Кафедра‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Наукові публікації Климнюка Сергія Івановича, проф., д.м.н.


 1. С.І. Климнюк, О.В. Лиско, С.М. Тимчук Антагоністичний вплив представників нормальної мікрофлори шкіри на стафілококи / Нові методи діагностики, лікування і профілактики захворювань органів травлення, 31 травня 1990 р., Тернопіль – Тези обласної наукової конференції. – с. 61-62.
 2. Климнюк С.І., Покришко О.В. Особливостi антибiотикочутливостi стафiлококiв, мiкрококiв i коринебактерiй, персистуючих на тiлi людини // Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини: Матерiали ХI пiдсумкової наукової конференцiї, присвяченої 40-рiчному ювiлею академiї. Тернопiль, 1997.  – вип.2. – частина 1.– С. 171-173.
 3. Покришко О.В., Климнюк С.І. Деякі паралелі між складом мікробних популяцій шкіри та показниками імунологічної реактивності людини // Наукові та практичні аспекти боротьби з інфекціями в Україні на межі сторіч: Матеріали Пленуму УНМТМЕП ім. Д.К. Заболотного 7-9 червня 2000 р.- с.84-85.
 4. Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Кованова Е.М. та ін. Шляхи вдосконалення викладання мікробіології //  Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі. Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 87-92.
 5. Покришко О.В., Климнюк С.І. Адгезивна активність бактеріальних угруповань шкіри у хворих на цукровий діабет // Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини. – Збірник наукових праць XLV підсумкової (міжрегіональної) науково-практичної конференції 7 червня 2002 р. – випуск 7. –  Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – С. 137
 6. Творко М.С., Климнюк С.І., Ткачук Н.І. Основи імунології. Навч. посібник для вищих медичних навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації. – Тернопіль: Укрмедкнига.– 2009.  
 7. Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Широбоков В.П. Практична мікробіологія. Навч. посібник для вищих медичних навчальних закладів ІV рівнів акредитації. – Тернопіль: Укрмедкнига.– 2004.– 440 с.  
 8. Герасимів   І.М.,   Климнюк   С.І.,   Кривошеїн   Ю.С. Протимікробний   ефект мірамістину щодо мікроорганізмів шкіри людини // Клінічна та експериментальна патологія. – 2006.– Т.V, №4.–С. 18–20.
 9. Покришко   О.В.,   Климнюк   С.І.,   Кременчуцький   Г.М.   та   ін.    Можливість використання   пробіотиків   для   відновлення   еубіозу   шкіри   //   Здобутки   клінічної  та експериментальної медицини. — 2006. — № 2. — С. 89—95.
 10. Покришко О.В., Климнюк С.І. Адгезивні властивості мікрофлори шкіри ступні хворих на цукровий діабет // Клінічна та експериментальна патологія. – 2006.– Т.5, № 4. – С. 87–91.
 11. Климнюк   СІ..   Кременчуцький   Г.М.,   Покришко   О.В..   Ситник   І.О.,   та   ін. Пробіотики як препарати корекції дисбактеріозів шкіри / // Фармацевтичний часопис. – 2007. –Т. 1, №1.– С. 73–79.
 12. Климнюк  СІ..   П'ятковський  ТІ..   Бадюк  О.Я.   Мікрофлора опікової  рани  та чутливість її представників до антибіотиків при лікуванні з використанням ліофілізованих ксенодермотрансплантатів / // Шпитальна хірургія. — 2007. — № 2. — С. 23—25.
 13. Климнюк СІ. П'ятковський ТІ. Адгезивні та антагоністичні властивості окремих представників мікрофлори опікової рани // Вісник наукових досліджень. — 2007. — № 2. С. 71—73.
 14. Климнюк СІ. П'ятковський Т.І., Бадюк О.Я Застосування препарату Декасан у потерпілих з опіками / // Biomedical snd biosocia anthropology. — 2007. — № 9. — С. 53— 56.
 15. П'ятковський Т.І., Климнюк СІ., Кременчуцький Г.М. Колонізаційні властивості Аеrососсus viridans – основи пробіотика А–бактерин / // Вісник наукових досліджень. — 2007. — № 3. — С. 64—66.
 16. Грищук Б. Д. Климнюк, С.И., Симчак Р.В   и др. Синтез, антибактериальная и противогрибковая  активность аллиловых эфиров 2–тиоцианато–2–метил–арилпропионовых   кислот  // Химико–фармацевтический журнал. Издательство ФОЛИУМ. Москва. –2007. – т. 41, № 11. – С. 27–28.
 17. П'ятковський ТІ.. Климнюк СІ.. Бадюк О.Я., та ін. Використання А–бактерину
  з метою профілактики та лікування опікової інфекції // Вісник наукових досліджень.– 2007. – №4. – С. 62–64
 18. Покришко О В. Климнюк СІ., Творко М.С. та ін. Чутливість до антибіотиків домінуючих бактеріальних угруповань шкіри стопи у хворих на цукровий діабет // Biomedical snd biosocia anthropology.  – 2008. – № 11. – С. 96–99.
 19. Грищук Б.Д., Туландай Г.М., Барановський В.С. Климнюк С.І. та ін.  Синтез та мікробіологічна     активність     продуктів     хлоро–, бромо–  та тіоціанатоарилювання галогеновмісних алільних сполук // Журн. орг. та фарм. хімії. – 2008  – Т. 6. вип. 4(24).– С.  55–84.
 20. Гріщук Б.Д.. Симчак Р.В., Климнюк С.І. та ін  Синтез та біологічна активість
  2–тіооціанато–2–метил–3–арилпропінамідів // Наукові  записки Тернопільського
  державного національного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Хімія. – 2008. № 1З.–С. 23–26.
 21. Горбовой П.М., Тулайдан Г.М., Грищук Б.Д    Климнюк С.І. та ін. Синтез 2–
  хлор
  (бром, тіоцианато)–1–арил–3–хлорбутанів та вивчення їх антимікробних властивостей // Наукові записки Тернопільського державного національного    університету     ім. Володимира Гнатюка. Серія: Хімія. – 2008. – № 13. – С. 20–23.
 22. Гутор Н.С., Климнюк С.І. Роль дисбактеріозу ротової порожнини (в тому числі
  лямбліозного) у виникненні стоматологічних захворювань // Практична медицина– 2008.– Том XIV, № 2.– С. 147–151.
 23. Шкільна   МІ.,   Климнюк   СІ.   Стан   мікрофлори   ротової   порожнини   та
  дуоденального вмісту у хворих на алергійні захворювання шкіри  на тлі лямбліозу // Практична медицина– 2008. – Том XIV, № З.–С. 178–183.
 24. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Калатай Н.Р. та ін. Екологічні аспекти розвитку
  респіраторних захворювань у дітей, що часто і тривало хворіють // Вісник наукових досліджень. – 2008.– № 3. – С. 14–16.
 25. Климнюк  С.І.,   Герасимів   І.М.   Протимікробна  акивність   мірамістину  щодо
  бактерій,  які формують мікробіоценоз шкіри ступнів хворих на дерматомікози, в умовах дослідів in vitro // Медична освіта– 2008 – № З– С. 46–47.
 26. Климнюк С.І.,  Герасимів І.М., Покришко О.В. та ін.    Мікробіоценоз шкіри
  ступнів та передпліччя людини в нормі та при патології // Вісник наукових досліджень. — 2008. — № З. — С. 28–32.
 27. Климнюк С.І., Грищук Б.Д.. Горбовий П.М. та ін. Протимікробні властивості
  продуктів   реакції   хлор–,   бром–   і   тіоціанатоарилювання–2–метил–З–хлорпропену      // Фармацевтичний часопис. – 2008. – № 1. – С 40–44.
 28. Шкільна    М.І.,    Покришко    О.В.,    Климнюк    СІ.    Антибіотикочутливість
  мікрофлори    ротової    порожнини    у    хворих    на    лямбліоз,     що    супроводжується
  алергодерматозами // Biomedical snd biosocia anthropology.– № 11. 2008. – С. 185.
 29. Климнюк С.І., П'ятковський Т.І., Бадюк О.Я. та ін. Використання антисептика Бетадин при лікуванні термічної травми // Biomedical snd biosocia anthropology. — 2008. — № 11. — С. 60—62.
 30. Климнюк СІ.,  Герасимів  ЇМ.,  Покришко  О.В.  та ін.   Спроба застосування
  мірамістину для корекції мікробіоценозу шкіри // Biomedical snd biosocia anthropology.  – 2008.–№ 11 – С. 73–77.
 31. Климнюк С.І., Творко М.С.,   Ткачук Н.І. та ін. Досвід застосування практично–орієнтованого навчання студентів медичного факультету на кафедрі медичної біології мікробіології, вірусології та імунології в умовах кредитно–модульної системи // Медична освіта– 2007– № З– С 52–54.
