Наукові публікації Романюк Лідії Богданівни,доцентa,к.м.н.

1. Особливості ендемічного дифузного зоба у дітей Тернопільської області // Вісник наукових досліджень. – 2001. - № 4. – С. 28-29 (у співав.).
2. Остеопороз при ендемічному дифузному зобі в дітей // Проблеми остеології. - 2002. – Т.5, № 1. – С.80-81. (у співав.).
3. Клінічні особливості перебігу ендемічного зоба у дітей // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2005. - № 6. – С.20-22. (у співав.).
4. Вплив модифікованого комплексу лікування на стан мінеральної щільності кісткової тканини у дітей, хворих на ендемічний дифузний зоб // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2006. - № 1. – С.54-56.
5. Ендемічний зоб у дітей // Проблеми остеопорозу / За ред. проф. Ковальчука Л.Я. – Тернопіль: „Укмедкнига”, 2002. – С.264-267, розділ 4.5 монографії (у співав.).
6. Аналіз захворюваності на ендемічний дифузний зоб серед дитячого населення Тернопільської області // Матеріали V Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: „Укрмедкнига”, 2001. – С.109.
7. Ендогенна інтоксикація при ендемічному зобі у дітей // Матеріали республіканської науково-практичної конференції „Ендогенна інтоксикація та корекція її в педіатрії”. – Тернопіль: „Укрмедкнига”, 2001. – С. 53-54.
8. Показники кальцій-фосфорного гомеостазу та мінеральна щільність кісткової тканини у дітей, хворих на ендемічний зоб // Матеріали VІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: „Укрмедкнига”, 2002. – С.168.
9. Особливості протікання патології гепатобіліарної системи у дітей хворих на ендемічний зоб // Матеріали XLVI підсумкової науково-практичної конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. - Тернопіль: „Укрмедкнига”, 2003. – №1. -С.130-131.
10. Остеопенічний синдром у дітей із соматичною патологією // Проблеми остеології. – 2003. – Т.6, №1-2. – С.115-116 (у співав.).
11. Остеопенічний синдром при ендемічному дифузному зобі у дітей // Проблеми остеології. – 2003. – Т.6, № 4. – С.87 (у співав.).
12. Хронічний холецистохолангіт у дітей з ендемічним дифузним зобом // Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні питання патології органів травлення у дітей”. - Тернопіль: „Укрмедкнига”, 2004. – С.132-133. (у співав.).
13. „Ентеросорбція в комплексному лікуванні дітей з алергодерматозами”; „Тези ІІ міжнар. мед. конгресу студентів і молодих вчених”, - Тернопіль 1998, с. 180-181;
14. „Аналіз мікрофлори ротоглотки у хворих на бронхіт дітей”; „Тези ІІІ міжнар. мед. конгресу студентів і молодих вчених”, - Тернопіль 1999, с. 264 (у співав.);
15. „Співвідношення вмісту ЦІК і титру комплементу у дітей з пієлонефритом”: ПАГ, (матеріали 5 з′їзду педіатрів України 13-16 жовтня 1999 р.), 1999, № 4, с.56 (у співав.);
16. „Стан клітинного імунітету у дітей хворих на астматичний бронхіт”; „Тези ІУ міжнар. мед. конгресу студентів і молодих вчених”, - Тернопіль 2000, с. 255 (у співав.);
17. „Остеопороз у дітей з ревматоїдним артритом”, „Проблеми остеології”, т. 2, №1. 1999, с. 95 (у співав.);
18. „Структура захворювань ШКТ у дітей з цукровим діабетом”, // Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні питання патології органів травлення у дітей”. - Тернопіль: „Укрмедкнига”, 2004. – С.132-133 (у співав.)
19. „Електрокардіографічні зміни при ендемічному дифузному зобі у дітей”. // Матеріали Х міжнар. мед. конгресу студентів і молодих вчених, - Тернопіль: „Укрмедкнига” 2006, с. 94 (науковий керівник);
20. „Особливості патології щитоподібної залози на Тернопіллі на сучасному етапі”. // ХІ ювілейний міжнар. мед. конгресу студентів і молодих вчених присвячений 50-річчю заснування ТДМУ, - Тернопіль ”Укрмедкнига”, 10-12 травня 2007, с. 111 (науковий керівник);
21. „Досвід використання препаратів кальцію та вітаміну D для лікування поєднаної патології щитоподібної залози та скелету”. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини (збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 8 червня 2007 року), - Тернопіль, ТДМУ „Укрмедкнига” 2007, с.117-118 (у співавторстві)
22. .”Деякі підходи до оцінки мікробного пейзажу шкіри”. // Матеріали науково-практичної конференції „Актуальні проблеми екології мікроорганізмів” 7-8 вересня 2007 року, - Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”2007, с.32-33 (у співавторстві)
23. .”Порівняльна характеристика мікрофлори тонко кишкового вмісту у хворих на странгуляційну та обтураційну кишкову непрохідність”. // Матеріали науково-практичної конференції „Актуальні проблеми екології мікроорганізмів” 7-8 вересня 2007 року, - Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”2007, с.38-40 (у співавторстві)
24. .”Проблеми верифікації реакцій дитячого організму на профілактичні щеплення”. // Перинатология и педиатрия №3 (31) / 2007 часть 2. – с.21 (у співавторстві)
25. „Досвід застосування практично-орієнтованого навчання студентів медичного факультету на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології в умовах кредитно-модульної системи”. // „Медична освіта” №3/2007.- с 52-54 ( у співавторстві).
