Конференції, семінари
Колектив кафедри брав участь у 8 міжнародних та близько 95 Всеукраїнських науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах, присвячених актуальним питанням мікробіології, вірусології, імунології та паразитології. 


Кафедра ініціювала і була організатором Міжнародної науково-практичної конференції «Пробіотики – ХХІ століття. Біологія. Медицина. Практика»


         Злiва направо: чл.-кореспондент НАН України, проф. Н.К. Коваленко, директор Iнституту мiкробiологiї та iмунологiї iм. I.I. Мечникова, проф. Ю.Л. Волянський, директор Iнституту мiкробiологiї i вiрусологiї iм. Д.К. Заболотного, чл.-кореспондент НАН України, проф. В.С. Пiдгорський, проф. I.О. Ситник.

Нарада завiдувачiв кафедрами мiкробiологiї медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладiв, присвячена пам'ятi академiка НАН України В.В. Смирнова (2003). Злiва направо: проф. С.I. Климнюк, академiк В.П. Широбоков, зав.кафедри мiкробiологiї, вiрусологiї та iмунологiї Нацiонального медичного унiверситету iм. О.О. Богомольця, директор iнституту мiкробiологiї i вiрусологiї iм. Д. К. Заболотного НАН України, чл.-кор. НАН України, проф. В.С. Пiдгорський.

       


    Щорічно проводиться науково-практична конференція з міжнародною участю «Довкілля і здоров’я» .