 32. Климнюк   С.І.,   Романюк  Л.Б.,   Ткачук   Н.І.   та  ін.   Особливості   викладання
  мікробіології в сучасних умовах // Медична освіта. – 2008. – № 2. – С. 24–28.
 33. Климнюк С.І.,  Романюк Л.Б.,    Ткачук  Н.І.  та ін.  Диференційний  підхід до викладання мікробіології для медсестер залежно від освітньо–кваліфікаційного рівня /  // Медсестринство. 2008– № 3. – С. 10–11.
 34. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. та ін. Впровадження основ доказової
  медицини в навчальний процес на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології // Медична освіта. – 2008– № 3. – С. 47–48.
 35. Климнюк  С.І.,   Романюк  Л.Б.,   Ткачук   НІ.   Аналіз   впровадження   методики
  єдиного   дня”   при   викладанні   мікробіології   для   студентів   ННІ   медсестринства   // Медсестринство. – 2007.– № 4. – С. 25–26.
 36. Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Калатай Н.Р.Патогенетичні аспекти імунологічних порушень при залізодефіциті /  // Вісник наукових досліджень, - №1, - 2009, - С. 43-45.
 37. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Кучмак О.Б. Пятковський Т.І. Роль викладання мікробіології в підготовці медсестер-бакалаврів // Медсестринство, №1, - 2009, - с.35-36
 38. Климнюк СІ.. Покришко О.В. Особливості антибіотикочутливості стафілококів,
  мікрококів і  коринебактерій,    персистуючих на тілі людини //    Здобутки клінічної та експериментальної     медицини.     Матеріали     ХЬІХ     підсумкової     науково–практичної конференції. 2 червня 2006 р– Тернопіль: Укрмедкнига. – С 159–160.
 39. Климнюк  С.І.,   Кременчуцький   Г.М.,   Покришко   О.В.,   Ситник   І.   О.   та ін. Пробіотики  як препарати для корекції дисбактеріозів // Науково–технічний прогрес і оптимізащя   технологічних   процесів   створення   лікарських   препаратів:   матеріали   1–ї Міжнародної науково–практичної конференції. (Тернопіль. 6—7 квітня 2006 р). — Терн.держ. мед. ун–т імені І.Я.  Горбачевського. Нац. фарм. ун–т. — 2006. — С. 151.
 40. П'ятковський Т.І., Климнюк С.І.   Мікрофлора неушкодженої шкіри опікових
  хворих та чутливість  їх  представників  до  антибіотиків  //  Здобутки   клінічної  та експериментальної     медицини:     матеріали     ХLIХ     підсумкової     науково–практичної конференції, (Тернопіль, 2 червня 2006 р.). — Тернопіль. — 2006. — С. 97—98.
 41. Климнюк С.І., Покришко О.В., П'ятковський Т.І. Бактеріоносійство S. aureus
  серед   студентів   Тернопільського     державного   медичного   університету  /  Здобутки клінічної   та   експериментальної   медицини.    Матеріали   ХЬІХ   підсумкової   науково–практичної конференції, 2 червня 2006 р.– Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 20–21.
 42. Климнюк С.І., Покришко О.В., Ситник І.О. та співавт.  Вплив евбіотика А–
  бактерину на перебіг розлитого перітоніту в експерименті / // Здобутки клінічної та експериментальної    медицини.     Матеріали    ХLIХ    підсумкової    науково–практичної конференції, 2 червня 2006 р.– Тернопіль. Укрмедкнига. – С. 159–160.
 43. П'ятковський Т/І., Климнюк С.І., Бадюк О.Я. Вплив локального застосування
  антисептиків на мікрофлору опікової рани // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: матеріали підсумкової науково–практичної конференції, (Тернопіль, 8 червня 2007 р). — Терн. держ. мед. ун–т імені І. Я. Горбачевського. — 2007. — С. 79—80.
 44. Климнюк  С.І.,   Творко   М.С.,    Ситник   І.О.   та  ін.   Деякі   підходи  до   оцінки мікробного   пейзажу шкіри  // Матеріали  науково–практичної конференції   «Актуальні проблеми екології мікроорганізмів» 7–8 вересня 2007 року.– Тернопіль: Укрмедкнига.—2007.– С. 30–31.
 45. Климнюк СІ., Шідловський В.О.,   Герасимчук П.О. та ін  Характер і динаміка
  змін    мікрофлори   тонкого   кишківника   у   хворих   на   кишкову   непрохідність   при використанні  А–бактерину //     Матеріали  науково–практичної конференції  «Актуальні
  проблеми екології мікроорганізмів» 7–8 вересня 2007 року.– Тернопіль. Укрмедкнига. – 2007.– С. 34–37.
 46. Климнюк  СІ.,   Шідловський   В.О.,     Герасимчук  ПО.     та  ін.   Порівняльна
  характеристика  мікрофлори  тонкокишкового   вмісту  у  хворих   на  странгуляційну  та
  обтураційну   кишкову   непрохідність   //   Матеріали   науково–практичної   конференції «Актуальні   проблеми   екології  мікроорганізмів»   7–8  вересня  2007   року–  Тернопіль: Укрмедкнига.– 2007– С. 38–40.
 47. Покришко    О.В..    Климнюк    СІ.    Характеристика    адгезивної    активності
  стафілококових популяцій, які персистують на шкірі стопи хворих на цукровий діабет // Актуальні проблеми екології мікроорганізмів. Матеріали науково–практичної конференції. 7–8 вересня 2007 р.– Тернопіль. Укрмедкнига. – С. 55–57.
 48. Цицюра   Р.І.,   Климнюк   СІ..   Венгер   І.К.   ті   ін.   Мікробіологічні   аспекти
  застосування  А–бактерину в лікуванні  хворих із синдромом ступні діабетика  // Актуальні проблеми екології мікроорганізмів. Матеріали
  науково–практичної конференції, 7–8 вересня 2007 р– Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 75-77.
 49. Посохова К.А., Олещук О.М., Климнюк С.І., Покришко О.В. Вплив модхляторів синтезу оксиду азоту на стан кишечної мікрофлори та метаболічні процеси у товстому кишечнику та печінці при лінкоміцин–індукованому дисбіоценонозі / // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріаіи підсумкової науково–практичної конференції, 8 червня 2007 р– Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 147–148.
 50. П'ятковський    ТІ..    Климнюк    СІ.    Порівняння    ефективності    вітчизняних
  препаратів А–бактерину та Декасану при лікуванні опікових ран / // Довкілля і здоров'я: уіатеріали всеукраїнської нау ково–практичної конференції. (Тернопіль. 24—25 квітня 2008 р.). — Тернопіль. — 2008. — С 73^74.
 51. Грищук Б.Д.. Барановський В.С. Климнюк СІ. та ін. Синтез та біологічна
  активність продуктів аніонарилювання ненасичених сполук / // Всеукраїнський конгрес ”Сьогодення та майбутнє фармації”. 16–19 квітня 2008 р., м. Харків. – С. 42.
 52. Грищук Б.Д., Барановський  В.С.  Климнюк  СІ. та ін.  Синтез біологічно
  активних сполук – продуктів аніонарилювання алкенів / //  Національна науково–технічна конференція з міжнародною участю «Аюуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів», 15–18 жовтня 2008 р. – м. Харків. – С. 53.
 53. Швайка О.П., Кисельов А.В., Климнюк С.І. та ін. Синтез та антимікробна
  активність    похідних    азолінів    //        Національна    науково–технічна    конференція    з міжнародною   участю   «Актуальні   проблеми   синтезу   і   створення   нових   біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів», 15–18 жовтня 2008 р. – м. Харків. – С. 141.
 54. Герасимчук П.О., Климнюк С.І., Покришко О. В., та ін. Мікробіологічна та
  макроскопічна      характеристика      експериментального      перитоніту      //      Матеріа-ли всеукраїнської науково–практичної конференції „Довкілля і здоров'я" 24–25 квітня 2008 року. – Тернопіль: Укрмедкнига.– 2008. – С. 18–19.
 55. Климнюк С.І., Герасимчук П. О., Коршовський І.Л.  та ін  Мікрофлора ексудату
  черевної порожнини та тонкокишкового вмісту у хворих на кишкову непрохідність та антибіотикочутливість її представників // Матеріали всеукраїнської науково–практичної конференції “Довкілля і здоров'я” 24–25 квітня 2008 року. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2008. – С. 41–42.