26. „Аналіз впровадження методики „єдиного дня” при викладанні мікробіології для студентів ННІ медсестринства”. // „Медсестринство” № 4/2007.- с.25-26 (у співавторстві)
27. „Практичні аспекти вивчення антибіотикочутливості мікрофлори ротоглотки дітей, що часто і тривало хворіють”. С.І. Климнюк, Л.Б. Романюк, Н.І. Ткачук, О.В.Покришко // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 24-25 квітня 2008 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2008. – с.42-43
28. „Значущість окремих бактерійних угруповань шкіри кистей дітей” С.І. Климнюк, І.О. Ситник, Н.І. Ткачук, М.С. Творко, Г.Р. Малярчук, О.В.Покришко, Л.Б. Романюк // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 24-25 квітня 2008 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2008. – с.44-45
29. „Впровадження інноваційних технологій в процес викладання медичної біології та мікробіології у медичному університеті” С.І. Климнюк, Н.І. Ткачук, Л.Б. Романюк, Творко М.С., Котляренко Л.Т., Герасимів І.М. // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Досвід та проблеми впровадження кредитно-модульної системи навчання ВМ(Ф)НЗ України” 15-16 травня 2008 року, Тернопіль. – „Укрмедкнига”. – 2008. – с.50-51
30. „Проблемні аспекти оцінки реакцій дитячого організму на профілактичні щеплення” Л.А. Волянська, Л.Б. Романюк, Л.М. Дмитраш, С.С. Левенець, С.В. Євтушенко, В.М. Скубенко, І.В. Бурбела, В.Г. Бойко // Ліки України, №2 (118) додаток /березень/ 2008. – с. 39-43
31. „Антибіотикочутливість найпоширеніших збудників респіраторних захворювань у дітей з патологією органів дихання” Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Чорнобай Н.Б. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 13 червня 2008 року. – Тернопіль. ТДМУ, „Укмедкнига”. – 2008. – с. 126-127.
32. „Особенности функционирования иммунитета при железодефиците у детей” Климнюк С.И., Романюк Л.Б. // ХХІ век: фармацевтическое производство, научные исследования в области здравоохранения и предоставление медицинских услуг в странах СНГ на современном этапе – Материалы международного научного симпозиума 28 мая 2008 года Вашингтон (США). – с. 98-99.
33. „Особливості викладання мікробіології у сучасних умовах” Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І. та ін. // Медична освіта. - № 2, 2008. – с. 24-28.
34. „Впровадження основ доказової медицини в навчальний процес на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології” Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., М.С. Творко // Медична освіта. - № 3, 2008. – с. 47-48.
35. „Спроба застосування мірамістину для корекції мікробіоценозу шкіри” Климнюк С.І., Герасимів І.М., Покришко О.В., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. // Biomedical and Biosocial Anthropology, 2008; № 11, с.73-77.
36. «Диференційований підхід до викладання мікробіології для медсестер залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня» Климнюк С.І., Романюк Л.Б. Ткачук Н.І., та ін. // Медсестринство, - № 3, - 2008. – с. 10-11.
37. «Екологічні аспекти розвитку респіраторних захворювань у дітей, що часто і тривало хворіють» Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Калатай Н.Р., Дронова О.Й. // Вісник наукових досліджень, - №3, - 2008, - с. 14-16.
38. «Патогенетичні аспекти імунологічних порушень при залізодефіциті» Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Калатай Н.Р. // Вісник наукових досліджень, - №1, - 2009, - с. 43-45.
