Студентський науковий гурток

         Протягом усіх років існування при кафедрі активно функціонує студентський науковий гурток.  Основнi напрями роботи гуртка - науково-дослiдна (робота в науковiй лабораторiї кафедри, виконання фрагментiв кафедральної наукової роботи пiд керiвництвом викладачів), теоретична (заслуховування наукових повiдомлень  та рефератiв, результатiв студентських робiт, доповiдi на студентських конференцiях) i практична робота (освоєння практичних навичок, нових методiв дiагностики захворювань ). Гуртківці щорічно виступають на студентських науково-теоретичних конференціях українською та англійською мовами у різних навчальних закладах України та закордоном, беруть учать у роботі міжнародних студентських форумів, публікують свої дослідження у журналах і збірниках наукових праць. Наукові роботи студентів кафедри приймали участь у  другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014-2015 році у галузі «Теоретична медицина» (студентка медичного факультету Ю. Пінчук) в міжнародному медичному конгресі для студентів і молодих вчених (студенти медичного факультету І. Стецюк, Н.Калатай, Ю.Сокіл, Н.Олійник, стоматологічного факультету – А. Огінський).

Інформація про діяльність студентського наукового гуртка на кафедрі 

за 2016-2017 н.р.


  1. Буратинський Вадим, Яворська Юлія СТРУКТУРА МІКРОБІОТИ РОТОГЛОТКИ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЕНДЕМІЧНИЙ ДИФУЗНИЙ ЗОБ Кафедра мікробіології, вірусології та імунології Науковий керівник: доц. Л. Б. Романюк. ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»  // Матеріали XXI Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених .24-26 квітня, 2017року, м. Тернопіль .  -2017– C.335
  2. Заставна Надія ВИВЧЕННЯ ЗДАТНОСТІ ДО ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВОК МІКРООРГАНІЗМАМИ ШТАМУ PSEUDOMONAS AUREGINOSA Кафедра мікробіології,вірусології та імунології Науковий керівник: асист., канд.біол. наук Н.Я. Кравець ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» // Матеріали XXI Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених , 24-26 квітня, 2017року, м. Тернопіль .  -2017– C. 336
  3. Іванків Вікторія ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ШКІРИ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ ТА ПІХВИ У ВАГІТНИХ ІЗ ЗАГРОЗОЮ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ Кафедра мікробіології, вірусології та імунології Кафедра акушерства та гінекології № 1 Науковий керівник: канд. мед. наук, доцент Н. І. Ткачук; канд. мед. наук, доцент І. М. Маланчин ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» // Матеріали XXI Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, 24-26 квітня, 2017року, м. Тернопіль .  - 2017– C.337
  4. О.А. Козак ОСОБЛИВОСТІ КОЛОНІЗАЦІЇ МІКРОФЛОРИ РІЗНИХ ТИПІВ ПОВЕРХОНЬ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ // МАТЕРІАЛИ ХIV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку—2017» 26–28 квітня 2017 року м. Вінниця, Україна.- C.44
  5. Павлюк З., Небещанська М.  представили стендову доповідь на XXI Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених, 24-26 квітня, 2017року, м. Тернопіль .   у секції медична біологія та мікробіологія на тему "Антибіотико чутливість штамів  Золотистого стафілокока виділених від здорових носіїв". Науковий керівник: доц. Л. Б. Романюк. ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  6. Студентка ІІІ курсу медичного факультету Сатурська Уляна  прийняла  участь у ІІ турі  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 24-25 березня 2016 році у галузі «Теоретична медицина». Тема студентської наукової роботи: Епідимічний аналіз захворюваності на лайм-бореліоз в Україні. Науковий керівник доцент кафедри Олійник Н. М. 
   
Переможці секції " Біологія та мікробіологія"- студенти Іванців В. , Коніор Д. та куратори проф. Федонюк Л.Я.,доценти Подобівський С.С., Покришко О.В., асистент Кравець Н.Я.    на XXI Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених, 24-26 квітня, 2017року, м. Тернопіль 


Павлюк З., Небещанська М.  представили стендову доповідь на XXI Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених, 24-26 квітня, 2017року, м. Тернопіль .

  
                                                                                                                                
 Наші гуртківці , Іванків Вікторія студентка 5 курсу та Козак Ольга студентка 4 курсу    мед. фак-ту ,  були нагороджені Дипломи I та II ступеня  за участь у  ХХ І міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених, 24-26 квітня, 2017року, м. Тернопіль та ХIV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку—2017» 26–28 квітня 2017 року м. Вінниця, Україна


Староста гуртка- Заставна Надія, студенка 25 групи, ІII курсу медичного факультету .

Куратор гуртка Кравець Н.Я.,асист., к. біол. н.  


Ċ
Наталія Ярославівна Кравець,
11 жовт. 2017 р., 23:51
Ċ
Наталія Ярославівна Кравець,
23 вер. 2017 р., 07:36
Comments