 56. Климнюк   С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. та ін. Практичні аспекти вивчення антибіотикочутливості  мікрофлори  ротоглотки дітей,  що часто  і тривало хворіють // Матеріали всеукраїнської науково–практичної конференції „Довкілля і здоров'я" 24–25 квітня 2008 року,– Тернопіль: Укрмедкнига.– 2008. – С. 42–43.
 57. Климнюк С.І., Ситник І.О., Ткачук Н.І. та ін. Значущість окремих бактерійних
  угруповань    шкіри    кистей    дітей    //    Матеріали    всеукраїнської    науково–практичної конференції “Довкілля і здоров'я” 24–25 квітня 2008 року.– Тернопіль: Укрмедкнига. – 2008. –С. 44–45.
 58. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. та ін. Впровадження інноваційних технологій   в   процес   викладання   медичної   біології   та   мікробіології   у   медичному університеті  //  Матеріали   всеукраїнської  науково–практичної  конференції  „Досвід та проблеми впровадження кредитно–модульної системи навчання ВМ(Ф)НЗ України" 15–16 травня 2008 року.–Тернопіль: Укрмедкнига. – 2008. – С. 50–51.
 59. Климнюк   С.І.,    Романюк   Л.Б.,   Ткачук   Н.І.    Диференційований   підхід   до викладання   мікробіології для медсестер залежно від освітньо–кваліфікаційного рівня // Медсестринство. – 2008. – № 3. – С. 10–11.
 60. Покришко О.В., Климнюк С.І., Творко М.С. та ін. Роль грампозитивної кокової
  флори у виникненні ССД / // Довкілля і здоров'я. Матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. – Тернопіль: «Укрмедкнига». – С. 72.
 61. Шкільна М.І., Климнюк С.І., Покришко О.В. Мікрофлора дуоденального вмісту у   хворих   на  алергодерматози   на тлі   лямбліозу  //   Довкілля   і   здоров'я.   Матеріали Всеукраїнської  науково–практичної  конференції,     24–25   квітня  2008  р.   – Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 100
 62. Романюк    Л.Б,     Климнюк    С.І.,    Чорнобай    Н.Б.     Антибіотикочутливість
  найпоширеніших збудників респіраторних захворювань у дітей  з патологією органів дихання // Збірник матеріалів підсумкової науково–практичної конференції 13 червня 2008 року. – Тернопіль: Укмедкнига. – 2008. – С. 126–127.
 63. Климнюк С.И.. Романюк Л.Б. Особенности функционирования иммунитета при
  железодефиците   у   детей    //   XXI    век:    фармацевтическое   производство,    научные исследования в области здравоохранения и предоставление медицинских услуг в странах СПГ на современном зтапе – Материаіьі международного научного симпозиума 28 мая 2008 года Вашингтон (США). – с. 98–99.
 64. Покришко О.В., Бігуняк Т.В., Климнюк С.І. Вивчення наявності гельмінтозів у
  студентів ТДМУ // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріали ХLХ підсумкової науково–практичної конференції, 2 червня 2008 р.— Тернопіль: Укрмедкнига. –С.124.
 65. Покршко О.В., Климнюк С.І., Творко М.С. Стан мікрофлори прямої кишки у
  студентів ТДМУ // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріали Х
  LХ підсумкової науково–практичної конференції, 2 червня 2008 р.— Тернопіль: Укрмедкнига. –С.125.
 66. Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Кучмак О.Б., Винничук М.О. Структура причин відмов від профілактичних щеплень у дітей різного віку // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 24-25 квітня 2009 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2009. – С. 95-96.
 67. Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Кучмак Д.Б., Романюк Л.Б. Характеристика структури захворюваності в регіонах Тернопільської області з різними географічно-кліматичними умовами / // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 24-25 квітня 2009 року. Тернопіль, „Укрмедкнига”.– 2009. – С.61-62
 68. Климнюк С.І., Герасимів І.М., Ткачук Н.І., Творко М.С.,  Даутов А.Г.Таксономічна характеристика мікроорганізмів, що формують мікробіоценоз шкіри нижніх кінцівок людини / . // Довкілля і здоров'я: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, Тернопіль, 24-25 квітня 2009 р. — М-во охорони здоров’я, Терн. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. — 2009. — С. 45-46.
 69. Климнюк С.І., Герасимів І.М., Ткачук Н.І., Творко М.С.,  Покришко О.В. Колонізація шкіри ступнів людини аеробними та факультативно анаеробними мікроорганізмами / // Довкілля і здоров'я: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, Тернопіль, 24-25 квітня 2009 р. — М-во охорони здоров’я, Терн. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. — 2009. — С. 47.
 70. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б .Оцінка ефективності електронного навчання студентів і його методичне забезпечення // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції «Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір» 21-22 травня 2009 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2009. – С. 89-91
 71. Климнюк С.І., Покришко О.В., Романюк Л.Б., Барна Т.Б Феномен бактеріальної транслокації у хворих на кишкову непрохідність // Тези доповідей ХІІ з'їзду товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського 25-30 травня 2009 року, Ужгород, «Патент», 2009 – С. 201
 72. Климнюк С.І., Покришко О.В.,Творко М.С., Пятковський Т.І. Особливості протимікробної дії музейних штамів-антагоністів щодо бактерій, які формують мікробіоценози шкіри / // Тези доповідей ХІІ з'їзду товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського 25-30 травня 2009 року, Ужгород, «Патент», 2009 – С. 202.
 73. Покришко О.В.,  Климнюк С.І.  Можливість використання А-бактерину для корекції мікробіоценозів шкіри ступні у хворих із синдромом стопи діабетика // Тези доповідей ХІІ з'їзду товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського 25-30 травня 2009 року, Ужгород, «Патент», 2009 – С. 239.
 74. Гудима М.І., Климнюк С.І., Чорнобай Н.Б. Характеристика мікробного забруднення та його топографії на куртці працівника швидкої медичної допомоги // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник підсумкової науково-практичної конференції, 4 червня 2009 р.– Тернопіль:ТДМУ « Укрмедкнига». – С. 119.
 75. Климнюк С.І., Кучмак О.Б., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Винничук М.О, Пятковський Т.І. Визначення наявності декомпенсованого дисбактеріозу у студентів ТДМУ // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник підсумкової науково-практичної конференції, 4 червня 2009 р.– Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – С. 123
 76. Покришко О.В., Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Малярчук Г.Р. Вплив А-бактерину на представників нормального мікробіоценозу шкіри людини роду Bacillus // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник підсумкової науково-практичної конференції, 4 червня 2009 р.– Тернопіль:ТДМУ « Укрмедкнига». – С. 136
 77. Спосіб визначення бактеріальної забрудненості питної води /Кованова Е.М.,
  Климнюк С.І., Демяненко В.В. Деклараційний патент на корисну   модель, Бюл. № 9, 2005.
 78. Спосіб  мікробіологічної оцінки якості  бутильованої води //  Кованова Е.М..
  Климнюк С.І., Демяненко В.В. Патент на винахід № 82547, Бюл. № 8, 2008.
 79. Патент на корисну модель “Спосіб лікування хворих на лямбліоз”, № 42793, зареєстр. 27.07.2009. Андрейчин М.А., Шкіоьна М.І., Васильєва Н.А.,. Луцук О.С., Климнюк С.І
 80. Климнюк   С.І.,    Бігуняк   B.В.,    Кременчуцький    Г.М.,  П'ятковський   Т.I.
  Комплексне лікування потерпілих з опіками ІІ–ІІІА ст. та площею до 15 % поверхні тіла. — Київ, № 157–2008 (Інформаційний лист)