39. «Характеристика структури захворюваності в регіонах Тернопільської області з різними географічно-кліматичними умовами» Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Кучмак Д.Б., Романюк Л.Б. // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 24-25 квітня 2009 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2009. – с.61-62
40. «Структура причин відмов від профілактичних щеплень у дітей різного віку» Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Кучмак О.Б., Винничук М.О. // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 24-25 квітня 2009 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2009. – с.95-96
41. «Оцінка ефективності електронного навчання студентів і його методичне забезпечення» Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції «Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір» 21-22 травня 2009 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2009. – с. 89-91
42. “Феномен бактеріальної транслокації у хворих на кишкову непрохідність» Климнюк С.І., Покришко О.В., Романюк Л.Б., Барна Т.Б.// Тези доповідей ХІІ з'їзду товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського 25-30 травня 2009 року, Ужгород, «Патент», 2009 – с.201.
43. «Роль викладання мікробіології в підготовці медсестер-бакалаврів» Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Кучмак О.Б. Пятковський Т.І.// Медсестринство, - №1, - 2009, - с.35-36.
44. «Особливості емоційної сфери у дітей з хронічною патологією органів травлення» Сміян І.С., Федорців О.Є., Бурбела Е.І., Волянська Л.А., Фурдела В.Б., Романюк Л.Б., Шостак І.Й., Курило І.М., Скубенко В.М. // Педіатрія, акушерство та гінекологія, - №2, - 2009, - с. 16-20.
45. «Комплексне лікування порушень мінеральної щільності кісткової тканини у дітей, хворих на ендемічний дифузний зоб» Сміян І.С., Романюк Л.Б. // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- №2, - 2009, - с. 24-26.
46. “Стан біотопу ротоглотки у дітей, що часто і тривало хворіють та антибіотикочутливість виявлених мікроорганізмів» Волянська Л.А, Романюк Л.Б., Калатай Н.Р. // «Медичні перспективи», - №1, - 2009, - 182-185.
47. «Структура лікарської чутливості штамів М. tuberculosis, виділених від хворих на туберкульоз легень» М. О. Винничук, С.І. Климнюк, Л.Б. Романюк // «Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения (Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского), - том 145, часть У, - 2009, - с. 125.
48. «Стан мікрофлори ротової порожнини при наявності брекет-систем для корекції зубного ряду» Л.Б. Романюк, А.В. Огінський, С.І. Климнюк, Н.І. Ткачук // «Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения (Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского), - том 145, часть У, - 2009, - с. 136.
49. «До питання правильності оцінки реакцій дитячого організму в поствакцинарному періоді» - Волянська Л.А., Романюк Л.Б., Дмитраш Л.М. та ін. // «Український медичний альманах», - том 12, № 2 (додаток), 2009, - с. 40-42.
50. «Вплив залізодефіцитної анемії на резистентність організму дітей, що часто і тривало хворіють» - Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Бегош Н.Б. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології»,- №2, 2010, с. 44-47
51. «Ефективність ротових ополіскувачів стосовно вибраних штамів мікроорганізмів» Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Березюк О.М., А.В. Огінський. // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 23-24 квітня 2010 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2010. – с.108-109.
52. „Порівняльна характеристика антибактеріальних властивостей ротових ополіскувачів” - Романюк Л.Б., Березюк О.М., А.В. Огінський // Збірник матеріалів конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини” 17 червня 2010 року, Тернопіль, 2010. – с.81.
53. „Захворюваність на туберкульоз в Тернопільській області в залежності від місця проживання в період з 1997 по 2009 роки” - М. О. Винничук, Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. // Збірник матеріалів конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини” 17 червня 2010 року, Тернопіль, 2010. – с.172.
54. „Особливості мікробіоценозу ротоглотки і кишківника при патології травної системи у дітей” – Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Борак В.П., М. О. Винничук, Малярчук А.Р., Романюк Л.Б. // Збірник матеріалів конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини” 17 червня 2010 року, Тернопіль, 2010. – с. 101.
55. L.B. Romanyuk, E.V. Pokryshko, O.V. Denefil Some aspects of iron deficiency influence on life quality of often and chronically ill children / Вестник РГМУ, Периодический медицинский журнал. – Материалы V Международной (XIV Всероссийской) Пироговской научной медицинской конференции студентов и молодых ученых, Москва, 18 марта 2010 г. – С.326-327.
56. „Самостійна робота студентів, як важливий напрям у підготовці майбутнього фахівця” - Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С., Малярчук А.Р., Борак В.П. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю ”Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи” 20-21 травня 2010 року м. Тернопіль. – С. 188-189.
57. «Мікробіологічні аспекти застосування ротових ополіскувачів при наявності брекет-систем у осіб молодого віку» - Л. Б. Романюк, А.В. Огінський, О.М. Березюк // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питаня стоматології сьогодення» 19 листопада 2010 року. – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига», 2010. – С.121-122.
