Підручники та посібникиПiдручники:

 • I.О. Ситник, С.I. Климнюк, М.С. Творко "Мiкробiологiя, вiрусологiя, iмунологiя", для вищих медичних навчальних закладiв I-II рiвнiв акредитацiї (1999);
 • I.О. Ситник, С.I. Климнюк, М.С. Творко "Мiкробiологiя, вiрусологiя, iмунологiя" (видання 2-е, без змін), для вищих медичних навчальних закладів I-II рiвнiв акредитацiї (2009)
 • Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: підручник для студентів вищих медичних закладів / під редакцією В.П. Широбокова. – Вінниця, Нова книга, 2010. – 969 с.: іл.
 • Медицинская микробиология, вирусология и иммунология:учебник для студ.вісш.мед.уче.заведений : перевод с укр. издания / [ Андрианова Т.В., Бобырь В.В., Виноград Н.А. и др.] ; под ред. В.П. Широбокова.– Винница : Нова Книга, 2015.  – 856с.
Посiбники:
 • С.I. Климнюк, I.О. Ситник, М.С. Творко, В.П. Широбоков "Практична мiкробiологiя", навчальний посiбник для студентiв вищих медичних навчальних закладiв IV рiвня акредитацiї (2004);
 • М.С. Творко, С.І. Климнюк. Н.І. Ткачук “Основи імунології (теорія і практика)” (2009);
 • Мультимедiйний компакт-диск "Мiкробiологiя, вiрусологiя, iмунологiя" (2000);
 • К.А. Посохова, С.I. Климнюк. "Мiкробiологiчнi основи рацiонального застосування антибiотикiв" (1998)
 • М.С. Творко "Iмунологiя" (лекцiї для студентiв медичного факультету) (1998)  
      
      

   Методичнi матерiали:
 • Methodologycal instructions "General microbiology";
 • Methodologycal instructions "Infection and Immunity";
 • Methodologycal instructions "Special bacteriology";
 • Methodologycal instructions " Special virology";
 • "Основнi мiкроорганiзми - збудники захворювань людини";
 • "Протоколи до практичних занять" для студентiв медичного, фармацевтичного i стоматологiчного факультетiв українською, росiйською та англiйською мовами;
 • Пiдготовлено 25 вiдеофiльмiв з мiкробiологiї;
 • Кафедра прийняла участь у пiдготовцi типових навчальних програм з мiкробiологiї, вiрусологiї та iмунологiї.