76.                       «Визначення переліку практичних навичок з мікробіології для студентів різних спеціальностей та особливості іх засвоєння» - Климнюк С.І, Романюк Л.Б., Ткачук Н.І., Кучмак О.Б., Малярчук А.Р., Творко М.С., Бригідир Т.О., Борак В.П. // Вища освіта України – Додаток 4, том ІІІ (21),- 2010 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 274-280.

77.                        «Навчання на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології згідно з кредитно-модульною системою (ECTS) О.Б. Кучмак, С.І. Климнюк, Н.І. Ткачук, Л.Б. Романюк, А.Р. Малярчук, Т.О. Бригідир, Т.І. П'ятковський // Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах України ІІІ-ІУ рівнів акредитації» 12-13 травня 2011 року м. Тернопіль, «Укрмедкнига» 2011. – с. 102-103.\

78.                       «Особливості перебігу госрих респіраторних вірусних інфекцій у дітей м. Тернопіль у період з листопада2009по березень 2010 року Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Бригідир Т.О., Книш Р.О., Томашівська Т.В., Борак В.П., Кучмак О.Б. // Інфекційні хвороби. - № 1 (63). – 2011. - с. 22-25.

79.                       «Мікробіоценоз товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит» О.Б. кучмак, С.І. Климнюк,М.С. Творко, Т.О.Бригідир, М.О. Винничук, Л.Б. Романюк // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 22 квітня 2011 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2011. – с.72-73.

80.                       «Диференціація умовно-патогенних ентеробактерій виділених від здорових осіб молодого віку» Романюк Л.Б., С.І. Климнюк, Т.О.Бригідир, О.В. Покришко, Т.І. Пятковський, О.Б. Кучмак // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я” 22 квітня 2011 року. Тернопіль, „Укрмедкнига” 2011. – с.114.

81.   «Бактеріологічні особливості перебігу туберкульозу легень серед дитячого населення Тернопільської області» С.І. Климнюк, М.О. Винничук, Л.Б. Романюк  Т.О.Бригідир, Ж.Л.Базилевська, Н.Є Федчишин // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, - №2, 2011, с. 161-163.

82.   Покришко О.В., Климнюк С.І., Творко М.С. Значення щорічного профілактичного паразитологічного обстеження студентів ТДМУ / Покришко О.В., Климнюк С.І., Творко М.С. // Матеріали наради-семінару з актуальних питань медичної паразитології (12-13 жовтня 2011 р., м. Тернопіль.– с. 103-104.

83.   С. І. Климнюк, О. Б. Кучмак, А. Р. Малярчук Коригуючий вплив біфіформу на мікрофлору товстої кишки хворих на ревматоїдний артрит / С. І. Климнюк, О. Б. Кучмак, А. Р. Малярчук// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „ Довкілля і здоров′я”. — м. Тернопіль. — 2012. — С. 46–47.

84.   С. І. Климнюк, О. Б. Кучмак, Т. І. Толокова Мікробіологічні аспекти застосування біфіформу у хворих на ревматоїдний артрит  / С. І. Климнюк, О. Б. Кучмак, Т. І. Толокова //  Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — м. Тернопіль. — 2012. — С. 41–42.

