Студентський науковий гурток

  
  Протягом усіх років існування при кафедрі активно функціонує студентський науковий гурток. Основнi напрями роботи гуртка - науково-дослiдна (робота в науковiй лабораторiї кафедри, виконання фрагментiв кафедральної наукової роботи пiд керiвництвом викладачів), теоретична (заслуховування наукових повiдомлень та рефератiв, результатiв студентських робiт, доповiдi на студентських конференцiях) i практична робота (освоєння практичних навичок, нових методiв дiагностики захворювань ).

 
Засідання  наукового гуртка, на якому проводять
 обговорення  підготовлених доповідей студентів (1996р.)

 Гуртківці щорічно виступають на студентських науково-теоретичних конференціях українською та англійською мовами у різних навчальних закладах України та закордоном, беруть учать у роботі міжнародних студентських форумів, публікують свої дослідження у журналах і збірниках наукових праць. 

                                 
                                                                                   Збірники наукових праць наших гуртківців різних років

  
Наукові роботи студентів кафедри приймали участь у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014-2015 році у галузі «Теоретична медицина» (студентка медичного факультету Ю. Пінчук) в міжнародному медичному конгресі для студентів і молодих вчених (студенти медичного факультету І. Стецюк, Н.Калатай, Ю.Сокіл, Н.Олійник, стоматологічного факультету – А. Огінський).
 
Доцент Романюк Л.Б. , асистент Кучмак О.Б. з гуртківцями  на 
міжнародному медичному конгресі для студентів і молодих вчених (2014р.)

У 2016р. студент III курсу медичного факультету  Ігор Стецюк був учасником ХХІV Міжнародної медичної студентської конференції в секції базових дисциплін  Ігор Стецюк доповів на тему «The oral and colon microbiota in patients with rheumatoid arthritis» ( науковий керівник – к.м.н., ас. Кучмак О.Б.). Президія  конференції висловила думку про неабияку перспективу зроблених  ними досліджень.


Студенти III та IV курсів медичного факультету  Ігор Стецюк,  Олеся Сопель, Катерина Галей  
учасники ХХІV Міжнародна медична студентська конференція (з ліва направо 2016р.)


 На XXI Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених, 24-26 квітня, 2017року, м. Тернопіль  у секції медична біологія та мікробіологія   наші гуртківці представили свої роботи Іванців В. Павлюк З., Небещанська М.  Так, за підсумками конгресу студентка 5 курсу    мед. фак-ту   Іванків Вікторія  була нагороджена Диплом I ступеня .


   
Переможці секції " Біологія та мікробіологія"- студенти Іванців В. , Коніор Д. та 
куратори проф. Федонюк Л.Я.,доценти Подобівський С.С., 
Покришко О.В., асистент Кравець Н.Я. на
XXI Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених, 24-26 квітня, 2017року, м. Тернопіль 

Павлюк З., Небещанська М.  представили стендову доповідь на
 XXI Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених,
 24-26 квітня, 2017року, м. Тернопіль .

Козак Ольга студентка 4 курсу 
   мед. фак-ту ,    за участь у   ХIV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку—2017» 26–28 квітня 2017 року м. Вінниця, Україна 
була нагороджена Дипломом  II ступеня.
  
                                                                                                    
  


Студентка ІІІ курсу медичного факультету Сатурська Уляна прийняла участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 24-25 березня 2016 році у галузі «Теоретична медицина». Тема студентської наукової роботи: Епідемічний аналіз захворюваності на лайм-бореліозу в Україні. Науковий керівник доцент кафедри Олійник Н. М.
Староста гуртка- Заставна Надія, студенка 25 групи, ІV курсу медичного факультету .

Куратор гуртка - Кравець Н.Я.,асист., к. біол. н.


Comments