Л. С. Вплив динамічної електронейростимуляції на показники вітамінного статусу при хронічному панкреатиті / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька // Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря– 2016. – С. 104.

23.                Бабінець Л. С. Динаміка показників вітамінного статусу хворих на хронічний панкреатит під впливом динамічної електоронейростимуляції / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька // Актуальні питання в народній і нетрадиційній медицині. Здоров’я та довголіття. Фундаментальні дослідження, впровадження. – 2016. – С.26.

24.                Бабінець Л. С. Взаємозв’язки прооксидантно-антиоксидантного статусу з показниками загального та специфічного протеолізу хворих на хронічний панкреатит  / Бабінець Л. С., Галабіцька І. М. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. — 2016. — С. 114.

25.                Галабіцька І. М. Зміни показників якості життя хворих на хронічний панкреатит у процесі комплексного лікування і реабілітації / І. М. Галабіцька // Первинна медична допомога: кращі практики сімейної медицини. – 2017. – С.8.

26.                Бабінець Л. С. Створення формули скринінгу гіповітамінозу ретинолу при хронічному панкреатиті в амбулаторних умовах / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. 2017. № 2. – С. 126.

27.                Бабінець Л. С. Динаміка клінічних проявів хронічного панкреатиту під впливом курсу динамічної електронейростимуляції у процесі ребілітації хворих / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька Здобутки клінічної i експериментальної медицини. 2017. – С. 29.

Comments