85.   Кованова Е. М., Климнюк  С.І.  Способи визначення бактеріальої Забрудненості питної води /  Кованова Е. М., Климнюк  С.І.   // Матеріали Науково-практичної конференції „Довкілля  і здоров’я” 27-28 квітня 2012 року – С.40

86.                       Патент на корисну модель № 67947 Спосіб корекції фотодинамічного ефекту в мікробних клітинах від 12.03.2012 р. бюл. №5, Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Винничук М.О., Романюк Л.Б.

87.                       Віхи становлення кафедри мікробіології,вірусології та імунології Тернопільського державного медичного університету ім.. І.Я.Горбачевського Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. // Вісник наукових досліджень. - № 1. – 2012 -  с. 4-9.

88.                       Діагностичне значення деяких лейкоцитарних індексів при гострих респіраторних захворюваннях у дітей раннього віку Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Ткачук Н.І. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини Збірник матеріалів конференції 17 квітня 2012 року. – Тернопіль – 2012. – с.157-158.

89.                       Ефективність використання дистанційної підготовки і контролю знань студентів з мікробіології, вірусології та імунології Климнюк С.І., Ткачук Н.І. Романюк Л.Б. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присвяченої 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачеввського МОЗ України «Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації» 26-27 квітня 2012 року м. Тернопіль. – ТДМУ. – «Укрмедкнига». – 2012. – с. 151-152.

 1. Актуальність вивчення адгезивних властивостей мікрофлори ротової порожнини Романюк Л.Б., Климнюк С.І., Огінський А.В. // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровۥя» 27-28 квітня 2012. – Тернопіль. – ТДМУ. – «Укрмедкнига». – 2012. –с. 75-76.\
 2.  Л.Б, Романюк, С.І. Климнюк АКТУАЛЬНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ АДГЕЗИВНИХ ВЛАВСТИВОСТЕЙ МІКРОФЛОРИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ / Л.Б, Романюк, С.І. Климнюк// Матеріали Науково-практичної конференції „Довкілля  і здоров’я” 27-28 квітня 2012 року – С.75-76
 3.  Кованова Е.М., Климнюк С.І., Творко М.С. Гени cagA, vacA Helicobacter pylory – бактеріальні огкогени, асоційовані з раком шлунка / Кованова Е.М., Климнюк С.І., Творко М.С. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та практика ХХІ століття, 07-08 вересня, 2012 р.– Київ, 2012. С. 12-15.(Київський медичний  науковий центр)

93.                        Кучмак О.Б., Климнюк С, І,, Борак В. П. Мікробні  асоціації  вмісту товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит / Кучмак О.Б., Климнюк С, І,, Борак В. П.// Матеріали Науково-практичної конференції „Довкілля  і здоров’я” 25-26 квітня 2013 року – С.99-100.

94.                        Структура випадків захворювання на туберкульоз легень за віком у Тернопільській області за період з 2005 по 2011 роки Винничук М.О., Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Ткачук Н.І. // . // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» 25-26 квітня 2013 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 29-30.

95.                        Ретроспективний аналіз успішності студентів з мікробіології, вірусології та імунології в умовах навчання за кредитно-модульною системою Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. // Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації начального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України на новому етапі» 18-19 квітня 2013 року м. Тернопіль, частина 1. -  С.346-347.

96.                       Мікробіологічні зміни товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит з дефіцитом мінеральної щльноті кісткової тканини Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Борак В.П., Романюк Л.Б. // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 18 червня 2013 року «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». - Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 159-160.

 1. Видовий спектр ентеробактерій вмісту товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Борак В.П., Романюк Л.Б.// Тези доповідей ХІІІ зїзду товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського 1-6 жовтня 2013 р., Ялта-2013. – с.276.
 2. Кучмак О. Б, С. І. Климнюк, В. П. Борак Мікробіологічні асоціації ентеробактерій товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит / Кучмак О. Б, С. І. Климнюк, В. П. Борак// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров′я”. — м. Тернопіль. — 2013. — С. 78.
 3. Красій Н.І, Климнюк С. І.  Спектр умовнопатогенних мікроорганізмів, виділених  від хворих у Тернопільській універсмитетській лікарні / Красій Н.І, Климнюк С. І. //  Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Зб. матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 18 червня 2013 р., Тернопіль,ТДМУ Укрмедкнига». – 2013. –С. 159
 4.  Н.с. Гутор, С. І. Климнюк  Мікробіоценоз альвеолярної лунки у хворих з різними формами альвеоліту  / Н.с. Гутор, С. І. Климнюк // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Зб. матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 18 червня 2013 р., Тернопіль,ТДМУ «Укрмедкнига». – 2013. – С. 83.
 5. Красій Н.І., Климнюк С.І Спектр умовно-патогенних мікроорганізмів, виділених від хворих у Тернопільській університетській лікарні/   / Красій Н.І., Климнюк С.І // Збірник  матеріалів науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 18 червня 2013 року. – Тернопіль. – С.159
 6. Красій Н.І., Климнюк С .І.  Етіологічна структура внутрішньо лікарняних інфекцій у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії та хірургії 
  / Красій Н.І., Климнюк С .І // 
  XIII з’їзд Товариства мікробіологів України ім.. С.М. Виноградського, 1-6 жовтня 2013 р., Тези доповідей – С. 268.
 7. Климнюк С.І., Ковальчук М.Т. / Климнюк С.І., Ковальчук М.Т. // Деякі особливості мікробіоценозу товстої кишки у хворих на розацеа та розацеа в поєднанні з лямбліозом і демодекозом /  XIII з’їзд Товариства мікробіологів України ім.. С.М. Виноградського, 1-6 жовтня 2013 р., Тези доповідей – С. 256.
 8. Савчук М.М.,  Климнюк С.І., Покришко О.В. /Колонізаційний рівень окремих популяцій бактерій, які утворюють мікробіоценоз рото глотки у хворих на грип та ГРВІ Савчук М.М.,  Климнюк С.І., Покришко О.В. // XIII з’їзд Товариства мікробіологів України ім.. С.М. Виноградського, 1-6 жовтня 2013 р., Тези доповідей – С. 322.
 9. Винничук М.О., Климнюк С.І., Резистентність M. tuberculosis виділених від хворих на вперше виявлений туберкульоз легень в Тернопільській області в 2007-2012 рр.  / Винничук М.О., Климнюк С.І., // XIII з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського, 1-6 жовтня 2013 р., Тези доповідей – С. 230.
 10. Кованова Е.М.,  Климнюк С.І., Творко М.С.. / Кованова Визначення генотипів Helicobacter pylori і за фенотипами культур як метод їх генотипування Е.М.,  Климнюк С.І., Творко М.С.. //  XIII з’їзд Товариства мікробіологів України ім.. С.М. Виноградського, 1-6 жовтня 2013 р., Тези доповідей – С. 97.
 11. Кованова Е.М.,  Климнюк С.І., Творко М.С. Реакція преципітації – тест для генетичного аналіза Helicobacter pylori і визначення ризику хелікобактерного канцерогенезу./ Кованова Е.М.,  Климнюк С.І., Творко М.С.. // XIII з’їзд Товариства мікробіологів України ім.. С.М. Виноградського, 1-6 жовтня 2013 р., Тези доповідей – С. 97.
 12. Климнюк С.І., Кованова Е.М., Творко М.С., Ткачук Н.І., Покришко О.В., Романюк Л.Б., Малярчук А.Р., Борак В.П., Кучмак О.Б., Винничук М.О. «Еволюція людини, бактерій і вірусів» -  Матеріали УП Міжнародного конгресу з інтегративної антропології 17-18 жовтня 2013 року – Вінниця – с.71
 13. Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Борак В.П., Романюк Л.Б., «Мікробіологічні зміни товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит з дефіцитом мінеральної щільності кісткової тканини» - Матеріали УП Міжнародного конгресу з інтегративної антропології 17-18 жовтня 2013 року – Вінниця – с.93