58. «Визначення переліку практичних навичок з мікробіології для студентів різних спеціальностей та особливості іх засвоєння» - Климнюк С.І, Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Кучмак О.Б., Малярчук А.Р., Творко М.С., Бригідир Т.О., Борак В.П. // Вища освіта України – Додаток 4, том ІІІ (21),- 2010 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 274-280.
59. «Мікробіологічне обгрунтування використання ротових ополіскувачів у пацієнтів з брекет-системами» - Л.Б. Романюк, О.М. Березюк, А.В. Огінський // «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – 2010. - № 2. – с.99-101.
60. «Вплив екзогенних та ендогенних чинників на мікрофлору товстого кишечника у хворих на ревматоїдний артрит» О.Б. Кучмак, С.І. Климнюк, Л.Б. Романюк та ін. // Матеріали 3-ої науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» присвячена 100 річчю з дня народження проф. Е.Н. Бергера, 4-5 листопада 2010 р. - «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – 2010. - № 2. – с.135.
61. «Самостійна робота студентів, як важливий напрям у підготовці майбутнього фахівця» Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С., Малярчук А.Р., Борак В.П. // Медична освіта. - № 4, 2010. – с. 72-73.
62. «Чутливість патогенної і умовно-патогенної мікрофлори кишечнику до розчинів прополісу» Кучмак О.Б., Зінчик М.В., Романюк Л.Б., Бригідир Т.О. // «Розвиток наукових досліджень 2010» Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції 22-24 листопада 2010 р. Полтава. – «ІнтерГрафіка». – 2010. – с. 63-65.
63. «Ефективність ополіскувачів порожнини рота до мікрорганізмів, які колонізують порожнину рота» Романюк Л.Б., Березюк О.М., Огінський А.В. // «Новини стоматології». - № 4 (65). – 2010. – с. 10-12
64. «Особливості перебігу госрих респіраторних вірусних інфекцій у дітей м. Тернопіль у період з листопада2009по березень 2010 року Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Бригідир Т.О., Книш Р.О., Томашівська Т.В., Борак В.П., Кучмак О.Б. // Інфекційні хвороби. - № 1 (63). – 2011. - с. 22-25.
65. «Мікробіоценоз товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит» О.Б. кучмак, С.І. Климнюк,М.С. Творко, Т.О.Бригідир, М.О. Винничук, Л.Б. Романюк // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 22 квітня 2011 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2011. – с.72-73.
66. «Диференціація умовно-патогенних ентеробактерій виділених від здорових осіб молодого віку» Романюк Л.Б., С.І. Климнюк, Т.О.Бригідир, О.В. Покришко, Т.І. Пятковський, О.Б. Кучмак // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 22 квітня 2011 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2011. – с.114.
67. «Бактеріологічні особливості перебігу туберкульозу легень серед дитячого населення Тернопільської області» С.І. Климнюк, М.О. Винничук, Л.Б. Романюк Т.О.Бригідир, Ж.Л.Базилевська, Н.Є Федчишин // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, - №2, 2011, с. 161-163.
68. «Нові можливості поліпшення лікування респіраторних захворювань у дітей, які часто і тривало хворіють» Л.А. Волянська, Л.Б. Романюк, Н.Ю. Щербатюк, А.П. Гулевська, Г.І. Недошитко, О.Б. Чубата // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, - №2, 2011, с. 97-99.
69. Навчання на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології згідно з кредитно-модульною системою (ECTS) О.Б. Кучмак, С.І. Климнюк, Н.І. Ткачук, Л.Б. Романюк, А.Р. Малярчук, Т.О. Бригідир, Т.І. П’ятковський // Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах України ІІІ-ІУ рівнів акредитації – 2011: Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції (Тернопіль, 12-13 травня 2011 р.). – 2011. – С. 102-103.
70. Етіологічна верифікація діагнозу гострих респіраторних інфекцій у дітей С.І. Климнюк, Л.Б. Романюк, В.П. Борак, Н.І. Ткачук, Т.О. Бригадир, М.Р. Малярчук, М.С. Творко, О.Б. Кучмак // Збірник матеріалів конференції „Здобутки клінічної та експериментальної медицини” 9 червня 2011 року, Тернопіль, 2011. – с.135-136.
72. Застосування антибіотикотерапії в комплексному лікуванні гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей Романюк Л.Б. // Вісник наукових досліджень . - № 2. – 2011. - с. 36-38.
73. Раціональне лікування гострих респіраторних інфекцій у дітей – зменшення загрози антибіотикорезистентності Волянська Л.А., Романюк Л.Б. // Здоровье ребенка. - № 5 – 2011. – с. 43-49.
