Монографії, патенти    За результатами наукових досліджень співробітниками кафедри опублiковано 1 монографiю, отримано 5 патентів, 1 авторське право, 2 рацпропозиції:
  • Сытник И. А. Электрогидравлическое действие на микроорганизмы / И. А.Сытник. - Киев : Здоров'я, 1982. - 94 с.
  • Спосіб  мікробіологічної оцінки якості  бутильованої води //  Кованова Е.М., Климнюк С.І., Демяненко В.В. Патент на винахід № 82547, Бюл. № 8, 2008.
  •  Патент на корисну модель “Спосіб лікування хворих на лямбліоз”, № 42793, зареєстр. 27.07.2009. Андрейчин М.А., Шкільна М.І., Васильєва Н.А.,. Луцук О.С., Климнюк С.І.
  • Патент на корисну модель № 42808 Спосіб моделювання електромагнітної взаємодії в системах міжклітинного взаємозв‘язку  Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 27.07.2009 Дем‘яненко В.В., Покришко О. В., Бігуняк А.В.
  • Патент на корисну модель 54095 Україна, МПК(2009) G09В 23/00 № u 2010 05314; Заявл. 30.04.2010; Опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20. Спосіб кристалізації мікроорганізмів / Дем‘яненко В.В., Покришко О.В., Савчишин В.В., Скрабут В.Б. А.П
  • Патент на корисну модель 54039 Україна, МПК(2009) C 12N 1/04 G09В 23/00 G01J 3/00 Спосіб моделювання гідрофобного генератора автоколивань макромолекул живої системи / Дем‘яненко В.В., Покришко О.В., Савчишин В.В., Білоус А.П. А.П.
  • П’ятковський Т.І. Климнюк С.І., Пацерковський А.Д. Програма для обрахунку екологічних параметрів мікробіоценозу «Екоіндекс» / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 31324. – 10.12.2009
  • Раціоналізаторська пропозиція Методи корекції фотодинаміччного ефекту в мікробній клітині / Кучмак О.Б., Винничук М.О., Климнюк С.І., Романюк Л.Б. 17 жовтня 2011 р.