110.     С.І. Климнюк , Покришко О. В., Савчук М. М., Романюк Л. Б, Ткачук Н. І., Андрейчин Ю.М. Мікробна флора ротоглотки при захворюваннях на грип та ГРВI //Annals of Mechnikov Institute.–- 2013.–№ 4.– C.41-48.

111.    С.І. Климнюк , Л.Б. Романюк, М.Д. Заріцька, О.Б. Кучмак, І.В. Стрельбицька, В.П.Борак «Формування мікробіоценозу ротоглотки та кишечнику у новонароджених дітей з перинатальною патологією» - «Інфекційні хвороби» . - №1. -  2014. – с.36-38.

112.     С.І. Климнюк , Н.Г. Климнюк , Л.Б. Романюк, Творко М.С., Борак В.П., Кучмак О.Б. Винничук М.О. «Популяціний склад мікробного пейзажу рото глотки у хворих на грип і ГРВІ - // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» 25 квітня 2014 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 84-85.

113.  С.І. Климнюк , Покришко О.В., Л.Б. Романюк, Малярчук Г.Р., Кучмак О.Б., Кравець Н.Я. «Частота носійства окремих родів бактерій у ротоглотці хворих на грип і ГРВІ» - // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» 25 квітня 2014 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 85-86.

114.   С.І. Климнюк , Н.Я. Кравець , Н.І.Ткачук, Л.Б. Романюк, Борак В.П. «Розкриття інтегрованого характеру методу моделювання в процесі навчання мікробіології» - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України» - 15-16 травня 2014 р. – м. Тернопіль. – частина 1 с.232-233.

115.   С.І. Климнюк , О.Б. Кучмак , Л.Б. Романюк, О.В.Покришко, Борак В.П. «Использование пробиотиков у больных ревматоидным артритом» - Europaische Fachhochschule / European Applied Sciences # 6 – 2014 – P.3-4