74. Застосування іонів кальцію для корекції фотодинамічного ефекту мікробних клітин О.Б. Кучмак, М.О. Винничук, С.І. Климнюк, В.В. Демяненко, Л.Б. Романюк, Т.І. Толокова // Медична хімія. - № 4. – 2011. – с. 94-97.
75. Мікробіологічні аспекти застосування антибіотиків при ГРВІ у дітей Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Кучмак О.Б., Дронова О.Й., Борак В.П. // Медична хімія. - № 4. – 2011. – с.213.
76. Організація роботи мікробіологічного гуртка на кафедрі медичної біології, вірусології та імунології Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Кучмак О.Б., Бригідир Т.О. // Медична освіта. - № 3. – 2011. – с.92-94.
77. Аналіз обрунтування призначень антибіотиків при лікуванні гострих респіраторних інфекцій у дітей Волянська Л.А., Романюк Л.Б., Гончарук І.Я., Ней Л.П., Сарабун О.С. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю і пленуму Асоціації інфекціоністів України «Труднощі діагностики і терапії інфекційних хвороб» 19-20 травня 2011 року, м.Суми, Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига» 2011. – с.178-180.
78. Колонізація грибами роду Candida ротової порожнини молодих осіб із брекет-системами та їх чутливість до ротових ополіскувачів Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Кучмак О.Б., Огінський А.В., Березюк О.М. // Клінічна та експериментальна патологія. – том Х, №4 (38), 2011. – с.166-167.
79. Роль грибів роду Candida у формуванні дисбактеріозу товстої кишки хворих на ревматоїдний артрит // Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Винничук М.О., Романюк Л.Б., Борак В.П., Малярчук А.Р. // Клінічна та експериментальна патологія. – том Х, №4 (38), 2011. – с.171-172.
80. Варіабельність адгезивних властивостей представників мікрофлори кишківника у пацієнтів з ревматоїдним артритом Климнюк С.І., Кучмак О.Б., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Борак В.П., Ткачук Н.І., Бригідир Т.О., Малярчук А.Р., Пятковський Т.І., Творко М.С., Винничук М.О., Базилевська Ж.Л. // Українські медичні вісті. – січень-грудень 2011, том 9, число 1-4 (72-75). – с. 309.
81. Роль вірусно-бактеріальних асоціацій ротоглотки у виникненні гострих респіраторних інфекцій у дітей Романюк Л.Б. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - № 1, 2012. – с.22-24
82. Патент на корисну модель № 67947 Спосіб корекції фотодинамічного ефекту в мікробних клітинах від 12.03.2012 р. бюл. №5, Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Винничук М.О., Романюк Л.Б.
83. Віхи становлення кафедри мікробіології,вірусології та імунології Тернопільського державного медичного університету ім.. І.Я.Горбачевського Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. // Вісник наукових досліджень. - № 1. – 2012 - с. 4-9.
84. Діагностичне значення деяких лейкоцитарних індексів при гострих респіраторних захворюваннях у дітей раннього віку Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Ткачук Н.І. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини Збірник матеріалів конференції 17 квітня 2012 року. – Тернопіль – 2012. – с.157-158.
85. Ефективність використання дистанційної підготовки і контролю знань студентів з мікробіології, вірусології та імунології Климнюк С.І., Ткачук Н.І. Романюк Л.Б. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачеввського МОЗ України «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації» 26-27 квітня 2012 року м. Тернопіль. – ТДМУ. – «Укрмедкнига». – 2012. – с. 151-152.
86. Ефективність застосування ентеролу у хворих на гострі і хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту Борак В.П., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б.// Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровۥя» 27-28 квітня 2012. – Тернопіль. – ТДМУ. – «Укрмедкнига». – 2012. –с. 11-12.
87. Актуальність вивчення адгезивних властивостей мікрофлори ротової порожнини Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Огінський А.В. // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровۥя» 27-28 квітня 2012. – Тернопіль. – ТДМУ. – «Укрмедкнига». – 2012. –с. 75-76.
88. Особливості мікрофлори ротоглотки у хворих на бронхіальну астму дітей Романюк Л.Б. // Тези доповідей науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «Стратегія і тактика боротьби з інфекційними захворюваннями» присвяченої 125-річчю Державної Установи «Інститут мікробіології та імунології ім І.І. Мечнікова Національної академії медичних наук України» 17-18 жовтня 2012 р. м. Харків. – с. 26-28.
90. Роль дефіциту заліза у розвитку порушень загального тамісцевого імунітету у дітей Романюк Л.Б. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми медичних та фармацевтичних наук» (м. Дніпропетровськ, 12-13 жовтня 2012 р.). – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2012. – с. 64-67.
