Вас вітає кафедра мікробіології, вірусології та 
імунології!


Штат кафедри: 1 професор, 5 доцентів, 1 старший викладач, 7 асистентів, 1 старший лаборант, 2 лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:
 • мікробіологія,вірусологія та імунологія;
 • мікробіологія;
 • вірусологія;
 • імунологія;
 • біотехнологія.
На кафедрі навчаються студенти :
 • медичного факультету;
 • стоматологічного факультету;
 • фармацевтичного факультету;
 • факультету іноземних студентів;
 • ННІ медсестринства.
За спеціальностями:
 • "медицина" (ІI курс, ІІI курс); 
 • "біологія" (ІV курс);
 • "стоматологія" ( ІІ курс);
 • "фармація" (ІI курс);
 • "сестринська справа" (бакалаври,4 роки навчання на І курсі та бакалаври, 2 роки навчання на І курсі ).

За формою навчання:
 • очна;
 • заочна; 
 • дистанційна.