 1. С.І. Климнюк , О.Б. Кучмак , Ткачук Н.І., Л.Б. Романюк, Г.Р. Малярчук, Борак В.П., Кравець Н.Я. «Інноваційні підходи до організації навчального процесу на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології» Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» 6-7 листопада 2014 р. – Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 51-53.
 2. Савчук М.М., Климнюк С.І. Рівень обсіменіння окремих популяцій бактерій, як утворюють мікробіоценоз носа та носоглотки  у хворих на грип та ГРВІ   / Савчук М.М., Климнюк С.І. // Довкілля і здоров'я: Матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 25 квітня 2014 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – 2014.–С. 105-106
 3. Красій Н.І., Покришко О.В., Климнюк С.І. Спектр мікроорганізмів у відділенні інтенсивної терапії за 2012-2013рр. / Красій Н.І., Покришко О.В., Климнюк С.І. // Довкілля і здоров'я: Матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 25 квітня 2014 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – 2014.–С. 88-89
 4. Климнюк С.І., Кованова Е.М., Творко М.С. Тирозинкіназний механізм канцерогенезу вірусу гепатиту В / Климнюк С.І., Кованова Е.М., Творко М.С. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. - 21 травня 2014 р. – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига» – 2014–С.
 5. Климнюк С.І., Кованова Е.М., Творко М.С. Деякі особливості канцерогенезу Helicobacter рylorі / Климнюк С.І., Кованова Е.М., Творко М.С. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції. - 21 травня 2014 р. – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига» – 2014–С.
 6. Покришко О.В., Климнюк С.І., Ткачук Н.І Взаємозв’язок пародонтиту із хронічним / Покришко О.В., Климнюк С.І., Ткачук Н.І // Імунологія та алергологія. Практика і наука. Додаток № 1. – 2014. – Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті», 11-12 квітня 2014 р., м. Київ.– 2014.– С.
 7. Покришко О.В., Климнюк С.І., Творко М.С., Шкільна М.І Зміни мікрофлори ранового топодему ступні у хворих із синдромом стопи діабетика із місцевим застосуванням А-бактерину / Покришко О.В., Климнюк С.І., Творко М.С., Шкільна М.І // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фармацевтична мікробіологія і клінічна лабораторна діагностика» 27-28 листопада 2014 р., Харків. – 2014 р. – С. 17-19.
 8. Красій Н.І. , Покришко О.В,, Климнюк С.І. Мікробіологічний моніторинг ентеробактерій у відділення інтенсивної терапії Тернопільської університетської лікарні у 2014 р / Красій Н.І. , Покришко О.В,, Климнюк С.І. // Довкілля і здоров'я: Матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 23 квітня 2015 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – С. 120-121
 9. Кравчук . Ю.А., Васильєва Н.А., Климнюк С.І Аналіз епідемічної та епізоотичної ситуації з лептоспірозу в ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРОТЯГОМ 2010-2014 РР. / Кравчук . Ю.А., Васильєва Н.А., Климнюк С.І // Довкілля і здоров'я: Матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 23 квітня 2015 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – С. 117-120
 10. Климнюк С.І, Винничук М.О., Кравець Н.Я. ДОСлідженн чутливості МБТ до протитуберкульозних препаратів в Тернопільській області / Климнюк С.І, Винничук М.О., Кравець Н.Я. // Довкілля і здоров'я: Матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 23 квітня 2015 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – С. 10
 11. Барна Т.Б., Павельєва М.М., Покришко О.В., Климнюк С.І. Результати моніторингу циркуляції збудників сальмонельозу на території тернопільської області за 2008-2014 рр. / Барна Т.Б., Павельєва М.М., Покришко О.В., Климнюк С.І. // Довкілля і здоров'я: Матеріали науково-практичної конференції, Тернопіль, 23 квітня 2015 р. – Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига». – С. 101
 12.  Климнюк С.І., Винничук М. О., Кучмак О.Б., Малярчук Л.Р., ТкачукН.І Оцінка впливу іонів кальцію на мікрофлору при дії поляризуючого світла / Климнюк С.І., Винничук М. О., Кучмак О.Б., Малярчук Л.Р., ТкачукН.І // Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Актуальні питання боротьби з інфекційними захворюваннями Тези доповідей. Харків 2015, С. 116
 13.   Винничук М. О , Климнюк С.І., О.В. Покришко, Н.І. Ткачук Особливості мікробіоценозу ротоглотки хворих на туберкульоз легень після інтенсивної фази антьимікобактеріальної терапії / Винничук М. О , Климнюк С.І., О.В. Покришко, Н.І. Ткачук // Інфекційні хвороби: поступи і проблеми в діагностиці, терапії та профілактиці. Матеріали ІХ з‘їзду інфекціоністів України (7-9 жовтня 2015 року, м. Тернопіль)/ТЕРНопіль, ТДМУ:  Укрмедкнига, 2015.– С. 145- 146
 14.  Винничук М. О., Климнюк С.І. Кравець Н.Я.  Аналіз резистентності штамів МБТ в  тернопільській області / Винничук М. О., Климнюк С.І. Кравець Н.Я.   // Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Актуальні питання боротьби з інфекційними захворюваннями. Тези доповідей. Харків 2015, С. 112
 15.  Красій Н.І., Покришко О.В., Климнюк С.І., Ткачук Н.І. Аналіз чутливості до антибіотиків неферментуючих грамнегативних мікроорганізмів, виділених у відділенні інтенсивної терапії тернопільської університетської лікарні у 2014 році. / Красій Н.І., Покришко О.В., Климнюк С.І., Ткачук Н.І. // Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 17 червня 2015 р., Тернопіль. – С. 234.
 16.  Vynnychuk N.A., S.I. Klymnyuk Peculiarities of chemioresistant Mycobacterium tuberculosis  in Ternopil region in recent years / Vynnychuk N.A., S.I. Klymnyuk // Інфекційні хвороби, 2015г.–№ 1. –С. 49-52
 17. Климнюк С.І., Покришко О.В., Андрейчин Ю.М., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Кучмак О.Б., Малярчук Г.Р., Борак В.П. «Мікробіоценоз параназальних пазух  у хворих на гострі синусити» Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фармацевтична мікробіологія і клінічна лабораторна діагностика» 27-28 листопада 2014 р. Харків. – 2014р. – с.10-12
 18. Климнюк С.І., Савчук М.М., Андрейчин Ю.М., Покришко О.В., Красій Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С., Ткачук Н.І., Климнюк Н.Г. «Особливості мікробіценозу носа та носоглотки у хворих на грип та ГРВІ». - «Інфекційні хвороби» . - №3. -  2014. – с.38-43.
 19. Климнюк С.І., Романюк Л.Б.,  Савчук М.М., Покришко О.В., Творко М.С., Ткачук Н.І., Борак В.П. « HIERARCHIC STRUCTURE OF NASOPHARYNX MICROBIOTIC COMMUNITY IN PATIENTS WITH ACUTE RESPIRATORY INFECTION». - «Інфекційні хвороби» . - №1. -  2015. – с.37-40
 20.  Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Романюк Л.Б.,Покришко О.В. «Пробіотикотерапія хворих на ревматоїдний артрит» - «Лікарська справа». - № 12 (1132). – 2014. – с. 63-65.
 21. Винничук М.О., Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Дронова О.Й. «Адгезивні властивості бактерій, які утворюють мікробіоту ротоглотки у хворих на туберкульоз» - «Вісник наукових досліджень». - №3. – 2015. – 48-49.
 22. S.I. Klymnyuk, Vynnychuk M.O.,  O.V. Pokryshko, M.S. Tworko Influence of antimycobacterial drug  on oropharyngeal microbiota in patients with pulmonary tuberculosis / S.I. Klymnyuk, Vynnychuk M.O.,  O.V. Pokryshko, M.S. Tworko // Інфекційні хвороби, 2015г.–№ 3 (81). –С. 460-65
 23. Климнюк С.І., Романюк Л.Б.,  Кучмак О.Б.,Кравець Н.Я., Дронова О.Й. «Місце клінічно-значущих штамів умовно-патогенних мікроорганізмів у розвитку ускладнень ГРВІ» - Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» 17 червня 2015 року, Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 40.
 24.  Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Покришко О.В., Кравець Н.Я., Ткачук Н.І. – «Лабораторна діагностика малярії у студентів-іноземців ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України» - Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя» присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи  - 22-23 квітня 2016 року. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 140-141.
 25. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б. – Сучасні аспекти викладання мікробіології, вірусології та імунології на однойменній кафедрі державного вищого навчального закладу»Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського» - Матеріали ХШ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якісної медичної освіти» - 12-13 травня 2016 р. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 179.
 26. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Кравець Н.Я., Борак В.П., Малярчук Г.Р. – Порівняльна характеристика мікробіоценозів рото глотки у дітей хворих на ГРВІ та бронхіальну астму на основі визначення індексу постійності мікроорганізмів - Матеріали підсумкової  науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» - 15 червня 2016 р. –Тернопіль. – «Укрмедкнига». – ТДМУ. – С. 96-97.
 27. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С. – Методичні аспекти викладання мікробіології у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського – «Biomedical and biosocial anthropology» - 2016. - № 26. – с.168-169.
 28.  Климнюк С.І., Савчук М.М., Андрейчин Ю.М. та ін. Особливості мікробіоценозу носа та носоглотки у хворих на грип та ГРВІ / Климнюк С.І., Савчук М.М., Андрейчин Ю.М. та ін. //  Інфекційні хвороби. – 2014. – № 3. –С. 38-43.
 29. Климнюк С.І., Покришко О.В., Ткачук Н.І. Особливості навчального процесу в ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського   / Климнюк С.І., Покришко О.В., Ткачук Н.І.// Biomedical and Biosocial Antropology, 2014. – c № 22 –- С. 247-250.
 30. О. Б. Кучмак,  С.І.Климнюк, Л.Б.Романюк, О.В. Покришко Пробіотикотерапія хворих на ревматоїдний артрит  / О. Б. Кучмак,  С.І.Климнюк, Л.Б.Романюк, О.В. Покришко // Лікарська справа. — 2014.—№ 8.— С. 63–65.
 31.  Natalia Krasij, Sergiej Klymnyuk, Aleksandr Oliynyk, Olena Pokryshko. Monitoring of antibiotic susceptibility of microbes isolated form the pacient of ternopil university hospital in 2012 years / Natalia Krasij, Sergiej Klymnyuk, Aleksandr Oliynyk, Olena Pokryshko. // Czlowiek I Zdrowie// tomVII, №4 – 2013. - Biala Podlaska. – P. 26 – 29.
 32. Красій Н.І., Климнюк С.І., Олійник О.В., Покришко Моніторинг чутливості до антибіотиків мікроорганізмів, виділених від хворих у Тернопільській університетській лікарні в 2012 р.  / Красій Н.І., Климнюк С.І., Олійник О.В., Покришко // Шпитальна хірургія. – 2013. – № 3 (63). –– С. 25-28.
 33.  Винничук М.О., Климнюк  С.І. Мікробіоценоз ротоглотки у хворих на туберкульоз легень/  Винничук М.О., Климнюк  С.І.// Annals of Mechnikov Institute, 2013.– № 2,– С. 58-64.
 34.  Андрейчин Ю.М., Климнюк С.І., Покришко О.В. Мікрофлора верхньощелепних пазух і їх адгезивна активність при гострому гнійному синуситі / Андрейчин Ю.М., Климнюк С.І., Покришко О.В. // Інфекційні хвороби. – 2013. – № 3 (73), – С. 69-73.
 35.  Ковальчук М.Т., Климнюк С.І. Мікробіоценоз товстої кишки у хворих на розацеа та розацеа в поєднанні з лямбліозом і демодекозом / Ковальчук М.Т., Климнюк С.І. // Інфекційні хвороби. – 2013.– № 3 (73). – С. 61-64.
 36. Б.Д. Грищук, С.И. Климнюк, Р.В. Симчак та ін. Синтез и антимикробная активность 2-хлор-(бром)-(2-метил)-3-арилпропионамидов / Б.Д. Грищук, С.И. Климнюк, Р.В. Симчак та ін. // Химико-фармацевтический журнал. Издательство ФОЛИУМ. Москва. – – т. 47, № 4, 2013. – С. 113-115.
 37.  Микробиология, вирусология, иммунология Учебник  для студ. высш. мед. учебн. завед. /Под. редакцией В.П. Широбокова Климнюк С.І., Кременчуцкий Г.Н та ін..- Винница : Нова книга, 2015– 952 с.
 38. М.А. Андрейчин, С. М. Андрейчин, С. І.  Климнюк та ін. Майбутнє твориться сьогодні ( 2007-2012)/ Тернопіль: ТДМУ, 2012
 39.  Климнюк С.І. , Красій Н.І. , Покришко О.В,Творко М.С. Спектр бактерій, виділених від хворих Тернопільської університетської лікарні, та  їх адгезивні влестивості //Климнюк С.І. , Красій Н.І. , Покришко О.В,Творко М.С. // Інфекційні хвороби. – 2016. – № 3 (85), – С. 69-73.
 40. Спектр мікроорганізмів, виділених від хворих у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії / Климнюк С.І., Покришко О.В., Винничук М.О.,Тулайдан Г.М., Барановський В.С., Грищук Б.Д. // Biomedical and Biosocial Antropology, № 26 – 2016. - С. 16-19.
 41. Профілактика мікробного контамінування післяопераційної раниу хворих на меланому шкіри / Данилків І.С., Покришко О.В., Галайчук І.І.,Климнюк С.І. // Український радіологічний журнал. Додаток 1. – 2016. – С. 102-103.
 42. Синтез та антимікробна активність продуктів аніоарилювання з сульфамідним фрагментом / Янів З.І., Симчак Р.В., Покришко О.В., ТулайданГ.М., Барановський В.С., Климнюк С.І., Грищук Б.Д. // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2016. – Т. 14, вип.. 2 (54). – С. 60-64.
 43. Грищук Б.Д. Синтез и противомикробная активность продуктов тиоцианатоарилирования амидов акриловой и метакриловой кислот солями дифенил- и фениленбисдиазония / Грищук Б.Д., Яцюк В.Н., Барановский В.С., Покрышко Е.В., Климнюк С.И. // Химико-фармацевтический журнал, 2016.- Том 5, N 8.- С. 36-38. Режим доступа: http://chem.folium.ru/index.php/chem/article/view/1582
 44. Красій Н.І., Климнюк С.І., Покришко О.В. Спектр мікроорганізмів, виділених від хворих у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії /Biomedical and Biosocial Antropology, № 26 – 2016. - С. 129-131-250.
 45. Красій Н. І. Аналіз резистентності клінічних штамів Klebsiella pneumoniaeвиділених у 2012-2015 рр.у ВАІТ Тернопільської університетської лікарні / Красій Н. І., Покришко О.В., Климнюк С. І. / Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції, 15 червня 2016 р.– Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 113.
 46. С. І. Климнюк, Л. Б. Романюк, Н. М. Олійник, Н. Я. Кравець, В. П. Борак МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ- МЕДИКІВ – ВИМОГА СУЧАСНОСТІ..- Матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – C.66
 47. С. І. Климнюк, М. С. Творко, О. В. Покришко, Н. І. Ткачук, Г. Р. Малярчук ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ» НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО //  Матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – C.65