91. Стан мікробіотопу ротоглотки у дітей, які хворіють на бронхіальну астму Волянська Л.А., Романюк Л.Б., Бурбела Е.І. // Вісник наукових досліджень - № 4, 2012. – с.95-98.
92. Функцональна активність центрального відділу зорового аналізатора у користувачів компютерів Марущак М.І., Бегош Н.Б., Романюк Л.Б., Дячина Т.А. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини - №2(17).- 2012.-С.193
93. Структурна характеристика мікробного пейзажу ротоглотки у дітей хворих на гострі респіраторні захворювання Романюк Л.Б. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - № 1, 2013. – с.83-85
94. Аналіз чутливості представників мікрофлори просвіту товстої кишки хворих на ревматоїдний артрит до Lactobacillus Rhamnosus GG Кучмак О.Б., Романюк Л.Б., Малярчук А.Р. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики» 29-30 березня 2013 р. – Київ. – Київський медичний науковий центр. – С. 15-20.
95. Вплив деяких енткросорбентів на мікрофлору кишківника Малярчук Г.Р., Творко М.С., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Борак В.П. // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» 25-26 квітня 2013 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 121-123
96. Особливості контамінації носоглотки новонароджених, що перебували на лікуванні у реанімаційному відділенні Тернопільського обласного перинатального центру Романюк Л.Б., Заріцька М.Д., Малярчук Г.Р. // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» 25-26 квітня 2013 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 175-176.
97. Структура випадків захворювання на туберкульоз легень за віком у Тернопільській області за період з 2005 по 2011 роки Винничук М.О., Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І. // . // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» 25-26 квітня 2013 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 29-30.
98. Ретроспективний аналіз успішності студентів з мікробіології, вірусології та імунології в умовах навчання за кредитно-модульною системою Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. // Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації начального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України на новому етапі» 18-19 квітня 2013 року м. Тернопіль, частина 1. - С.346-347.
99. Мікробіологічні зміни товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит з дефіцитом мінеральної щльноті кісткової тканини Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Борак В.П., Романюк Л.Б. // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 18 червня 2013 року «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». - Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 159-160.
100. Видовий спектр ентеробактерій вмісту товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Борак В.П., Романюк Л.Б.// Тези доповідей ХІІІ зїзду товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського 1-6 жовтня 2013 р., Ялта-2013. – с.276.
101. Особливості мікрофлори різних біотопів новонароджених із патологінчим перебігом раннього неонатального періоду Романюк Л.Б., Волянська Л.А., Заріцька М.Д.// Перинатология и педиатрия. - № 3, 2013. – с.17-19
102. Климнюк С.І., Кованова Е.М., Творко М.С., Ткачук Н.І., Покришко О.В., Романюк Л.Б., Малярчук А.Р., Борак В.П., Кучмак О.Б., Винничук М.О. «Еволюція людини, бактерій і вірусів» - Матеріали УП Міжнародного конгресу з інтегративної антропології 17-18 жовтня 2013 року – Вінниця – с.71
103. Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Борак В.П., Романюк Л.Б., «Мікробіологічні зміни товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит з дефіцитом мінеральної щільності кісткової тканини» - Матеріали УП Міжнародного конгресу з інтегративної антропології 17-18 жовтня 2013 року – Вінниця – с.93
104. С.І. Климнюк , Покришко О. В., Савчук М. М., Романюк Л. Б, Ткачук Н. І., Андрейчин Ю.М. Мікробна флора ротоглотки при захворюваннях на грип та ГРВI //Annals of Mechnikov Institute.–- 2013.–№ 4.– C.41-48.
105. С.І. Климнюк , Л.Б. Романюк, М.Д. Заріцька, О.Б. Кучмак, І.В. Стрельбицька, В.П.Борак «Формування мікробіоценозу ротоглотки та кишечнику у новонароджених дітей з перинатальною патологією» - «Інфекційні хвороби» . - №1. - 2014. – с.36-38.
106. С.І. Климнюк , Н.Г. Климнюк , Л.Б. Романюк, Творко М.С., Борак В.П., Кучмак О.Б. Винничук М.О. «Популяціний склад мікробного пейзажу рото глотки у хворих на грип і ГРВІ - // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» 25 квітня 2014 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 84-85.
107. С.І. Климнюк , Покришко О.В., Л.Б. Романюк, Малярчук Г.Р., Кучмак О.Б., Кравець Н.Я. «Частота носійства окремих родів бактерій у ротоглотці хворих на грип і ГРВІ» - // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» 25 квітня 2014 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 85-86.
