Кафедра‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Климнюк Сергій Іванович

Климнюк Сергій Іванович - доктор медичних наук, професор.

Завідувач кафедри -мікробіології, вірусології та імунології  з 2012 року.

      Народився 18 березня 1952 року у місті Брест (Білорусь).   У 1976 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут з відзнакою.

      Кандидат медичних наук з 1980 року. Кандидатська дисертація на тему «Комбінована дія антибіотиків-аміноглікозидів і жовчних кислот на стафілококи» за спеціальністю 03.00.70 - мікробіологія.     Доктор медичних наук з 1995 року. Докторська дисертація на тему «Мікробна екологія шкіри людини в різні вікові періоди 03.00.07 - мікробіологія.

Вчене звання професора  присвоєно у 1995 році.

     Є автором і співавтором: понад 150 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 4 підручники, 3 посібники, один мультимедійний компакт-диск, 4 інформаційних листи, 8 авторських свідоцтв і патентів, 4 рацпропозиції.

           Підготував шість кандидатів наук.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  •       проблеми мікробної екології різних біотопів людини в нормі та при патології;
  •       антибіотико- чутливість мікроорганізмів;      
  •       біологічні властивості бактерій;
  •       вивчення ефективності застосуванні пробіотиків для корекції змінених мікроібіоценозів.