 48. Покришко О.В., Яшан О.І., Климнюк С.І., Творко М.С., Ткачук Н.І., Goma Mohamed.S. Huwiage ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФУРАЦИЛІНУ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРОБ ВУХА, ГОРЛА І НОСА. / / Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя», за редакцією проф. Вадзюка С. Н. – Тернопіль: Укрмедк- нига, 2017. –C.198

 49. Климнюк С.І., Романюк Л.Б., Красій Н.І. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ГОСПІТАЛЬНИХ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ, ІЗОЛЬОВАНИХ У ВІДДІЛЕНННІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ТА РЕАНІМАЦІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ЛІКАРНІ В 2012-2015 р.р.  // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», за редакцією проф. Вадзюка С. Н. – Тернопіль: Укрмедк- нига, 2017. –C. 180

 50. Kravets N. Ya., Sitkar O. A., Klymnyuk S. I., Romaniuk L. B., Borak V. P Study ability for biofilm – forming strains Staphylococcus aureus/ Kravets N. Ya., Sitkar O. A., Klymnyuk S. I., Romaniuk L. B., Borak V. P// International research and practice conference “Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28–29, 2017. Lublin.-  2017- 166-167 pр.

 51. С.І. Климнюк , Л.Б. Романюк, Н.Я. Кравець, Н.І. Ткачук, О.Й. Дронова  Деякі аспекти епідеміології та діагностики Лайм-бореліозу // Наукові записки : серія Біологія , ТНПУ,2017-№3.(70)- С.147-

 52. С.І. Климнюк ,  Н.Я. Кравець, Л.Б. Романюк, В.П. Борак Здатність до плівкоутворення штамами Staphylococcus aureus та Pseudomonas aeruginosa //Тези доповідей XVзїзду ТМУ ім. С.М. Виноградського,11-15 вересня 2017р.- Львів : СПОЛОМ, 2017.- С.196

 53. Klymnyuk S. I., Savchuk M.M., Tworko M.S., Tkachuk N.I., Romaniuk L. B.,Kravets N. Ya., Olyinyk N.M.,Malyarchuk H.R. Nasal microbiota in patiens with flu and acute respiratory viral infections  /Тези доповідей XVзїзду ТМУ ім. С.М. Виноградського,11-15 вересня 2017р.- Львів : СПОЛОМ, 2017.- С.164

 54. С.І. Климнюк ,  Н.Я. Кравець, Л.Б. Романюк, В.П. Борак Варіабельність видового складу мікробіоти ротоглотки у хворих на гіпотиреоз / Матеріали Х Науково-практичної конференціі ( з міжнародною участю) " Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" - 05 жовтня-06 жовтня 2017 року м. Тернопіль - 2017 . - С.18

 

Comments