108. С.І. Климнюк , Н.Я. Кравець , Н.І.Ткачук, Л.Б. Романюк, Борак В.П. «Розкриття інтегрованого характеру методу моделювання в процесі навчання мікробіології» - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України» - 15-16 травня 2014 р. – м. Тернопіль. – частина 1 с.232-233.
109. С.І. Климнюк , О.Б. Кучмак , Л.Б. Романюк, О.В.Покришко, Борак В.П. «Использование пробиотиков у больных ревматоидным артритом» - Europaische Fachhochschule / European Applied Sciences # 6 – 2014 – P.3-4
110. С.І. Климнюк , О.Б. Кучмак , Ткачук Н.І., Л.Б. Романюк, Г.Р. Малярчук, Борак В.П., Кравець Н.Я. «Інноваційні підходи до організації навчального процесу на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології» Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» 6-7 листопада 2014 р. – Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 51-53.
111. Е.І. Бурбела, Л.А. Волянська, Л.Б. Романюк «Мікробний пейзаж ротоглотки хворих на бронхіальну астму дітей в період загострення» Матеріали ХІІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Питання імунології в педіатрії» - «Современная педиатрия» - № 5 (61). – 2014. – с.162-163.
112. Климнюк С.І., Покришко О.В., Андрейчин Ю.М., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Кучмак О.Б., Малярчук Г.Р., Борак В.П. «Мікробіоценоз параназальних пазух у хворих на гострі синусити» Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фармацевтична мікробіологія і клінічна лабораторна діагностика» 27-28 листопада 2014 р. Харків. – 2014р. – с.10-12
113. Климнюк С.І., Савчук М.М., Андрейчин Ю.М., Покришко О.В., Красій Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С., Ткачук Н.І., Климнюк Н.Г. «Особливості мікробіценозу носа та носоглотки у хворих на грип та ГРВІ». - «Інфекційні хвороби» . - №3. - 2014. – с.38-43.
114. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Савчук М.М., Покришко О.В., Творко М.С., Ткачук Н.І., Борак В.П. « HIERARCHIC STRUCTURE OF NASOPHARYNX MICROBIOTIC COMMUNITY IN PATIENTS WITH ACUTE RESPIRATORY INFECTION». - «Інфекційні хвороби» . - №1. - 2015. – с.37-40
115. Кравець Н.Я., Романюк Л.Б., Борак В.П., Кучмак О.Б. «Дослідження мікробіоти носової порожнини при гострих патологіях ЛОР органів» - Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» 23 квітня 2015 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 116.
116. Романюк Л.Б., Покришко О.В., Кравець Н.Я. Бончик Т.Ю., Макогін І.В. «До питання про актуальність регулярної вакцинації дитячого населення» - Тези доповідей науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «Актуальні питання боротьби з інфекційними захворюваннями» - Харків. – 2015. – С. 121.
117. Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Романюк Л.Б.,Покришко О.В. «Пробіотикотерапія хворих на ревматоїдний артрит» - «Лікарська справа». - № 12 (1132). – 2014. – с. 63-65.
118. Винничук М.О., Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Дронова О.Й. «Адгезивні властивості бактерій, які утворюють мікробіоту ротоглотки у хворих на туберкульоз» - «Вісник наукових досліджень». - №3. – 2015. – 48-49.
119. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Кучмак О.Б.,Кравець Н.Я., Дронова О.Й. «Місце клінічно-значущих штамів умовно-патогенних мікроорганізмів у розвитку ускладнень ГРВІ» - Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» 17 червня 2015 року, Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 40.
120. Борак В.П., Романюк Л.Б., Кравець Н.Я., Борак В.Т. «Сучасні аспекти захворюваності на герпетичну інфекцію» - Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрямки розвитку сучасних медичних на фармацевтичних наук» 12-13 лютого 2016 року, Дніпропетровськ. – 2016. – С. 21-23.
121. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Кравець Н.Я., Ткачук Н.І. – «Лабораторна діагностика малярії у студентів-іноземців ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України» - Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи - 22-23 квітня 2016 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 140-141.
122. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. – Сучасні аспекти викладання мікробіології, вірусології та імунології на однойменній кафедрі державного вищого навчального закладу»Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського» - Матеріали ХШ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якісної медичної освіти» - 12-13 травня 2016 р. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 179.
123. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Кравець Н.Я., Борак В.П., Малярчук Г.Р. – Порівняльна характеристика мікробіоценозів рото глотки у дітей хворих на ГРВІ та бронхіальну астму на основі визначення індексу постійності мікроорганізмів - Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» - 15 червня 2016 р. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 96-97.
124. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С. – Методичні аспекти викладання мікробіології у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського – «Biomedical and biosocial anthropology» - 2016. - № 26. – с.168-169.
