Галабіцька Ірина Михайлівна

 
Асистент кафедри-  Галабіцька Ірина Михайлівна

Закінчила медичний факультет ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України» за спеціальністю лікувальна справа у 2012 р. Проходила інтернатуру в ННІ ПО ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»  і здобула спеціальність лікаря ЗПСМ. Паралельно навчалася у магістратурі на кафедрі первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики – сімейної медицини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України». У 2014 р. захистила магістерську роботу на тему «Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення прооксидантно-антиоксидантного статусу при хронічному панкреатиті у практиці сімейного лікаря» і отримала диплом магістра з відзнакою.

Працювала лікарем ЗПСМ у РКЗ «Кременецький ЦПМСД МОЗ України»

У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко‑патогенетичне обґрунтування комплексного лікування та реабілітації хворих на хронічний панкреатит з порушенням вітамінного та прооксидантно‑антиоксидантного статусу» за спеціальністю 14.01.38 – загальна практика – сімейна медицина у спеціалізованій вченій раді ДЗ «Запарізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» і отримала диплом кандидати медичних наук.

Автор понад 20 друкованих робіт: 2 патенти на деклараційні винаходи, 2 інформаційні листи, 11 статей у фахових наукових виданнях, 4 статті у закордонних виданнях, дві статті – у виданнях, що  містяться в базі даних SCOPUS, 16 тез-доповідей, одні з яких на міжнародному форумі.

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів: порушення трофологічного статусу, що розвивається у хворих з недостатністю зовнішньосекреторної функції підшлункової залози за умов коморбідності та поліморбідності, шляхи їх корекції і оптимізація реабілітації хворих.
Comments