Кафедра‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Волч Ірина Романівна


Асистент кафедри- Волч Ірина Романівна 

У 2012 році  закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «біологія».

До вступу в аспірантуру почала свій трудовий шлях лаборантом кафедри фізичної реабілітації та валеології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У 2012-2015 роках навчалась в аспірантурі Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. З березня 2013 року працювала інженером 2-ї категорії відділу молекулярної генетики, з вересня 2013 року по 2015 рік – провідним інженером цього ж відділу та молодшим науковим співробітником.

З 2012 року займалася введенням в культуру та вивченням процесу регенерації і генетичної трансформації пшениці in vitro та in planta. Брала участь у виконанні двох проектів: «Отримання та вивчення молекулярно-біологічних і генетичних особливостей стійких до гербіцидів сільськогосподарсько важливих культур» (2012-2014 рр.) та «Використання молекулярних та клітинних технологій для отримання біотехнологічних рослин пшениці та кукурудзи, стійких до гербіциду гліфосату» (з 2015 р.).

З 2015 року – стипендіат Національної академії наук України для молодих вчених.

30 червня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.28 при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» МОН України відбувся захист дисертаційної роботи «Оптимізація Agrobacterium-опосередкованої біотехнології трансформації Triticum aestivum в культурі in vitro та методом in planta» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія.

 Кваліфікований науковий працівник в галузі біотехнології, молекулярної та клітинної біології, генетичної інженерії. Веде роботу по підбору оптимальних умов Agrobacterium-опосередкованої трансформації пшениці in vitro та in planta. Отримані цікаві результати по застосуванню різних антибіотиків для ефективної елімінації бактеріальних клітин та підвищення частоти регенерації злакових під час отримання трансгенних рослин Triticum aestivum.

Опубліковано більше 19 друкованих робіт, з них 8 статей, 10 тез доповідей та 1 патент на корисну модель. Результати, виконаних робіт, неодноразово доповідались на міжнародних та всеукраїнських конференціях.