125. Борак В.П., Романюк Л.Б., Борак В.Т. , Кравець Н.Я. До питання про герпетичну інфекцію як актуальну проблему сьогодення / Борак В.П., Романюк Л.Б., Борак В.Т. , Кравець Н.Я. //Актуальна інфектологія.- 2016. – 2(11) – С. 53-58.
126. Romaniuk L.B., Kravets N.Y., Pokryshko O.V., Borak V.P., Oliinyk N.М. Gut microbiota in infants with perinatal pathology of the central nervous system / Romaniuk L.B., Kravets N.Y., Pokryshko O.V., Borak V.P., Oliinyk N.М. // Deutscher Wissenschaftsherold, 2016, 3 - pp. 9-11.
127. Романюк Л.Б., Кравець Н.Я. Структура мікробіоти ротоглотки у хворих на гіпотиреоз / Збірник тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції «Здоровя людини у сучасному світі: питання медичної науки та практики» 20-21 травня 2016 р. – Одеса 2016 р. – с.69-70.
128. Федорців О.Є., Бурбела Е.І., Волянська Л.А., Романюк Л.Б., Стеценко В.В. Особливості мікробіоти ротоглотки дітей, хворих на бронхіальну астму та гостру респіраторну інфекцію // «Актуальна інфектологія»- №3 ,- 2016
127 І. Климнюк, Л. Б. Романюк, Н. М. Олійник, Н. Я. Кравець, В. П. Борак МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ- МЕДИКІВ – ВИМОГА СУЧАСНОСТІ..- Матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – C.66
128.Kravets N. Ya., Sitkar O. A., Klymnyuk S. I., Romaniuk L. B., Borak V. P Study ability for biofilm – forming strains Staphylococcus aureus/ Kravets N. Ya., Sitkar O. A., Klymnyuk S. I., Romaniuk L. B., Borak V. P// International research and practice conference “Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28–29, 2017. Lublin.- 2017- 166-167 pр.
129.С.І. Климнюк , Л.Б. Романюк, Н.Я. Кравець, Н.І. Ткачук, О.Й. Дронова Деякі аспекти епідеміології та діагностики Лайм-бореліозу // Наукові записки : серія Біологія , ТНПУ,2017-№3.(70)- С.147-153
130.С.І. Климнюк , Н.Я. Кравець, Л.Б. Романюк, В.П. Борак Здатність до плівкоутворення штамами Staphylococcus aureus та Pseudomonas aeruginosa //Тези доповідей XVзїзду ТМУ ім. С.М. Виноградського,11-15 вересня 2017р.- Львів : СПОЛОМ, 2017.- С.196
131. Klymnyuk S. I., Savchuk M.M., Tworko M.S., Tkachuk N.I., Romaniuk L. B.,Kravets N. Ya., Olyinyk N.M.,Malyarchuk H.R. Nasal microbiota in patiens with flu and acute respiratory viral infections /Тези доповідей XVзїзду ТМУ ім. С.М. Виноградського,11-15 вересня 2017р.- Львів : СПОЛОМ, 2017.- С.164
132.С.І. Климнюк , Н.Я. Кравець, Л.Б. Романюк, В.П. Борак Варіабельність видового складу мікробіоти ротоглотки у хворих на гіпотиреоз / Матеріали Х Науково-практичної конференціі ( з міжнародною участю) " Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" - 05 жовтня-06 жовтня 2017 року м. Тернопіль - 2017 . - С.18
133.Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Красій Н.І. Ретроспективний аналіз антибіотикорезистентності P. aeruginosa, виділених від хворих відділення інтенсивної терапії та реанімації Тернопільської університетської лікарні // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», за редакцією проф. Вадзюка С. Н. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. –C. 206-207.
134. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Красій Н.І. Деякі особливості антибіотикорезистентності госпітальних штамів бактерій, ізольованих у відділенні інтенсивної терапії та реанімації Тернопільської університетської лікарні в 2012-2015 р.р. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», за редакцією проф. Вадзюка С. Н. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. –C. 180
135. Климнюк С.І., Романюк Л.Б.,Кравець Н.Я., Борак В.П. Використання сучасних засобів у викладанні мікробіології,вірусології та імунології для студентів медичного факультету / Климнюк С.І., Романюк Л.Б.,Кравець Н.Я., Борак В.П./ Перспективи розвитку медичної науки і освіти збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, що присв'ячена 25-річчю медичного інституту Сумського державного університету, м. Суми 16-17 листопада 2017р. Суми : Сумський державний університет , 2017- С.52
136 Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Шкільна М.І., Сучасні уявлення про гранулоцитарний анаплазмоз людини/ Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Шкільна М.І.// Інфекційні хвороби.- 2017.- 3.- С.4-9

Comments