Кафедра‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Романюк Лідія Богданівна

Доцент кафедри – к.м.н., Романюк Лідія Богданівна

працює на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології з вересня 2006 року

Освіта:

Закінчила Тернопільську медичну академію ім. І.Я.Горбачевського у 1998 р. за спеціальністю „Лікувальна справа” 

З вересня 2000 року по серпень 2003 року – навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі шпитальної і факультетської педіатрії ТДМА за фахом «Педіатрія»

Кандидат медичних наук за спеціальністю «Педіатрія» з 2006 року. Дисертацію на тему „Мінеральна щільність кісткової тканини та методи її корекції у дітей з ендемічним дифузним зобом” захистила у спеціалізованій вченій раді Д 58.601.02. при Тернопільському державному медичному університеті ім.  І.Я. Горбачевського.

Загальна кількість навчально-методичних та наукових публікацій – 117, серед них – одна монографія у співавторстві, один патент на корисну модель, одна раціоналізаторська пропозиція.

Наукові інтереси:

Мікрофлора різних біотопів при соматичній та інфекційній патології у дітей, зміни мікрофлори ротоглотки при гострих респіраторних інфекціях, антибіотикочутливість окремих штамів, виділених від хворих з соматичною та інфекційною патологією, вплив мікробіоти різних біотопів на стан мінерального обміну та структуру кісткової  тканини у віковому аспекті, роль лейкоцитарних індексів у діагностиці респіраторної інфекційної патології та транзиторний імунодефіцит.